Unam Sanctam SK
Tu je celá pravda o tom, čo sa stalo od II. vatikánskeho koncilu. To od týchto farizejov a heretikov vyššie počuť nebudete: vatikankatolicky.com/katolicka-cirkev-po-ii-vatikanskom-koncile/
Unam Sanctam SK
"ve známém díle The Second Vatican Council and Religious Liberty uvádí následující: „...neexistuje naprosto žádný případ pro to, abychom tvrdili, že kterýkoliv z pokoncilních papežů ztratil svůj úřad v důsledku hereze. Kdokoliv, kdo by chtěl zpochybňovat toto tvrzení, musel by uvést nauky de fide divina et catholica, jež kterýkoliv z těchto papežů údajně tvrdošíjně odmítl. Neexistuje ani jeden …More
"ve známém díle The Second Vatican Council and Religious Liberty uvádí následující: „...neexistuje naprosto žádný případ pro to, abychom tvrdili, že kterýkoliv z pokoncilních papežů ztratil svůj úřad v důsledku hereze. Kdokoliv, kdo by chtěl zpochybňovat toto tvrzení, musel by uvést nauky de fide divina et catholica, jež kterýkoliv z těchto papežů údajně tvrdošíjně odmítl. Neexistuje ani jeden případ, který by i vzdáleně spadal do této kategorie.“ Nejbližším případem, který by se této kategorii blížil, může být rozpor mezi předkoncilním a pokoncilním učení ve věci náboženské svobody"
Toto úplne nepravdivé a je to v skutočnosti klamstvo. Ako som dokázal na svojom blogu a ako bolo dokázané na vatikankatolicky.com a ako je jasné z odpadlíckych skutkov antipápežov, toto je pravý opak pravdy. A učenie o náboženskej slobode v Dignitatis humanae je aj podľa Lefebvra doslovným opakom neomylného dogmatického učenia v tejto otázke.
Unam Sanctam SK