MEDALIK ŚW. BENEDYKTA shares this
3431
MSZA ŚWIĘTA UWALNIA NAS OD GRZECHU
Posoborowe absurdy
Jaka Msza uwalnia od grzechów
MEDALIK ŚW. BENEDYKTA
posoborowe absurdy, każda Msza Święta.
MEDALIK ŚW. BENEDYKTA
,,Wzywam was do ofiary codziennej Mszy Świętej , bo to jest ratunek dla zagubionej ludzkości.''
,,Pamiętajcie, że Msza Święta jest największą Ofiarą. Moja Ofiara w połączeniu z waszą, ma wielką moc niszczenia zła.''

Orędzie o Mszy Świętej, przekazane Zofii Grochowskiej dn. 25.03.1994
CHWAŁA BOGU W TRÓJCY ŚWIĘTEJ JEDYNEMU
"...przyjście Chrystusa będzie bezpośrednio poprzedzone straszną i niespotykaną eksplozją zła, …

"...ustanie ofiara i ofiarowanie: i będzie w kościele obrzydłość spustoszenia..." (9, 27) oraz "...i zgwałcą świątynię mocy, i odejmą ustawiczną ofiarę, a dadzą obrzydłość na spustoszenie..." (11, 31).

Czym innym jak nie
Mszą może być "ustawiczna ofiara"?

I czy nie dostajemy ostrzeżenia, że to …
More
"...przyjście Chrystusa będzie bezpośrednio poprzedzone straszną i niespotykaną eksplozją zła, …

"...ustanie ofiara i ofiarowanie: i będzie w kościele obrzydłość spustoszenia..." (9, 27) oraz "...i zgwałcą świątynię mocy, i odejmą ustawiczną ofiarę, a dadzą obrzydłość na spustoszenie..." (11, 31).

Czym innym jak nie
Mszą może być "ustawiczna ofiara"?

I czy nie dostajemy ostrzeżenia, że to właśnie Msza zostanie zaatakowana w jakimś momencie historii? Posłuchajmy Malachiasza (1, 7)

"Ofiarujecie na ołtarzu moim chleb skalany, a mówicie: Czymże cię skalaliśmy?". Czy Jeremiasz nie mówi w Bożym imieniu kiedy się skarży: "Namiot mój jest zburzony, wszystkie powrózki moje porwały się, synowie moi odeszli ode mnie i nie ma ich... Bo
głupio postępowali pasterze, a Pana nie szukali, przeto nie zrozumieli i wszystka trzoda ich jest rozproszona" (10, 20-21). I rzeczywiście, historia się powtarza gdyż Ezechiel mówi z kolei: "Kapłani jej wzgardzili zakonem moim i splugawili świątynie moje; między świętą rzeczą a nieświętą nie robili różnicy" (22, 26).
.
Edward7
Abp, Jan Paweł Lenga, O Mszy Trydenckiej i o bractwie Piusa X - youtube.com/watch?v=9O-d23ebVlU