Clicks240

Matka Zbawienia: Tylko z Miłością Boga w duszach możecie szerzyć Słowo Boże

KSIĘGA PRAWDY

wtorek, 8 lipca 2014 roku, godz. 16.00

Moje słodkie dzieci, czyż nie wiecie, że to poprzez Miłość Boga do was wszystkich, pozwolił Mi On głosić Jego najświętsze Słowo przy wszystkich Moich objawieniach, Matki Boga, które miały miejsce na świecie?

Było to pragnieniem Mojego ukochanego Syna, Jezusa Chrystusa, abym dała się poznać, tak by mogło nastąpić nawrócenie na Prawdę. I tak będzie we wszystkich Moich świętych sanktuariach na całym świecie, że Bóg da poznać Prawdę, zanim zaświta ten wielki Dzień Pański. Wy wszyscy musicie się zjednoczyć, aby oddać Chwałę Bogu we wszystkich Moich sanktuariach, tak by On w Swoim Miłosierdziu wylał wielkie Łaski nawet na najmniej zasługujące dusze, bo są to te dusze, których On najbardziej poszukuje.

Mój Syn pragnie, aby nie tylko ci dobrze obeznani z kwestiami świętych Ewangelii przyszli do Mnie. Nie, chodzi o tych, którzy odczuwają pustkę w sercach i bez względu na to, jak bardzo poszukują wewnętrznego spokoju, nie są w stanie go odnaleźć. Wielu ludzi poszukuje szczęścia, pokoju i radości w tym życiu, a rzadko go znajduje. Oni nigdy nie będą mogli odnaleźć prawdziwego pokoju, jeśli nie potrafią odnaleźć miłości. Tylko miłość do innych może przyprowadzić was blisko Boga, bo bez miłości nigdy nie odnajdziecie Obecności Boga.

Proszę was, drogie dzieci, abyście przyszli do Mnie, Matki Zbawienia, i prosili Mnie, bym się modliła, tak by Bóg napełnił was Swoją Miłością. Kiedy będziecie odmawiać tę Modlitwę, będę prosiła Mojego Syna, aby odpowiedział na wasze wołanie.

Poszukujcie miłości i okazujcie innym miłość, jaką macie w sercach, jakakolwiek ona jest, i dzielcie się nią. Gdy tak będziecie czynić, Mój Syn napełni was wielką Miłością i wtedy będziecie gotowi, by dzielić się nią między sobą. Miłość wykorzeni nienawiść. Jeśli odczuwacie jakikolwiek rodzaj nienawiści do drugiego człowieka, musicie błagać Mojego Syna, Jezusa Chrystusa, aby uwolnił was od tego skażenia.

Modlitwa Krucjaty 159
Błaganie o Bożą Miłość

O Matko Zbawienia, proszę Cię, byś wstawiała się za mną, gdy błagam o Bożą Miłość.

Napełnij moją duszę, to puste naczynie, Miłością Boga, aby gdy będzie się przelewała, rozlała się na te dusze, którym z trudem okazuję współczucie.

Przez Moc Boga, proszę, abym został uwolniony z wszelkich uczuć nienawiści, jakie mogę żywić wobec tych, którzy zdradzają Twojego Syna.

Ukorz mnie w duchu i napełnij moją duszę wielkodusznością, abym mógł postępować zgodnie z Nauczaniem Chrystusa i rozszerzał Jego Miłość na każdą dziedzinę mojego życia. Amen.


O miłości mówi się tak, jakby łatwo było ją odczuwać, ale od wielu wymaga ona wielkiej pokory pozbawionej wszelkiego ego. Nie uniżywszy się przed Bogiem, nie odczujecie Jego Miłości. A bez Miłości Boga nie możecie dobrze się rozwijać.

Tylko z Miłością Boga w duszach możecie szerzyć Słowo Boże. Bez Jego Miłości, słowa, które wypowiadacie w Jego Imię, będą jałowe i pozbawione życia.

Wasza umiłowana Matka
Matka Zbawienia

* * *

za: jezusdoludzkosci.pl
fatherofloveandmercy.wordpress.com/…/mother-of-salva…

______________________________________________________________

PROSZĘ, PRZECZYTAJ:

JEZUS: Świat zostanie poddany próbie co do stanu miłości, którą każdy człowiek obdarza innych, co będzie prawdziwym odbiciem i miernikiem miłości do Boga

JEZUS: Żyjcie Moim Słowem, a miłość będzie siłą napędową każdego słowa, które wypowiecie

JEZUS: Mogą nie słuchać, ale muszą otrzymać Słowo Boga

JEZUS: Proś ludzi, by publikowali te informacje o Moim Słowie

JEZUS: Czy nie wiecie, że przekazuję Swoje Słowo zaledwie kilku duszom?


I POSŁUCHAJ:

Księga Prawdy - MIŁOŚĆ

______________________________________________________________