04:04
Clicks659
Stano Kobella
27
Cirkevné organizácie sú Antikrist - 31. august 2011 (Pravá Božia cirkev, ktorú Kristus založil, je Božie kráľovstvo, Telo Kristovo, stádo Dobrého Pastiera, Vinič s ratolesťami. Svetské cirkvi sú …More
Cirkevné organizácie sú Antikrist - 31. august 2011

(Pravá Božia cirkev, ktorú Kristus založil, je Božie kráľovstvo, Telo Kristovo, stádo Dobrého Pastiera, Vinič s ratolesťami. Svetské cirkvi sú núdzne riešenie, obrovské kôlne, skladiská plné mokrého dreva, vlažných kresťanov. Nie je na nič súce, dokým najprv neoschne pokorou a pokáním pred Bohom, aby sa mohlo vziať a hodiť do ohňa a prinášať úžitok, vydávať svetlo a teplo aj ostatným.)

Organizovaná cirkev je antikristovská inštitúcia. Prečo to vravím? Je to preto, že neposlúcha Ježiša Krista. Nevykonáva poverenie, ktoré Ježiš dal Jeho učeníkom.

Ježiš povedal: "Choďte do celého sveta a čiňte učeníkov zo všetkých národov, krstiac ich v mene Otca, Syna a Svätého Ducha a učte ich robiť, čo som prikázal." (Matúš 28:19) To je to poverenie. Nie stavať cirkvi, cirkevných prozelytov a vyrábať členov.

Oni si budujú cirkvi, nebudujú Božie kráľovstvo, NEROBIA UČENÍKOV, nevedú ľudí k Ježišovi, oni sami nepoznajú Ježiša. Je to podnikanie zarábajúce peniaze, čo nemá nič dočinenia s Ježišom Kristom. Používajú Ježiša Krista a písma ako prostriedky na zarábanie peňazí, budovanie organizácií, pozemských chrámov, podnikov. To nie je Božie Kráľovstvo, drahý priateľu. Boha nepotešíš chodením do cirkvi. Ježiš od teba chce, aby si prišiel k Nemu.

Boh poslal Ježiša, aby prišiel zomrieť na tejto Zemi, aby uzmieril človeka s Ním. Chce aby ste prišli k Nemu, nasledovali Ho, poslúchali Ho, trávili čas s Ním, nie v nejakej budove počúvajúc ľudí. Volá vás k Sebe, k poslušnosti k Nemu, chce vás spraviť synom Božím, dieťaťom Božím, nie vysedávačom v laviciach a cirkevným členom, alebo členom spoločenského klubu. Boh chce vás.

Ježiš prišiel vykúpiť vás, spraviť z vás Božieho syna, aby ste boli vedení Svätým Duchom, nie ľuďmi a patrili k organizáciam, ktoré vás okrádajú a berú vám peniaze a vravia vám, že slúžite Bohu. To nemá nič dočinenia s Bohom, ani s učeníctvom. Ste učeníkmi? Ježiš povedal: Moje ovce poznajú Môj hlas a NASLÚCHAJÚ Mi, nasledujú Ma. NASLÚCHATE Jeho hlasu? Nasledujete Ho? Poznáte Ho? Ste vedení Svätým Duchom, alebo len chodievate do cirkvi?

Drahý priateľu, máme spoznať Ježiša. On povie mnohým ľuďom v ten deň: "Choďte preč, Nikdy som vás Nepoznal!" Oni sa hrali na cirkev. Cirkev je antikristovská inštitúcia. Ak vás neberie k Ježišovi a nerobí z vás učeníka, tak vás berie preč od Ježiša a robí z vás otroka tej inštitúcie. Je to podvodnícka organizácia.

Nebuď oklamaný, drahý priateľu. Spoznaj Ježiša pre seba a On ťa povedie Svätým Duchom. Je pre teba Ježiš reálny? Je REÁLNY Ježiš, alebo je reálna tvoja cirkevná budova? Spoznaj Ježiša, priateľu, skôr ako bude na to príliš neskoro. Volaj k Nemu! Povedz: Pane! Zjav sa mi! Potrebujem Ťa, Pane Ježišu! a On sa ti zjaví a budeš vedieť, že je reálny.

