Gloria.tv Needs Your Help - An Urgent Appeal
apredsasatoci
331K

Spasa katolíkov.

Čo sa týka spásy nekatolíkov, dôležité sú dve veci :
1. Mimo Cirkvi niet spásy. Toto je dogma, to znamená, že je to pravda viery, ktorú musí prijať každý katolík. KKC 846
2. Tí, ktorí nie vlastnou vinou nepoznajú Krista a Jeho Cirkev, ale úprimne hľadajú Boha a snažia sa naplniť Jeho vôľu, nie sú mimo Cirkvi. Sú súčasťou duše Cirkvi, a tak môžu dosiahnuť spásu. KKC 847, 848
Boh posudzuje nielen činy, ale aj zámery a podmienky, ktorým musí každý rozumieť, či to, čo robí, je dobré alebo zlé.
To znamená, že my katolíci budeme súdení oveľa prísnejšie ako tí, ktorí ignorujú Božie slovo , alebo tí, ktorí ho poznajú čiastočne.
Ale tí, ktorí sa dobrovoľne spravia slepými a hluchými voči evanjeliu, nebudú spasení.
Kto uverí a dá sa pokrstiť, bude spasený; ale kto neuverí, bude odsúdený. Marek 16:16
Krst je základom spoločenstva všetkých kresťanov, aj tých, ktorí ešte nie sú v plnom spoločenstve s Katolíckou cirkvou: „Veď tí, čo veria v Krista a riadne prijali krst, sú v istom, hoci nedokonalom spoločenstve s Katolíckou cirkvou…“ KKC 1271
(S pravoslávnymi cirkvami je toto spoločenstvo také hlboké, „že mu chýba veľmi málo, aby dosiahlo plnosť, ktorá oprávňuje spoločné slávenie Pánovej Eucharistie“. KKC 1399)
V krste sú ospravodlivení vierou, včlenení do Krista, a preto sú právom poctení menom kresťan a synovia Katolíckej cirkvi ich oprávnene uznávajú za bratov v Pánovi.“ „Krst teda vytvára sviatostné puto jednoty jestvujúce medzi všetkými, ktorí boli jeho prostredníctvom znovuzrodení.“ KKC 1271
Tých, čo sa v súčasnosti rodia v spoločenstvách, ktoré vznikli z takýchto rozštiepení, „a sú poučení vo viere v Krista, nemožno obviniť z hriechu oddelenia a Katolícka cirkev ich objíma s bratskou úctou a láskou… KKC 818
„Cirkev vie, že je z viacerých dôvodov spojená s tými, čo sú pokrstení a poctení menom kresťan, ale nevyznávajú úplnú vieru alebo nezachovávajú jednotu spoločenstva pod vedením Petrovho nástupcu.“ KKC 838
Krst platný aj pre katolíka je evanjelický krst : Katolíci a evanjelici sa dohodli na uznávaní krstu
Mnoho kresťanských cirkví buď neverí v dôležitosť krstu alebo majú predpísaný obrad krstu nevhodný pre katolíkov.
Mimo katolíckej cirkvi je krst platný, ak sú splnené tri podmienky:
1) aplikujte prírodnú vodu; sliny alebo kolínske vody nemajú žiadnu hodnotu (...)
2) vysloviť, súčasne s aplikovaním vody, presnú formulku: „Ja ťa krstím v mene Otca, Syna i Ducha Svätého“. Nie je dovolené, aby celebrant požiadal zhromaždenie, aby s ním povedalo „Pokrstili sme ťa...“. Takto vykonaný krst sa vystavuje riziku neplatnosti, preto ho treba preventívne zopakovať podľa nasledujúcej formuly: „Ak nie ste pokrstení, ja vás krstím v mene Otca i Syna i Syna. Duch svätý".
3) Nech služobník zamýšľa robiť to, čo robí Kristus prostredníctvom svojej Cirkvi. Nakoniec je to Kristus, kto krstí: len on môže udeliť milosť posväcujúcu alebo nadprirodzené znovuzrodenie, kňaz je len nástrojom v rukách Krista Kňaza.
Úmysel urobiť to, čo Kristus robí, keď krstí, znamená, že vysluhovateľ má autentickú koncepciu sviatosti krstu. V skutočnosti to nie je len svedectvo viery „obráteného“ dospelého bez sviatostnej milosti; nie je to jednoduché potvrdenie pred spoločenstvom o niekom, kto prijal Krista ako svojho jediného a dostatočného Spasiteľa, ale je to skutočná ontologická regenerácia alebo je to infúzia nového života, alebo predsa len vloženie do Krista, kmeňa vínna réva, z ktorej je kresťan ratolesť.
b8111
apredsasatoci: Děkuji za včerejší debatu, kde jsem více pochopil, jak se vyjadřuješ, uvažuješ. Budu se snažit raději nereagovat na tvé názory. Jsi v jádru hodné děvče, ale totálně nerozumíš a ztrácíš se v biblickém názvosloví, neboť nerozumíš významu slov, co znamenají. Za ta léta na Glorii, jsem nepotkal většího a horšího "diletanta", který s těmito základními neznalostmi vstupuje do …More
apredsasatoci: Děkuji za včerejší debatu, kde jsem více pochopil, jak se vyjadřuješ, uvažuješ. Budu se snažit raději nereagovat na tvé názory. Jsi v jádru hodné děvče, ale totálně nerozumíš a ztrácíš se v biblickém názvosloví, neboť nerozumíš významu slov, co znamenají. Za ta léta na Glorii, jsem nepotkal většího a horšího "diletanta", který s těmito základními neznalostmi vstupuje do debat. ABSOLUTNĚ NEMŮŽEŠ PLNĚ ROZUMĚT TOMU, O ČEM JE V DEBATĚ ŘEČ, tedy se ztrácíš a zbytečně dohaduješ. V mysli, srdci, to máš nastavené dobře, máš obecné znalosti na dobré úrovni, ale "pokadíš to", nesprávným pojmenováním, kde se oponent ztrácí, neboť neví o čem mluvíš. Dohledej si nějaké materiály, např.Rejstřík biblických slov (jw.org) Sama si tímto škodíš a to mě mrzí, neboť jsi dobrý dizkutér. Přeji hezkou neděli.
b8111
přikázání -Mt 22:40 Na těchto dvou p. stojí Zákon
Mr 12:28 Které p. je nejdůležitější?
Mr 12:31 Žádné p. není důležitější než tato dvě
Jan 13:34 nové p., abyste jeden druhého milovali
1Ja 5:3 jeho p. nejsou příliš těžkáMore
přikázání -Mt 22:40 Na těchto dvou p. stojí Zákon

