Laco Bajzo
Apokalyptickí jazdci
„A videl som, ako Baránok otvoril jednu zo siedmich pečatí, a počul som jednu zo štyroch bytostí volať akoby hromovým hlasom: „Poď!“ A videl som: Hľa, biely kôň; a ten, čo sedel na ňom, mal luk a dostal veniec a vyšiel ako víťaz, a aby víťazil. Keď otvoril druhú pečať, počul som druhú bytosť volať: „Poď!“ A vyšiel iný ohnivočervený kôň a ten, čo sedel na ňom, dostal moc …More
Apokalyptickí jazdci
„A videl som, ako Baránok otvoril jednu zo siedmich pečatí, a počul som jednu zo štyroch bytostí volať akoby hromovým hlasom: „Poď!“ A videl som: Hľa, biely kôň; a ten, čo sedel na ňom, mal luk a dostal veniec a vyšiel ako víťaz, a aby víťazil. Keď otvoril druhú pečať, počul som druhú bytosť volať: „Poď!“ A vyšiel iný ohnivočervený kôň a ten, čo sedel na ňom, dostal moc vziať pokoj zo zeme, aby sa ľudia navzájom zabíjali, a dostal veľký meč. Keď otvoril tretiu pečať, počul som tretiu bytosť volať: „Poď!“ A videl som: Hľa, čierny kôň a ten, čo sedel na ňom, mal v ruke váhy. A počul som, akoby spomedzi štyroch bytostí hlas volal: „Miera pšenice za denár a tri miery jačmeňa za denár; ale olej a víno nepoškoď!“ 7 Keď otvoril štvrtú pečať, počul som hlas štvrtej bytosti, ako volala: „Poď!“ A videl som: Hľa, plavý kôň a ten, čo sedel na ňom, volal sa Smrť a za ním šlo Podsvetie. A dostali moc nad štvrtinou zeme biť mečom, hladom, smrťou a divou zemskou zverou.“ Zj.sv.Jan 6kap.
Prvý jazdec, na bielom koni ,s víťazným vencom je Slovo Božie ,ktoré blahozvesťou obsiahlo celý svet. Ale málo je tých ,čo ho prijali ,preto Boh zosiela svoje tresty ,ktorí znázorňujú ďalší jazdci. Preto tu máme vojny ,hlad, mor ,choroby a prírodné katastrofy stále.
Druhý jazdec na rýdzom koni prináša vojnu,tretí na vranom koni ,s váhami v ruke spôsobuje hlad a drahotu. Tretí jazdec na plavom koni rozsieva smrť- vraždy, choroby ,prírodné katastrofy. Tak Boh tresce svet, ktorý opovrhol Jeho spásonosnou ponukou.
Laco Bajzo
Poznajte Mesiáša Izraela, ktorého Židia prezentujú. JISKIAHU BEN DAVID. Jeho meno znamená ′′ Sila tvorcu."
Malý roh,bezzákonný amos ,muž bezohľadnej tváre je tu!
"Potom sa zjaví ten zločinec, ktorého Pán Ježiš zabije dychom svojich úst a zničí jasom svojho príchodu; toho, ktorý príde pôsobením satana so všetkou mocou, znameniami a klamnými zázrakmi a s každým zvodom do neprávosti pre tých, čo …More
Poznajte Mesiáša Izraela, ktorého Židia prezentujú. JISKIAHU BEN DAVID. Jeho meno znamená ′′ Sila tvorcu."
Malý roh,bezzákonný amos ,muž bezohľadnej tváre je tu!
"Potom sa zjaví ten zločinec, ktorého Pán Ježiš zabije dychom svojich úst a zničí jasom svojho príchodu; toho, ktorý príde pôsobením satana so všetkou mocou, znameniami a klamnými zázrakmi a s každým zvodom do neprávosti pre tých, čo idú do záhuby, lebo neprijali lásku k pravde, aby mohli byť spasení. A preto Boh na nich posiela silu bludu, aby verili lži a boli odsúdení všetci, čo neuverili pravde, ale obľúbili si neprávosť"2Sol 2kap

facebook.com/…-israel-que-están-presentando-lo/1593942447472143/
Laco Bajzo
Pozor na týchto bludárov ,ktorí miešajú pravdu s diablovými podvodmi:
Svätý Malachiáš(prorok)
Nahlásiť
Upraviť komentár
Odstrániť komentár
včera
Preto som dal tam odkazy na proroctvá atď. čo je logické, že nie všetky plány slobodomurárov a falošných židov sa ešte naplnia ako oni chcú,ale sa najprv naplnia plány Božie tak ako on chce a ma svoje vlastné plány aby bola obnova Cirkvi a sveta po …More
Pozor na týchto bludárov ,ktorí miešajú pravdu s diablovými podvodmi:
Svätý Malachiáš(prorok)
Nahlásiť
Upraviť komentár
Odstrániť komentár
včera
Preto som dal tam odkazy na proroctvá atď. čo je logické, že nie všetky plány slobodomurárov a falošných židov sa ešte naplnia ako oni chcú,ale sa najprv naplnia plány Božie tak ako on chce a ma svoje vlastné plány aby bola obnova Cirkvi a sveta po Božích trestoch. Takže ešte nežijeme koniec sveta a ešte nieje čas pre antikrista,ale žijeme posledné časy a je najprv čas ako som spomínal na skutočný pokoj a mier na tých 40 - 50 rokov s anjelským a svätým novým mladým pápežom a svätým carom - kráľom Henrym.
Laco Bajzo
2 more comments from Laco Bajzo
Laco Bajzo
Ešte jeden,dnešný skvost ducha "proroka Malachiáša" : "Pozor na typu takého človeka je to skrytý agent a skrytý falošní žid aj falošní sektár,ktorý sa veľmi teší na príchod biblického antikrista je to satanov sluha a podvodník. Nemá skutočného pravého Boha a neverí vôbec na Pannu Máriu a vôbec ju nevyznava. Keby veril skutočnej pravde a mal skutočnú Katolícku vieru by vedel,že nežijeme ešte …More
Ešte jeden,dnešný skvost ducha "proroka Malachiáša" : "Pozor na typu takého človeka je to skrytý agent a skrytý falošní žid aj falošní sektár,ktorý sa veľmi teší na príchod biblického antikrista je to satanov sluha a podvodník. Nemá skutočného pravého Boha a neverí vôbec na Pannu Máriu a vôbec ju nevyznava. Keby veril skutočnej pravde a mal skutočnú Katolícku vieru by vedel,že nežijeme ešte koniec sveta a antikrist ešte verejné nepríde na 3,5 roka lebo žijeme posledné časy a prichádzajú Božie tresty a potom obnova sveta a Svätej pravej RKC aj s obnovou hierarchie a monarchie. Ešte príde aj svätý cár - kráľ Henry a svätý mladý anjelsky pápež. Bude ešte skutočný pokoj a mier na 40 - 50 rokov."
Laco Bajzo
Tento skvost odhaľuje bludy Malachiáša a jeho pomocníka :

