apredsasatoci
221.3K

Kráľ Henry

Hilarion, mních, 15. Stor.
„Ľud Európy bude trpieť strašnú vojnu, kým sa nezjaví Svätý Muž. Lev príde z hôr z osvieteného národa. Potom sa ľud polmesiaca z rodu Agarského (moslimovia) pokúsi podmaniť si národy, pričom sa dopustí veľkých ukrutností. Tri roky budú všetko plieniť a ničiť. Napriek tomu, v treťom roku sa s nimi stretne Orol, ktorý bude vládnuť nad osvieteným národom medzi Rýnom a Severným morom. Stretne sa s nimi a v ústi rieky Rýn ich so svojou početnou armádou vymaže z povrchu zemského.

Bernard Rembolt, mních, 1790
„Začiatok hrozného obdobia plného krviprelievania nastane, keď bude veľká bitka u Kolína (leží na Rýne). Bude nemožné vyhnúť sa tomuto strašnému ničeniu. Nebude možné odvrátiť túto veľkú vojnu. Ľudia budú po kolená v krvi, také množstvo povraždených tam bude. Povstane minimálne jeden kráľ a prikloní víťazstvo na svoju stranu. Tí z nepriateľov, korí prežijú, utečú do oblasti zvanej Malý Bukový Strom, kde sa odohrá posledná bitka. Cudzári so sebou prinesú mor; čokoľvek bude ušetrené meča, bude sužované nákazou. Krajina bude opustená a bez života.
V tom čase bude Francúzsko rozdelené. Nemci si vyberú muža z ľudu ako svojho kráľa, no on nebude panovať dlho. Až jeho nasledovník bude ten, na koho svet čakal. Budú ho volať Rímsky Cisár a bude to on, kto dá svetu mier. Bude to ten Veľký Kráľ, ktorého predpovedal Holzhauer. Dobrá a šťastná doba potom nastane. Boh požehná zemi a vojen už viac nebude. Utečenci sa so svojimi deťmi navrátia domov a budú žiť v mieri na svojej vlastnej pôde.
Keď nemecký kráľ utečie aby si zachránil život, ten čo príde po ňom bude ten, koho svet dlho očakával.“

Mních Adso, 10. Stor.
„Niektorí učitelia hovoria, že kráľ Frankov bude vládnuť nad celým Rímskym Impériom. Tento kráľ bude najväčším a posledným zo všetkých kráľov, ktorí kedy žili. Na konci má prísť do Jeruzalema, pod Olivovú horu, kde zloží svoje žezlo a korunu. Po tomto kráľovi príde … antikrist.“

Ján z Cleft Rock, 1340
„Biely orol (Veľký kráľ) – s pomocou Michala Archanjela – vyženie polmesiac z Európy v ktorej aj tak už nikto okrem Kresťanov ani nebude – on sám bude vládnuť z Konštantínopola. Éra mieru a prosperity potom nastane. Už nebude viac protestantov (myslia sa asi rôzni schizmatici, možno ortodoxní) ani heretikov. A Boh pošle svätého pápeža.“

Ctihodný Bartholomew Holzhauer, 1658
„Keď všetko bude zruinované vojnou; keď Katolíci budú zrádzaní heretikmi; keď Cirkvi a jej služobníkom budú upierané ich práva, kráľovstvá budú zrušené a králi dávno mŕtvi, vtedy ruka Všemocného Boha učiní veľký zázrak, niečo absolútne nepredstaviteľné pre bežného človeka. Povstane údatný kráľ samotným Bohom pomazaný. Bude Katolíkom, potomkom Ľudovíta IX. , potomkom starobylého nemeckého kráľovského rodu, narodený v exile.“

Ctihodná Anna Mária Taigiová
„Rusko, Anglicko a Čína sa stanú katolíckymi krajinami.“

Cirkev
Počas predpovedanej doby trestu, kedy budú nepredstaviteľné prírodné katastrofy na dennom poriadku, cirkev bude znášať strašné prenasledovanie. Pápež bude „veľmi trpieť“ kvôli prenasledovateľom aj spiklencom vo vlastných radoch. Bude musieť ujsť z Ríma a zahynie vo vyhnanstve. Cirkev bude bez vedenia, kým, nezávisle na sebe, nebudú zvolení traja antipápeži bažiaci po moci, čo blahoslavená Anna Katarína Emmerichová nazvala „falošnou cirkvou“ s neplatnými sviatosťami.
Nakoniec, sv. Peter a Pavol zostúpia z neba a sami vyberú legitímneho pápeža. Bude známy ako Anjelský pápež. Spolu s tak zvaným Veľkým kráľom , potomkom Karola Veľkého a Ľudovíta IX. svätého, zaistí obdobie mieru. Bude niekoľko takýchto Anjelských pápežov, avšak svet sa znovu obráti k hriechu a bezbožnosti. Vtedy sa zjaví Antikrist a svet skončí presne tak, ako to predpovedá kniha Zjavenia.“

