Clicks2.6K
csk.news
10

Vysoko Postavený Americký Duchovný, Zodpovedný Za Homosexuálne Prípady, Randil S Mužmi

Monsignor Jeffrey Burrill, ktorý bol zvolený za Generálneho Tajomníka Americkej Biskupskej Konferencie až v Novembri minulého roku, oznámil svoju rezignáciu 20. Júla po tom, čo PillarCatholic.com našiel dôkazy, podľa ktorých sa kňaz dopustil sériového homosexuálneho správania.

„Analýza dátových signálov aplikácie kerelovaná s mobilným zariadením Burrilla ukazuje, že kňaz tiež navštívil homosexuálne bary a súkromné rezidencie, pričom v rokoch 2018 až 2020 používal aplikáciu na randenie fungujúcu na báze polohy v mnohých mestách, a to aj počas pracovných ciest pre Americkú Biskupskú Konferenciu.“

Burrill bol najvyššie postaveným Americkým duchovným, ktorý nie je biskupom. Zohral ústrednú úlohu pri riešení prípadov/klamstiev ohľadom homosexuálneho zneužívania. Je možné vylúčiť, že v súčasnej Koncilovej Cirkvi by bol do takejto funkcie menovaný dobrý človek.

Za kňaza bol vysvätený v diecéze La Crosse vo Wisconsine v roku 1998, zatiaľ čo tam bol diecéznym biskupom, terajší Kardinál Raymond Burke.

#newsOfxccciloh

Roberto 55
Tento buzik sa staral aj o "formaciu" mladých ludi na nejakej skole.
Laco Bajzo
Unam satanam SK- Kňazi v našich mestách a dedinách sú členovia tej sekty IIVat. koncilu ,alebo Kristovej Cirkvi? :)
Ty ako odborník to určite budeš vedieť rozlíšiť :)
Unam Sanctam SK
Dôležité: https://gloria.tv/post/sAWnDZ8FbAwc2L17tPSS874S1
Oni sú heretici a v spoločenstve s Rímom a mnohí ani len nie sú platne vysvätení, takže sú členovia sekty 2VK. Ty si ale riadne podlý heretik. A už je v slovenčine aj článok, ktorí vyvracia tvoj mylný postoj o "chráme Božom" z 2 Sol 2:4
vatikankatolicky.com/chram-bozi-antikrist/
Unam Sanctam SK
V sekte II. vatikánskeho koncilu nič nové pod slnkom. Tam, kde prekvitá katolícka viera, sa objavuje svätosť; tam, kde sa rozmáhajú herézy a modlárstvo, sa objavuje nesvätosť. Znakom KC je svätosť, znakom neviestky babylonskej je nesvätosť. vatikankatolicky.com/katolicka-cirkev-po-ii-vatikanskom-koncile/
Unam Sanctam SK
Tak to ste na omyle. Počas ariánskej krízy 97-99% ľudí odpadlo od pravej viery a poprelo Božstvo Krista. Teda väčšinová cirkev bola v skutočnosti sekta. Ale to by ste vedeli, keby ste si prečítali články na vatikankatolicky.com
Sv. Gregor Naziánsky (+380), Proti Ariánom: „Kde sú oni, ktorí nás hanobia pre našu chudobu a pýšia sa vo svojich bohatstvách? Oni, čo definujú Cirkev číslami a opovrhuj…More
Tak to ste na omyle. Počas ariánskej krízy 97-99% ľudí odpadlo od pravej viery a poprelo Božstvo Krista. Teda väčšinová cirkev bola v skutočnosti sekta. Ale to by ste vedeli, keby ste si prečítali články na vatikankatolicky.com
Sv. Gregor Naziánsky (+380), Proti Ariánom: „Kde sú oni, ktorí nás hanobia pre našu chudobu a pýšia sa vo svojich bohatstvách? Oni, čo definujú Cirkev číslami a opovrhujú malou čriedou?“

Okrem toho práve preto, lebo uznávame všetky koncily, nemôžeme uznávať II. vatikánsky koncil, keďže ten učenie a dogmy z mnohých predošlých koncilov doslova popiera. Takže sa rozhodnite, či sa budete držať všetkých koncilov KC alebo či sa budete držať heretického 2VK. Lebo tu ide o 2 rôzne náboženstvá. vatikankatolicky.com/herezy-ii-vatikanskeho-koncilu/
My sme sektu nezaložili; sektu založili antipápeži svojím falošným koncilom.
apredsasatoci
Akú má biskup a sv. otec vieru?
Prezradíte?
Vaším pánom je pachamama?
V tom pripade aj sv. otec je váš!
BernadettaJaMalinka
Igorb, práve 2vatik.koncil neuznáva a popiera všetky koncily predtým!!!!

