Mnożenie się szyderców jest znakiem dni ostatecznych. Uznają się mądrymi, ale tak naprawdę są głupcami

Dwa fragmenty w Biblii mówią, że "w dniach ostatecznych będą szydercy." 2 Piotra 3.3 oraz Judy 1.18 wyjaśniają, co to znaczy. "Szyderca" w tym kontekście jest tym, który wyśmiewa Chrystusa, ośmiesza rzeczy Boże i sprzeciwia się Ewangelii. Zarówno Piotr jak i Juda pisali ostrzeżenia przeciwko fałszywym nauczycielom, którzy chcieli sprowadzić innych na manowce.

Szydercy byli obecni od czasu Ogrodu Eden. Pierwsze kuszenie człowieka przez szatana miało postać wyśmiewania się z Bożego nakazu: "Czy rzeczywiście Bóg powiedział?" (1 Ks. Mojżeszowa 3.1). Szydercy dominowali w czasach Noego (1 Ks. Mojżeszowa 6.5-8; Hebrajczyków 11.7), pozostawiając Bogu niewielki wybór, jak tylko zniszczyć ich wszystkich i zacząć wszystko od Noego, jedynego sprawiedliwego człowieka na ziemi. Szydercy nie chcą uwierzyć słowu Pana i stają się swoimi własnymi bogami (2 Ks. Kronik 36.16). Psalmista ostrzega przed odejściem, które prowadzi od zwykłej znajomości ze złymi ludźmi do zasiadania "w gronie szyderców" (Psalm 1.1), przyjmując ich poglądy- i dzieląc ich przeznaczenie.

Chociaż szydercy od zawsze byli częścią tego upadłego świata, Pismo Święte zdaje się wskazywać, że gdy Dzień Pański się przybliża, wzrasta szyderstwo. Piotr opisuje tych szyderców jako tych, "którzy będą postępować według swych własnych pożądliwości" (2 Piotra 3.3) i którzy będą kwestionować powtórne przyjście Pana Jezusa (2 Piotra 3.4). Tysiące lat minęło odkąd Jezus wstąpił do nieba, obiecując powrót po Jego wiernych (Ew. Jana 14.1-4; Ks. Objawienia 22.12). Szydercy wskazują na upływ czasu i szydzą z tych, którzy wciąż czekają i tęsknią za Jego pojawieniem się (2 Tymoteusza 4.8; 2 Tesaloniczan 1.7).

Juda opisuje szyderców ostatnich dni jako ludzi, którzy podążają za bezbożnymi pragnieniami i tworzą podział w kościele (Judy 1.18). Mogą się nawet przedstawiać jako przywódcy kościelni, ale "nie mają Ducha" (Judy 1.19). Paweł bardziej szczegółowo opisuje stan świata przed powrotem Jezusa: "A to wiedz, że w dniach ostatecznych nastaną trudne czasy: Ludzie bowiem będą samolubni, chciwi, chełpliwi, pyszni, bluźnierczy, rodzicom nieposłuszni, niewdzięczni, bezbożni, bez serca, nieprzejednani, przewrotni, niepowściągliwi, okrutni, nie miłujący tego, co dobre, zdradzieccy, zuchwali, nadęci, miłujący więcej rozkosze niż Boga, którzy przybierają pozór pobożności, podczas gdy życie ich jest zaprzeczeniem jej mocy; również tych się wystrzegaj" (2 Tymoteusza 3.1-5). Szydercy doskonale wpasują się do takiego tłumu.

Już dziś obserwujemy wzrost szyderców w naszym świecie, a kilka czynników może przyczynić się do tego wzrostu.
Stały dostęp do mediów, Internetu i innych form technologii zapewnia otwartą platformę dla każdej opinii, a wyśmiewanie czegoś co niegdyś uważane było za szlachetne to ulubiona rozrywka. W mediach społecznościowych szydercy są ośmielani przez innych, którzy mogą natychmiast zaaprobować ich kpiny. Wielu ludzi zdobyło wykształcenie ponad swoją inteligencję i ten nowy świat bez moralnych granic wydaje szyderców zamiast myślicieli. Wielu próbuje wykorzystywać szkolenie naukowe, aby powiedzieć, że skoro rzeczywistość Boga Stworzyciela nie może być udowodniona przez ludzkie zrozumienie, to Bóg nie może istnieć. W odrzucaniu Pisma Świętego, ludzkość utraciła moralny kompas, pozbawiając nas sposobu określania słusznego od niesłusznego, dobra od zła, prawdy od kłamstwa. W tym duchu, każdy kto twierdzi, że zna prawdę jest podstawowym celem kpiny szyderców.