Veľké prenasledovanie cirkvi začne vo Francúzsku a rozšíri sa aj do Talianska. Rozbúrené davy na uliciach začnú najprv ničiť verejne majetky, potom cirkevné majetky a to prerastie až do vraždenia kňazov a Kresťanov obecne (pôjdu hlavne po „nenávidenej“ Katolíckej cirkvi) … Kresťanom bude chvíľu trvať kým si uvedomia čo sa vlastne deje, ale kalich únosnosti pretečie veľmi rýchlo. Jediné čo im ostane bude ozbrojený boj; pretože zahynúť so zbraňou je lepšie ako sa nechať zastreliť s holými rukami. Toto bude počiatok francúzskej občianskej vojny. V Taliansku to bude obdobné.
Toto bude ale len začiatok celosvetového prenasledovania Kresťanov.
Dôjde k mohutnej invázii Východu na Západ. Moslimovia a čínski komunisti budú Kresťanov prenasledovať veľmi tvrdo. Rovnako tak sa budú správať aj Rusi – ich vláda nie je kresťanská, ako sa tvári; sú to neokomunistickí nacionalisti a teda militantní ateisti. Pred týmto nás varovala Panna Mária a prosila, aby jej bolo Rusko zasvätené. Bolo učinených niekoľko pokusov o toto zasvätenie; všetky však zanechali pochybnosti, či bol úkon vykonaný správne a teda či bol vôbec platný.
Martyrum semenorum Christorum – mučeníci sú Kristovými semiačkami – heslo, ktoré platí od samého začiatku existencie Katolíckej Cirkvi. Prvých 200 rokov boli všetci pápeži mučeníkmi. Kresťanov prenasledovali Nero a Decius, Dioklecián a Galérius. Cirkev však nezničili. Naopak. Prežila všetky katastrofy a ovládla Západný svet. Tak tomu bude aj tento krát. Cirkev nezanikne, ako si dnes mnohí myslia; bude znovuzrodená v krvi. Tak, ako tomu bývalo vždy v dejinách. Každý jeden dobrý Kresťan zabitý v tejto vojne, ktorá príde na svet pre jeho bezbožnosť, bude v Nebi pokladaný za mučeníka.
Zázračná záchrana Katolíckej Cirkvi bude dôkazom pre celý svet, že jedine ona je ta pravá a že jedine Ježiš Kristus je pravým a skutočným Bohom.

Svätá Ríša Rímska
Počas veľkej vojny bude prakticky celý svet v totálnej anarchii. Tá začne najprv vo Francúzsku. No práve z tejto krajiny má prísť záchrana – niekto nazvaný „Veľkým kráľom“ (Le Grand Monarque, The Great Monarch), kto zjednotí prenasledovaných Kresťanov, porazí nepriateľov domácich aj zahraničných a svojou mohutnou armádou potiahne na ďaleký Východ, kde „pomstí krv a náreky nevinných.“
Pod touto osobou má vznikať nové štátne usporiadanie – akási voľná únia katolických kráľovstiev pod názvom Svätá Ríša Rímska.
Z čisto katolického hľadiska je práve kráľovstvo najlepším štátnym útvarom (viac tu: pravda.sk/2015/08/24/na-obranu-tradicnych-monarchii/), lebo republiky výraznou mierou prispeli k paganizácii ľudstva – inak povedané, vďaka tomuto systému sa mnoho duší dostalo do večného zatratenia. A to je tragédia.
Kráľ bol stanovený Bohom. A tak, ako je nerozlučné manželstvo, tak je nemenná aj táto pravda. Takže skutočným dedičom Francúzska nie sú jeho prezidenti – je to niekto z potomkov kráľovského rodu Bourbonovcov. A Boh tomuto rodu prinávrati len to, čo mu celý čas patrí.
Nikdy v budúcnosti nebudem za znovuzačlenenie Slovenska do Uhorska. Ale jedno platí: Boh ustanovil za správcu našej krajiny rakúsky rod Habsburgovcov a teda práve oni sú jedinými právoplatnými dedičmi našej krajiny. A existujú predpovede o tom, že Habsburská monarchia bude znovuobnovená ako súštatie; lebo to je vôľa Božia. Tak to bude správne, pretože pre spásu slovenských duší je lepšie, aby im vládol rakúsky katolík (posledný rakúsko-uhorský cisár Karol I. bol vyhlásený za blahoslaveného), než naši domáci komunisti, socialisti, či liberáli.