Peter(skala) - Tysi chytrejší od Malachiáša,tak to "proroctvo" skúsme dosadiť do reality.
Takže máme tu antikrista už pomazaného za mesiáša a kráľa Izraela. Podľa teba a Malachiášovho výkladu ,Jiskiahu bude teraz musieť čakať ,kým sa objaví Dobrý Henry. To bude za ako dlho asi?
Potom bude musieť antikrist znovu počkať ,kým bude trvať 40- …More
Tento skvost odhaľuje bludy Malachiáša a jeho pomocníka :

Peter(skala) - Tysi chytrejší od Malachiáša,tak to "proroctvo" skúsme dosadiť do reality.
Takže máme tu antikrista už pomazaného za mesiáša a kráľa Izraela. Podľa teba a Malachiášovho výkladu ,Jiskiahu bude teraz musieť čakať ,kým sa objaví Dobrý Henry. To bude za ako dlho asi?
Potom bude musieť antikrist znovu počkať ,kým bude trvať 40- 50 ročná vláda tohto dobrého monarchu .
Takže tento antikrist sa podľa vás ujme vlády až o 50 rokov? To už bude úplný starec...
A čo ten dobrý pravoverný pápež ,ktorý bude viesť RKC počas vlády pokoja dobrého Henryho? Znamená to ,že RKC opustí falošné ,pokoncilové učenie ,bude robiť pokánie a znovu sa vráti k predkoncilovému učeniu?

Peter(skala)

Nahlásiť
Upraviť komentár
Odstrániť komentár
pred 46 minútami
poporiadku: buduci kral Henrich má teraz 2 roky (ak je to on)
Ked sa pýtaš ako dlho treba čakať na vladu Henriho, tak vieme, že jeho vláda nastane až ked sa o Francuzko budu biť 3 krali a komunisti budu viesť vojnu o Taliansku a celý svet.

Taktiež vieme, že vlada Henriho a dobrého papeža nastane až po Velkom Varovaní, takže Varovanie je klučové

Varovanie (Malý Sud na zemi) obrati (zmení) ludstvo podobne ako potopa za Noema, takže až potom bude môcť vladnuť v mieri

Po 56 rokov jeho vlady sa ludstvo znova zmení k horšiemu, takže až potom vystupi Antikrist, čo bude zaroven pred koncom sveta, lebo po 3 a 1/2 ročnej vlady Antikrista príde Ježiš sudiť svet DEFINITIVNE
Laco Bajzo
Mnohých mätie 6 verš 17 kapitoly Zj.sv.Jan Žena opitá krvovou svätých.
Kto číta životopisy svätých ,tak vie aké problémy im robila hierarchia RKC. A teraz len dovrši mieru hriechov ,lebo bude prenasledovať tých ,ktorí budú túto zradnú organizáciu usvedčovať z kolaborácie s globálnymi vládcami zeme.
Tí najhorlivejší členovia RKC- baylonskej neviestky ich budú aj zabíjať a tak sa splnia Kristove …More
Mnohých mätie 6 verš 17 kapitoly Zj.sv.Jan Žena opitá krvovou svätých.
Kto číta životopisy svätých ,tak vie aké problémy im robila hierarchia RKC. A teraz len dovrši mieru hriechov ,lebo bude prenasledovať tých ,ktorí budú túto zradnú organizáciu usvedčovať z kolaborácie s globálnymi vládcami zeme.
Tí najhorlivejší členovia RKC- baylonskej neviestky ich budú aj zabíjať a tak sa splnia Kristove slová "a každý kto vás zabije si bude myslieť ,že tým slúži Bohu". To nie je o neveriacich ,ktorí budú zabíjať verných Kristovi ,ale o "veriacich" z neviestky ,lebo tí si budú myslieť ,že takto zakryjú smilstvo neviestky a tým ,že poslúžia Bohu. Ich pastieri ich k tomu budú priamo nabádať a schvaľovať takéto konanie.A to ,že táto organizácia ,žena ,neviestka pomáha zotročiť ,zaočkovať a očipovať veriacich a neveriacich je čo? Dobrodenie? Pritom netečie krv ,tak za to ju nemožno označiť ako spitú krvou svätých?!
Dá sa to veľmi ľahko overiť.Stačí zájsť po omši pred kostol v hociktorej dedine a povedať tým ľuďom ,že pápež František slúži globálnym silám ,že RKC zamenila Kristovo evanjelium za ekumenizmus a slúži už globalistom a vedie ich do veľkého babylonu náboženstiev-panstva antikrista.
Koho nezlynčujú za túto pravdu pred dverami kostola,nech dá vedieť na glorii :)
Unam Sanctam SK
RKC nie je Neviestak babylonská. Sekta II. vatikánskeho koncilu je Smilnica babylonská
Laco Bajzo
Unam sanctam - Kto ukrižoval Ježiša? Bohom založená starozákonná hierarchia ,alebo nejaká sekta?
"Prišiel k svojim a svoji ho neprijali"
Tak aj teraz keby prišiel Pán Ježiš ku kléru a veriacim RKC a povedal im ,že to dnešné učenie tejto organizácie -ekumenizmus nie je Jeho učením,tiež by ho ukrižovali ,aby ochránili organizáciu. Takže zase by to bola ním založená hierarchia a jej veriaci.
Laco Bajzo
Pozor na tieto diablove bludy! VĚČNÝ OTEC ZABRÁNÍ NOVÉMU SVĚTOVÉMU ŘÁDU, ABY PRONÁSLEDOVAL JEHO DĚTI
Kresťania nebudú uchránení od prenasledovania ,ale naopak! Budú prenasledovaní a zabíjaní! Žijeme v časoch antikrista ,to znamená v časoch najväčšieho prenasledovania kresťanov.Tieto posolstvá krmia ľudí falošnými nádejami-šteklia im uši.Je to diablov úlisný jazyk.

