csk.news
41.5K

Afrika: Chudobní povstali proti Bergayliovi

Po Malawi, Zambii a Nigérii aj Konferencia biskupov Ghany odmietla Františkovu homosexuálnu propagandu vyjadrenú vo "Fiducia supplicans". Vyhlásenie podpísal 21. decembra 66-ročný biskup Matthew …More
Po Malawi, Zambii a Nigérii aj Konferencia biskupov Ghany odmietla Františkovu homosexuálnu propagandu vyjadrenú vo "Fiducia supplicans".
Vyhlásenie podpísal 21. decembra 66-ročný biskup Matthew Kwasi Gyamfi zo Sunyani, predseda biskupskej konferencie.
Biskup Kwasi upozorňuje na truizmus, že Cirkev nemá právomoc udeliť "požehnanie", ak by to nejakým spôsobom dodávalo formu morálnej legitimity homosexuálnym vzťahom alebo mimomanželským sexuálnym praktikám.
Kľúčový odsek: "Požehnanie, ktoré by podľa deklarácie mohlo byť udelené komukoľvek, sa vzťahuje na modlitby, o ktoré môžu ľudia požiadať. V prípade osôb v stave hriechu majú tieto modlitby viesť k obráteniu. Preto modlitby za osoby žijúce vo vzťahoch medzi osobami rovnakého pohlavia nemajú legitimizovať ich spôsob života, ale viesť ich na cestu obrátenia".
Z toho vyplýva, že "kňazi nemôžu požehnávať zväzky osôb rovnakého pohlavia". S "Fiducia supplicans" dosiahlo Františkovo rozdeľujúce pôsobenie nový vrchol.
Preklad umelej inteligencie
Monika Alman
V Afrike poznajú lepšie ako inde, čo znamená byť chorý ma AIDS...A je to aj krásna ukážka plodov práce misionárov, ktorých väčšina evanjelizácií tohto kontinentu obetovala životy.
Metod
Ešte aj africkí pastieri majú viac rozumu ako Jorge,!
U.S.C.A.E.
ANI LUTHER už ako odpadnutý, ho nikdy nevyzradil. Vás už besy premohli, jasne to vidieť.
apredsasatoci
Už iba chyba verejné roztrubovať kňazmi spovedne tajomstvo! To by sme sa nasmiali do popuku!🤣😂🤣
A pekelné brány ich nepremôžu a nepremozu!🥴