Uctíváme téhož Boha, řekl kardinál při setkání s českým muslimem
Vánoční atmosféru využili redaktoři MF DNES k usmíření názorových protivníků. Osobnosti, které v letošním roce stály na opačné straně, si podaly ruce a předaly si dárky. První dvojici tvořili kardinál a bývalý arcibiskup Miloslav Vlk a český konvertita k islámu, arabista Vladimír Sáňka. A překvapivě dobře si rozuměli.
More
Uctíváme téhož Boha, řekl kardinál při setkání s českým muslimem

Vánoční atmosféru využili redaktoři MF DNES k usmíření názorových protivníků. Osobnosti, které v letošním roce stály na opačné straně, si podaly ruce a předaly si dárky. První dvojici tvořili kardinál a bývalý arcibiskup Miloslav Vlk a český konvertita k islámu, arabista Vladimír Sáňka. A překvapivě dobře si rozuměli.

Uprostřed předvánoční Prahy si Vlk se Sáňkou notovali natolik, až se zdálo, že máloco si může být tak blízké jako křesťanství a islám. „Uctíváme téhož Boha Abrahámova, Boha stvořitele, Boha, který je pánem vesmíru a života. Přesto tvoříme dvě různé civilizace, dialog je třeba,“ řekl kardinál.
„Musím souhlasit. Judaismus, křesťanství a islám jsou tradice, které mají společné kořeny, mnoho zásad, morálních pravidel, i v Koránu najdeme Desatero,“ přidal se Sáňka.

Nedávno přitom kardinál Vlk důrazně varoval před islamizací Evropy. Říká však, že nemířil proti samotnému náboženství.
„Muslimové mají víru uprostřed svých životů, zatímco Evropa je duchovně vyprázdněná, Bůh se tu jakoby mnohde ztratil. Pokud si to neuvědomíme, nevrátíme se k našim křesťanským hodnotám, je možné, že nás islám takzvaně překryje,“ uvedl kardinál.
Bývalý předseda české muslimské obce Sáňka šíří náboženství, proti kterému se zvedá čím dál větší odpor. Pro radikálněji uvažující Čechy ztělesňuje zlo. Sáňku čeká soud za vydání knihy Základy tauhídu, ve které česká policie vidí nenávistné prvky (více zde).
S kardinálem si však rozuměl víc než dobře. Ukázalo se to, když přišla řeč na soud, který Sáňku čeká. „Jsem rád, že o tom soud, předpokládám, na rozdíl od předpojaté policie, kvalifikovaně rozhodne. Jsem si jistý, že ta kniha neobsahuje nic protizákonného,“ řekl Sáňka.
Vlk ho podpořil. „Lidé od nás, kteří tu knihu četli, konstatovali, že v ní nic škodlivého není. A u soudu jsme rozhodnutí vypovídat ve prospěch pana Sáňky.“ (knihu jsme za vás přečetli i my. Co v ní je, čtěte zde)
Autoři: Martin Biben, Ondřej Leinert

Zdroj: Uctíváme téhož Boha, řekl kardinál při setkání s českým muslimem - iDNES.cz
idnes.cz