Ich šíritelia sú …More
Pozor na tieto diablove bludy! VĚČNÝ OTEC ZABRÁNÍ NOVÉMU SVĚTOVÉMU ŘÁDU, ABY PRONÁSLEDOVAL JEHO DĚTI
Kresťania nebudú uchránení od prenasledovania ,ale naopak! Budú prenasledovaní a zabíjaní! Žijeme v časoch antikrista ,to znamená v časoch najväčšieho prenasledovania kresťanov.Tieto posolstvá krmia ľudí falošnými nádejami-šteklia im uši.Je to diablov úlisný jazyk.

Ich šíritelia sú už úplne v moci zlého a nedokážu rozlíšiť tieto diablove podvody ,aj keď hovoria opak toho,čo Božie slovo.
„Kto má ísť do zajatia, pôjde do zajatia. Kto má byť zabitý mečom, musí byť mečom, zabitý. V tomto je trpezlivosť a viera svätých.“Zj.13:10

"Keď otvoril piatu pečať, videl som pod oltárom duše zabitých pre Božie slovo a pre svedectvo, ktoré vydali. 10 A zvolali mohutným hlasom: „Dokedy, Pane, svätý a pravdivý, nebudeš súdiť a pomstiť našu krv na tých, čo obývajú zem?“ 11 Každý z nich dostal biele rúcho a povedali im, aby ešte krátky čas odpočívali, kým sa nenaplní počet aj ich spoluslužobníkov a ich bratov, ktorí majú byť zabití ako oni."Zj6kap
Laco Bajzo
Pozor na armádu bludárov ,ktorí sa nám snažia podsunúť rôzne falošné teorie ,či už o dvoch príchodoch Krista ,alebo dvoch súdoch národov,ako autori tohto článku: Soud národů – (2020)
Tak ako si protestantskí bludári museli kvôli svojim bláznivým predstavám vymyslieť dva druhé príchody Krista- jeden ,pri ktorom budú "vychvátení"pred veľkým súžením a druhý keď príde ako sudca ,tak si títo …More
Pozor na armádu bludárov ,ktorí sa nám snažia podsunúť rôzne falošné teorie ,či už o dvoch príchodoch Krista ,alebo dvoch súdoch národov,ako autori tohto článku: Soud národů – (2020)
Tak ako si protestantskí bludári museli kvôli svojim bláznivým predstavám vymyslieť dva druhé príchody Krista- jeden ,pri ktorom budú "vychvátení"pred veľkým súžením a druhý keď príde ako sudca ,tak si títo vymysleli dva súdy :)
Písmo nám hovorí ,len o jednom druhom príchode nášho Pána Ježiša Krista a jednom súde!
Títo "vizionári " si museli Božie tresty - vyliatie čiaš Božieho hnevu nazvať "súdom národov" a nasilu do tejto teorie dopasovávať vyjadrenia svätých.
V ZJ. sv. Ján ,ani v celej Biblii nenájdete miesto ,ktoré by hovorilo o "znovu nastolenej společenskej vláde Krista."
Znovu nastolenej??? To znamená ,že už sme tu raz mali nastolenú spoločenskú vládu Krista? Kedy?
Veď nám povedal ,že Jeho kráľovstvo nie je z tohto sveta! Bludári na čele s jehovistami ,adventistami,dohnalovcami a ostatnými "protestantskými cirkvami" to ignorujú ,lebo ich vlasť nie je v nebi! "Kde bude tvoj poklad ,tam bude i tvoje srdce"
Ich vlasť je tu ,preto fantazírujú a ohýbajú Božie slovo ,aby tým potvrdili svoje mylné teorie!
Zj.sv.Jan nám Božie tresty dopodrobna popisuje! Dokonca aj to ,ako budú národy na ne reagovať!
Zj.sv.Jan 16:10-11 "Piaty anjel vylial svoju čašu na trón šelmy: a jej kráľovstvo stemnelo. Od bolesti si hrýzli jazyky 11 a rúhali sa nebeskému Bohu pre svoje bolesti a vredy a nerobili pokánie za svoje skutky."
Tiež kap.20Zj nám popisuje udalosti a časy v ktorých sa nachádzame. Satan bol vypustený a zviedol národy zeme a zhromaždil ich do boja proti Pánovým svätým-kresťanom.Sme nimi obkľúčení ,nech sa nachádzame kdekoľvek na zemi!
"Až sa dovŕši tisíc rokov, bude satan uvoľnený zo svojho väzenia 8 a vyjde, aby zvádzal národy, ktoré sú na štyroch uhloch zeme, Goga a Magoga, aby ich zhromaždil do boja; a bude ich ako piesku v mori. 9 Vyšli na šíru zem a obkľúčili tábor svätých a Bohom milované mesto. Ale zostúpil oheň z neba a strávil ich. 10 A diabol, ktorý ich zvádzal, bol zvrhnutý do ohnivého a sírového jazera, kde je aj šelma i falošný prorok; a budú mučení dňom i nocou na veky vekov. 11 Potom som videl veľký biely trón a toho, čo na ňom sedel. Pred jeho pohľadom utiekla zem i nebo a už pre ne nebolo miesta. 12 Videl som mŕtvych, veľkých i malých; stáli pred trónom a otvorili sa knihy. Otvorila sa aj iná kniha, kniha života. A mŕtvi boli súdení z toho, čo bolo zapísané v knihách podľa ich skutkov. 13 More vydalo mŕtvych, čo boli v ňom, aj smrť, aj podsvetie vydali mŕtvych, čo boli v nich, a každý bol súdený podľa svojich skutkov. 14 Potom boli smrť a podsvetie zvrhnuté do ohnivého jazera. Toto je druhá smrť: ohnivé jazero. 15 A koho nenašli zapísaného v knihe života, bol zvrhnutý do ohnivého jazera."

