Nejsvětějšia Panna Mária

PS: Musel som dať článok lebo sektári mimo Svätej RKC stále budú útočiť a prekrúcať pravdu. Všetko oni musia prekrútiť čo sa týka Svätej Trojici,…
Július7
Krásny katolický text od skutočného svatca.
agnesino
Konečne niečo normálne a nie samé falošné posolstvá
U.S.C.A.E.
zasa ten helvedianizmus a zasa sprejovanie verša takto "sa dá" potvrdiť že Kristus že vraj nie je Boh
U.S.C.A.E.
Nesprávny výklad verša - Neobcoval s ňou, "kým" neporodila syna (Mt 1,25)
Mt 1:25 - tento verš hovorí, že Jozef neobcoval s Máriou (nepoznal Máriu) "kým" (po grécky "heos", )" neporodila syna.
Protestanti argumentujú, že toto dokazuje, že Jozef mal styk s Máriou po tom, ako porodila syna. Toto je ale mylné čítanie tohto textu, pretože slovo "kým", "Až kým" "pokiaľ ne-" neznamená to isté, ako …More
Nesprávny výklad verša - Neobcoval s ňou, "kým" neporodila syna (Mt 1,25)

Mt 1:25 - tento verš hovorí, že Jozef neobcoval s Máriou (nepoznal Máriu) "kým" (po grécky "heos", )" neporodila syna.

Protestanti argumentujú, že toto dokazuje, že Jozef mal styk s Máriou po tom, ako porodila syna. Toto je ale mylné čítanie tohto textu, pretože slovo "kým", "Až kým" "pokiaľ ne-" neznamená to isté, ako "niečo nerobiť...až kým sa niečo nestane a potom to robiť." "Heos" sa vzťahuje na minulosť, nikdy nie na budúcnosť. Namiesto, "až kým" neporodila syna znamená "do toho momentu" neporodila syna. Toto potvrdzuje, že Mária bola panna, keď porodila Syna. Tu sú ďalšie texty, ktoré potvrdzujú, že "až kým" znamená "do toho momentu":

Mt 28:29 - Ja som s vami "až do konca sveta." Toto ale neznamená, že Ježiš nebude s nami po konci sveta.

Lk 2:37 - Prorokyňa Anna bola vdovou "až do momentu kým" nedosiahla vek 84 rokov. Ale ona neprestala byť vdovou po 84 roku jej života.

Lk 20:43 - Ježiš hovorí, "Posaď sa mi po pravici, dokiaľ Ti nepriateľov nepoložím za podnožku." Ježiš nepožaduje apoštolov, aby prestali sedieť po jeho pravej ruke po tom, ako jeho nepriateľov nepoloží za podnožku .

1 Tim 4:13 - "Kým neprídem", buď usilovný v predčitovaní (Písma), napomínaní a vyučovaní. To ale neznamená, buď nečinný "potom ako" prídem.

Gn 8:7 - a vypustil krkavca. Ten vyletel a poletoval sem i tam, "kým" na zemi nevyschli vody. Krkavec nezačal lietať po tom ako vyschli vody.

Gn 28:15 - Pán neopusti Jakuba "dokiaľ" bude plniť jeho sľub. Toto však neznamená, že Pán následne opusti Jakuba.

Dt 34:6 - ale "až do dnešného dňa" nikto nepozná, kde je Mojžišov hrob. Toto však nezaručuje, že "niekto našiel to miesto odvtedy"

2 Sam. 6:23 - Saulova dcéra Michol bola bezdetná "až kým nezomrela. Z toho, ale nemôžeme vyvodiť, že mala deti po svojej smrti.