Rusi sa vždy budú tváriť ako tí dobrí. A aj keď obsadia Istambul, budú v ňom stavať kríže. Ale to len preto, aby zmiatli ľudí na Západe a snáď aj svojich vlastných. Aj Putin s Lavrovom (príp. ich nástupcovia) budú neustále básniť o mieri (tak ako to vo svojich prejavoch robil aj Hitler). Ich pravý zámer však už dávno vyjavila Panna Mária – šíriť po svete „bludy“, t.j. ateizmus a komunizmus, dopomôcť k rozmachu islamu; a konečne – snahu zničiť Katolícku Cirkev a Západ ako taký.
(Rusko je skutočne ateistickým štátom. K náboženstvu sa tam hlási asi len 25 percent obyvateľstva a to ide zväčša o moslimov, prípadne iné náboženské skupiny, z východu krajiny. Naozaj praktizujúcich kresťanov je minimum a Pravoslávna cirkev je Západom – nie nespravodlivo – označovaná za „štetku štátu.“)
Znakom Sovietskeho Zväzu bola červená päťcípa hviezda. Ruská armáda (ktorá si mimochodom stále hovorí „Červená armáda“) ju používa dodnes a symbol sa zároveň stále bliští nad politickým centrom krajiny – Kremľom. Symbolika pätcípej červenej hviezdy je pri tom desivá: predstavuje päť kontinentov, ktoré mal komunizmus jedného dňa ovládnuť.
Treba si uvedomiť, že súčasný ruský štát ovládla klika, ktorá v minulých rokoch verne slúžila komunizmu; ostatne Putin sám je bývalý agent KGB. V Rusku sa deje to, čo sa udialo v Nemecku po 1. svetovej vojne – režim, ktorý vojnu spôsobil, nebol nijako odsúdený a Nemci začali mať pocit, že im Západ ukrivdil a túžili sa mu pomstiť. Rovnako tak, ani za zločiny komunizmu a ruského útlaku sa nikto nezodpovedal a ruský ľud začína pomaly, ale isto oplakávať starý režim. A to sa môže stať osudové celému svetu.
Tí, čo sa považujú za Kresťanov, nesmú brať slová súčasnej ruskej vlády ako skutočné záruky; naopak, všetky katolícke proroctvá, zjavenia a svätci ohlasujú Rusko ako nástroj Božieho trestu na hriešny svet.
Nebezpečný kurz, ktorý si vybral ruský ľud, dávajú proroctvám zatiaľ za pravdu
Lenka Morana Moranova
Chtěli byste vládnout světu ... smutné!
apredsasatoci
Kto?
Lenka Morana Moranova
Vy v čele s bílým orlem z Konstantinopole přeci...to budou pravoslavní nadšeni.
apredsasatoci
Všimli ste si, že to nie sú moje proroctva?
Lenka Morana Moranova
Ani moje, protože odpad není jen v Rusku a nazývat pravoslavné křesťany š.....u... No tak to už! A Konstantinopol už latiníci dobyli tuším v roce 1203 při 4. křižácké výpravě. Proto píšu, že budou nadšeni.
dyk
Ten kráľ Henry bude vyrábať henryovky? :)
Peter(skala)
ľaliovky - to ked dostane človek do tela, tak už nevytiahne bez čriev
🤪😫🤮
dyk
Old Shatterhand mal henryovku :)
Peter(skala)
aha, tak preto .... 🤭
dyk
Druhú mal medveďobijku, dvojranovú. Henryovka mala 25 rán.
Mne môžeš veriť. Ja som to študoval celú mladosť.
dyk
Výstraha, do roka Zázrak a keď sa ľudstvo neobráti, tak prideTrest.(Garabandal)
Po Zázraku bude umučený Pápež (2 Solúnčanom 2,2n, preto aj Pápež František prosí o modlitby, a podľa Zjavenia majú byť dvaja svedkovia, čiže aj Benedikt XVI.? ) a nastolený falošný pápež, ktorý odstráni Večnú Obetu (Daniel 12,11n) a hneď na to vystúpi antikrist.
Prvý polrok bude ako med a potom sa prejaví ako …More
Výstraha, do roka Zázrak a keď sa ľudstvo neobráti, tak prideTrest.(Garabandal)
Po Zázraku bude umučený Pápež (2 Solúnčanom 2,2n, preto aj Pápež František prosí o modlitby, a podľa Zjavenia majú byť dvaja svedkovia, čiže aj Benedikt XVI.? ) a nastolený falošný pápež, ktorý odstráni Večnú Obetu (Daniel 12,11n) a hneď na to vystúpi antikrist.
Prvý polrok bude ako med a potom sa prejaví ako diabol. Ježiš zakázal apoštolom zvolávať oheň z neba, ale on to bude robiť (2 Solúnčanom 2,2n) a bude plný falošných zázrakov.
Vláda antikrista bude ukončená po 1 290 dňoch nárazom kométy do zeme (pravdepodobne toľko pôsobil aj Ježiš na zemi keď začal verejne pôsobiť a toľko času dostane aj antikrist aby zvádzal ľudí) , kedy sa zem rotrhne ako stará košeľa (Izaiáš 51,6). Čiže zem bude už nepoužiteľná na výrobu potravín.
A potom blažený kto vydrží 1 335 dní od odstránenia Večnej Obety (Daniel 12,11n).
O žiadnom francúzskom kráľovi sa tam nepíše. Čiže to sú bludy.
Naša generácia to zažije, ako to povedala Vassule Panna Mária.
Peter(skala)
zaujimavé to s tým verejným učinkovaním Antikrista - dáva to logiku, že ked Ježiš pôsobil 3 a 1/2 roka, tak bude aj Antikrist, ktorý sa jednak opičí po Bohu, ale zaroven má dostať od Boha rovnaku možnosť ako už sa o tom zmienil v Biblii u Jóba.
Ináč to je tiež odkaz na to, že verejne pôsobenie Antikrista ešte nezačalo, aj ked z pozadia manipuluje s ludmi a riadi ich, lebo keby už nastala doba …More
zaujimavé to s tým verejným učinkovaním Antikrista - dáva to logiku, že ked Ježiš pôsobil 3 a 1/2 roka, tak bude aj Antikrist, ktorý sa jednak opičí po Bohu, ale zaroven má dostať od Boha rovnaku možnosť ako už sa o tom zmienil v Biblii u Jóba.