Nech ťa Ježiš žehná.

youtube.com/watch?v=bf68JrmupgA
Public domain
Martina Bohumila Lutherová
Trepifajksl
S faktama to nemá opravdu nic společného. V podstatě jde jen o typické satanovo dílo- roztrhat, aby nebyl jeden Pán, jedna víra, jeden křest.....
Podle tebe a jiných řk, sv. Jan ve ZJ.17 neměl vidění od Pána Boha,ale od zlého.
Buď rád, že je zde někdo kdo vás vyvede z omylu, že jste prošli těsnou
branou a kráčíte po úzké cestě..
...je to naopak ste na okraji propasti,
uvědomte si svoji…More
Trepifajksl
S faktama to nemá opravdu nic společného. V podstatě jde jen o typické satanovo dílo- roztrhat, aby nebyl jeden Pán, jedna víra, jeden křest.....
Podle tebe a jiných řk, sv. Jan ve ZJ.17 neměl vidění od Pána Boha,ale od zlého.
Buď rád, že je zde někdo kdo vás vyvede z omylu, že jste prošli těsnou
branou a kráčíte po úzké cestě..
...je to naopak ste na okraji propasti,
uvědomte si svoji nenávist vůči všemu co odporuje vašim přestavám -
to je vaše démonská pečeť.
Trepifajksl
To je vtipnýýýý - nech si to na aprííííla.
ekans
s těmito magory se Vatikán bratříčkuje, akorát je nepustí do rozhodujících pozic, pán se zbytečně rozčiluje akorát mu praskne cévka
ekans
Boží mlýny už ho semlely?
ekans
nech si ty výklady pro poblblé charoše
Otčenáš
Lidské (světské) spolky poznáte snadno. Mají hierarchická, tj. světská uspořádání. Pán Ježíš před světským uspořádáním varoval. Poučte se z tohoto příběhu, kde se matka synů Zebedeových u Ježíše přimlouvá, aby právě její synové měli v Ježíšově království nejvyšší postavení. Stejně, jako dnešní „křesťané" nechápala rozdíl mezi světským a duchovním.
20Tehdy k němu přistoupila matka synů Zebedeový…More
Lidské (světské) spolky poznáte snadno. Mají hierarchická, tj. světská uspořádání. Pán Ježíš před světským uspořádáním varoval. Poučte se z tohoto příběhu, kde se matka synů Zebedeových u Ježíše přimlouvá, aby právě její synové měli v Ježíšově království nejvyšší postavení. Stejně, jako dnešní „křesťané" nechápala rozdíl mezi světským a duchovním.
20Tehdy k němu přistoupila matka synů Zebedeových se svými syny, klaněla se mu a o něco ho žádala. 21On jí řekl: „Co chceš?“ Řekla mu: „Ustanov, aby ve tvém království tito dva moji synové usedli jeden po tvé pravici a druhý po tvé levici.“ 22Ježíš odpověděl: „Nevíte, co žádáte. Můžete pít kalich, který mám pít já? “ Řekli mu: „Můžeme.“ 23Řekl jim: „Můj kalich sice pít budete, ale není mou věcí, abych dal někomu usednout po mé pravici a po mé levici, neboť tam usednou ti, pro které je to připraveno od mého Otce.“ 24Když to uslyšelo těch deset, rozhořčili se na ty dva bratry. 25Ježíš si je zavolal a řekl: „Víte, že vládci národů panují nad nimi a velcí nad nimi vykonávají svou svrchovanou moc. 26Mezi vámi tomu tak nebude; ale kdo by se chtěl mezi vámi stát velkým, bude vaším služebníkem; 27a kdo by chtěl být mezi vámi první, bude vaším otrokem. 28Stejně jako Syn člověka nepřišel, aby si nechal posloužit, ale aby posloužil a dal svůj život jako výkupné za mnohé.“ Mt 20:20-28
Učedníci na Cestě se milují Boží Láskou, jeden druhému slouží a žádný nad jinými nepanuje. Je pouze jeden Bůh.