1 Mach. 5:54 - "pretože" nikto z nich nepadol v boji a bezpečne sa vrátili. Nikto z nich nepadol v boji aj potom ako sa bezpečne vrátili.
David Michael Emeth
Písmo nemůže být zrušeno! Marně se modláři namáhají, a překrucují Boží slovo, ke svému vlastnímu zatraceni. 😬❗
David Michael Emeth
Panna?
Mt 1:25: "Ale nepoznal ji, dokud neporodila svého prvorozeného syna. A dal mu jméno Ježíš."
Kdo můžeš pochopit, pochop... 🙂❗
Metod
Bludári na čele s Lutherovou otravujú vzduch, nešťastnica jedna, trieska sprostosti o Bohorodičke, pomýlenci, zabudla, že ich slávny Luther spáchal sebevraždu a zanechal len zlo a násilie!
majina1
Súhlasím s tebou Martin veľmi pekne a múdro si to napísal vďaka Ti.
turan
Tak je to správne čo ste tu napísali Martin! Náš Pán Ježiš Kristus nič neodmietne svojej matke o čo ho ona poprosí. Preto je potrebné si ju uctievať, lebo jediná z ľudí bola vzatá do neba s telom aj dušou. Na základe týchto skutočností sa stala Patronkou mnohých národov. Je hlavnou Patrónkou aj nášho národa a v mnohých príkoriach nám pomohla a zachránila pred istou skazou. Je nutné tento …More
Tak je to správne čo ste tu napísali Martin! Náš Pán Ježiš Kristus nič neodmietne svojej matke o čo ho ona poprosí. Preto je potrebné si ju uctievať, lebo jediná z ľudí bola vzatá do neba s telom aj dušou. Na základe týchto skutočností sa stala Patronkou mnohých národov. Je hlavnou Patrónkou aj nášho národa a v mnohých príkoriach nám pomohla a zachránila pred istou skazou. Je nutné tento portál Gloria.Tv rozdeliť podľa národov a jazykov. Inak tu budú sústavne šarapatiť také indivíduá, ako súdružka Lutherová&com. Sú tu nasadení, aby rozkladali, akúkoľvek zmysluplnú diskusiu kresťanov. Svojími príspevkami zasievajú nevraživosť a svár medzi kresťanmi.
Martin - Patrón Svätý Malachiáš
Však to je ich veľká práca a hanobia všetko čo sa im dostane do cesty.
Tak ako napríklad nick otčenáš je to falošný žid, ktorý zapredal dušu satanovi a je veľmi rád,že môže prekrúcať pravdu a druhým vymývať mozog.
U.S.C.A.E.
však dotyčná pani ani nevie že slovo Mária v Biblickom texte Anjelského pozdravenia N I E J E Anjel Ju pozdravil MENOM MILOSTIPLNÁ
Martin - Patrón Svätý Malachiáš
Panna Mária je Kráľovná nebies a je nepoškvrnená bez hriechu počata z Ducha Svätého a je zároveň Bohorodička,Orodovnica naša a Spoluvykupiteľka. Ježiš Kristus je človek a zároveň 2 osoba so Svätej Trojice čiže syn Boží a tým pádom je Bohočlovek a samozrejme je zároveň Pán a Kráľ neba a zeme, Spasiteľ a Vykúpiteľ. Nie je stvorení,ale splodení lebo vzal si telo z Márie Panny a tak sa stal …More
Panna Mária je Kráľovná nebies a je nepoškvrnená bez hriechu počata z Ducha Svätého a je zároveň Bohorodička,Orodovnica naša a Spoluvykupiteľka. Ježiš Kristus je človek a zároveň 2 osoba so Svätej Trojice čiže syn Boží a tým pádom je Bohočlovek a samozrejme je zároveň Pán a Kráľ neba a zeme, Spasiteľ a Vykúpiteľ. Nie je stvorení,ale splodení lebo vzal si telo z Márie Panny a tak sa stal človekom aby sa obetoval za nás hriešnikov na kríži a kto v neho verí samozrejme v celej pravde a musí prijať všetko aby bol spasený a tak mal život večný v Božom kráľovstve v nebi.
U.S.C.A.E.
som detailista ono je to takto: Kristus je Druhá Osoba Trojice a zároveň človek lebo Osobou bol pred vtelením
U.S.C.A.E.
A Panna Mária bola počatá normálne ale s tou výsadou že bola uchránená od poškvrny dedičným hriechom. Z Ducha Svätého bol počatý Kristus ako človek a okamžite sa človečenstvo s Božstvom spojilo v hypostatickom spojení
David Michael Emeth
Jr 44:25: "Toto praví Hospodin zástupů, Bůh Izraele: Vy i vaše ženy jste svými ústy vyslovili a svýma rukama pak naplnili slova: Jistě splníme svoje sliby, které jsme učinili, že budeme obětovat královně nebes a lít jí úlitby. Jen si svoje sliby plňte, jen si svoje sliby uskutečňujte."
U.S.C.A.E.
Mária- naša matka a kráľovná nového Dávidovho kráľovstva
Jn 19:26 - Ježiš vyhlasuje Máriu za matku nás všetkých. Keď umieral na kríži, povedal "hľa, tvoja matka." Ježiš nepovedal "Ján, hľa, tvoja matka" pretože ju dal za matku nám všetkým, svojim milovaným učeníkom. Všetky slová, ktoré Ježiš povedal na kríži mali posvätný a hlboký charakter. Ježiš nehovoril Jánovi len aby sa postaral o jeho …More
Mária- naša matka a kráľovná nového Dávidovho kráľovstva

