Na záchranu Cirkvi bude treba odvahu a krv.

PS: Ľudia, ktorí sú dobrovoľne mimo pravej Svätej apoštolskej RKC a ho naschvál opustili a zlí sektári vrátane aj falošných židov by si mali zobrať príklad.

Marie-Julie Jahenny – Na záchranu Cirkvi bude treba odvahu a krv.


Sv. Ján, pápež:

„Drahé deti Božie, nech pokoj vládne v najhlbších útrobách vašich duší. Ja som svätý Ján, pápež, ktorý zahynul vo väzení. Bol som poslaný do vyhnanstva pre Božiu záležitosť a bol som týraný strašnými mučeniami vo väzení, kde som aj odovzdal svoju dušu Bohu… Znášal som trpkú bolesť, pretože som odmietal zaprieť meno Ježiša Krista a aj za to, že som podporoval dogmu o Svätej Trojici a neomylnosti Cirkvi.

Nič by neotriaslo mojou vierou. Svoju dušu som zadržiaval v Svätom Mene Božom a v tom samom čase som mal myšlienky na Svätú Cirkev počas môjho vyhnanstva. Tieto dve myšlienky mi pomohli prijať moju smrť. Po vyšetrovaní som bol bitý a podstúpiť som musel najstrašnejšie skúšky. Bolo to vtedy, keď som musel prijať svoje mučeníctvo po dlhých dňoch vo vyhnanstve. Mal som zviazané ruky a nohy a zavesený som bol za krku reťazami po tom, čo mi uštedrili ťažké údery. Bolo to vo väzení vo vyhnanstve, kedy moja duša vzlietla, aby videla svoju nebeskú odmenu.

Teraz prehovorím v mene Pána. Všetci na Zemi sme mučeníkmi podľa spôsobu určeného Nebeskou Vôľou. Sme umiestnení do krajiny exilu, ktorá je (takou) dnes viac ako kedykoľvek predtým pre zákazy mena Božieho, náboženstva a Cirkvi. Chcú, aby sa kresťania zosypali pod zákonom…

Kresťania, pripravte svoje zbrane – to znamená vašu odvahu, pretože ohrozenia sú veľké. Úder, ktorý chystajú bude svojimi účinkami strašný… Cirkev je v nebezpečenstve… Na záchranu Domu Božieho bude treba odvahu a krv…

Náš Pán vám dáva ťažký kríž, toto sú (však) kríže, ktoré vás ušetria od veľkého úderu… Buďte šťastní, že môžete niesť Kríž nášho Nebeského Pána…“

Pápež sv. Ján I. bol umučený za vlády germánskeho ariánskeho panovníka Theodorika v 6. storočí.

Satan a jeho služobníci chcú na Zemi zahladiť každú spomienku na Ježiša

Veľký monarcha z Francúzska bude na hrudi niesť znak Srdca Ježišovho.

Demokracia je luciferiánsky režim.
Public domain
925
Mnohí stále nebudú chápať slová Ježiša Krista,že pekelné brány Svätú RKC nikdy nepremôžu do konca sveta aj keby neviem čo sa dialo vonku alebo dnuka v Cirkvi a koľko ľudí by bolo zapredaných. Potom by Ježiš Kristus syn Boží Bohočlovek Spasiteľ a Vykúpiteľ náš sám proti sebe protirečil a potom by bola zbytočná hocijaká nádej na spásu keby už Cirkev zanikla, nebola dokonalá, svätá a keby …More
Mnohí stále nebudú chápať slová Ježiša Krista,že pekelné brány Svätú RKC nikdy nepremôžu do konca sveta aj keby neviem čo sa dialo vonku alebo dnuka v Cirkvi a koľko ľudí by bolo zapredaných. Potom by Ježiš Kristus syn Boží Bohočlovek Spasiteľ a Vykúpiteľ náš sám proti sebe protirečil a potom by bola zbytočná hocijaká nádej na spásu keby už Cirkev zanikla, nebola dokonalá, svätá a keby Ježiš Kristus bol iba obyčajný človek ako to sem mnohí šíria a píšu totálne herezy a nezmyselné rúhania proti Svätej Trojici a Cirkvi.