Ako vidíme tieto národy budú zničené pri druhom príchode Krista a nastane posledný súd a nie nastolená "znovu spoločenská vláda Krista"! 20 kap. Zj ako aj všetky eschatologické časti Písma túto teoriu vylučujú!
Preto sa od tohto "proroka" Molocháša nikto nedozvie ,kde bude a čo bude robiť celá táto obrovská mašinéria NWO (morská šelma) počas toho "30-40 ročného obdobia pokoja a vlády dobrého Henryho". Nikto zo zástancov tých fantázii to nevie vysvetliť.
ekans
tam jsou podstatné rozdíly od samovýkladu apokalipsy z pera schizmatika
Svätý Malachiáš(prorok)
Bajza nepochopí načo mu to niekto bude písať. Však to už je veľmi dlho a sám si vykladá veci. Nepočúva svätcov a Pannu Máriu. Nerozumie vôbec tým veciam. Jasné,že 1000 ročne kráľovstvo je blud na tejto zemi. Tu sa jedná o úplne iné veci.
Ružena
Svätý Malachiáš(prorok) Tu sa jedná o úplne iné veci.
Veď napíš o aké úplne iné veci. sa jedná?
Svätý Malachiáš(prorok)
🤦🤦🤦🤦
Laco Bajzo
Ružena- Malachiáš nevie nič vyvrátiť ani z tohto výkladu Apokalypsy ,ani povedať kde bude a čo bude robiť celá táto obrovská mašinéria NWO (morská šelma) počas toho "30-40 ročného obdobia pokoja a vlády dobrého Henryho". Nikto zo zástancov tých fantázii to nevie vysvetliť. Zmôže sa len na prihlúpe výkriky ,ale argumentovať nevie. To ,čo ho usvedčuje z bludov maže. Bude ďalej blúzniť o vlád "…More
Ružena- Malachiáš nevie nič vyvrátiť ani z tohto výkladu Apokalypsy ,ani povedať kde bude a čo bude robiť celá táto obrovská mašinéria NWO (morská šelma) počas toho "30-40 ročného obdobia pokoja a vlády dobrého Henryho". Nikto zo zástancov tých fantázii to nevie vysvetliť. Zmôže sa len na prihlúpe výkriky ,ale argumentovať nevie. To ,čo ho usvedčuje z bludov maže. Bude ďalej blúzniť o vlád "dobrého Henryho" , o chvíľu s vakcínou v zadku a čipom pod kožou.Každý blud im je milší ako pravda.
Ružena
Svätý Malachiáš(prorok) To tí panáci sú tie úplne iné veci? Akože démoni? Komunikuj, máš možnosť.
Laco Bajzo
Malachiáš- Ak som niečo zle napísal ,napíš čo je zlé.
Ak nevieš nič vyvrátiť konkrétnymi argumentami ,tak si tvojim komentom porušil 8 Božie prikázanie. To pre teba očividne nič neznamená a to sa odvolávaš na Pannu Máriu a svätých. Som zvedavý ,či dáš argumenty,alebo sa ospravedlníš a budeš robiť pokánie z krivého obvinenia.
Svätý Malachiáš(prorok)
Nestracam ja už s vami žiaden čas lebo ste slepí, hluchí a obyčajní modernisti, schizmatici a vôbec neviete skutočnú pravdu. Ste jak spolok bostlovej čo už očakáva antikrista a koniec sveta síce už oni ho videli. 😂
Laco Bajzo
Mal by si si aspoň zmeniť meno na "Prorok Molocha".
Ružena
prorok - vôbec ti nerozumiem, komu a za čo nadávaš do heretikov? Už si ako podpriemer
ekans
Co je špatného na homeopatii? Otec James Manjackal M.S.F.S.

O škodlivosti homeopatie som bola poučená už v r. 1996 a to p.E. Dohnálom. Nech mu Pán Boh žehná. Iných to ani nenapadlo, aby nás varovali, ešte opačne, v KN sa odvolávali na lekársku komoru A O ČEM VÁS EŠTĚ CHARISMATIK DOHNAL POUČOVAL ? @Ružena
Ružena
snake - otočený had - vy ste s prorokom dvojča, alebo je to len schizofrénia? 🤫
Liezť niekomu na vlákno a nechcieť komunikovať k téme má tiež svoj výraz.
Laco Bajzo
Bill Gates sa priznáva k mikročipom ! Mates ,ktorý sa stal Malachiášom píše: "dúfajme,že Božie tresty prídu čoskoro a skazia plán samotného pekla na čele satana."
Táto vláda satanistov a všetko čo pripravila svetu je Božím trestom. Začína najväčšie súženie ,akého ešte nebolo a akého už nebude.Vyvrcholí vládou falošného mesiáša -antikrista a všetko skončí až druhým príchodom Krista.

