V.R.S.
24761
Plandemia = depopulacja > szczepienia >chipy
" Rycerze " ks. Natanka mają tak samo sprane mózgi jak ci co słuchają Knesejmu i całej tej plandemicznej synagogi szatana !
Bóg jest Miłością
@Plandemia = depopulacja > szczepienia >chipy , no może nie jest tak źle jak piszesz. Ja to przerobiłem. Problem w tym, że wielu zakłada, że ks. Piotr jako duchowny je zweryfikował i sami nie sprawdzają. Myślą, że sam fakt posiadania święceń i habilitacji wystarcza do ich "klepnięcia"
A to błąd.
Jeśli jakaś osoba jest zaangażowana emocjonalnie w coś ( tu zaś duch zwraca się do "zatwierdzającego")…More
@Plandemia = depopulacja > szczepienia >chipy , no może nie jest tak źle jak piszesz. Ja to przerobiłem. Problem w tym, że wielu zakłada, że ks. Piotr jako duchowny je zweryfikował i sami nie sprawdzają. Myślą, że sam fakt posiadania święceń i habilitacji wystarcza do ich "klepnięcia"
A to błąd.
Jeśli jakaś osoba jest zaangażowana emocjonalnie w coś ( tu zaś duch zwraca się do "zatwierdzającego") - zostaje z automatu wykluczona z procesu oceny. Robi to ktoś bez "konfliktu interesu".
Wielu z Was zwraca na to uwage w przypadku szczepionek, ale ta sama zasada dotyczy oceny objawień.
Plandemia = depopulacja > szczepienia >chipy
....." ks.Natanek nic nie zweryfikował " -tylko tak jak powiedział ks.Woźnicki ; " wpadł w sidła kobiety .....i przyjmuje wszystko jak leci ! "
Szukający PRAWDY
Piękne, prawdziwe słowa !!! Polecam zaopatrzyć się w książkę - Kontemplacja Ducha Świętego, polecam przeczytać !!!
V.R.S.
Tak warto się zaopatrzyć można się dowiedzieć np. skąd w Grzechyni kuriozalny, niekatolicki wizerunek Ducha Świętego. Ano bo p. Jezierska tak ks. Natankowi kazała, że niby Duch Św. tak się jej objawił jak się ani prorokom ani Apostołom, ani nikomu innemu w dziejach nie objawił.
Po prostu w Grzechyni piszą "Nowszy Lepszy Testament".
Szukający PRAWDY
@V.R.S. Jednym z Twoich problemów jest fakt, że nie wierzysz, iż niektórym osobom jest dane rozmawiać z Panem Jezusem Chrystusem, nawet nie chodzi mi tutaj o p. Agnieszkę... Powiem Ci jeszcze jedno tj. gdybyś otrzymał taką Łaskę, to również otrzymałbyś Łaskę niesienia Krzyża, Dużego Krzyża!!!
V.R.S.
"Jednym z Twoich problemów jest fakt, że nie wierzysz, iż niektórym osobom jest dane rozmawiać z Panem Jezusem Chrystusem..."
---
Co tak skromnie? Przecież jeśli odrzucam wiarę grzechyńską to znaczy, że nie wierzę że p. Agnieszce było dane rozmawiać z:
- Panem Jezusem,
- Bogiem Ojcem,
- Duchem Świętym,
- Matką Bożą,
- Aniołkiem Bartłomiejem,
- św. Janem Ewangelistą,
- św. Józefem,
- św. Andrze…More
"Jednym z Twoich problemów jest fakt, że nie wierzysz, iż niektórym osobom jest dane rozmawiać z Panem Jezusem Chrystusem..."
---
Co tak skromnie? Przecież jeśli odrzucam wiarę grzechyńską to znaczy, że nie wierzę że p. Agnieszce było dane rozmawiać z:
- Panem Jezusem,
- Bogiem Ojcem,
- Duchem Świętym,
- Matką Bożą,
- Aniołkiem Bartłomiejem,
- św. Janem Ewangelistą,
- św. Józefem,
- św. Andrzejem Bobolą,
- św. Antonim,
- św. Kazimierzem,
- św.Stanisławem Kostką,
- św.Agnieszką,
- Ojcem Pio,
- siostrą Faustyną
(nie wiem czy wymieniłem wszystkich, których obejmuje grzechyński dogmat wiary).
Szukający PRAWDY
@V.R.S. nie chciałem się rozpisywać, ale dziękuję że wspomniałeś, przy czym ten fakt nie rozwiązuje Twojego problemu!
Szukający PRAWDY
Powodzenia V.R.S.
Tymoteusz
V.R.S. :
„Tak warto się zaopatrzyć można się dowiedzieć np. skąd w Grzechyni kuriozalny, niekatolicki wizerunek Ducha Świętego.”

