Peter(skala)
1497

Pápež odpovedá na „dubiá“ piatich kardinálov

Pápež odpovedá na „dubiá“ piatich kardinálov - Vatican News Kardináli Brandmüller, Burke, Sandoval Íñiguez, Sarah a Zen Ze-kiun predložili pápežovi päť otázok, v ktorých žiadali objasnenie niektorých …More
Pápež odpovedá na „dubiá“ piatich kardinálov - Vatican News
Kardináli Brandmüller, Burke, Sandoval Íñiguez, Sarah a Zen Ze-kiun predložili pápežovi päť otázok, v ktorých žiadali objasnenie niektorých tém týkajúcich sa interpretácie Božieho zjavenia, požehnávania zväzkov osôb rovnakého pohlavia, synodality ako konštitutívneho rozmeru Cirkvi, kňazského svätenia žien a pokánia ako nevyhnutnej podmienky sviatostného rozhrešenia.
Vatican News
Pápež František odpovedal na päť „dubií“ (pochybností), ktoré mu v júli minulého roka poslali kardináli Walter Brandmüller a Raymond Leo Burke s podporou ďalších troch kardinálov, Juana Sandovala Íñigueza, Roberta Saraha a Josepha Zen Ze-kiuna. Otázky kardinálov v taliančine a pápežove odpovede v španielčine boli v pondelok 2. októbra zverejnené na webovej stránke Dikastéria pre náuku viery.
Uvádzame pracovný preklad otázok a odpovedí:
1) Dubium o tvrdení, že Božie Zjavenie treba reinterpretovať podľa aktuálnych kultúrnych a antropologických zmien.
Po …More