Ináč to je tiež odkaz na to, že verejne pôsobenie Antikrista ešte nezačalo, aj ked z pozadia manipuluje s ludmi a riadi ich, lebo keby už nastala doba Antikrista, tak by verejne chodil medzi ludmi ako to robil Ježiš počas svojho života na zemi.

Taktiež dobre píšeš, že po Zazraku bude umučený pápež resp. pred Trestom, ale nepasuje časový rozmer a osoba pápeža, lebo podla proroctiev "odstranený papež" (2 Sol 2,2) bude pápež, ktorého ustanoví sv.Peter, ktorý zostupi na zem a po jeho 56 ročnom pontifikate vystupi Antikrist, ktorý ho odstrani a s ním aj ustavičnu obetu

Táto doba bude medzi Zázrakom a Trestom

Od Zázraku uplynie 56 rokov
3 a 1/2 roka vlády Antikrista (1335 dní)
a potom príde Trest (Ohen z Neba) - kométa zasiahne zem (Iz 51,6)
očistí Zem(egulu) a Ježiš príde obnoviť planetu - Nová Zem a nové Nebo.
miloš kubelka
proroctvi by měl vykládat jen ten kdo k tomu má od boha dar stejně jako řeč v jazycích jinak to může uvézt člověka do těžkého omylu
apredsasatoci
Všetky proroctvo sú od svätcov, uznaných rkc.
Jedine ak by si bol budhista.
Martin - Patrón Svätý Malachiáš
youtube.com/watch?v=RNJ5_1fZvWQ
Tak to bude po celom svete a to je iba začiatok. To je iba jahodka na torte. Do budúcnosti bude omnoho horšie.
3 more comments from Martin - Patrón Svätý Malachiáš
apredsasatoci and one more user link to this post
apredsasatoci