Niesamowity związek herezji berGOGlio ze słowami Pana Jezusa danymi Marii Valtorcie!

28 kwietnia 1947 roku, na sam koniec tworzenia monumentalnego Dzieła "Poemat Boga-Człowieka" spisanego pod natchnieniem Bożym przez włoską mistyczkę Marię Valtortę, Pan Jezus wypowiada pewne polecenie... I ten właśnie fragment, z tym poleceniem, umieścił w opisie oferty książek "Poematu" na Allegro sprzedawca, co wystarczyło, bym jak najszybciej zaopatrzył się w to Słowo Boże, wcześniej wielokrotnie odkładane do zakupienia "na później".

Tak, Słowo Boże piszę z pewnością, bo ujrzałem w tym krótkim tekście aż trzy "uwagi", "polecenia", "nakazy" Pana Jezusa, z którymi to właśnie walczy berGOGlio, fałszywy prorok, antypapież Franciszek. Przypomnę, mamy rok 2021, a te słowa Chrystusa zostały napisane 74 lata temu! Przytoczę ten tekst:

"Na początku tego Dzieła umieścisz pierwszy rozdział Ewangelii Jana, od pierwszego wiersza do osiemnastego włącznie – cały, tak jak został napisany. Jan pisał te słowa tak, jak ty pisałaś wszystkie zawarte w tym Dziele: pod dyktando Ducha Bożego. Nie ma w tym nic do dodania ani do ujęcia, jak nie ma i nie było niczego do dodania ani do ujęcia w modlitwie do naszego Ojca czy w Mojej modlitwie po Ostatniej Wieczerzy. Wszystkie słowa tamtych chwil są Boskimi klejnotami i nie powinny być naruszone. Jedno tylko możecie uczynić w odniesieniu do nich: prosić gorąco Ducha Świętego, aby wam naświetlił całe ich piękno i mądrość."


Jak wyżej wspomniałem, widzę tu trzy sprawy, które jakby "zbiegiem okoliczności" nawiązywać mogą do tego, co wyczynia bestia druga:

1. "Nie ma i nie było niczego do dodania ani do ujęcia w modlitwie do naszego Ojca"

berGOGlio kombinował w Modlitwie Pańskiej, z różnym skutkiem, bo np. w Polsce zmiana przedostatniej linijki modlitwy "Ojcze nasz" się nie przyjęła. Sprawa była swego czasu bardzo głośna:


2. "...czy w Mojej modlitwie po Ostatniej Wieczerzy"

I tutaj akurat też Franciszek zmienił i to tak ważne słowa, bo dotyczące modlitwy konsekracji! Zmienia słowo "za wielu" na "za wszystkich" - a jest to kolosalna różnica! Na dziś dzień w Polsce nadal jest po staremu, mimo iż straszono nas, że zmiana wejdzie od września 2021 roku.

3. "...umieścisz pierwszy rozdział Ewangelii Jana, od pierwszego wiersza do osiemnastego włącznie – cały, tak jak został napisany."

To chronologicznie, jeśli chodzi o działania fałszywego proroka, trzecia herezja zmian, przed właśnie którymi przestrzega u Marii Valtorty Chrystus. Jest ona nieco inna i konieczne jest wytłumaczenie.

Otóż ten właśnie fragment Ewangelii był przez wieki i nadal jest czytany po łacinie po każdej Mszy św. odprawianej w starym, przedsoborowym rycie. A antypapież berGOGlio, przeciwstawiając się Papieżowi Benedyktowi XVI właśnie tej Mszy św. zakazuje! To ma związek!

Przypadek? W tak krótkim tekście Pan Jezus przestrzega akurat o 3 rzeczach, które akurat antypapież, demon z piekła (określenia takiego użył Chrystus w Księdze Prawdy!) w bardzo krótkim czasie próbuje wdrożyć w życie!? Jestem pewien, że nie przypadek. Pan Bóg jest ponad czasem i mówi do nas przez mistyków.

