Właściwe i aktywne uczestnictwo we Mszy Świętej

A zatem proszę was, bracia, przez miłosierdzie Boże, abyście dali ciała swoje na ofiarę żywą, świętą, Bogu przyjemną, jako wyraz waszej rozumnej służby Bożej 1 (Rz 12, 1). 1 - Rz 12, 1 - Por. Flp 2,17More
A zatem proszę was, bracia, przez miłosierdzie Boże, abyście dali ciała swoje na ofiarę żywą, świętą, Bogu przyjemną, jako wyraz waszej rozumnej służby Bożej 1 (Rz 12, 1).
1 -
Rz 12, 1 - Por. Flp 2,17. Życie więc chrześcijanina jest jak gdyby nieustanną liturgią ofiarniczą.
Źródło: biblia.deon.pl/rozdzial.php?id=281
***
Sobór Watykański II konstytucja Sacrosanctum concilium 48:
Kościół zatem bardzo troszczy się o to, aby chrześcijanie podczas tego misterium wiary nie byli obecni jak obcy i milczący widzowie, lecz aby przez obrzędy i modlitwy, tę tajemnicę dobrze rozumieli, w świętej czynności uczestniczyli świadomie, pobożnie i czynnie, byli kształtowani przez słowo Boże, posilali się przy stole Ciała Pańskiego i składali Bogu dzięki, a ofiarując niepokalaną Hostię nie tylko przez ręce kapłana, lecz także razem z nim, uczyli się samych siebie składać w ofierze, i za pośrednictwem Chrystusa z każdym dniem doskonalili się w zjednoczeniu z Bogiem i wzajemnie ze sobą, by w końcu Bóg …More
Orędzia
Żyjmy Miłością bo KOSCIÓŁ przez Miłość Chrystusa powstał i trwa po dzień dzisiejszy i nikt go nie pokona Biblijne orędzie Miłości Boga do Ludzi
W obronie Tradycji Kościoła
W ostatnich czasach przedsoborowych na ogół nie wiedzieli i ograniczali się do "słuchania" Mszy. Tragiczne były ostatnie wieki przedsoborowe mimo mnóstwa "słuchaczy" Mszy trydenckiej
W obronie Tradycji Kościoła
To prawda, ponieważ reforma liturgii dokonała się niezgodnie z nauczaniem soboru i ciągłością tradycji liturgicznej.
pielgrzym55
Biedni ludzie przed wiekopomnym soborem watykańskim II nie wiedzieli co to participatio actuosa.
W obronie Tradycji Kościoła and 2 more users link to this post