Takže fantazí…More
Bill Gates sa priznáva k mikročipom ! Mates ,ktorý sa stal Malachiášom píše: "dúfajme,že Božie tresty prídu čoskoro a skazia plán samotného pekla na čele satana."
Táto vláda satanistov a všetko čo pripravila svetu je Božím trestom. Začína najväčšie súženie ,akého ešte nebolo a akého už nebude.Vyvrcholí vládou falošného mesiáša -antikrista a všetko skončí až druhým príchodom Krista.

Takže fantazírovať o 30-40 ročnom období pokoja budete už s vakcínou v zadku a očipovaní Matesko.
Svätý Malachiáš(prorok)
Smejem sa s teba aký si srandista a ako prekrucaš pravdu. 😂 😂
Laco Bajzo
Malachiáš- Prečo mi mažeš komentáre,veď mi vyvráť moje tvrdenia ,keď si prorok :) Smeješ sa vlastnej hlúposti. Nepíš mi cez koho to bolo "zjavené" ,ale napíš to ,čomu sa vyhýbaš ako had- ,kde bude táto mašinéria NWO ,počas 30-40 ročnej vlády dobrého Henryho a tej znovunastolej ,spoločenskej vlády Krista :)
To nebolo zjavené? Tak skús pozbierať zvyšky rozumu a daj nejakú odpoveď.
Laco Bajzo
Falošný prorok Mates- Malachiáš v tomto príspevku tvrdí ,že antikrist ešte nemôže vystúpiť ,že najprv musí prísť vláda dobrého Henryho a spoločenská vláda Krista: Zjevení sv. apoštola Jana 13-14. kapitola.
Pritom rabíni už oznámili,že ich mesiáš -antikrist už žije medzi nimi v Izraeli,aj s ním komunikujú ,len ho ešte nepredstavili svetu : wolna-polska.pl/…u-oglosil-wielka-wojne-2020-11More
Falošný prorok Mates- Malachiáš v tomto príspevku tvrdí ,že antikrist ešte nemôže vystúpiť ,že najprv musí prísť vláda dobrého Henryho a spoločenská vláda Krista: Zjevení sv. apoštola Jana 13-14. kapitola.
Pritom rabíni už oznámili,že ich mesiáš -antikrist už žije medzi nimi v Izraeli,aj s ním komunikujú ,len ho ešte nepredstavili svetu : wolna-polska.pl/…u-oglosil-wielka-wojne-2020-11
2 more comments from Laco Bajzo
Laco Bajzo
Falošný prorok Mates-Malachiáš popiera tvrdenia rabínov o existencii ich mesiáša :) blog.infovojna.sk/…ovsky-mesias-je-na-svete-2015/
Laco Bajzo
Falošný prorok Malachiáš- Toto si napísal : "Už iná cesta nieje lebo to bolo predpovedane a keď vieme,že príde na krátky čas približne pokoj a mier 33 - 40 rokov tak musíme prejsť cez Božie tresty lebo antikrist ešte nemôže vyjsť až na konci sveta s celosvetovým veľkým prenasledovaním a povinným čipovaním celého sveta teda ľudstva."
Práve tento ich mesiáš ,ktorého existenciu oznámili je ten antik…More
Falošný prorok Malachiáš- Toto si napísal : "Už iná cesta nieje lebo to bolo predpovedane a keď vieme,že príde na krátky čas približne pokoj a mier 33 - 40 rokov tak musíme prejsť cez Božie tresty lebo antikrist ešte nemôže vyjsť až na konci sveta s celosvetovým veľkým prenasledovaním a povinným čipovaním celého sveta teda ľudstva."
Práve tento ich mesiáš ,ktorého existenciu oznámili je ten antikrist! To nevieš?! Ale podľa tvojich teorii sa vlády ujme buď ako starec ,alebo sa toho vôbec nedožije :)
Unam Sanctam SK
Apokalypsa 17:4-5 – „Žena bola odetá do purpuru a šarlátu a ozdobená zlatom, drahými kameňmi a perlami, v ruke mala zlatý pohár plný ohavností a nečistoty svojho smilstva. Na čele mala napísané meno, tajomstvo: ‘Veľký Babylon, matka neviestok a ohavností zeme.’“
Tieto dva verše Apokalypsy majú veľmi zreteľné a jasné naplnenie. "Žena" odkazuje na falošnú cirkev, proticirkev, pretože Katolícka …More
Apokalypsa 17:4-5 – „Žena bola odetá do purpuru a šarlátu a ozdobená zlatom, drahými kameňmi a perlami, v ruke mala zlatý pohár plný ohavností a nečistoty svojho smilstva. Na čele mala napísané meno, tajomstvo: ‘Veľký Babylon, matka neviestok a ohavností zeme.’“
Tieto dva verše Apokalypsy majú veľmi zreteľné a jasné naplnenie. "Žena" odkazuje na falošnú cirkev, proticirkev, pretože Katolícka Cirkev je nepoškvrnená nevesta Kristova a Svätá Rímska Cirkev je "matka a učiteľka iných cirkví" (ktoré sú v spoločenstve s Cirkvou Ríma). Avšak o žene, proticirkvi, Neviestke babylonskej, druhovatikánskej sekte, je napísané, že je "matka neviestok a ohavností zeme", pretože je to falošná cirkev, ktorá zaujala hmotné budovy a cirkevné štruktúry pravej Rímskej Cirkvi, a je to najväčšia falošná cirkev na svete. Okrem toho je svojím náboženským indiferentizmom matkou neviestok a ohavností zeme, pretože jej antipápeži a heretici sa modlia s rôznymi protestantskými a schizmatickými sektami. S týmto sektami, neviestkami, je spojená aj podľa jej heretickej doktríny v II. vatikánskom koncile (ktorá bola slávnostne schválená "apoštolskou mocou" antipápeža Pavla VI.):
Lumen gentium (# 15): „Cirkev vie, že z viacerých dôvodov je spojená aj s tými, ktorí sú pokrstení a poctení menom kresťan, ale nevyznávajú úplnú vieru alebo nezachovávajú jednotu spoločenstva pod vedením Petrovho nástupcu.“
Veľký Babylon je Rím (Babylon je krycie meno pre Rím), mesto, kde sídlila Katolícka Cirkev a jej hlava, ako uznávajú mnohí historici alebo vykladatelia Apokalypsy. Ale Rím (Babylon) alebo presnejšie Vatikán, bývalé centrum katolicizmu a pravej Cirkvi, v posledné časy sveta padol (Zjv 18:2).
