Soud národů – (2020)

Poslední časy a Soud národů Margaret C. Galitzin 13. května 2020 Nedávno jsem narazila na malou knížečku s názvem Los Ultimos Tiempos (Poslední časy), kterou napsal španělský odborník na Písmo …
Libor Halik
Kdo by zpochybňoval, že posledních sedm papežů – kteří klamali tolik katolíků po více než půl století – vytvořili jako celek, typ předchůdce Antikrista, který oklame mnoho věřících na konci času?
Protože jsme však ještě nestáli před strašlivým předcházejícím trestem a nepoznali jsme období míru, kdy bude Kristus vládnout ve společenském i náboženském řádu na zemi, nenacházíme se v časech konce. …More
Kdo by zpochybňoval, že posledních sedm papežů – kteří klamali tolik katolíků po více než půl století – vytvořili jako celek, typ předchůdce Antikrista, který oklame mnoho věřících na konci času?
Protože jsme však ještě nestáli před strašlivým předcházejícím trestem a nepoznali jsme období míru, kdy bude Kristus vládnout ve společenském i náboženském řádu na zemi, nenacházíme se v časech konce. Jsme v době, která předchází posledním časům, kdy v jistou chvíli bude naplněn pohár Božího hněvu a Jeho meč dopadne na svět.
Prof. Plinio nás varoval, že „bychom měli být na tuto chvíli připraveni, a měli bychom být připraveni adorovat Boží svatost, když trestá. Bude trestat proto, že je Svatý a nemůže tolerovat říši zla, v níž žijeme. Jeho nenávist k tomuto zlu odhalí Jeho svatost.“
Ti, kteří jsou na tuto chvíli připraveni, se stanou budovateli vlády Panny Marie.
Ladislav Bajza
"Deň Pánov" je deň Kristovho slávneho druhého príchodu,na oblakoch nebeskej slávy ,so všetkými anjelmi svojej moci,keď príde ako večný sudca ,navždy oddeliť ovce od kozlov.Jedni pôjdu do Božej slávy ,nebeského Jeruzalema a tí druhí do večného zatratenia. Žijeme v časoch antikrista ,tesne pred prijatím znamenia šelmy ,preto túto zem už žiadne obdobie pokoja nečaká.
Tí ,ktorým sa zdá táto realita …More
"Deň Pánov" je deň Kristovho slávneho druhého príchodu,na oblakoch nebeskej slávy ,so všetkými anjelmi svojej moci,keď príde ako večný sudca ,navždy oddeliť ovce od kozlov.Jedni pôjdu do Božej slávy ,nebeského Jeruzalema a tí druhí do večného zatratenia. Žijeme v časoch antikrista ,tesne pred prijatím znamenia šelmy ,preto túto zem už žiadne obdobie pokoja nečaká.
Tí ,ktorým sa zdá táto realita príliš krutá sa utiekajú k fantazírovaniu a vysnívali si Božie kráľovstvo tu na zemi. K tomu si pomáhajú nesprávnym výkladom prorockých kníh Starého Zákona.
BernadettaJaMalinka
Drak - Satan Lucifer je sputnany na "tisíc" rokov (=dlhý čas) a hodený do podsvetia. Niektorí starší vykladaci si to vysvetľovali o tisícročnom zemskom raji. Viacerí pritom upadli do bluzniveho rojčenia a povymyslali si možné i nemožné veci (tzv. Chiliasti - tisícročnici). Ale pravdepodobnejší je výklad sv. Hieronima a sv. Augustina a mnohých katolíckych vedcov, že týchto tisíc rokov označuje …More
Drak - Satan Lucifer je sputnany na "tisíc" rokov (=dlhý čas) a hodený do podsvetia. Niektorí starší vykladaci si to vysvetľovali o tisícročnom zemskom raji. Viacerí pritom upadli do bluzniveho rojčenia a povymyslali si možné i nemožné veci (tzv. Chiliasti - tisícročnici). Ale pravdepodobnejší je výklad sv. Hieronima a sv. Augustina a mnohých katolíckych vedcov, že týchto tisíc rokov označuje celé obdobie kresťanských dejín. Satanova moc bola Kristovym víťazstvom podlomena a sputnana, takže nemôže plno rozvinúť a uplatniť svoje zvody a šaľby. /Zjv20,1-3/

