ľubica
Mučedník, který vymodlil změnu postojů kardinála Duky. S drahým zesnulým P. ThLic. Filipem M. Ant. …
P. dominikán FILIP MARIA ANTONIN STAJNER, svojím postojom a peticiou 142 knazov za SP do ust / 1997/ a hlavne svojim vyše 2O ročným utrpením, znehybnením podobným Ježišovi na Kríži i v Eucharistii sposobil obrátenie postoja zasvatených i laikov. Zial peticia bola odignorovana pp. J. P II. a CR …More
Mučedník, který vymodlil změnu postojů kardinála Duky. S drahým zesnulým P. ThLic. Filipem M. Ant. …
P. dominikán FILIP MARIA ANTONIN STAJNER, svojím postojom a peticiou 142 knazov za SP do ust / 1997/ a hlavne svojim vyše 2O ročným utrpením, znehybnením podobným Ježišovi na Kríži i v Eucharistii sposobil obrátenie postoja zasvatených i laikov. Zial peticia bola odignorovana pp. J. P II. a CR zaviedla 1998 SP na ruku do dnes!
Hermenegild
Zisťoval som, či sa tí ľudia, čo prestali chodiť do chrámu, už vrátili. Zistil som to isté: nevrátili. Až keď sa bude dať prijať Pána na jazyk, sa vrátia. Je ich asi 15 a všetko nad 65 rokov. To hovorí za všetko.
apredsasatoci
O čom to hovorí?
Starí majú echtovnu vieru, či sú hlupáci?
Hermenegild
Starí majú echtovnú vieru, plačú a preto ani nemôžu prísť do chrámu, lebo tam vidia to závážné znesväcovanie Najvyššieho priamo rukami presbyterov!!!
ľubica
Nech si ti verni ELEAZAROVIA / druhá kniha Machabejcov 6, 18-31 /, pokračujú v prinášaní obiet, zmieru, odprosovania a vynáhrady za obrovské klamstvo, demagógiu a manipuláciu so svedomím zasvatených i laikov, ( prostredníctvom tzv katolíckej tv lux, radia lumen a kat novín, ) ktorých členovia KBS vystavili nezmysleným a provokačným nariadením do príležitosti spáchania svätokrádeže a žial mnohí/ …More
Nech si ti verni ELEAZAROVIA / druhá kniha Machabejcov 6, 18-31 /, pokračujú v prinášaní obiet, zmieru, odprosovania a vynáhrady za obrovské klamstvo, demagógiu a manipuláciu so svedomím zasvatených i laikov, ( prostredníctvom tzv katolíckej tv lux, radia lumen a kat novín, ) ktorých členovia KBS vystavili nezmysleným a provokačným nariadením do príležitosti spáchania svätokrádeže a žial mnohí/ podvedení oklamaní zmanipulovaní sa dali zviesť...V povesti svätosti života zomrel dominikán P. Antonín Filip Štajner ktorý odovzdal pápežovi sv. …
ľubica
treba vycestovať, ak im to zdravie dovoluje, autami , sa dohodnut do iných farnosti, na TLO, kde sa da prijimat do úst...poklaciačky...a ked sa neda vycestovat, tak prežiť den v modlitbách s Pánom a JEHO MATKOU, ktorá odmení každého, kto vytrvá a neprijme TELO JEJ SYNA do ruk kalvinskym sposobom!
U.S.C.A.E.
kalvínsky spôsob u kalvínov vôbec nevadí tam berú do ruky iba chlieb aby som to upresnil
apredsasatoci
Ak žije kalvin/protestant životom pravého kresťana, premena sa nekoná?
Hermenegild
Chýba apoštolská postupnosť, tak ako aj u protestantov a preto platne nepremieňajú, sú to len symboly-spomienka, ale nie pravá kalvárska obeta.
apredsasatoci
Čo je to apoštolský postupnosť? Tradícia?
Hermenegild
Svätenie-pomazanie mužov počnúc sv. Petrom bez prerušenia ako jediné Magistérium Cirkvi /pápež biskupov, biskupi nižších presbyterov ako svojich pomocníkov/.
apredsasatoci
Takže prijimanie pravoslávnych je platné/neplatné!
U.S.C.A.E.
k tým pravoslávnym tam je premena platná lebo jednak majú apoštolskú postupnosť a po druhé nezmenili úmysel Rímskej cirkvi pri svätení o dovolenosti konaného to je iná téma však pri znovuspojení by ani len nejednali o tom že východní majú mať rovnaké privilégiá ako západný klérus nemať títo platné Kňazstvo tá téma sa v podstate ani nenadniesla ovšem anglikáni nemajú nič tam jedia chlieb a pijú …More
k tým pravoslávnym tam je premena platná lebo jednak majú apoštolskú postupnosť a po druhé nezmenili úmysel Rímskej cirkvi pri svätení o dovolenosti konaného to je iná téma však pri znovuspojení by ani len nejednali o tom že východní majú mať rovnaké privilégiá ako západný klérus nemať títo platné Kňazstvo tá téma sa v podstate ani nenadniesla ovšem anglikáni nemajú nič tam jedia chlieb a pijú víno

A zasa ten husitský blud. Mravný stav obetníka neurčuje platnosť premeny a bodka.
Snezienka
Na tradičných latinských svätých omšiach v Anglicku kňazi v tejto dobe nemajú problém dávať sväté prijímanie na jazyk (a to LEN na jazyk). V minúte 42:30 - facebook.com/login/?next=https://www.facebook.com/1290968771462
Hermenegild
Ten problém jen len na Slovensku.