Mira393
důstojný pane.....povinné očkování je čr zrušené
Libor Halik
Díky Bohu za toto zrušení v ČR i na Slovensku dnes.
Libor Halik
Ale možná to nebylo zrušené ještě pro zdravotníky? Víte více?
Mira393
ne, vím jen z netu.....
apredsasatoci
Na ako dlho?
Potom zapoja 5G sieť a ľudia budú padať ako muchy. Povedia: Nechali sme sa vami ukecat. Vy za to môžete! A teraz bude po našom!
Martin - Patrón Svätý Malachiáš
Dobrá odpoveď. 😂
Martin - Patrón Svätý Malachiáš
Covid1984 budujú svet podľa Georga Orwella - na životoch neočkovaných záleží
Podľa mňa to bude ťah tohto. Možno nejde presne podľa času a postupku, ale súvis určite to bude mať.
DÔLEŽITÉ PRÍPRAVA NA ZAČATIE 2 FÁZY TERORU !
Glockner ...
Svatá Rus nebude nikdy poražena! V to věříme, Madona se o to přičiňuje a my se za to modlíme.
Libor Halik
L: Antikrist nemůže vládnout ani v Rusku, ani celosvětově předčasně, to nedopustí dobrý Bůh. Napřed zvítězí neposkvrněné srdce Panny Marie, bude skutečný mír bez umělých potratů apod. To Bůh jen na chviličku (ještě mu nedopustí vládnout 3,5 roku) použije Antikrista (šelmu) a 10 komunistických ruských vojevůdců ke zničení moci města zkažených sodomských bankéřů Babylonu - New Yorku dle Zjevení 17.…More
L: Antikrist nemůže vládnout ani v Rusku, ani celosvětově předčasně, to nedopustí dobrý Bůh. Napřed zvítězí neposkvrněné srdce Panny Marie, bude skutečný mír bez umělých potratů apod. To Bůh jen na chviličku (ještě mu nedopustí vládnout 3,5 roku) použije Antikrista (šelmu) a 10 komunistických ruských vojevůdců ke zničení moci města zkažených sodomských bankéřů Babylonu - New Yorku dle Zjevení 17.kap., veršů 15 A řekl mi: "Vody, které jsi viděl, nad nimiž ta nevěstka sedí, to jsou národy, davy, rasy a jazyky.
16 A těch deset rohů, které jsi viděl, i ta šelma pojmou nevěstku v nenávist, oberou ji o všecko až do naha a budou rvát její tělo a spálí ji ohněm.
17 Neboť Bůh jim vložil do srdce, aby provedli jeho záměr, řídili se jedním úmyslem a odevzdali šelmě svou královskou moc, dokud se nedokoná, co Bůh řekl.
18 Ta žena, kterou jsi viděl, je veliké město, panující nad králi země."
apredsasatoci
Prečo si myslíte, že je to New York?
Libor Halik
Lebo je u mora. Viz Zjevení 18.kap., verše 17 a v jedinou hodinu je zničeno takové bohatství!" A všichni velitelé lodí, dopravci zboží, námořníci a kdokoli se živí plavbou, neodváží se přiblížit
18 a budou volat, až uvidí dým toho hořícího města: "Co se mohlo rovnat tomu velikému městu!"
19 A sypou si prach na hlavu a v pláči a nářku křičí: "Běda, běda, tak veliké město, na jehož blahobytu …More
Lebo je u mora. Viz Zjevení 18.kap., verše 17 a v jedinou hodinu je zničeno takové bohatství!" A všichni velitelé lodí, dopravci zboží, námořníci a kdokoli se živí plavbou, neodváží se přiblížit
18 a budou volat, až uvidí dým toho hořícího města: "Co se mohlo rovnat tomu velikému městu!"