Jn 19:26 - Ježiš vyhlasuje Máriu za matku nás všetkých. Keď umieral na kríži, povedal "hľa, tvoja matka." Ježiš nepovedal "Ján, hľa, tvoja matka" pretože ju dal za matku nám všetkým, svojim milovaným učeníkom. Všetky slová, ktoré Ježiš povedal na kríži mali posvätný a hlboký charakter. Ježiš nehovoril Jánovi len aby sa postaral o jeho matku.

Zjv 12:17 - tento verš potvrdzuje význam Jn 19:26. Toto ženino (Máriino) pokolenie sú ti, ktorí nasledujú Ježiša. Ona je naša matka a my sme jej pokolenie v Ježišovi Kristovi.

Tým majstrovským plánom Božej zmluvnej lásky k nám je pre nás rodina. Ale my nemôžeme byť úplnou rodinou s Otcovstvom Boha, bratstvom Krista a materstvom Márie.

Jn 2:3 - toto je veľmi dôležitý verš v Píšme. Keďže Maria je naša matka, hovorí nám robiť všetko, čo nám povie Kristus. Neskôr, Máriino orodovanie na svadobnej hostine v Káne je spúšťacím krokom Jeţišovho účinkovania a predzvesťou eucharistickej oslavy baránka. Táto oslava spája všetkých veriacich do jednej rodiny skrze svadobný zväzok medzi božstvom a človečenstvom.

Jn 2:7 - Ježiš dovoľuje jeho matke ,aby sa prihovárala za ľud a odpovedá svojej matke na jej žiadosť, aby sluhovia naplnili sudy vodou.

Žalm 45:9 - Žalmista tu učí, že Kráľovná stoji po pravici Božej. Úloha kráľovnej je dôležitá v Božom kráľovstve. Maria je nebeská kráľovná po pravici Syna Božieho.

1 Kráľ 2:17, 20 - v Starom Zákone v Dávidovom kráľovstve Kráľ neodmieta svojej kráľovskej matke. Ježiš je kráľ v novom Dávidovom kráľovstve a neodmieta žiadosti svojej matky Márie, Kráľovnej.

1 Kráľ 2:18 - v Starom Zákone v Dávidovom kráľovstve kráľovná oroduje na strane kráľových nasledovníkov. Ona je Kráľovná Matka ("Gebirah"). Mária je večnou Gebirah.

1 Kráľ 2:19 - v starozákonnom Davidovom kráľovstve sa kráľ skláňa k jeho matke a ona sedí po jeho pravici. My ako deti Novej Zmluvy by sme mali napodobňovať nášho kráľa a prejaviť podobnú úctu Márii, našej Matke. Úctou k Márii uctievame nášho Kráľa, Ježiša Krista.

1 Kráľ 15:13 - Kráľovná Matka má mocné miesto v izraelskej kráľovskej dynastii. Ale teraz je Dávidovo kráľovstvo zdokonalené Ježišom a Jeho matka Mária je po jeho pravej ruke.