Mr 12:28 Které p. je nejdůležitější?

Mr 12:31 Žádné p. není důležitější než tato dvě

Jan 13:34 nové p., abyste jeden druhého milovali

1Ja 5:3 jeho p. nejsou příliš těžká
b8111
zákon -Ža 19:7 Jehovův z. je dokonalý
Ža 40:8 tvůj z. je v mém srdci
Ža 94:20 ve jménu z. působí těžkosti
Ža 119:97 Jak moc miluji tvůj z.!
Jer 31:33 Vložím svůj z. do jejich nitra
Hab 1:4 Z. je neúčinný a právo
Ří 7:22 mám potěšení v Božím z.
Ří 10:4 Vždyť Kristus je konec Z.
Ří 13:8 Kdo miluje bližního, naplnil Z.
Ga 3:24 Z. vychovatelem vedoucím ke Kristu
Ga 6:2 tak naplníte …More
zákon -Ža 19:7 Jehovův z. je dokonalý

Ža 40:8 tvůj z. je v mém srdci

Ža 94:20 ve jménu z. působí těžkosti

Ža 119:97 Jak moc miluji tvůj z.!

Jer 31:33 Vložím svůj z. do jejich nitra

Hab 1:4 Z. je neúčinný a právo

Ří 7:22 mám potěšení v Božím z.

Ří 10:4 Vždyť Kristus je konec Z.

Ří 13:8 Kdo miluje bližního, naplnil Z.

Ga 3:24 Z. vychovatelem vedoucím ke Kristu

Ga 6:2 tak naplníte Kristův z.