Hm, faktycznie Duch Święty przedstawiany jest jako gołębica w katolicyzmie, a w Grzechyni jako młodzieniec. Problem w tym, że Duch Święty jest Trzecią Osobą Boską, więc można wnioskować, że skoro jest Osobą, to może można Go przedstawiać jako Osobę, czyli np. …More
V.R.S. :
„Tak warto się zaopatrzyć można się dowiedzieć np. skąd w Grzechyni kuriozalny, niekatolicki wizerunek Ducha Świętego.”

Hm, faktycznie Duch Święty przedstawiany jest jako gołębica w katolicyzmie, a w Grzechyni jako młodzieniec. Problem w tym, że Duch Święty jest Trzecią Osobą Boską, więc można wnioskować, że skoro jest Osobą, to może można Go przedstawiać jako Osobę, czyli np. młodzieńca, a nie zwierzę - gołębicę...
V.R.S.
@Tymoteusz
"Problem w tym, że Duch Święty jest Trzecią Osobą Boską, więc można wnioskować, że skoro jest Osobą, to może można Go przedstawiać jako Osobę...,"
---
A co to znaczy "przedstawiać jako osobę"? Bo nie rozumiem.
Osoba /= osoba w znaczeniu"człowiek". A to osoba ludzka jako byt materialny składa się z duszy i ciała. Byt czysto duchowy będąc osobą nie posiada ciała.

"...czyli np. młodzie…More
@Tymoteusz
"Problem w tym, że Duch Święty jest Trzecią Osobą Boską, więc można wnioskować, że skoro jest Osobą, to może można Go przedstawiać jako Osobę...,"
---
A co to znaczy "przedstawiać jako osobę"? Bo nie rozumiem.
Osoba /= osoba w znaczeniu"człowiek". A to osoba ludzka jako byt materialny składa się z duszy i ciała. Byt czysto duchowy będąc osobą nie posiada ciała.

"...czyli np. młodzieńca, a nie zwierzę - gołębicę."
---

Duch Święty w postaci gołębicy jest przedstawiany jako osoba, bo w tej postaci zgodnie z Ewangelią się objawił.
Tymoteusz
Szanowny V.R.S., ja tu nie chcę się „wymądrzać” i udawać teologa, którym nie jestem, rzucam jedynie jakąś tam myśl, żeby wywołać dyskusję.

„Byt czysto duchowy będąc osobą nie posiada ciała”, to prawda, to w takim razie Duch Święty (jak również Bóg Ojciec) nie powinien być w ogółe jakoś tam przedstawiany, jak np. gołębica, chociaż oczywiście w Nowym Testamencie jest tak właśnie pokazany (i …More
Szanowny V.R.S., ja tu nie chcę się „wymądrzać” i udawać teologa, którym nie jestem, rzucam jedynie jakąś tam myśl, żeby wywołać dyskusję.

„Byt czysto duchowy będąc osobą nie posiada ciała”, to prawda, to w takim razie Duch Święty (jak również Bóg Ojciec) nie powinien być w ogółe jakoś tam przedstawiany, jak np. gołębica, chociaż oczywiście w Nowym Testamencie jest tak właśnie pokazany (i nie ma co z tym faktem dyskutować).