Světské spolky jsou široká cesta do zahynutí.
Otčenáš
Lidské spolky jsou skutečně antikristovské. Satan prostřednictvím těchto spolků znásilní lidskou mysl, aby člověk nemohl následovat Ježíše Krista. Sami nevstupují a jiným brání.
Trepifajksl
Chudák pán, má v hlavě bramboračku. Úplně mimo realitu a historická fakta.
Stano Kobella
Chudák si akurát ty. Ján vraví úplnú pravdu a všetko čo vraví sú historické fakty.
Trepifajksl
Taky jsem chudák, ale v jiném smyslu :-)))
Trepifajksl
S faktama to nemá opravdu nic společného. V podstatě jde jen o typické satanovo dílo- roztrhat, aby nebyl jeden Pán, jedna víra, jeden křest. Rozdělit a opanovat. Vím moc dobře, jaké nekřesťanské existence vedou sbory tzv. znovuzrozených. Nikoliv z teorie, ale z praxe.
Otčenáš
Vždyť vidíme, jak se chovají panovníci římského spolku. Pod záminkou sjednocení do sebe nasají kdejaký pohanský kult. Nedávno Pachamama, dnes vakcína. Panovníkům světských spolků jde pouze o moc - o peníze.
Dobře to řekl bratr ve videu. Je poznat, že mluvil z Ducha svatého. Poznat to ale může opět jen ten, komu je dáno shůry. Určitě ne ten, kdo má v sobě v poledne už čtyři pivka.
ekans
důsledky charismatického šílence Antonína Dohnala, že @Otčenáš 😂 😂 😂 😂 😂 😂 😂 😂 😂 🤪 🤪 🤪 🤪 🤪 🤪 🤪 🤪
ekans
😂 😂 😂 😂 😂 😂 😂 😂 😂 😂 😂 😂 😂 😂 rétorika Dohnala
2 more comments from ekans
ekans
už ti v Hluku staví piedestal 😂 😂 😂 😂 🤪 🤪 🤪 🤪 🤪 🤪
ekans
nepotřebuju to tlumočit pře hlavy schizmatiků a heretiků 😂 😂 😂 😂 😂 😂
Trepifajksl
Koukám ostrik zase po sobě uklízel to svoje blinkání. Já nevím, to je tak těžké něco promyslet, než s tím vlezu na plochu? Hysterčit a v afektu psát nějaké komenty a pak je mazat svědčí o značné duševní i duchovní nevyzrálosti. S takhle emočně rozpadlýma osobnostma se těžko vede diskuze. Když se mnou asi 14 dní kamarádil, tentokráte v přezdívce Otíka ze Žitavy, tak mu taky bouchnul kotel a …More
Koukám ostrik zase po sobě uklízel to svoje blinkání. Já nevím, to je tak těžké něco promyslet, než s tím vlezu na plochu? Hysterčit a v afektu psát nějaké komenty a pak je mazat svědčí o značné duševní i duchovní nevyzrálosti. S takhle emočně rozpadlýma osobnostma se těžko vede diskuze. Když se mnou asi 14 dní kamarádil, tentokráte v přezdívce Otíka ze Žitavy, tak mu taky bouchnul kotel a zablokoval mě. Nejsrandovnější je, že blokoval i svoji jedinou fanynku, která mu i zde v novém kožíšku přicmrduje ve špatnostech.
Trepifajksl
Ostrik má dneska přehlídku nicků na molu :-)))
2 more comments from Trepifajksl
Trepifajksl
Věděl jsem, že ti prdnou nervy a vylezeš. Proto jsem to taky psal. Taky nic nevydržíš :-)))
Trepifajksl
Ne, nepatřím k vaší komunitě :-)))
Martina Bohumila Lutherová
Trepi drží partu s latiníkam v sutaně.
Unam Sanctam SK
Nie, Ježiš Kristus ustanovil organizovanú Cirkev, Katolícku Cirkev. V Ríme je však neviestka babylonská, falošná KC - a tá je antikristovská. Viac na vatikankatolicky.com
Stano Kobella
Ježiš neustanovil žiadnu svetskú cirkev, ani katolícku, iba ich dopustil, aby ľuďom ukazovali cez vonkajší svet cestu do pravej Živej Cirkvi. Tu je to jasne vysvetlené. Ty si Peter, skala - vysvetlenie Ježišových slov