Jk 2:8 dodržujete královský z.
One more comment from b8111
b8111
Výše jsou uvedeny příklady, k čemu se slova vztahují, Ty si dohledej někde, přímo významy slov. Sice jsou od SJ, ale to nevadí.
Martina Bohumila Lutherová
Buď k sobě pravdivá, to se ti vrátí.
Tomu se říká Přímá cesta - kterou Bůh miluje u lidí
b8111
apredsasatoci:....A hlavne nezabúdaj, že máme stále o sebe pochybovať!...
Pěkné napsané a k čemu jsi teda došla, u toho co jsem Ti vytkl?
.... 10 prikázaní z SZ nie sú Evanjeliova prikázania z NZ!...
Nepovídej, doufám, že nechceš mi tvrdit, že už neplatí bod Desatera o falešném svědectví, neboť nyní ho přestupuješ. Vědomě, nevědomě? Totiž v tom, co jsi napsala, totálně lžeš.
apredsasatoci
Ak sa rozhodneš nebyť v rkc a budeš dodržiavať 10 Božích prikázaní SZ + Evanjeliove prikázania NZ si spasený.
Bdej!
b8111
Milé děvče, přikázání SZ+ NZ, jsou pořád tatáž A JSOU SHODNÉ!!!!!!!! Jaké jsou jsou tedy nové Evangelijní přikázání NZ, kromě známého: ...dávám Vám nové přikázání: .. milujte se navzájem, tak.., či jak je to napsané? Či obráceně, které Ježíš zrušil?
apredsasatoci
Konečne dobrá otázka!
Pár z mnohých: Bdejte! Modlite sa! Postite sa! Pripravte Pánovi chodníky! Vyrovnanie mu cestu! Zapri sám seba! Zober svoj kríž! Nasleduj má! Nebojte sa! Dúfajte!.....
Keď si čítaš NZ, zober si papier a ceruzku, znac si ich!
b8111
apredsasatoci, víme o sobě dlouho a i Tebe si moc vážím. Proto tě nechci snižovat. Ale to co uvádíš, nejsou Boží přikázání, a ani to tak neučí ŘKC. Jsou to pouze rady, doporučení, jak dobře křesťansky žít. Tedy budovat kladný vztah k Bohu a člověku.
apredsasatoci
Izaj Sýrsky, Marek Asketik, Theodor Veľky Asketik..... hovoria niečo iné.
Ja nehovor nič. Kľudne ich zrovnaj so zemou!
A ak tvrdiš, že sú to (akési nepodstatné) doporučenia, kašli na ne!
Ja tvrdím, že tieto "nepodstatnosti", človeka vedú k blahoslavenstvam.
Nikto nemôže byť blahoslavený bez DS!More
Izaj Sýrsky, Marek Asketik, Theodor Veľky Asketik..... hovoria niečo iné.
Ja nehovor nič. Kľudne ich zrovnaj so zemou!
A ak tvrdiš, že sú to (akési nepodstatné) doporučenia, kašli na ne!

