apredsasatoci
Ďakujem ti Bože, že odovzdávam desiatku, modlím sa.... 🤭
Joske
Děkuji Bohu, že znám Bibli. Díky tomu, že jsem si nevystačil se čtením v kostele, jsem odevzdal svůj život Bohu. Bergogliovy výroky jsou pro mne ničím.
Unam Sanctam SK
"František tvrdil, že modlitbou dochází k "nové inkarnace Světa"."
Hlása to, čo hlásal Antikrist a panteista Ján Pavol II.: Dominum et vivificantem 50.3: „„Slovo sa stalo telom“. Vtelenie Boha Syna naznačuje zobratie do jednoty nie len ľudskú prirodzenosť, ale v rámci tejto ľudskej prirodzenosti istým spôsobom všetko čo je „telo“: celé ľudstvo, celý viditeľný a materiálny svet. Vtelenie teda, …More
"František tvrdil, že modlitbou dochází k "nové inkarnace Světa"."
Hlása to, čo hlásal Antikrist a panteista Ján Pavol II.: Dominum et vivificantem 50.3: „„Slovo sa stalo telom“. Vtelenie Boha Syna naznačuje zobratie do jednoty nie len ľudskú prirodzenosť, ale v rámci tejto ľudskej prirodzenosti istým spôsobom všetko čo je „telo“: celé ľudstvo, celý viditeľný a materiálny svet. Vtelenie teda, má kozmický význam a kozmickú dimenziu.“

Ján Pavol II. hlásal, že svojím vtelením sa Kristus zjednotil s každým človekom, že vtelil sa do celého ľudstva, každého človeka, a že každý človek je Ježiš Kristus: vatikankatolicky.com/antikrist/
Ján Pavol II. tiež hlásal, že človek si musí prisvojiť vtelenie Krista (Redemptor hominis) a uvedomiť si, že je Boh, aby našiel sám seba.
Blahovec01
Súhlasím. O Bergóliovi sa dá skonštatovať už len jediná vec. Načisto mu v hlave preskočilo, šibe mu. Je to otrok Satana.

Pre každého človeka, ktorý je verný Kristovi a jeho Evanjeliu, má pravú vieru a chce sa zachrániť pre život večný, to znamená dôrazne sa oddeliť od neho, zriecť sa ho a vystúpiť z toho Babylonu satanskej prostitútky. Inak čaká takých ľudí zatratenie.

Už aj pre tie vakcíny, …More
Súhlasím. O Bergóliovi sa dá skonštatovať už len jediná vec. Načisto mu v hlave preskočilo, šibe mu. Je to otrok Satana.

Pre každého človeka, ktorý je verný Kristovi a jeho Evanjeliu, má pravú vieru a chce sa zachrániť pre život večný, to znamená dôrazne sa oddeliť od neho, zriecť sa ho a vystúpiť z toho Babylonu satanskej prostitútky. Inak čaká takých ľudí zatratenie.

Už aj pre tie vakcíny, ktoré presadzuje a podporuje z potratených detí a meniacich DNA, ktoré dal Stvoriteľ a Satan to chce zmeniť. Aj táto udalosť je dôkazom toho, že Bergólio ťahá ľudí do záhuby, do zatratenia. A tiež aj všetkých tých, ktorí sú s nim v jednote. Zmenenená DNA je znak Satana, je to už iná bytosť - GMO človek patriaci Satanovi.

A Bergólio to presadzuje. Bohužiaľ aj odpadlá hierarchia KBS Slovenska, propagujúca satanistické vakcíny, úctu k pohanským božstvám, Pačamame a iné zvrhlosti, ktoré majú svoj pôvod v Satanovi.
apredsasatoci
Keby mali ľudia vieru a kresťania sa na kresťanov iba nehrali, bergoglio & spol. nemôžu nič.
Ateisti a gnostici majú vo veciach jasno. Bergoglia nazývajú diablom.
Kresťania su až neuveriteľné vymleti.
Modlosluzobnik bergoglio je pre nich svätým otcom.
Neskutočná tupost, naivita...
Unam Sanctam SK
Zmenenená DNA je znak Satana, je to už iná bytosť - GMO človek patriaci Satanovi.