My všetci sme boli klamaní, ale musíme sa modliť a prosiť Ježiša, aby nám dal pravdu do nášho srdca, aby sme pochopili a oslobodili sa od všetkých omylov a ponímali veci v Duchu …More
Ježiš neustanovil žiadnu svetskú cirkev, ani katolícku, iba ich dopustil, aby ľuďom ukazovali cez vonkajší svet cestu do pravej Živej Cirkvi. Tu je to jasne vysvetlené. Ty si Peter, skala - vysvetlenie Ježišových slov

My všetci sme boli klamaní, ale musíme sa modliť a prosiť Ježiša, aby nám dal pravdu do nášho srdca, aby sme pochopili a oslobodili sa od všetkých omylov a ponímali veci v Duchu a v pravde, nie v našom vlastnom obmedzenom chápaní, v našich vlastných mylných predstavách a lžiach. Už sa rozbehol súd nad RKC a ľudia, ktorí veria lžiam mŕtveho náboženstva, sa dajú vydierať kňazmi k vakcínovaniu s ich modlárskymi mŕtvymi náboženskými obradmi. Hľadajte Božiu vôľu, poslúchajte Ježiša, aby ste nepadli zbytočne za korisť dravým vlkom, kvôli vašej slepej povere a zatvrdenému srdcu.
Martina Bohumila Lutherová
Ty si Peter, skala - vysvetlenie Ježišových slov
...Čo sa týka týchto textov Písma, panuje ešte doposiaľ vo všetkých kresťanských obciach na Zemi ten najväčší omyl a domnienky; lebo takmer všetky bez výnimky sa držia viac či menej cirkevnej Petrovej skaly a domnievajú sa, že majú skutočné kľúče k Božiemu kráľovstvu a že ho môžu podľa chuti otvárať alebo zatvárať tým, ktorí chcú do neho prísť, More
Ty si Peter, skala - vysvetlenie Ježišových slov
...Čo sa týka týchto textov Písma, panuje ešte doposiaľ vo všetkých kresťanských obciach na Zemi ten najväčší omyl a domnienky; lebo takmer všetky bez výnimky sa držia viac či menej cirkevnej Petrovej skaly a domnievajú sa, že majú skutočné kľúče k Božiemu kráľovstvu a že ho môžu podľa chuti otvárať alebo zatvárať tým, ktorí chcú do neho prísť, to znamená, že namiesto porozumenia, ktoré v nich má byť skrze Ducha Božieho, môžu slovo evanjelia podľa ľubovôle podávať, komoliť (mrzačiť), zadržiavať, zakazovať, dávať za to ľubovoľné prikázania a k tomu ešte prikladať večné tresty a so svojimi prikázaniami zvádzať ľudí k mnohým hriechom, tieto hriechy potom podľa ľubovôle odpúšťať alebo zadržiavať a za určité pokánie dokonca udeľovať plnomocné alebo neplnomocné odpustky za všetky hriechy, alebo ich aj zadržiavať!...
Unam Sanctam SK
Nie, si bludárom/kacírom. Katolícka Cirkev je definovaná ako apoločenstvo veriacich. To, že vlastní budovy (resp. mnohé budovy vlastnila), je na osoh, ale Cirkev ako taká je nadprirodzená entita, je to spoločenstvo pravých veriacich.
Dôkazy o pápežstve: vatikankatolicky.com/biblia-papezstvo-sv-peter/
Pápež Pius XII., Mystici Corporis Christi (# 22), 29. jún 1943: „V skutočnosti iba tí majú …More
Nie, si bludárom/kacírom. Katolícka Cirkev je definovaná ako apoločenstvo veriacich. To, že vlastní budovy (resp. mnohé budovy vlastnila), je na osoh, ale Cirkev ako taká je nadprirodzená entita, je to spoločenstvo pravých veriacich.
Dôkazy o pápežstve: vatikankatolicky.com/biblia-papezstvo-sv-peter/
Pápež Pius XII., Mystici Corporis Christi (# 22), 29. jún 1943: „V skutočnosti iba tí majú byť započítaní medzi členov Cirkvi, ktorí obdržali kúpeľ regenerácie a vyznávajú pravú vieru.“
Unam Sanctam SK
V pápežstvo verila celá raná Cirkev, ako je dokázané v tom článku.
Martina Bohumila Lutherová
Drahý priateľu, máme spoznať Ježiša. On povie mnohým ľuďom v ten deň: "Choďte preč, Nikdy som vás Nepoznal!" Oni sa hrali na cirkev. Cirkev je antikristovská inštitúcia. Ak vás neberie k Ježišovi a nerobí z vás učeníka, tak vás berie preč od Ježiša a robí z vás otroka tej inštitúcie. Je to podvodnícka organizácia.