Uctíváme téhož Boha, řekl kardinál při setkání s českým muslimem - iDNES.cz

Vánoční atmosféru využili redaktoři MF DNES k usmíření názorových protivníků. Osobnosti, které v letošním roce stály na …
majs
Uctíváme téhož Boha, tak jako katolíci a husitské bandy.
Církví Boha živého
Bůh je neměnný, třeba tedy uctíváme toho samého, ale ne každý se řídí tím, kým Bůh skutečně je. Bůh neřekl například o růženci ani slovo, neřekl uctívej sochy a obrazy, ale opak a katolíci mají Boha, který toto dělá? Pak už to není ten stejný, jako u skutečných věřících. Amen, amen.
majs
My katolíci neúctiváme obrázek nebo sochu, ale Boha JK nebo Pannu Marii, kterou tento obrázek představuje. Toto je asi nad možnost pochopení z vaší strany.
hajaj búvaj ovečky
4Nezobrazíš si Boha zpodobením ničeho, co je nahoře na nebi, dole na zemi nebo ve vodách pod zemí.
a b c
rovnaky BOH??? strasny BLUD!!! Islamsky boh NEMA SYNA!!! Krestansky Boh-Stvoritel MA SYNA!!! Jezisa Krista!!! Islam popiera, ze Kristus je Bohom!!!
Islamsky boh a Boh-Stvoritel su DVE ROZDIELNE OSOBY!!!
Zachrana 21
Ten byl po matce žid. Protože baziliani kazali proti zednarum, tak je vyhnal z ČR na Ukrajinu. Neschopný a laicky fokolarin, který by zidove Lubichove vylizal i rit.
Caesar
kardinal hovorí bludy!
Ci nevie pan kardinal, co hovoril sv. apostol Pavol o pohanskych modlach? Ze su to demoni.
Pokial nebude II Vat. Koncil uplne zruseny, nevymiznu ani tieto bludy Nostra Aetate.
Ester J B H
Amen! Ďalší dôkaz, že RKC už nie je Kristovou nevestou, ALE Neviestkou!!!
Ester J B H
Na nich platí anatéma: Gal 1, 6-9
Trepifajksl
RKC je stále Kristovou nevěstou a bude jí až do konce. Kdo se k ní před smrtí nepřipojí, bude zavržen. Ex Cathedra.
apredsasatoci
Dobre Kajfaš! 😘
ABADAN . .
Nu a opět vidíme, že pan Trepifajksl něco nepochopil. Ale přeji mu nejen k narozkám, aby se choval tak, aby zavržen nebyl a nespoléhal na dárkový poukaz do očistce. 😁
Trepifajksl
Opět vidíme jen to, že Mirda není katolík, toť vše. Ostatně od pána, jehož rodina prodává izraelská vína a menory na e-shopu, se katolicismus ani neočekává. Tam fouká odjinud.
ABADAN . .
Pane Trepi, vy už jste jak pan Santa Maria ....co mi píše choromyslné vzkazy.🙈 Vypadá to ale, že mu konečně v léčebně zatrhli přístup na web.
Jinak váš předcházející názor není katolický a pokud ano, pak se vraťte dle libosti k svému prapra dědečkovi a hlavně chlape naučte se interpretovat v souvislostech. 😉Ale stále vám přeji ať chválíte Krista a neblbnete, protože váš domnělý …More
Pane Trepi, vy už jste jak pan Santa Maria ....co mi píše choromyslné vzkazy.🙈 Vypadá to ale, že mu konečně v léčebně zatrhli přístup na web.
Jinak váš předcházející názor není katolický a pokud ano, pak se vraťte dle libosti k svému prapra dědečkovi a hlavně chlape naučte se interpretovat v souvislostech. 😉Ale stále vám přeji ať chválíte Krista a neblbnete, protože váš domnělý katolicismus je jako sekta o třech lidech. 😁
Trepifajksl
Mirku, mě vaše nová víra s novým evangeliem nezajímá. Ex Cathedra je definovaná pravda víry, které věří katolíci. A ta pravda víry je přesně ta, kterou jsem napsal.