2 Kron. 22:10 - tu kráľovná matka Atalia ničí kráľovskú rodinu Júdu, po tom, čo vidí jej syna, kráľa Achaziáša, mŕtveho. Kráľovná matka hrá významnú úlohu v tomto kráľovstve.

Neh 2:6 - Kráľovná matka sedí vedľa kráľa. Je hlavným prostredníkom pred kráľom.
David Michael Emeth
Vaší matkou je "Panna Marie", ale naší matkou (matkou spravedlivých) je ten nebeský Jeruzalém (Jerušalema):
Ga 4:26: "Ale horní Jeruzalém je svobodný, a ten je naší matkou." 🙂❗👍🏻
U.S.C.A.E.
to je geniálne zhodnotený rozdiel v prístupe Protestant: Alebo, Alebo. Katolík Aj, Aj
Anna Cseploova
Toto su smrtelne hriechy proti panne marií, popieranie jej panenstva. Za toto chcel Jezis vo Fatime odcinujuce poboznosti (prve soboty v mesiaci). Ja nechapem preco si protestanti myslia ako napr. Otce Nas ze Maria je zosnula, ked maria nebola pocata s dedicnym hriechom, preto trest smrti (fyzickeho tela na nej nemohol byt uplatneny.
Ten kto si naivne myslí ze moze ociernovat Mariu, popierat pravdy …More
Toto su smrtelne hriechy proti panne marií, popieranie jej panenstva. Za toto chcel Jezis vo Fatime odcinujuce poboznosti (prve soboty v mesiaci). Ja nechapem preco si protestanti myslia ako napr. Otce Nas ze Maria je zosnula, ked maria nebola pocata s dedicnym hriechom, preto trest smrti (fyzickeho tela na nej nemohol byt uplatneny.
Ten kto si naivne myslí ze moze ociernovat Mariu, popierat pravdy o nej zjavene Duchom Svatym Cirkvi, popiera Boha sameho.
U.S.C.A.E.
Cornelius a Lapide
AD 1637
But Jerusalem which is above is free, which is the mother of us all. The Christian Church, typified by Sarah, the mistress, is contrasted with the Jewish synagogue, typified by Hagar, the bondwoman, in four points: It is above; it is Jerusalem; it is free; it is a fruitful mother. 1. Why is it said to be above? Because (a) Christ, its Head, descended from heaven, and …More
Cornelius a Lapide
AD 1637

But Jerusalem which is above is free, which is the mother of us all. The Christian Church, typified by Sarah, the mistress, is contrasted with the Jewish synagogue, typified by Hagar, the bondwoman, in four points: It is above; it is Jerusalem; it is free; it is a fruitful mother. 1. Why is it said to be above? Because (a) Christ, its Head, descended from heaven, and thither ascended to rule the Church from above. (b) Because the Church is perfected by heavenly things, faith, hope, and charity, which come from above (c) Because, the efficacy of the Sacraments is from above, and shows God Himself present in His Church, as though He had come down from above. (d) Because her conversation is in heaven, and there with her Spouse are her heart and treasure. (e) Because she is striving for her eternal crown laid up in heaven. Cf. Revelation 21:2. 2. Why is she called Jerusalem? Because Jerusalem means the vision of peace. This God provides for His Church, so that she rejoices, not in earthly but in heavenly peace, according to the promise of her Lord. "Peace I leave with you, My peace I give unto you" (S. John xiv27). This peace comes from a good conscience towards God, self, and all men. Literally too the Church is entitled to be called Jerusalem, because there she had her beginning, as the Jewish Church had at Sinai. Hence the prophets repeatedly designate the Christian Church by the names of Sion or Jerusalem. 3. Why is she called free? Freedom is fourfold: (a) Civil, to which is opposed the status of slaves. (b) Moral, by which is excluded slavery to passion and lust, to the fear of adversity. In this the Stoics placed the perfection of happiness, and desired that every man should be able to say of himself: Though the world were shattered around him, its fragments would strike, but not daunt him (Hor. Odes, iii3 , 7). (c) Spiritual, springing from that perfect charity which casts out fear, by which we are able to serve God, not in servile fear, but in filial love; not with material ceremonies, but in spirit and in truth. This is the freedom in the Apostle"s mind here. (d) Celestial, which excludes all slavery of mind or body to pain, and is the perfect bliss of mankind. The Church already enjoys moral and spiritual liberty; by hope and desire it tastes beforehand the heavenly freedom it is one day to possess. 4. Why is she called a mother? Because out of Gentile barrenness, which was subject to devils, the Church has been collected, and has borne, and still bears, many spiritual children to Christ, and this not from Jews alone, but from Jews and Gentiles, without distinction.