Arogancja prowadzi do szyderstwa, tak samo jak przed Wieżą Babel (1 Ks. Mojżeszowa 11.1-4). Kiedy ludzie stają się zbyt przejęci na punkcie własnej wartości, zaczynają kwestionować wszystko, co zagraża ich wysokiej opinii o sobie samych. Gdy usuniemy koncepcję Boga ze swojego rozważania, wówczas wszystko może być przyjęte. Szydercy próbują przedefiniować małżeństwo, zlikwidować binaryzm płci i stworzyć świat fantazji, w którym rzeczywistość staje się tym co czujemy, że jest. Nie tak dawno, taki stan umysłu był definicją niepoczytalności. Teraz powiedziane jest, że jest to ostateczna mądrość. Rzymian 1.21-22 nigdy nie było bardziej istotne: "dlatego że poznawszy Boga, nie uwielbili go jako Boga i nie złożyli mu dziękczynienia, lecz znikczemnieli w myślach swoich, a ich nierozumne serce pogrążyło się w ciemności. Mienili się mądrymi, a stali się głupi."

Mnożenie się szyderców jest znakiem dni ostatecznych. Uznają się mądrymi, ale tak naprawdę są głupcami (Psalm 14.1). Bez względu na preferowaną chronologię eschatologiczną, wszyscy możemy się zgodzić, że liczba szyderców i oszustów gwałtownie rośnie, tak jak ostrzega nas Pismo Święte (2 Jana 1.7). To jest szczególnie ważne, aby każdy chrześcijanin bardzo poważnie przyjął nakaz studiowania i rozważania Słowa Bożego (2 Tymoteusza 2.15; Ks. Jozuego 1.8), abyśmy nie byli zwiedzeni przez wzniośle brzmiące idee podsuwane nam przez szyderców (2 Koryntian 10.5).


Co to znaczy, że w dniach ostatecznych będą szydercy?

*************************************
Psalm 1
Dwie drogi życia


Szczęśliwy człowiek, *
który nie idzie za radą występnych,
Nie wchodzi na drogę grzeszników *

i nie zasiada w gronie szyderców,

Lecz w Prawie Pańskim upodobał sobie *
i rozmyśla nad nim dniem i nocą.
On jest jak drzewo zasadzone nad płynącą wodą, *
które wydaje owoc w swoim czasie.
Liście jego nie więdną, *
a wszystko, co czyni, jest udane.
Co innego grzesznicy: *
są jak plewa, którą wiatr rozmiata.

Przeto nie ostoją się na sądzie występni *

ani grzesznicy w zgromadzeniu sprawiedliwych.
Albowiem droga sprawiedliwych jest Panu znana, *
a droga występnych zaginie.
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.

,,Szydercy zostali postawieni między prostakami, a głupcami. "Jak długo, prości, będziecie kochać głupotę, szydercy - lubować się w swoim szyderstwie, a głupi - nienawidzić wiedzy?" (Przyp. 1,22) Są więc w szyderstwie te dwa nieodłączne elementy: (1) prostactwo - uproszczenie rzeczywistości oraz (2) nieuctwo, ignorancja, celowe pozostawanie w niewiedzy, co skutkuje niemówieniem całej prawdy, kłamstwem po prostu - to kolejna cecha (3). Co ciekawe, w języku hebrajskim szyderstwo (hathol) ma konotację z oszustwem (hathal). To znajduje oddźwięk w wersecie: "Wraz z obłudnikami, szydercami i pochlebcami zgrzytali na mnie zębami" (Ps. 35,16) Co łączy te trzy typy ludzi: obłudnika, szydercę i pochlebcę? Kłamstwo.''

Jest też w szyderstwie pierwiastek pychy
(4). Napisano: "Hardy i pyszny szyderca - oto imię tego, który działa w pysznym gniewie" (Przyp. 21,24) oraz: "On [Bóg] szydzi z szyderców, ale daje łaskę pokornym" (Przyp. 3,34) W domyśle: szyderca nie jest pokorny, przeciwnie. Gdzie indziej znajdziemy bliźniaczy werset: "Bóg się pysznym przeciwstawia, a pokornym łaskę daje" (Jk 4,6b). Notabene: Bóg jeśli z szydercy szydzi, sam nie jest pyszny. Jest jedyną Osobą, która wznosi się ponad nasze ludzkie sprawy. Jest też Bogiem, który ofiarował za mnie swojego Syna. W tym świetle żadne Jego napomnienie nie zabrzmi w moich uszach jak szyderstwo.

Trzeba zauważyć i to, że szyderstwo jest tylko owocem, z którym nie da się walczyć, jeśli nie wytniesz korzenia. Nie mogę uderzyć leszczyny lub kosodrzewiny, bo zaraz się odegnie i będzie chłostać. "Kto upomina szydercę, ściąga na siebie hańbę. Nie strofuj szydercy, aby cię nie znienawidził; strofuj mądrego, a będzie cię miłował" (Przyp. 9,7-8) Podobna rada powtarza się u Salomona jeszcze kilka razy.