Człowiek myśli po ludzku i musi mieć odnośnie czegoś (symbolu) ludzkie skojarzenie, bo inaczej nie będzie w stanie nic zrozumieć, więc w tym sensie Bóg Młodzieniec - Duch Święty, jak Bóg Starzec - Bóg Ojciec, moim zdaniem, broni się.
V.R.S.
@Tymoteusz
Są tu dwie kwestie, może oddzielę, będzie bardziej czytelnie:
1) pisze pan [przepraszam wszystkich którzy czują się oburzeni że na tym forum używam formuły pan/pani małą literą nie jest to kwestia braku uprzejmości lecz chęć odróżnienia z uwagi na charakter forum od Naszego Pana i Naszej Pani] że Ducha Świętego należy "przedstawiać jako osobę"
Zwróciłem uwagę na to że błędnie utożsa…More
@Tymoteusz
Są tu dwie kwestie, może oddzielę, będzie bardziej czytelnie:
1) pisze pan [przepraszam wszystkich którzy czują się oburzeni że na tym forum używam formuły pan/pani małą literą nie jest to kwestia braku uprzejmości lecz chęć odróżnienia z uwagi na charakter forum od Naszego Pana i Naszej Pani] że Ducha Świętego należy "przedstawiać jako osobę"
Zwróciłem uwagę na to że błędnie utożsamiane jest w tym ujęciu pojęcie "osoby" z "osobą ludzką" tymczasem są to pojęcia nietożsame, np. istnieją byty duchowe, które nie mają ciała a zatem "wyglądu" w ludzkim rozumieniu.

2) drugą kwestią jest to jak Kościół przedstawia Ducha Świętego jako Osobę Boską właśnie. Kościół bazuje tu na danym mu Objawieniu.
Przedstawia zgodnie z danym mu Objawieniem tj. pod postacią gołębicy z Ewangelii.
Co do kwestii Boga Ojca to Jego przedstawianie wiąże się z dwoma elementami Objawienia: - postacią Starowiecznego z proroctwa ST (Księgi Daniela), stąd wizerunek Boga Ojca jako "starca", - słowami Chrystusa: kto Mnie widzi, widzi Ojca (J 14), stąd pojawiające się w sztuce średniowiecznej przedstawienie Boga Ojca jako podobnego do Chrystusa.

Linki do orzeczeń Kościoła w ww. sprawie (m.in. potępienie przedstawiania Ducha Świętego pod postacią człowieka właśnie dlatego że pod taką postacią nigdy się nie objawił) i ich tłumaczenie wstawiłem do innego postu o Grzechyni, ale jeśli interesuje pana także sprawa przedstawiania przez Kościół całej Trójcy Św. to proponuję ten obszerniejszy tekst napisany kiedyś przy okazji polemiki z p. Stanisławem na tym forum dot. wizerunków w sztuce chrześcijańskiej:
wordpress.com/2018/11/07/bog-ojciec-w-sztuce-sakralnej/
Tymoteusz
Szanowny V.R.S., pamiętałem, że już na Glorii napisałeś, że Kościół potępił przedstawianie „Ducha Świętego pod postacią człowieka”.

Ja jedynie rzuciłem takie hasło, że skoro Boga Ojca i Pana Jezusa ikonografia przedstawia pod postaciami człowieka (oczywistością jest, że Pan Jezus oprócz tego, że jest Bogiem - Duchem niematerialnym, jest również prawdziwym Człowiekiem, czyli ma ciało), to …More
Szanowny V.R.S., pamiętałem, że już na Glorii napisałeś, że Kościół potępił przedstawianie „Ducha Świętego pod postacią człowieka”.