Apokalypsa 17:4-5 – „Žena bola odetá do purpuru a šarlátu a ozdobená zlatom, drahými kameňmi a perlami, v ruke mala zlatý pohár plný ohavností a nečistoty svojho smilstva. Na čele mala napísané meno, tajomstvo: ‘Veľký Babylon, matka neviestok a ohavností zeme.’“
Žena je odetá do purpuru a šarlátu, lebo biskupi nosia purpur a kardináli nosia šarlát - teda falošná cirkev, sekta II. vatikánskeho koncilu, má vonkajšie znaky Katolíckej Cirkvi, ale chýba jej pravá viera (a dnes jej už začínajú chýbať aj praví biskupi a kardináli). Je "ozdobená zlatom, drahými kameňmi a perlami" - toto je jasná narážka na kostoly a iné črty Katolíckej Cirkvi, ktorých sa Neviestka/Smilnica zmocnila.
Neviestka má v ruke "zlatý pohár (prekladané aj ako čaša a kalich) plný ohavností a nečistoty svojho smilstva", pretože Pavol VI., hlava Neviestky, zmenil slová premenenia, čo spôsobilo neplatnosť novus ordo omší Neviestky babylonskej a modlárstvo v kostoloch novus ordo (duchovné smilstvo). Novus ordo je ohavnosť v Božích očoch.
Prečítajte si tieto obsiahle články o Apokalypse, aby ste sa dozvedeli viac o výklade Apokalypsy a o tom, ako sekta II. vatikánskeho koncilu a jej antipápeži vrátane Antikrista spĺňajú biblické proroctvá:
vatikankatolicky.com/apokalypsa/
vatikankatolicky.com/babylon-padol-padol/
O herézach II. vatikánskeho koncilu a neplatnoti Novus ordo:
vatikankatolicky.com/…erezy-ii-vatikanskeho-koncilu/
vatikankatolicky.com/katolicka-omsa-vs-novus-ordo/
Laco Bajzo
Kto je štvrté zviera z knihy proroka Daniela?
Toto štvrté kráľovstvo prvý krát prorok Daniel spomína v 2kap.40 verši:
„A štvrté kráľovstvo bude mocné ako železo, pretože železo drúzga všetko. A ako železo rozbíja všetky veci, bude rozbíjať a drúzgať.“
Potom mu bolo toto kráľovstvo ukázané v 7kap. 7 verši ako štvrté zviera:
„Potom som videl v nočných videniach štvrté zviera, hrozné, strašné a nadm…More
Kto je štvrté zviera z knihy proroka Daniela?
Toto štvrté kráľovstvo prvý krát prorok Daniel spomína v 2kap.40 verši:
„A štvrté kráľovstvo bude mocné ako železo, pretože železo drúzga všetko. A ako železo rozbíja všetky veci, bude rozbíjať a drúzgať.“
Potom mu bolo toto kráľovstvo ukázané v 7kap. 7 verši ako štvrté zviera:
„Potom som videl v nočných videniach štvrté zviera, hrozné, strašné a nadmieru mocné; malo veľké železné zuby, žralo a drúzgalo, ostatok však pošliapalo nohami. Bolo rozdielne od všetkých skorších zvierat a malo desať rohov. 8 Pozoroval som rohy a hľa, iný roh, malý sa dvíhal medzi nimi. Nato boli tri zo skorších rohov pred ním vytrhnuté; a hľa, na tomto rohu boli oči ako ľudské oči a ústa, ktoré hovorili veľké veci.“ V 7kap.19 verši žiada Daniel uistenie o štvrtom zvierati : „Potom som chcel istotu o štvrtom zvierati, ktoré bolo odlišné od všetkých, nadmieru hrozné, zuby malo zo železa a pazúry z kovu; žralo a drúzgalo, ostatok však šliapalo nohami. 20 A o desiatich rohoch, ktoré malo na hlave, a o tom zvláštnom, ktorý vyrástol a pred ktorým tri klesli; na tomto rohu boli oči a ústa, ktoré hovorili veľké veci, a podľa výzoru bol väčší než ostatné. 21 Díval som sa a tento roh viedol vojnu so svätými a prevládal ich, 22 kým neprišiel Starec dní a dal právo svätým Najvyššieho.“
A v 7 kap.23 verši sa mu dostáva tohto vysvetlenia :
»Štvrté zviera bude štvrté kráľovstvo na zemi, ktoré bude rozdielne od všetkých kráľovstiev, bude zožierať, mlátiť a šliapať celú zem. 24 A desať rohov: z toho kráľovstva povstane desať kráľov, po nich však povstane iný, ten bude rozdielny od skorších a troch kráľov zosadí. 25 Bude hovoriť reči proti Najvyššiemu a bude nivočiť svätých Najvyššieho, bude chcieť zmeniť časy a zákon a budú odovzdaní do jeho ruky na čas a časy a pol času. 26 Ale bude zasadať súd a odníme mu moc, aby ju zničil a zhubil až do konca. 27 Kráľovstvo však, vláda a moc nad kráľovstvami pod celým nebom bude odovzdaná ľudu svätých Najvyššieho; jeho kráľovstvo je večné kráľovstvo a jemu slúžia a poslúchajú ho všetky mocnárstva.«
Toto štvrté zviera, štvrté kráľovstvo bolo ukázané apoštolovi Jánovi na ostrove Patmos ako morská šelma –Zj.svJan kap.13
Kto je toto štvrté zviera ,štvrté kráľovstvo ,táto šelma, ktoré je odlišné od všetkých predošlých má obrovskú moc a ničí zem a je posledným kráľovstvom ,ktoré už nebude porazené žiadnym iným svetským kráľovstvom ,ale ho zničí až sám Boh na konci dejín?
Je to kráľovstvo synagogy satanovej, kráľovstvo z ktorého vystúpi malý roh –antikrist. To, čo je v týchto prorockých knihách ukázané ako zviera ,kráľovstvo ,alebo šelma je táto pyramída svetovej moci ,táto obrovská chobotnica NWO , ktorá odoberie moc doterajším kráľovstvám: diskuter.wordpress.com/…cny-prehlad-pre-zaciatocnikov/
Teda my žijeme za postupného nástupu a budovania tohto štvrtého kráľovstva ,ktoré už nebude zvrhnuté ľuďmi a vystrieda ho už len kráľovstvo Božie ,tým večným v nebi. Chýba už len úplné prevzatie moci od súčasných panovníkov zeme dosadenie malého rohu –antikrista na vrchol svetovlády.
Blahovec01
Jednoznačne súhlasím.