Circleus a Lapide
1637 AD

Ale Jeruzalem, ktorý je hore, je slobodný, je matkou nás všetkých. Kresťanská cirkev, ktorú predstavuje Sára, pani, je v kontraste so židovskou synagógou, ktorú predstavuje Hagar, otrokyňa, v štyroch bodoch: Je hore; je Jeruzalem; je slobodná; je plodná matka. 1. Prečo sa hovorí, že je hore? Pretože a) Kristus, jej hlava, zostúpil z neba a tam vystúpil, aby zhora vládol Cirkvi. (b) Pretože Cirkev je zdokonaľovaná nebeskými vecami, vierou, nádejou a láskou, ktoré pochádzajú zhora. c) Pretože účinnosť sviatostí je zhora a ukazuje samého Boha prítomného vo svojej Cirkvi, akoby zostúpil zhora. (d) Pretože jej rozhovor je v nebi a tam s jej Snúbencom je jej srdce a poklad. (e) Pretože sa usiluje o svoju večnú korunu uloženú v nebi. Porovnaj Zjv 21, 2. 2. Prečo sa nazýva Jeruzalem? Pretože Jeruzalem znamená videnie pokoja. Ten Boh poskytuje svojej Cirkvi, takže sa podľa prísľubu svojho Pána raduje nie z pozemského, ale z nebeského pokoja. "Pokoj vám zanechávam, svoj pokoj vám dávam" (S. Ján xiv27). Tento pokoj pochádza z dobrého svedomia voči Bohu, sebe samému a všetkým ľuďom. Aj v doslovnom preklade má Cirkev právo nazývať sa Jeruzalemom, pretože tam mala svoj počiatok, ako ho mala židovská Cirkev na Sinaji. Preto proroci opakovane označujú kresťanskú Cirkev menami Sion alebo Jeruzalem. 3. Prečo sa nazýva slobodnou? Sloboda je štvornásobná: a) občianska, ktorej sa protiví postavenie otrokov. (b) Morálna, ktorou sa vylučuje otroctvo vášní a žiadostivosti, strach z protivenstiev. Stoici do nej vkladali dokonalosť šťastia a chceli, aby každý človek mohol o sebe povedať: "Som slobodný: Aj keby sa svet okolo neho roztrieštil, jeho úlomky by ho zasiahli, ale neznechutili (Hor. Ódy, iii3 , 7). (c) duchovnú, prameniacu z tej dokonalej lásky, ktorá vyháňa strach, vďaka ktorej sme schopní slúžiť Bohu nie v otrockej bázni, ale v synovskej láske; nie materiálnymi obradmi, ale v duchu a v pravde. Toto je sloboda, ktorú tu má apoštol na mysli. (d) Nebeská, ktorá vylučuje akékoľvek otroctvo mysle alebo tela voči bolesti a je dokonalou blaženosťou ľudstva. Cirkev sa už teší morálnej a duchovnej slobode; nádejou a túžbou vopred zakúša nebeskú slobodu, ktorú má jedného dňa vlastniť. 4. Prečo sa nazýva matkou? Pretože z pohanskej neplodnosti, ktorá podliehala diablom, sa Cirkev zhromaždila, porodila a stále rodí Kristovi mnoho duchovných detí, a to nielen zo Židov, ale zo Židov a pohanov bez rozdielu.

Galatians 4:26 - Catena Bible & Commentaries