Ja jedynie rzuciłem takie hasło, że skoro Boga Ojca i Pana Jezusa ikonografia przedstawia pod postaciami człowieka (oczywistością jest, że Pan Jezus oprócz tego, że jest Bogiem - Duchem niematerialnym, jest również prawdziwym Człowiekiem, czyli ma ciało), to logicznym byłoby przedstawianie również Ducha Świętego pod postacią człowieka, bo przecież Bóg Ojciec jest bytem czysto duchowym (także jak Duch Święty) i nie ma ciała, a jest przedstawiany (Bóg Ojciec) „pod postacią człowieka”, co wszakże nie oznacza, że ma ciało.

Natomiast uznaję osąd Kościoła w tej sprawie, czyli przedstawianie Ducha Świętego pod postacią gołębicy.
V.R.S.
@Tymoteusz
Nie, nie byłoby logicznym bo:
- nie jest człowiekiem,
- w takiej postaci (tj . jako człowiek), pomijając rojenia p. Jezierskiej i zwiedzionego przez nią Kapłana, nigdy się nie objawił.
Tymoteusz
Szanowny V.R.S., - Bóg Ojciec też jak Duch Święty nie jest człowiekiem, a jest przedstawiany „pod postacią człowieka”.
V.R.S.
@Tymoteusz
Oczywiście że tak ale pominął pan tiret 2 - objawił się poprzez Syna i objawił się prorokowi jako "starowieczny" ("Przedwieczny" wg Tysiąclatki) o siwych włosach - w wizji poprzedzającej wizję Syna Człowieczego, do której nawiązywał chętnie Chrystus (Dn 7):
"Patrzałem,
aż postawiono trony,
a Przedwieczny zajął miejsce.
Szata Jego była biała jak śnieg,
a włosy Jego głowy jakby z czyst…More
@Tymoteusz
Oczywiście że tak ale pominął pan tiret 2 - objawił się poprzez Syna i objawił się prorokowi jako "starowieczny" ("Przedwieczny" wg Tysiąclatki) o siwych włosach - w wizji poprzedzającej wizję Syna Człowieczego, do której nawiązywał chętnie Chrystus (Dn 7):
"Patrzałem,
aż postawiono trony,
a Przedwieczny zajął miejsce.
Szata Jego była biała jak śnieg,
a włosy Jego głowy jakby z czystej wełny.
Tron Jego był z ognistych płomieni,
jego koła - płonący ogień.
10 Strumień ognia się rozlewał
i wypływał od Niego.
Tysiąc tysięcy służyło Mu,
a dziesięć tysięcy po dziesięć tysięcy
stało przed Nim.
Sąd zasiadł
i otwarto księgi
11 Z powodu gwaru wielkich słów, jakie wypowiadał róg, patrzałem, aż zabito bestię; ciało jej uległo zniszczeniu i wydano je na spalenie. 12 Także innym bestiom odebrano władzę, ale ustalono okres trwania ich życia co do czasu i godziny. 13 Patrzałem w nocnych widzeniach:
a oto na obłokach nieba przybywa
jakby Syn Człowieczy. Podchodzi do Przedwiecznego
i wprowadzają Go przed Niego"
Bóg jest Miłością
Czy możliwa jest skuteczna walka z Diabłem –kiedy jest się kierowanym przez Diabła?
V.R.S.
@przeciwherezjom
"Kim są??? Poznajemy ich po szczególnej miłości i trosce o stary przedsoborowy ryt trydencki Mszy św"
---
Pierwsze zdanie oznajmujące i już kłamstwo. Ładne osiągnięcie.
Bóg jest Miłością
Wszystko tylko od was zależy…
wiele razy ten właśnie argument był przytaczany w Orędziach do Pani Agnieszki i ks. Piotra - przez Szatana w sytuacjach trudnych ( dekrety, upomnienia oraz decyzje związane z osobą Księdza lub ukochaną Pustelnią) – po to, aby utwierdzić o słuszności postępowania, bądź utrzymać obrany kierunek działań ( nazywany PLANEM), na przykład:

„…Pozostałem więc sam, otoczon…More
Wszystko tylko od was zależy…
wiele razy ten właśnie argument był przytaczany w Orędziach do Pani Agnieszki i ks. Piotra - przez Szatana w sytuacjach trudnych ( dekrety, upomnienia oraz decyzje związane z osobą Księdza lub ukochaną Pustelnią) – po to, aby utwierdzić o słuszności postępowania, bądź utrzymać obrany kierunek działań ( nazywany PLANEM), na przykład:

