Athos Monach
41.1K

Mikuláš (Nikolaj) koná zázraky aj v dnešnej dobe. Ako chlapec spadol z 8 poschodia

Pre tých, ktorí vieru a divy považujú len za históriu, strácajú zázraky oslávených kresťanov na význame. Divotvorcovia a svätí v nebeskej cirkvi, podnes konajú nepochopiteľné veci proti prírode. Ibaže svet upadol do mudrovania, filozofie a preto viera, jednoduchá detská viera sa vytratila.

Dnes vám rozpovieme príbeh, o ktorý sa zaujímala aj KGB v Rusku, v 70-tich rokoch. Z verejnosti tento príbeh musel zmiznúť, nikde sa o ňom nemohlo písať, no uchoval sa v srdciach mníchov, zo Pskovsko-Pečerského monastiera, ktorý o ňom podnes svedčia.

Istá rodina hlučne oslavovala otcove narodeniny. Ako to už býva zvykom, nechýbala hostina s prípitkami a popíjaním. Uprostred slávností akosi všetci zabudli na oslávencovho päťročného syna. Dieťa obchádzalo hostí, vliezlo pod stôl a zrazu, bez povšimnutia rodičov, sa vkradlo na zakázaný balkón. Byt bol na ôsmom poschodí.

Až o chvíľu si oslavujúci uvedomili, že malý chlapec nie je s nimi. Hľadajú ho a on nikde. Ani v izbách, ani v kuchyni, ani na chodbe. Dvere sú zamknuté a on si otvoriť nevie, musí byť len kdesi tu. Rodičia však spozorovali, že sú otvorené balkónové dvere a oblial ich studený pot. Bežali na balkón - ale ani na balkóne chlapec nebol! Otec sa zdesene pozrel dolu a očakával, že uvidí telo svojho syna ležať v krvi na zemi. Naozaj, jeho syn dolu skutočne bol - Saška sa však pokojne hral v tráve pod domom.

Otec bez toho, aby čakal na výťah, vybehol dolu schodmi, vyskočil na ulicu, vzal syna do náručia, objal ho a spýtal sa ho:

- Saša, ako si sa sem dostal?

- Nebudeš mi nadávať, ocko?

- Nie, synu.

- Tak som sa nudil, keď si ma nikto nevšímal, že som vyšiel na balkón, pozrel som sa cez zábradlie. Naklonil som sa a letel dolu. Ale keď som letel, chytil ma dedko.

– Aký dedko? Veď dedko bol s nami pri stole.

– Nie náš dedko, ale iný dedko. Pekný, s krátkou bielou bradou. Oblečený ako v tí, čo sú na obrázkoch v chráme. Zniesol ma dole, nechal ma na tráve a zmizol.

Otec nevedel, čo si má myslieť. To vôbec nezapadalo do jeho materialistického presvedčenia. Je to proti zákonom fyziky, proti zákonu gravitácie. Ale dieťa nemohlo prejsť cez zatvorené dvere!

Na radosť všetkých hostí prišiel otec so Sašom domov, položil si ho na kolená a už z neho nespustil oči. A zrazu dieťa povedalo:

- Ocko, už viem, spomenul som si, na koho sa ten dedko podobal.

Otec zarazený už ničomu nerozumel, o čo ide?

- Aký dedko?
- No ten, ktorý ma zachránil keď som letel z balkóna. Poď, ukážem ti, ako vyzeral.

Saša zobral za ruku otca do babkinej izby, vyliezol na stoličku a prstom ukázal na starobylú ikonu svätého Nikolaja na skromnom babkinom oltári:

"Ocko, toto je on! Toto je ten dedko!"