Cirkev od apoštolov celých 19. storočí učila že mimo cirkev, mimo katolíckej viery niet spásy. Kto nieje pokrstený, bude zatrateny. Pohan, kacír, moslim aj žid..

A od 2.vatik.koncilu sa učí niečo nové, iné, úplne opačné, že aj pohania a inoverci, moslimovia aj židia budú spasení, ak žijú podľa svedomia.

To je iná cirkev. …More
Igorb, práve 2vatik.koncil neuznáva a popiera všetky koncily predtým!!!!

Cirkev od apoštolov celých 19. storočí učila že mimo cirkev, mimo katolíckej viery niet spásy. Kto nieje pokrstený, bude zatrateny. Pohan, kacír, moslim aj žid..

A od 2.vatik.koncilu sa učí niečo nové, iné, úplne opačné, že aj pohania a inoverci, moslimovia aj židia budú spasení, ak žijú podľa svedomia.

To je iná cirkev. Nemôže platiť aj to, aj to. Jedni sa mýlia. Kto asi tak je mimo pravej viery?
Unam Sanctam SK
Druhý vatikánsky koncil je heretický a nie je koncilom KC.
BernadettaJaMalinka
Volá sa koncilom.katolickej cirkvi, tej štruktúry, ktorá dovtedy niesla pravé katolícke ucenie. a preto toľkých kresťanov diabol zviedol. A pod zástavou petrových kľúčov budú niesť svoje slobodomurarske učenie.. to sú ich slová.. preto toľkých oklamali.. lebo za katolícke učenie podsúvajú diablovo učenie. A takmer nikto z ovečiek si to nevšimol. Lebo falošní pastieri ich nevarovali pred …More
Volá sa koncilom.katolickej cirkvi, tej štruktúry, ktorá dovtedy niesla pravé katolícke ucenie. a preto toľkých kresťanov diabol zviedol. A pod zástavou petrových kľúčov budú niesť svoje slobodomurarske učenie.. to sú ich slová.. preto toľkých oklamali.. lebo za katolícke učenie podsúvajú diablovo učenie. A takmer nikto z ovečiek si to nevšimol. Lebo falošní pastieri ich nevarovali pred votrelcami, sú brucha lenivé, nevládzu brechat.. pasu sami seba..

Ale Jeho ovce počúvajú Jeho hlas... Aj keď vyhnaní na púšť, do lesov, do podzemia... Pan pozná svoje ovečky. Pan sám si ich zozbieral a priviedol na zelené pasienky Božieho slova, Jeho svätej náuky.. tam je pravá Kristova cirkev... pri Jeho nohách.
BernadettaJaMalinka
2 vatik.koncil je hereticky a nezvolal ho Duch svätý ale slbdmurari, ktorí sa už predtým postupne infiltrovali do štruktúr KC.

Tak ako sv. Pavol hovoril biskupom z efezu. po mojom odchode vniknú medzi vás draví vlci a nebudú šetriť stádo. Ba aj z vás samých povstanú muži čo budú prevrátene hovoriť, aby strhli učeníkov za sebou. Preto bdejte...

Keď sa to stalo v cirkvi v 1.storoci.. o čo skôr …More
2 vatik.koncil je hereticky a nezvolal ho Duch svätý ale slbdmurari, ktorí sa už predtým postupne infiltrovali do štruktúr KC.

Tak ako sv. Pavol hovoril biskupom z efezu. po mojom odchode vniknú medzi vás draví vlci a nebudú šetriť stádo. Ba aj z vás samých povstanú muži čo budú prevrátene hovoriť, aby strhli učeníkov za sebou. Preto bdejte...

Keď sa to stalo v cirkvi v 1.storoci.. o čo skôr a ľahšie zvedie diabol kresťanov v posledných časoch... Keď už aj zabudli že majú bdieť a stať na Slove čo prijali od apoštolov...???!?