Soudruha pod tebou snad nemá cenu ani komentovat. Vymazal všechny své komentáře a na novo trolí-duševní žebrák.
Trepifajksl
9. Musí tedy všichni, kdo si přejí být spaseni, umřít v jednotě s katolickou Církví?
Všichni, kdo si přejí být spaseni, musí umřít v jednotě s katolickou Církví. Mimo ní není spásy, protože jen ona učí, co Ježíš Kristus po každém vyžaduje, aby byl spasen, a protože jenom jí zanechal Kristus prostředky, jak získat všechny milosti nezbytné ke spáse. Proto Ježíš řekl apoštolům a všem jejich …More
9. Musí tedy všichni, kdo si přejí být spaseni, umřít v jednotě s katolickou Církví?
Všichni, kdo si přejí být spaseni, musí umřít v jednotě s katolickou Církví. Mimo ní není spásy, protože jen ona učí, co Ježíš Kristus po každém vyžaduje, aby byl spasen, a protože jenom jí zanechal Kristus prostředky, jak získat všechny milosti nezbytné ke spáse. Proto Ježíš řekl apoštolům a všem jejich zákonným zástupcům: „Jděte a učte všechny národy; učte je zachovávat naprosto všechny věci, které jsem vám přikázal. Ti, kdo neuvěří všem těm věcem budou zatraceni.“
Náš Božský Spasitel říká: „Nikdo nepřijde k Otci nežli skrze Mě.“ Jestliže si tedy přejeme přijít do nebe, musíme být spojeni s Kristem – s Jeho (Mystickým) tělem, kterým je Církev, jak říká sv. Pavel. Proto mimo Církev není spasení.
Znova Ježíš Kristus říká: „Kdokoliv neuposlechne ani církev, ať je ti jako pohan nebo celník“, velký hříšník. Proto mimo Církev není spasení.
Písmo svaté říká: „Pán denně přidával k jejich společenství ty, které povolával ke spáse.“ (Skutky 2:47) Proto apoštolové věřili, a Písmo svaté učí, že mimo Církev není spasení.
Pán náš Ježíš Kristus
Ex Cathedra: „Nejsvětější Římská Církev pevně věří, vyznává a káže, že nikdo z těch, kteří existují mimo Církev, nejen pohané, ale také židé, heretici a schizmatici nemohou být podílníky na věčném životě, ale že jdou do věčného ohně ´připraveného ďáblu a jeho andělům´, (Mt. 25:41), pokud se s ní nespojí před smrtí, a že je jednota Církevního těla tak důležitá, že jen ti, kteří zůstávají v této jednotě mohou mít zisk ze svátostí Církve ke spasení, a že oni sami mohou obdržet věčnou odměnu za své půsty, skutky almužny a další zbožnost a povinnosti křesťanského vojáka. Nikdo, ať jsou jeho skutky almužny jakkoliv velké, nikdo, byť prolije svou krev ve Jménu Krista, nemůže být spasen, pokud nesetrvává v náručí a jednotě katolické Církve.“ – papež Evžen IV., Koncil florentský, 4. února 1442
10. Co sv. Augustin a další afričtí biskupové řekli na koncilu v Zirtě v roce 412 o spasení těch, kteří umřou mimo Římskokatolickou Církev?
„Kdokoliv“, řekli, „je oddělen od katolické Církve, jakkoliv chvalitebný dle jeho názoru může jeho život být, jen z důvodu, že je oddělen od jednoty s Kristem, neuzří život, ale hněv Boží na něm zůstává.“ (Jan 3:36)
11. Co říká sv. Cyprián o spáse těch, kteří umřou mimo Římskokatolickou Církev?
Svatý Cyprián říká: „Kdo nemá Církev jako svou matku, nemůže mít Boha jako svého Otce.“ A s ním Otcové Církve obecně říkají, že „stejně jako všichni, kdo nebyli v arše Noemově zahynuli ve vodách potopy, stejně zahynou všichni, kdo jsou mimo pravou Církev.“
12. Kdo je mimo hranice Římskokatolické Církve?