Toto je nezmysel. Aj ak by mal niekto poškodenú DNA, neznamená to, že patrí Satanovi atď.
Pre každého človeka, ktorý je verný Kristovi a jeho Evanjeliu, má pravú vieru a chce sa zachrániť pre život večný, to znamená dôrazne sa oddeliť od neho, zriecť sa ho a vystúpiť z toho Babylonu satanskej prostitútky. Inak …More
Zmenenená DNA je znak Satana, je to už iná bytosť - GMO človek patriaci Satanovi.

Toto je nezmysel. Aj ak by mal niekto poškodenú DNA, neznamená to, že patrí Satanovi atď.
Pre každého človeka, ktorý je verný Kristovi a jeho Evanjeliu, má pravú vieru a chce sa zachrániť pre život večný, to znamená dôrazne sa oddeliť od neho, zriecť sa ho a vystúpiť z toho Babylonu satanskej prostitútky. Inak čaká takých ľudí zatratenie.
Babylonská prostitútka je sekta II. vatikánskeho koncilu s jej antipápežmi od 2VK, Jána XXIII. Od nej aj od nich sa treba oddeliť, to je pravda.
vatikankatolicky.com/…erezy-ii-vatikanskeho-koncilu/
vatikankatolicky.com/babylon-padol-padol/
vatikankatolicky.com/apokalypsa/
vatikankatolicky.com/velke-odpadnutie/
tovika
Už jsem zde tu otázku položila několikrát... Jak to reálně prakticky provést, neboť Církev je viditelné znamení...? Zatím jsem nikde a od nikoho(tím myslím ty, kteří by k tomu mohli a měli vyslovit autoritativní slovo) nezachytila uspokojivou odpověď... Domnívám se, že zatím je třeba, aby pšenice rozptýlená v koukolu s trpělivostí vyhledávala další pšenici...
tovika
apredsasatoci Gnostici ne, pro ně je Bergoglio jejich člověk. Zřejmě si myslela agnostiky
apredsasatoci
Ty mi čítaš myšlienky? Áno, myslela som agnostikov.
apredsasatoci
Pšenica vyhľadáva pšenicu. Prečo?
Církev jako dům Bible je ve věci jednotlivých údů církve velmi praktická. Přirovnává například jednotlivé věřící ke kamenům, ze kterých se buduje Boží dům (1 Pe 2:5). Dnes stavíme většinou z cihel. Zkusme ale naházet cihly volně na hromadu. Velmi rychle si osekají hrany, budou nepoužitelné, zarostou křovím nebo je někdo brzy rozkrade. Pokud ale cihly naklademe …More
Pšenica vyhľadáva pšenicu. Prečo?
Církev jako dům Bible je ve věci jednotlivých údů církve velmi praktická. Přirovnává například jednotlivé věřící ke kamenům, ze kterých se buduje Boží dům (1 Pe 2:5). Dnes stavíme většinou z cihel. Zkusme ale naházet cihly volně na hromadu. Velmi rychle si osekají hrany, budou nepoužitelné, zarostou křovím nebo je někdo brzy rozkrade. Pokud ale cihly naklademe vedle sebe a spojíte je pojivem (maltou), vystavíte z nich pevnou zeď. Zkuste pak ukrást cihlu ze zdi domu. Je to velmi složité. Pokud navíc v domě někdo bydlí, někdo silný, pak je to prakticky nemožné. Jenže jednotlivé kameny nebo cihly jsou tak těsně spojeny, že na jednom bratru stojíte, dva vás podepírají z boku a nakonec další, který je přidán později, stojí na vás. A to se některým lidem hodně nelíbí. Někde se vázat, dovolit někomu se na vás postavit a ještě se znehybnit maltou… Nakonec přijde fasáda a není vás ani vidět a ocitnete se ve skrytu. Ale tak nějak vypadá služba. Už není vidět vás, ale dům, který má sloužit k slávě Boží. Mnozí si ovšem církev představují jako starověcí Izraelité, kteří měli rádi cestující služebníky, kteří byli naprosto volní a svobodní ke službě (Sd 18,14:25). Bůh však tuto svévoli viděl zcela jinak, když ve svém slovu nechal zaznamenat: „V těch dnech neměli v Izraeli krále. Každý dělal, co uznal za správné“ (17:6). Církev však svého krále má a ten jí odkázal srozumitelné instrukce.
Strážce
Blesku s hromem, o těch cihlách to už jednou psal Kastrát. Co to znamená, co to znamená? 😂