Ja tvrdím, že tieto "nepodstatnosti", človeka vedú k blahoslavenstvam.
Nikto nemôže byť blahoslavený bez DS!
b8111
Asi tak, kde říkám, že tyto rady, doporučení nejsou podstatné. Ba naopak jsou velmi důležité!
A obráceně, kde učí Izaj Syrský, Marek asketik, ŘKC, že je to Boží desatero Nového zákona? Totálně mícháš několik nesourodých věcí dohromady.
apredsasatoci
Prepáč, ale ty si zaostalý?
Kde tvrdím, že Evanjeliove prikázania sú desatoro? Už ti to píšem 3krat!
b8111
.... 10 prikázaní z SZ nie sú Evanjeliova prikázania z NZ!...
Pokud píšeš o 10 přikázáních z SZ, a píšeš o přikázání Nzákona, tak jak to mám chápat jinak! Potom skutečně pleteš. Přikázání Nzákona jsou desaterem, a ničím jiným. Uvádíš mylné informace. Pleteš desatero s doporučením!!!!! DOPORUČENÍ NENÍ PŘIKÁZÁNÍ.
b8111
ŠPATNĚ PRACUJEŠ S VÝKLADY SLOV, NEBOŤ nerozumíš jejím VÝZNAMŮM. TÍMTO UVÁDÍŠ LIDI NA SCESTÍ. V TERMINOLOGII PÍSMA, JE PŘIKÁZÁNÍ SZ A NZ- JASNĚ BOŽÍM DESATEREM. ZA DALŠÍ. ...Bdejte! Modlite sa! Postite sa.... NENÍ BOŽÍM PŘIKÁZÁNÍM, POUZE DOPORUČENÍM, RADOU, MAX. PŘÍKAZEM, ALE NE PŘIKÁZÁNÍM. ROVNĚŽ ZPOVĚĎ, NENÍ EVANGELICKÝ ZÁKON, ALE POŽADOVANÝ ÚKON OD KAJÍCÍHO ČLOVĚKA, VEDOUCÍ SKRZE KRISTOVO …More
ŠPATNĚ PRACUJEŠ S VÝKLADY SLOV, NEBOŤ nerozumíš jejím VÝZNAMŮM. TÍMTO UVÁDÍŠ LIDI NA SCESTÍ. V TERMINOLOGII PÍSMA, JE PŘIKÁZÁNÍ SZ A NZ- JASNĚ BOŽÍM DESATEREM. ZA DALŠÍ. ...Bdejte! Modlite sa! Postite sa.... NENÍ BOŽÍM PŘIKÁZÁNÍM, POUZE DOPORUČENÍM, RADOU, MAX. PŘÍKAZEM, ALE NE PŘIKÁZÁNÍM. ROVNĚŽ ZPOVĚĎ, NENÍ EVANGELICKÝ ZÁKON, ALE POŽADOVANÝ ÚKON OD KAJÍCÍHO ČLOVĚKA, VEDOUCÍ SKRZE KRISTOVO ODPUŠTĚNÍ, KE SPÁSE.
apredsasatoci
Končín. Prepáč! Na toto nemám žalúdok.
Orevuar!😘
b8111
Správně, taky končím, neboť Ti asi nedochází smysl a význam slov, které používáš. Pak se nedivím, že to tak všude vypadá. Více přemýšlej a méně piš. V souvislosti S Biblí má každý slovní výraz, nějaký význam. Pokud to nejsi schopna pochopit, omlouvám se, ale nemohu psát jinak, pak se nepouštěj do debat.
apredsasatoci
Aj ja sa omlouvam tobě, že ti niečo napíšem 3krat a ty tomu nerozumieš.
Následne to sám skopirujes a zasa tomu nerozumieš.
Samozrejme, ty tomu nechápeš a ja som na vine!
kretén – duševne zaostalý človek; hlupákMore
Aj ja sa omlouvam tobě, že ti niečo napíšem 3krat a ty tomu nerozumieš.
Následne to sám skopirujes a zasa tomu nerozumieš.
Samozrejme, ty tomu nechápeš a ja som na vine!