Otázka ale je, ako sa máme my bežní veriaci zachovať. Lebo ja osobne nemôžem byť v jednote s Bergóliom, keď vidím čo stvára. Veď on sa správa nie ako kresťan. Drvivá väčšina je. Vraj je jedno aký je pápež, že RKC už prežila aj horších. Podľa mňa je to zrada. Judášstvo, falošnosť.

Ja osobne sa modlím sa doma, lebo tie omše asi platnosť nemajú. Ako môže kňaz pri omší vysl…More
Jednoznačne súhlasím.

Otázka ale je, ako sa máme my bežní veriaci zachovať. Lebo ja osobne nemôžem byť v jednote s Bergóliom, keď vidím čo stvára. Veď on sa správa nie ako kresťan. Drvivá väčšina je. Vraj je jedno aký je pápež, že RKC už prežila aj horších. Podľa mňa je to zrada. Judášstvo, falošnosť.

Ja osobne sa modlím sa doma, lebo tie omše asi platnosť nemajú. Ako môže kňaz pri omší vyslovovať vieru v nášho pána Ježiša Krista a vzápätí byť v jednote s Bergóliom, ktorý sa klania pohanskej bohyni Zeme Pačamame, prijíma pohanské božstvá, Alaha, atď... a iné zvrhlosti. Potom tak činí aj ten kňaz, keď je v jednote s Bergóliom. Prečo sa nikto z našej vyššej hierarchie nezastane Krista, a nikdy nevyslovil vieru v Krista. Myslím tým, vieru v Krista a zrieknutie sa pohanských božstiev. Veď oni nás vedú do záhuby.

Nemožno predsa slúžiť aj Bohu aj Satanovi.

Množstvo otázok, odpoveď žiadna! Len mlčanie.
Laco Bajzo
Odpoveď na každú otázku nám dáva Božie slovo. V tejto situácii dáva jediné východisko :"vyjdite z neho ľud môj ,aby sa vám neušlo z jeho rán.
Je to tak ,ako píšeš .Nejde len o Bergoglia ,ako sa nám snažia nahovoriť falošní proroci ako Vigáno ,alebo Dohnal ,lebo nespomínať Bergoglia v liturgii nič nerieši. Táto organizácia celá vedie státo do NWO. Väčšina ľudí si medzi tými zapredanými pastiermi …More
Odpoveď na každú otázku nám dáva Božie slovo. V tejto situácii dáva jediné východisko :"vyjdite z neho ľud môj ,aby sa vám neušlo z jeho rán.
Je to tak ,ako píšeš .Nejde len o Bergoglia ,ako sa nám snažia nahovoriť falošní proroci ako Vigáno ,alebo Dohnal ,lebo nespomínať Bergoglia v liturgii nič nerieši. Táto organizácia celá vedie státo do NWO. Väčšina ľudí si medzi tými zapredanými pastiermi stále dokáže nájsť tých "dobrých " a preto s nimi skončí v panstve antikrista tu na zemi ,aj na večnosti.
Túto situáciu -odpad RKC od pravej viery dopustil sám Boh a on z nej dáva východisko:
Ez.34kap: Ako žijem - hovorí Pán, Jahve -, pretože sa moje stádo stalo korisťou a moje ovce sa stali pokrmom všelijakej poľnej zveri, lebo nebolo pastiera; moji pastieri nehľadali moje ovce, pastieri pásli seba, nie však moje stádo: 9 preto, pastieri, počujte slovo Pánovo: 10 Toto hovorí Pán, Jahve: Hľa, prídem na pastierov, budem požadovať svoje ovce z ich ruky, urobím koniec ich pastierovaniu a pastieri nebudú viac pásť seba: vytrhnem svoje ovce z ich úst, nebudú im viac pokrmom. 11 Lebo toto hovorí Pán, Jahve: Hľa, ja sám budem hľadať svoje ovce a navštívim ich. 12 Ako si pastier navštívi stádo, keď je uprostred svojich roztratených oviec, tak navštívim svoje ovce a vyslobodím ich z každého miesta, na ktoré boli zahnané v oblačný a hmlistý deň. 13 Vyvediem ich spomedzi národov, pozbieram ich z krajín, privediem ich na vlastnú pôdu a budem ich pásť po vrchoch Izraela, pri potôčkoch a všetkých bydliskách krajiny. 14 Po najhojnejších pastvách ich budem pásť, na vrchoch izraelského pohoria budú ich nivy, tam budú košiariť na výbornom trávniku. Budú sa pásť na záživnej paši, po vrchoch Izraela. 15 Sám budem pásť svoje ovce a sám ich dám do košiara, hovorí Pán, Boh. 16 Stratené vyhľadám, odohnané zavrátim, poranené obviažem, nemocné posilním, vykŕmené a nemocné ochránim a budem ich pásť svedomito." Ježiš sám bude v týchto časoch našim pastierom.Sám Kristus nám v týchto posledných časoch nestačí? :)