Wiemy, że nie można modyfikować Pisma Świętego, nie można nic zmieniać, dodawać ani ujmować. Wiemy, że powinniśmy zachować Tradycję, a Modlitwa Pańska jest najważniejszą modlitwą świata! Zamach na nią to zamach na Pismo Święte. Zmiana słów konsekracji to zamach na Komunię św., to wstęp do biblijnej "ohydy spustoszenia", czyli końcowego etapu tego świata! I wreszcie: zakaz odprawiania Mszy św. w rycie trydenckim - bo ten ryt jest niezmienny, tutaj już nie zmienią się słowa konsekracji, więc bestia chce zlikwidować tę najświętszą formę Mszy by "ohyda spustoszenia" była jak najbardziej spełniona.
Andre Ob
Jezus Chrystus jak nauczał modlitwę Ojcze Nasz a jak się mówi od dawna całkiem inaczej. Tutaj pap Franciszek chciał dobrze ale nie wiem dlaczego to zostało zablokowane. W zakonach i wielu ludzi Kościoła tłumaczy że tak nauczyła tradycja Kościoła ale jak to się ma do słów Chrystusa według nich Tradycja Kościoła jest ważniejsza od słów Chrystusa. I jest jeszcze wiele innych tłumaczeń tych …More
Jezus Chrystus jak nauczał modlitwę Ojcze Nasz a jak się mówi od dawna całkiem inaczej. Tutaj pap Franciszek chciał dobrze ale nie wiem dlaczego to zostało zablokowane. W zakonach i wielu ludzi Kościoła tłumaczy że tak nauczyła tradycja Kościoła ale jak to się ma do słów Chrystusa według nich Tradycja Kościoła jest ważniejsza od słów Chrystusa. I jest jeszcze wiele innych tłumaczeń tych słów ale wszystkie są pokrętne. Matka Boża w Fatimie prosiła o poświęcenie Rosji Niepokalanemu Sercu Maryi a papieże jak zwykle interpretowali to po swojemu i do tej pory ta prośba nie została spełniona. Teraz na 25 marca jest obietnica pap Franciszka poświęcenia Rosji i Ukrainy NS Maryi. Po raz kolejny ktoś kombinuje po swojemu spełnienie próśb Maryi; podobnie w Polsce z Intronizacją co wyprawiają różni hierarchowie i różni nowi prorocy
CHWAŁA BOGU W TRÓJCY ŚWIĘTEJ JEDYNEMU
„Doszliśmy do tego, że nawet zwykli ludzie o niewielkiej znajomości zagadnień doktrynalnych rozumie…
Franciszek – likwidator Kościoła katolickiego”
Pisząc o „podwójnej roli [Franciszka] jako papieża i likwidatora Kościoła katolickiego”, budującego pospołu z globalistami nowy ład religijny i polityczny, autor listu punktuje niekonsekwencję papieża, który z jednej strony mówi o inkluzywności …More
„Doszliśmy do tego, że nawet zwykli ludzie o niewielkiej znajomości zagadnień doktrynalnych rozumie…

Franciszek – likwidator Kościoła katolickiego”

Pisząc o „podwójnej roli [Franciszka] jako papieża i likwidatora Kościoła katolickiego”, budującego pospołu z globalistami nowy ład religijny i polityczny, autor listu punktuje niekonsekwencję papieża, który z jednej strony mówi o inkluzywności i budowaniu mostów, a z drugiej bezpardonowo uderza w Tradycję Kościoła.

Abp Viganò zwraca uwagę na dysproporcję w udzielaniu audiencji przez Franciszka, odmawiającego podjęcia w Watykanie konserwatywnych duchownych i świeckich, a jednocześnie deklarującego akty wspólnoty z pro-aborcyjnymi przywódcami politycznymi, przedstawicielami globalizmu i „heretyckimi biskupami”.
Tadeusz Kaktus
wacula25wp.pl
Piękny link-DZIĘKI CI 😊 😊 😇 😇 😍 😍 🤗 🤭
annaaurelia
choć to po ludzku trudne, mamy wybaczać i modlić się za błądzących, kochać wrogów i nieprzyjaciół to dopiero jest wyzwanie, taka jest nasza wiara, niebo nie jest za darmo
Armia_Reszty
Jak się ma Pani komentarz do tego artykułu, w którym opisane jest co czyni bestia druga, fałszywy prorok z Apokalipsy?