kretén – duševne zaostalý človek; hlupák
b8111
I já se omlouvám Tobě. Každý máme jiné myšlenkové pochody, jinak jsme nastaveni. Pokud napíši kterémkoliv knězi, o evan. přikázáních bude mi rozumět. ALE pochybuji, ŽE BUDE ROZUMĚT, PRÁVĚ TVÝM SLOVNÍM OBRATŮM. Obráceně, vy mladí už používate asi jiný biblický dialekt. Potom ovšem, je těžko se o něčem bavit, neboť nejsem si jistý, zda vůbec mluvíme o stejné věci. Přeji Ti děvče hezký …More
I já se omlouvám Tobě. Každý máme jiné myšlenkové pochody, jinak jsme nastaveni. Pokud napíši kterémkoliv knězi, o evan. přikázáních bude mi rozumět. ALE pochybuji, ŽE BUDE ROZUMĚT, PRÁVĚ TVÝM SLOVNÍM OBRATŮM. Obráceně, vy mladí už používate asi jiný biblický dialekt. Potom ovšem, je těžko se o něčem bavit, neboť nejsem si jistý, zda vůbec mluvíme o stejné věci. Přeji Ti děvče hezký zbytek dne a buď veselé mysli.
b8111
apredsasatoci: ....Ak sa rozhodneš nebyť v rkc a budeš dodržiavať 10 Božích prikázaní SZ + Evanjeliove prikázania NZ si spasený.....Problém je, že súčasťou Evanjelických zákonov je aj spoveď ....
To se vzájemně asi dle Tebe vylučuje, ne? Takže jsme na začátku /Navíc zpověď, není evangelický zákon /. No a co má potom na mysli Kristus, když mluví o druhých, které má v jiných ovčincích? …More
apredsasatoci: ....Ak sa rozhodneš nebyť v rkc a budeš dodržiavať 10 Božích prikázaní SZ + Evanjeliove prikázania NZ si spasený.....Problém je, že súčasťou Evanjelických zákonov je aj spoveď ....
To se vzájemně asi dle Tebe vylučuje, ne? Takže jsme na začátku /Navíc zpověď, není evangelický zákon /. No a co má potom na mysli Kristus, když mluví o druhých, které má v jiných ovčincích? Dle Tebe asi: všichni vyjdou a vstoupí do ŘKC, né?
b8111
apredsasatoci: děkuji za slova o církvi. Ale rád bych se dopracoval odpovědi, k mé otázce: Jakou má souvislost dodržování Božího desatera s příslušností k církvi? Či-li, hceš řící, že ten, kdo není v ŘKC, nemůže dodržovat zákon?
apredsasatoci
JK zomrel za každého človeka.
Ak sa rozhodneš nebyť v rkc a budeš dodržiavať 10 Božích prikázaní SZ + Evanjeliove prikázania NZ si spasený.
Problém je, že súčasťou Evanjelických zákonov je aj spoveď - kňaz zväzuje/rozväzuje, prijímanie Eucharistie, krst, manželstvo.....
Kňaz je (mal by byť) človek, ktorý je tvojím lekárom, psychológom tvojho života, spásou tvojej duše...
A hlavne diabol …More
JK zomrel za každého človeka.
Ak sa rozhodneš nebyť v rkc a budeš dodržiavať 10 Božích prikázaní SZ + Evanjeliove prikázania NZ si spasený.
Problém je, že súčasťou Evanjelických zákonov je aj spoveď - kňaz zväzuje/rozväzuje, prijímanie Eucharistie, krst, manželstvo.....
Kňaz je (mal by byť) človek, ktorý je tvojím lekárom, psychológom tvojho života, spásou tvojej duše...
A hlavne diabol nespí!!!
Aj iných, dokonca v kláštoroch oklamal a teraz sú na veky vekov zatrateni.😱
b8111
Takže děkuji:
A - v tom případě nerozumím, proč tedy argumentuješ Božím desaterem v souvislosti s církví.
B - kde je v písmu psané, že ten, která se řídí Božím desaterem, nebude spasen, když není v církvi? Snad nechceš stavit na jednom verši / komu hříchy odpustíte, budou odpuštěny /, kterým argumentuje ŘKC, ve svůj prospěch?
b8111
Kde v Písmu je psané, že Tě spasí příslušnost k nějaké církvi?
apredsasatoci
Napísala som ti to vyššie. Nerozumieš. Dobre, napíšem ti to ináč.
Keď dostaneš infarkt, pôjdeš za lekárom, alebo k Bohu?
b8111
Ba naopak, Ty nechceš rozumět mě a vyhýbáš se odpovědi. Já právě dobře vím, o čem píšeš. A nesouhlasím s tím. Vždy jsem si hledal vynikající zpovědníky, duch. vůdce. Měl jsem dokonce vstupovat do řádu. Jak v rodině, tak i mezi přáteli mám kněze i biskupy. Dnes ovšem stavím na Kristu, ne na člověku.
apredsasatoci
To je tvoja slobodná vôľa, ktorú ti neberiem. Ja ťa predsa nepoznám.
Sú iba 2 možnosti: 1. tvoje rozhodnutie môže byť správne a máš sa oddeliť de facto od sveta. 2. tvoje rozhodnutie nie je správne a konas z pýchy.
A práve pre takéto situácie je dobré spoločenstvo.
Dobrý kňaz na základe otázok a odpovedí, vie posúdiť, aký duch sa skrýva za daňou situáciou.
A hlavne nezabúdaj, že máme …More
To je tvoja slobodná vôľa, ktorú ti neberiem. Ja ťa predsa nepoznám.
Sú iba 2 možnosti: 1. tvoje rozhodnutie môže byť správne a máš sa oddeliť de facto od sveta. 2. tvoje rozhodnutie nie je správne a konas z pýchy.
A práve pre takéto situácie je dobré spoločenstvo.
Dobrý kňaz na základe otázok a odpovedí, vie posúdiť, aký duch sa skrýva za daňou situáciou.

