pl.news
13.2K

Przed kanadyjskimi jezuitami: Franciszek staje się ofiarą swoich własnych sofistyk

Była potrzeba zmian i zostały one dokonane, 29 lipca powiedział Franciszek, nawiązując do swojego pontyfikatu podczas spotkania z jezuitami w Kanadzie (LaCiviltaCattolica.com, 2 sierpnia). Jezuici to …More
Była potrzeba zmian i zostały one dokonane, 29 lipca powiedział Franciszek, nawiązując do swojego pontyfikatu podczas spotkania z jezuitami w Kanadzie (LaCiviltaCattolica.com, 2 sierpnia).
Jezuici to rozkładająca się wspólnota Novus Ordo. Według Franciszka w prawie Kościelnym zachodzi "perfekcja" wartości moralnych, pomimo iż sam promuje dekadentyzm. Jako przykład podaje niewolnictwo, które "było legalne, ale już nie jest". W rzeczywistości z niewolnictwem jest podobnie jak z aborcją - nigdy nie było to zgodne z prawem, tylko dopuszczane przez zepsute władze.
Papież dodaje - "Kościół" [= Franciszek] mówi: "już samo posiadanie broni atomowej jest niemoralne, nie jest to kwestia wyłącznie jej wykorzystywania" - chwaląc się, że nikt wcześniej tego nie powiedział [ponieważ to błędne rozumowanie]. Nawet watykańscy funkcjonariusze noszą broń.
Opierając się na niepoprawnych argumentach, Franciszek wnioskuje - jesteśmy świadkami "rozwoju" życia moralnego, "ludzkie zrozumienie z czasem ulega …More