19 A sypou si prach na hlavu a v pláči a nářku křičí: "Běda, běda, tak veliké město, na jehož blahobytu zbohatli všichni majitelé námořních lodí - a v jedinou hodinu bylo zpustošeno!" L: Řím ani Jeruzalém nejsou u moře.
apredsasatoci
Kupci týchto vecí, ktorí z neho zbohatli, zastanú si obďaleč od hrôzy nad jeho útrapami a budú plakať a žialiť, budú volať: „Beda, beda, ty veľké mesto, ktoré sa obliekalo do kmentu, purpuru a šarlátu a zdobilo sa zlatom, drahými kameňmi a perlami, lebo v jedinú hodinu bolo spustošené toľké bohatstvo!“ Všetci kormidelníci a všetci, čo sa tadiaľ plavili, námorníci a všetci, čo pracujú na mori, …More
Kupci týchto vecí, ktorí z neho zbohatli, zastanú si obďaleč od hrôzy nad jeho útrapami a budú plakať a žialiť, budú volať: „Beda, beda, ty veľké mesto, ktoré sa obliekalo do kmentu, purpuru a šarlátu a zdobilo sa zlatom, drahými kameňmi a perlami, lebo v jedinú hodinu bolo spustošené toľké bohatstvo!“ Všetci kormidelníci a všetci, čo sa tadiaľ plavili, námorníci a všetci, čo pracujú na mori, zastali obďaleč,
Zjavenie 18:15-17
Hiwea
Rím je 10 km od mora
Libor Halik
New York je přímo na pobřeží moře a v dnešní době má mnohem větší obchodní obrat než Řím.
Modré Hluboké Nebe
"Neposkvrněné" srdce přeludu královny nebes nemůže zvítězit, protože satan Lucifer nezvítězí. To náboženské mozky ještě nepochopily.
Libor Halik
Panna Maria jediná věřila ve zmrtvýchvstání Krista, proto nešla s ženami pomazat 3.den mrtvé tělo. Ona je v čele vojska Pána Ježíše Krista, na což Vy zapomínáte. Nerozlišující zvědavci mívají i falešná zjevení Panny Marie i Krista, za kterými je zamaskován podvodník Lucifer. Ale jsou i zjevení pravá, jako se zjevil Mojžíš s Eliášem 3 apoštolům na hoře Tábor.
obyčajná veriaca žena
Modré hluboké nebe, nerúhaj sa! Myslíš, že je Ježiš potešený z toho, že si nectíš jeho matku? K
Keby sa niekto vysmieval z tvojej matky, bol by si rád?
David Michael Emeth
Istanbul je taky u moře, Libore! Dokonce stojí na sedmi pahorcích.
To New York nejspíš ne... 🙂❗
Libor Halik
O Istanbulu je předpovězeno skrze Řeky - sv. mučedníka Kosmu Etolijského, sv. Paisije Athoského, starce Josifa Vatopedského, že bude všechen zbořen válkou mezi Rusy a Západem. Nezbořen zůstane jen kdysi křesťanský chrám Boží moudrosti. Lidé v Istanbulu (do r.1453 křesťanské Konstantinopoli) budou prakticky všichni povražděni. Křesťané byli proroctvím varováni, aby včas odešli.
David Michael Emeth
New York stojí na sedmi pahorcích? 🙂❓
Libor Halik
Myslím, že 7 pahorků není 7 fyzických kopců, ale jde o symbol. Pahorky něco symbolizují. Pyramida zednářská je též pahorek.
David Michael Emeth
Řím je na sedmi pahorcích, skutečných, ne symbolických! A další a další města jsou na sedmi pahorcích, Lisabon, Barcelona, Jerevan... 🙂❗
Pro zajímavost, Praha je na devíti:
Jestliže je Řím postaven na sedmi pahorcích, pak Praha stojí na pahorcích devíti: Letná, Vítkov, Opyš, Větrov, Skalka, Emauzy, Vyšehrad, Karlov a nejvyšší Petřín, čímž si město vysloužilo označení "Řím severu". 😇
Libor Halik
Avšak když ostatní slova v textu věty, okolních vět, jsou symbolická, je logické, aby i slovo pahorek bylo symbolické.
David Michael Emeth
Všecko si překrucuješ tak, aby to odpovídalo TVÉMU výkladu, a proto zákonitě upadáš do bludů a omylů!
Člověku tvého typu je jen těžko pomoci. 😬❗