Mimo hranice Římskokatolické Církve jsou všichni nepokřtění a všechny exkomunikované osoby, všichni odpadlíci, nevěřící a heretici.
apredsasatoci
Čo dneska hovorí rkc v kostoloch?
Trepifajksl
Haleluja Amen, bavíš se o tom případu, kdy mě jeden z vašich okradl koncem října o 55 000Kč?
A jak mi Míra poslal pět stovek, které jsem mu, až jsem se oklepal, vrátil? Nebuď trapnej, trolíku.
ABADAN . .
Asi takhle pane Trepi, myslíte že sebevrazi se stále zakopávají mimo hřbitov za zdí?🧐 NE. Proč ten posun, že? Tam hledejte odpověď na své přeludy o elitách spasených. Katolická víra je jiná než ta vaše zažloutlá věrouka. Proveďte občas upgrade. 😁🏁
Trepifajksl
Co tím myslíš Mirku? Že katolická církev ve věcech víry a mravů učila něco, co se ukázalo jako lež? A tím pádem, že logicky tedy není nutno ji poslouchat, protože není záruka, že se nemýlí?
Tak s takovou partou bych nechtěl mít nic společného, to se můžu mýlit sám a po svém :-)))
Trepifajksl
No, vlastně jsi přiznal, že vy exkomunikovaní modernisté učíte zcela něco jiného, než po staletí nepřetržitě učila katolická církev. Díky.
hajaj búvaj ovečky
Islám dali svetu Arabi a tí fyzicky pochádzajú od Abraháma - Abahámov syn Ismael bol ich praotcom.
Učeník Pánov
A Ismael nebol synom prisľúbenia. Tým bol Izák. Ismael bol z otrokyne, Izák bol zo slobodnej.
hajaj búvaj ovečky
18Proto Abraham Bohu řekl: „Kéž by Izmael žil v tvé blízkosti!“
19Bůh však pravil: „A přece ti tvá žena Sára porodí syna a nazveš ho Izák (to je Bude se smát) . Svou smlouvu s ním ustavím pro jeho potomstvo jako smlouvu věčnou.
20A pokud jde o Izmaela, vyslyšel jsem tě: Hle, požehnám mu a rozplodím a rozmnožím ho převelice; zplodí dvanáct knížat a učiním z něho veliký národ.
21Ale svoji …More
18Proto Abraham Bohu řekl: „Kéž by Izmael žil v tvé blízkosti!“
19Bůh však pravil: „A přece ti tvá žena Sára porodí syna a nazveš ho Izák (to je Bude se smát) . Svou smlouvu s ním ustavím pro jeho potomstvo jako smlouvu věčnou.
20A pokud jde o Izmaela, vyslyšel jsem tě: Hle, požehnám mu a rozplodím a rozmnožím ho převelice; zplodí dvanáct knížat a učiním z něho veliký národ.
21Ale svoji smlouvu ustavím s Izákem,
Církví Boha živého
Každý nazývá svého Stvořitele po svém
Ivan Herda
Kto uctieva rovnakého vraj Boha ako moslim , je moslim , nie?
U.S.C.A.E.
Monoteizmus je stav, ten nemusí nik zakladať. A abrahámovské Náboženstvo je Katolícke.
Váš otec Abrahám SA ZARDOVAL že uvidí tento deň.
Islam je zmes pohanstva, židovšenia, aranizmu a dokétizmu.
Monoteizmus (z gréčtiny: „veriť v jedného Boha“)More
Monoteizmus je stav, ten nemusí nik zakladať. A abrahámovské Náboženstvo je Katolícke.

Váš otec Abrahám SA ZARDOVAL že uvidí tento deň.

Islam je zmes pohanstva, židovšenia, aranizmu a dokétizmu.

Monoteizmus (z gréčtiny: „veriť v jedného Boha“)
hajaj búvaj ovečky
Monoteizmus je iba jeden a založil ho Abrahám
osobným vzťahom s Hospodinom počas svojho pozemského života. Hospodin Abraháma dokonca nazval svojím priateľom ... kto z vás svätuškárov to môže povedať o sebe či niekom ďalšom 😂
Ivan Herda
Ja som to myslel ako iróniu cez slzy pri dnešnom vyjadrovaní sa zodpovedních, dosť nezodpovedne.