A hlavne nezabúdaj, že máme stále o sebe pochybovať!
Já právě dobře vím, o čem píšeš.
b8111
apredasasatoci: Přeskočím rovnou k věci. Jakou má souvislost dodržování Božího desatera s příslušností k církvi? Či-li, hceš řící, že ten, kdo není v ŘKC, nemůže dodržovat zákon? Prosím o argumentaci na základě Kristových slov, atd., tvrzení ŘKC neberu, plavou často na vodě. další problematika, je tvrzení, že mimo ŘKC, není spásy - to ale nechci rozebírat.
apredsasatoci
Církev jako dům Bible je ve věci jednotlivých údů církve velmi praktická. Přirovnává například jednotlivé věřící ke kamenům, ze kterých se buduje Boží dům (1 Pe 2:5). Dnes stavíme většinou z cihel. Zkusme ale naházet cihly volně na hromadu. Velmi rychle si osekají hrany, budou nepoužitelné, zarostou křovím nebo je někdo brzy rozkrade. Pokud ale cihly naklademe vedle sebe a spojíte je …More
Církev jako dům Bible je ve věci jednotlivých údů církve velmi praktická. Přirovnává například jednotlivé věřící ke kamenům, ze kterých se buduje Boží dům (1 Pe 2:5). Dnes stavíme většinou z cihel. Zkusme ale naházet cihly volně na hromadu. Velmi rychle si osekají hrany, budou nepoužitelné, zarostou křovím nebo je někdo brzy rozkrade. Pokud ale cihly naklademe vedle sebe a spojíte je pojivem (maltou), vystavíte z nich pevnou zeď. Zkuste pak ukrást cihlu ze zdi domu. Je to velmi složité. Pokud navíc v domě někdo bydlí, někdo silný, pak je to prakticky nemožné. Jenže jednotlivé kameny nebo cihly jsou tak těsně spojeny, že na jednom bratru stojíte, dva vás podepírají z boku a nakonec další, který je přidán později, stojí na vás. A to se některým lidem hodně nelíbí. Někde se vázat, dovolit někomu se na vás postavit a ještě se znehybnit maltou… Nakonec přijde fasáda a není vás ani vidět a ocitnete se ve skrytu. Ale tak nějak vypadá služba. Už není vidět vás, ale dům, který má sloužit k slávě Boží. Mnozí si ovšem církev představují jako starověcí Izraelité, kteří měli rádi cestující služebníky, kteří byli naprosto volní a svobodní ke službě (Sd 18,14:25). Bůh však tuto svévoli viděl zcela jinak, když ve svém slovu nechal zaznamenat: „V těch dnech neměli v Izraeli krále. Každý dělal, co uznal za správné“ (17:6). Církev však svého krále má a ten jí odkázal srozumitelné instrukce.
b8111
apredasatoci: ..JK povedal: Kto ma miluje dodržiava moje prikázania!
Lukas Siman dodržiavas Evanjeliove prikázania?.... Prosím Tě milé děvče, nějak mi uniká souvislost, mezi Tvým příspěvkem, názorem Simana a Tvým komentářem, končícím otázkou, ohledně přikázání.
apredsasatoci
Kto dodržuje Evanjeliove prikázania je skutočný kresťan.
Kto nedodržuje Evanjeliove prikázania je falošný kresťan.
apredsasatoci
10 prikázaní z SZ nie sú Evanjeliova prikázania z NZ!
b8111
apredsasatoci:..... 10 prikázaní z SZ nie sú Evanjeliova prikázania z NZ!...
Nepovídej, doufám, že nechceš mi tvrdit, že už neplatí bod Desatera o falešném svědectví, neboť nyní ho přestupuješ. Vědomě, nevědomě? Totiž v tom, co jsi napsala, totálně lžeš.