Prečo sa veriaci nedokážu zaobísť bez zapredaných pastierov? Lebo nemajú Krista! Kristus im nestačí! Ich náboženstvo stojí na vonkajších obradoch ,nie na tej Skale ,ktorou je Kristus a cez tieto obrady ich Boží nepriateľ drží v neviestke a oni robia zradnému kléru "křoví". Takže oni nie sú obete ,ale spoluvinníci,lebo takto pomáhajú vytvárať zdanie ,že je to stále Kristova cirkev a vedie ľudí do neba,čo je podvod. RKC ich otvorene vedie do NWO -panstva antikrista.
Laco Bajzo
Dan.12kap. V tom čase povstane Michal, veľké knieža, čo stojí nad synmi tvojho národa: Bude to čas úzkosti, aký nebol, odkedy povstal národ až po ten čas. V tom čase bude tvoj ľud oslobodený, každý, koho nájdu zapísaného v knihe. " Sám archanjel Michal nám prichádza na pomoc v týchto časoch a tiež naši bratia a sestry v nebi za nás orodujú ,tak načo by nám boli pastieri, ktorí pomáhajú satanským…More
Dan.12kap. V tom čase povstane Michal, veľké knieža, čo stojí nad synmi tvojho národa: Bude to čas úzkosti, aký nebol, odkedy povstal národ až po ten čas. V tom čase bude tvoj ľud oslobodený, každý, koho nájdu zapísaného v knihe. " Sám archanjel Michal nám prichádza na pomoc v týchto časoch a tiež naši bratia a sestry v nebi za nás orodujú ,tak načo by nám boli pastieri, ktorí pomáhajú satanským ,globálnym silám zotročiť ľudí? Neboli verní nad málom,tak sa im zobralo aj to málo,čo si mysleli ,že majú.Soľ ,ktorá stratila svoju chuť sa už nedá ničím osoliť.Nehodí sa už na nič ,len aby ju vyhodili von ,na hnoj a pošiapali.
Blahovec01
Kallistratos:
Kam výjsť? Ale veď Kristus dáva odpoveď jednoznačnú v Evanjeliu. Kristus počítal aj s takýmito situáciami.

Cirkev je definovaná týmto veršom:

Mt 18:20, Lebo kde sú dvaja alebo traja zhromaždení v mojom mene, tam som ja medzi nimi.“

Veď ak sa dvaja ľudia, ktorí veria v Krista, sú mu oddaní stretnú v jeho mene, on je tam priamo prítomný. Živý Kristus. Čo ešte chceš viac? Veď si s …More
Kallistratos:
Kam výjsť? Ale veď Kristus dáva odpoveď jednoznačnú v Evanjeliu. Kristus počítal aj s takýmito situáciami.

Cirkev je definovaná týmto veršom:

Mt 18:20, Lebo kde sú dvaja alebo traja zhromaždení v mojom mene, tam som ja medzi nimi.“

Veď ak sa dvaja ľudia, ktorí veria v Krista, sú mu oddaní stretnú v jeho mene, on je tam priamo prítomný. Živý Kristus. Čo ešte chceš viac? Veď si s Kristom a môžeš mu predniesť svoje prosby, problémy. On je tam, živý, prítomný, sám to povedal.

Aj prví kresťania sa týmto riadili. Nebolo toľko kňazov a kňazi putovali ďalej a ďalej. Zanechávali komunity a riadili sa horeuvedenými slovami samotného Krista. Ani dnes nie sú kňazi. Lepšie povedané sú, ale odpadlí slúžiaci neviestke a všetko čo robia je neplatné. Je to k ničomu. Kristus nechce ich obety ani nič, keď slúžia Pačamame, odpadlému Bergóliovi, atď... To nie je Kristova cirkev. To je cudzia cirkev a Kristus od nej odišiel. Kristus určite nebude v takej cirkvi, kde sa vzdáva úcta démonom, pohanským božstvám, ... Preto sú v katastrofálnej kríze, preto sa topia vo vlastnom bahne a nikdy bez Krista z neho nevýjdu. Kristus od nich odišiel, presnejšie, vyhnali ho.
Laco Bajzo
Správy o antikristovi a treťom chráme: youtube.com/watch?v=1iKUbTOc6mU
NWO treti chrám antikrist youtube.com/watch?v=CwGn9ieopaU
Mesiáš bude súdiť: youtube.com/watch?v=yrxZpl7qMJM
Obnovenie chrámu otázky a odpovede: youtube.com/watch?v=81QIaofCcE0
Chramovy inštitút youtube.com/watch?v=78BUPkmxIkoMore
Správy o antikristovi a treťom chráme: youtube.com/watch?v=1iKUbTOc6mU
NWO treti chrám antikrist youtube.com/watch?v=CwGn9ieopaU
Mesiáš bude súdiť: youtube.com/watch?v=yrxZpl7qMJM
Obnovenie chrámu otázky a odpovede: youtube.com/watch?v=81QIaofCcE0
Chramovy inštitút youtube.com/watch?v=78BUPkmxIko
Laco Bajzo
"Modlitba" pre veriacich z neviestky ,od ich biskupa Haľka :
Pavol IV
Laco Bajzo
To som zvedavy, aku modlitbu daju pani biskupi, ked budu hnat svoje verne ovecky na ockovanie a cipovanie.