„…Pozostałem więc sam, otoczony, osaczony i opuszczony….nie mam już ust, w które mógłbym wkładać już Moje słowa…Nie bój się o Kościół, ponieważ z twojej ofiary uzdrowię Jego rany” [Orędzia, tom 13, str 138]

„…Mój współodkupicielu, przybądź i weź w ramiona twego Boga. Nieś Moja misję na twoich ramionach, a uczynię je niepokonanymi przez moce ziemskie i tajemne” [Orędzia tom19, str 140]

„…Czy nie wiesz, że to właśnie kamień odrzucony przez budujących stał się kamieniem węgielnym? Chcę ciebie uczynić tym kamieniem. Moim wybrańcem” [Orędzia tom 15, str 122]

„…zleciłem mu ratowanie tysięcy tysiąców dusz. Chcę, żeby jego ojcowstwo obejmowało cały świat…O wielkie rzeczy toczy się walka, o Moje Królestwo. Jemu służysz i dla niego chcę uczynić cię ojcem” [Orędzia, tom 15, str 65]


W ostatnim tekscie, jest mowa nie tylko o byciu współodkupielem ale i o ojcowstwie
V.R.S.
No skoro już na początku 2010 ks. Natanek został nowym "Janem Chrzcicielem" to nie dziwią kolejne zaszczytne tytuły.
Bóg jest Miłością
Do wyboru, do koloru…
Poniżej zamieszczę dwa fragmenty, oba są wypowiedziami ( Pana Jezusa) na ten sam temat. Oba źródła stanowiły dla bywalców Grzechyni skarbnicę wiedzy mają duży wpływ na podejmowane decyzje. Rycerze otrzymali zalecenie przeczytania obu pozycji.

Fragment 1 :
…Przez całe wieki święci zachowywali posłuszeństwo wobec przełożonych. Było to powodowane wiernością i pokorą wobec …More
Do wyboru, do koloru…
Poniżej zamieszczę dwa fragmenty, oba są wypowiedziami ( Pana Jezusa) na ten sam temat. Oba źródła stanowiły dla bywalców Grzechyni skarbnicę wiedzy mają duży wpływ na podejmowane decyzje. Rycerze otrzymali zalecenie przeczytania obu pozycji.

Fragment 1 :
…Przez całe wieki święci zachowywali posłuszeństwo wobec przełożonych. Było to powodowane wiernością i pokorą wobec praw Kościoła. Kościół jednak bardzo się zmienił od tamtych czasów…

Fragment 2 :
Jezus: Oto dokąd już zaszliście, a jest coraz gorzej. Ustanowiłem Kościół hierarchiczny i nie wolno mówić, że czasy się zmieniły i że dlatego trzeba wszystko w nim zmienić.
W Kościele są rzeczy stałe, które nie zmieniają się wraz ze zmianą czasów. Zasady autorytetu i obowiązki posłuszeństwa nigdy się nie zmieniają.
S
posób zarządzania może ulec zmianie, ale autorytet nie może być zniesiony.


Pierwszy tekst pochodzi z Orędzi na Czasy Ostateczne tom 13, str 135 , drugi z Orędzi Pana Jezusa do Kapłąnów s. Ottavio Micheliniego z dnia 17.09.1975]

I bądź tu teraz mądry człowieku , wybieraj i decyduj !
przeciwherezjom
Matka Boża jest Współodkupicielką świata! A co do proroków to zgadzam się, że trzeba rozeznawać bo wielu jest fałszywych. Szczególnie jak prorok chwali się kim on nie jest i co widział...
MementoMori+++
Matka Boża Maryja jest współodkupicielką . Twierdzenie że nią nie jest trąci nieznajomością rzeczy i luteranizmem
Wpływ Maryi Pośredniczki