Istý čas pred koncom.sveta Boh dovolil Satanovi aby ešte raz voľne ukázal svoju moc a svoj klam. Je to tzv. obdobie Antikrista (2sol2,3-12). Satan shromazdi bezboznych nepriateľov Krista a Cirkvi (národ Magog pod kniežaťom Gogom, Že 38,39) a povedie ich proti nim. Oblahnu sväté mesto (= Jeruzalem ako obraz Cirkvi) ale oheň Božieho hnevu (=pekelný oheň) ich pohltí. A Satan bude s konečnou platnosťou odsúdený a zatrateny na večné veky. /Zjv20, 7-10/

Poznámky k týmto versom z katolíckeho svätého písma z r. 1947
ľubica
Niektorí tu na gtv sa pýtali či je varovanie resp. velký trest spomínaný vo Sv. Písme, tak nech sa páči, tu sú ukážky, preložené do slovenčiny:
Citáty zo Svatého Písma o Velkom treste a očistenom zbytku:


Izajáš prorokoval Posledné časy, kedy zem zneuctená svojimi obyvatelmi, bude zničená a zostane len hrstka veriacich: Izaiáš 24, 1-6

1Hľa, Pán pustoší zem a nivočí ju, rozvracia jej tvárnosť …More
Niektorí tu na gtv sa pýtali či je varovanie resp. velký trest spomínaný vo Sv. Písme, tak nech sa páči, tu sú ukážky, preložené do slovenčiny:
Citáty zo Svatého Písma o Velkom treste a očistenom zbytku:


Izajáš prorokoval Posledné časy, kedy zem zneuctená svojimi obyvatelmi, bude zničená a zostane len hrstka veriacich: Izaiáš 24, 1-6

1Hľa, Pán pustoší zem a nivočí ju, rozvracia jej tvárnosť a rozprašuje jej obyvateľov. 2 I bude ako ľudu, tak kňazom, ako sluhovi, tak jeho pánovi, ako slúžke, tak jej panej, ako predavačom, tak kupcom, ako tomu, čo požičiava, tak tomu, čo si požičiava, ako dlžníkovi, tak veriteľovi. 3Pustá, spustnutá je zem, vyplienená a vylúpená, lebo Pán hovoril toto slovo. 4 Trúchli, uvädá zem, zoschýna, uvädá svet, zoschýna výsosť so zemou. 5 A zem je sprznená od obyvateľov, veď prekročili zákony, zmenili právo, zrušili zmluvu večitú. 6 Preto kliatba zožiera zem a pykajú tí, čo na nej bývajú, preto horia obyvatelia zeme a ľudí ostalo len máličko.

Malý počet preživších tohoto velkého trestu je predpovedaný v obraze niekolkých oliv, ktoré sa stále držia na strome i potom, co sa s ním triaslo:

13Veď, tak bude vprostred zeme, uprostred národov ako ráňanie olív, ako paberkovanie, keď skončila oberačka

Důležité je poznamenat, že i když jich bude málo, nějací obyvatelé zůstanou i po Velkém trestu, což je rozhodujícím znamením, že to není konec světa.
.........................
Niektorí tu na gtv sa pýtali či je varovanie resp. velký trest spomínaný vo Sv. Písme, tak nech sa páči, tu sú ukážky, preložené do slovenčiny:
BernadettaJaMalinka
"dôležité je poznamenať..že nejaký obyvatelia tam ostanú i po Veľkom trestu, čiže je rozhodujúcim znamením, že to není koniec sveta."

Dovolím si poznamenať, že prezentujete NEKATOLOCKE učenie. Pozrite si poznámky vo svojej biblii..
k versu 24,1 - izaias v strašných farbách opisuje koniec sveta.

Verš 24, 12n. - Rozbité brány umožnia vpád nepriateľa do mesta, v ktorom ostane tak málo ľudí ako …More
"dôležité je poznamenať..že nejaký obyvatelia tam ostanú i po Veľkom trestu, čiže je rozhodujúcim znamením, že to není koniec sveta."

Dovolím si poznamenať, že prezentujete NEKATOLOCKE učenie. Pozrite si poznámky vo svojej biblii..
k versu 24,1 - izaias v strašných farbách opisuje koniec sveta.

Verš 24, 12n. - Rozbité brány umožnia vpád nepriateľa do mesta, v ktorom ostane tak málo ľudí ako na strome ovocia po oberacke. Budú to sami spravodliví: tí budú plešatý nad Panovou slávou, ktorá sa zjaví pri súde.

..tak mi povedzte, prosím, kto sa vás to tu snaží presvedčiť, že o konci sveta sa v týchto veršoch určite nepíše?!?
BernadettaJaMalinka
..budú plesať nad Panovou slávou.. 😉
ľubica
vďaka za vloženie, zabudla som a ty si to vložil...