Kocham, nie szydzę | SzukajacBoga.pl
MEDALIK ŚW. BENEDYKTA shares this
3866
Są więc w szyderstwie te dwa nieodłączne elementy: (1) prostactwo - uproszczenie rzeczywistości oraz (2) nieuctwo, ignorancja, celowe pozostawanie w niewiedzy, co skutkuje niemówieniem całej prawdy, kłamstwem po prostu!
MEDALIK ŚW. BENEDYKTA
,,Ciekawą sprawą jest że Kotlarczyka fascynowała Helena Petrovna Blavatsky (okultystka), rosyjska twórczyni współczesnego teozofizmu. Blavatsky, podobnie jak Wojtyła, nauczała, że religie są do siebie bardzo podobne, a wszystkie pochodzą z tego samego pierwszego źródła.''
********************************
TU JUŻ NIE MA NAJMNIEJSZEJ WĄTPLIWOŚCI , ŻE MAM DO CZYNIENIA ZE ŚWINIĄ, ŻEBY PORÓ…
More
,,Ciekawą sprawą jest że Kotlarczyka fascynowała Helena Petrovna Blavatsky (okultystka), rosyjska twórczyni współczesnego teozofizmu. Blavatsky, podobnie jak Wojtyła, nauczała, że religie są do siebie bardzo podobne, a wszystkie pochodzą z tego samego pierwszego źródła.''
********************************
TU JUŻ NIE MA NAJMNIEJSZEJ WĄTPLIWOŚCI , ŻE MAM DO CZYNIENIA ZE ŚWINIĄ, ŻEBY PORÓWNYWAĆ ŚWIĘTEGO I WIELKIEGO PAPIEŻA DO SATANISTKI...?

ŚWINIĄ JEST TEŻ OSOBA, KTÓRA ROZPOWSZECHNIA TAKIE TREŚCI!!!
MEDALIK ŚW. BENEDYKTA
Droga zatracenia – Jan Paweł II
*********************************
OSOBA, KTÓRA PROMUJE TAKIE SATANISTYCZNE TREŚCI, JEST SZYDERCĄ , BLUŹNIERCĄ, NIEUKIEM, PROSTAKIEM I EWANGELICZNĄ ŚWINIĄ!!!
baran katolicki
Proszę nie wywoływać wilka z lasu i nie dać się diabłu za nos ciągać. Jeśli świnią jest ten kto fakty/prawdę/ ujawnia to kim jest kto takie fakty tworzy? 😎
MEDALIK ŚW. BENEDYKTA
Izabela Sylwia
Zgłoś
Zmień komentarz
Usuń komentarz
4 godziny temu
Przed całowaniem Koranu powinien być odruch obrzydzenia, dzięki któremu można by tego strasznego grzechu uniknąć.
**************************************
To dlaczego u ciebie nie ma takiego obrzydzenia?
MEDALIK ŚW. BENEDYKTA
,,Wielu ludzi zdobyło wykształcenie ponad swoją inteligencję i ten nowy świat bez moralnych granic wydaje szyderców zamiast myślicieli.''
MEDALIK ŚW. BENEDYKTA
"A to wiedz, że w dniach ostatecznych nastaną trudne czasy: Ludzie bowiem będą samolubni, chciwi, chełpliwi, pyszni, bluźnierczy, rodzicom nieposłuszni, niewdzięczni, bezbożni, bez serca, nieprzejednani, przewrotni, niepowściągliwi, okrutni, nie miłujący tego, co dobre, zdradzieccy, zuchwali, nadęci, miłujący więcej rozkosze niż Boga, którzy przybierają pozór pobożności, podczas gdy życie ich …More
"A to wiedz, że w dniach ostatecznych nastaną trudne czasy: Ludzie bowiem będą samolubni, chciwi, chełpliwi, pyszni, bluźnierczy, rodzicom nieposłuszni, niewdzięczni, bezbożni, bez serca, nieprzejednani, przewrotni, niepowściągliwi, okrutni, nie miłujący tego, co dobre, zdradzieccy, zuchwali, nadęci, miłujący więcej rozkosze niż Boga, którzy przybierają pozór pobożności, podczas gdy życie ich jest zaprzeczeniem jej mocy; również tych się wystrzegaj" (2 Tymoteusza 3.1-5). Szydercy doskonale wpasują się do takiego tłumu.
Andre Ob
Dlatego dobra rada nie dajmy się sprowokować ludziom bezbożnym i nie wchodźmy z nimi w żaden dialog
MEDALIK ŚW. BENEDYKTA
Andre Ob
Nie wchodźmy z nimi w dialog tylko zgłaszajmy ich do Ordo Iuris. Prawnicy już się nimi zajmą...
Ale nie możemy też pozwalać, aby szatan pluł na nasze świętości i nie reagować tylko udawać, że to tylko deszcz pada. Taka postawa nie jest właściwa i katolicka. Musi być zdecydowana reakcja, wyraźne weto i bezwzględna obrona naszych Świętości.
MEDALIK ŚW. BENEDYKTA
Juda opisuje szyderców ostatnich dni jako ludzi, którzy podążają za bezbożnymi pragnieniami i tworzą podział w kościele (Judy 1.18). Mogą się nawet przedstawiać jako przywódcy kościelni, ale "nie mają Ducha" (Judy 1.19).