Zdroj:

pravoslavie.ru - preklad:
slovenskepravoslavie.sk/zazraky/zazrak001.html

Svedectvo Teofila Belyanina, asketu Pskovského monastiera. Je súčasťou zbierky - stalo sa v našej dobe...
apredsasatoci
MUDr Mesik pracoval ako analytik vo svetovej banke a na univerzite vyučoval globálne výzvy a jeho manželka je megaliberalka Pietruchova. 😂
Už iba treba zistiť, kde dostal titul MUDr.?
Že by na Krčmeryho univerzite?
U.S.C.A.E.
to ja neviem kto z ľudí primyslel čerta, Cirkev s tým nič nemá to je taká ľudová úprava a nie je tak hrozná a najlepšie ak je čert na reťazi vedený lebo svätý Mikuláš z Myry mal dar Exorcizmu v takej miere že nekresťan tomu ani neuverí. Keď už som pri tomto svätcovi veľmi sa mi páči že sa choval ako Episkop bez bázne, prefektovi dal rozraziť bránu do domu a verejne mu vytýkal nespravodlivosť …More
to ja neviem kto z ľudí primyslel čerta, Cirkev s tým nič nemá to je taká ľudová úprava a nie je tak hrozná a najlepšie ak je čert na reťazi vedený lebo svätý Mikuláš z Myry mal dar Exorcizmu v takej miere že nekresťan tomu ani neuverí. Keď už som pri tomto svätcovi veľmi sa mi páči že sa choval ako Episkop bez bázne, prefektovi dal rozraziť bránu do domu a verejne mu vytýkal nespravodlivosť. A najlepšie je ako na Nicejskom koncile fyzicky ukázal áriovi čo si myslí o ňom a jeho odpornej Heréze že Kristus nie je Boh. 😊
U.S.C.A.E.
Ikos 2
Kňaz:
Pohľad na to, ako sa rozlieva myro tvojho milosrdenstva, bohomúdry Mikuláš, osvecuje naše duše a telá. Hľadíme na teba ako na toho, z ktorého vyteká životodarné myro, lebo z Božej milosti zosielaš na veriacich zázraky ako dážď a napájaš ich, aby spievali Bohu: Aleluja.
Ľud: Aleluja, aleluja, aleluja.
Ikos 2
Kňaz:
V Nicei si spolu so svätými otcami bránil kresťanskú vieru v Svätú …More
Ikos 2

Kňaz:
Pohľad na to, ako sa rozlieva myro tvojho milosrdenstva, bohomúdry Mikuláš, osvecuje naše duše a telá. Hľadíme na teba ako na toho, z ktorého vyteká životodarné myro, lebo z Božej milosti zosielaš na veriacich zázraky ako dážď a napájaš ich, aby spievali Bohu: Aleluja.

Ľud: Aleluja, aleluja, aleluja.

Ikos 2

Kňaz:
V Nicei si spolu so svätými otcami bránil kresťanskú vieru v Svätú Trojicu. Vyznal si Božieho Syna ako rovného Otcovi, jednopodstatného a jednorodeného, čím si odsúdil nemúdreho Ária. Preto ťa veriaci takto uctievajú:

Ľud: Raduj sa, lebo si pevný stĺp úprimnej zbožnosti.
Raduj sa, lebo si bezpečným úkrytom veriacich.
Raduj sa, lebo si pevnosťou viery, čo obstojí.
Raduj sa, lebo si príbytok Presvätej Trojice.

Raduj sa, lebo si hlásal Otca rovného so Synom.
Raduj sa, lebo si Ária z koncilu odohnal.
Raduj sa, lebo si krása svätých otcov preslávna.
Raduj sa, lebo si dobrý a premúdry v Pánovi.

Raduj sa, že tvoje slová sú ohnivé plamene.
Raduj sa, že tvoje ovečky dobre sú vedené.
Raduj sa, že pre tvoj príklad sme pevnejší vo viere.
Raduj sa, že si nás naučil vzoprieť sa heréze.

Raduj sa, svätý Mikuláš, veľký divotvorca.

Časoslov gréckokatolíka
Světlana ranní rosa
Акафист Святителю Николаю Чудотворцу.#мирправославия
Agafist k sv. Nikolajevu - dobré pro
zklidnění pro zdejší divočáky a divoženky.