ľubica
Judáš Iškariotský: Nemecké príslovie, ktoré hovorí: „Iba ten, kto pláva proti prúdu, dostane čerstvú vodu“ je veľmi pravdivý. Mnoho kňazov čoskoro bude plávať v infikovanom, špinavom a nechutnom prúde a ani si toho nie sú vedomí. Nechali túto špinu vykúpať svoje telá, a čo je horšie, ich mysle a dostávajú sa hlbšie a hlbšie. Je určite ťažké plávať proti prúdu, ale človek dostane čerstvú vodu. Je …More
Judáš Iškariotský: Nemecké príslovie, ktoré hovorí: „Iba ten, kto pláva proti prúdu, dostane čerstvú vodu“ je veľmi pravdivý. Mnoho kňazov čoskoro bude plávať v infikovanom, špinavom a nechutnom prúde a ani si toho nie sú vedomí. Nechali túto špinu vykúpať svoje telá, a čo je horšie, ich mysle a dostávajú sa hlbšie a hlbšie. Je určite ťažké plávať proti prúdu, ale človek dostane čerstvú vodu. Je to skôr ako milosti, ktoré si tam chcú vziať; ale ako to dnes vyzerá, ešte viac to predstavuje dušu. Tridentskými alebo latinskými omšami je zachránených viac duší ako kňazmi, ktorí už viac nehovoria omšou správne, pretože to nevytvára toľko požehnaní. V týchto zboroch už nie je dostatok požehnaní, pretože sme prítomní; tancujeme tam a čoskoro prevyšujeme počet ľudí.
pdf:www.sheva.cz/pdf/Napomenuti-z-on…
dyk
Vedel sv. Páter Pio, že keď mu bolo zakázané verejne sláviť sv. Omšu že to bplo nespravodlivé a proti poriadku? Vedel a nič nerobil proti tomu. To isté by nolo aj v prípade Prijímania. Dostal by do ruky obežník, prečítal ho a začal by podávať sv. Prijímanie na ruku.yslel by si svoje, ale počúvol by. Aký problém?
Peter(skala)
dobre, že to spomínaš, lebo mnohí ludia nevedia ako to bolo s nariadením Kongregácie a to podobne ako so zmenou modlitby k Matke všetkých narodov.

Totižto ludia dodnes nechapu, či Kongregacia urobila zle alebo sv.Pio, ked neslužil sv.omše verejne. Ked niekto sa viac prikloní k tomu, že Kongregacia sa zmýlila, tak potom Piove stanovisko považuju už len ako poslušnosť.

Lenže akosi neberu do uvahy…More
dobre, že to spomínaš, lebo mnohí ludia nevedia ako to bolo s nariadením Kongregácie a to podobne ako so zmenou modlitby k Matke všetkých narodov.

Totižto ludia dodnes nechapu, či Kongregacia urobila zle alebo sv.Pio, ked neslužil sv.omše verejne. Ked niekto sa viac prikloní k tomu, že Kongregacia sa zmýlila, tak potom Piove stanovisko považuju už len ako poslušnosť.

Lenže akosi neberu do uvahy to, čo je za tým všetkým:
- Kongregacia sa rozhodla bez suhlasu papeža, čo sa stáva, ked prefekt Kongregacie svojvolne vydáva dokumenty alebo nečaká na schvalenie pápeža.
- sv.Pio sa mohol odvolať ku pápežovi, ale je otazne či to urobil alebo či to Boh chcel

... a tak tu máme nie len otazky, ktoré rozhoduju o tom, či jednanie Kongregacie a Pia boli správne, ale napokon aj rozdiel medzi udalosťou vtedajšou a sučasnou:

Ved Kongregacia od papeža nežiadala robiť nejaku inu napr. čiernu omšu, "len" mu zakazala služiť sv.omšu verejne (aj spovedanie)

Aj v sučasnosti nenariadila prijmať do ruky:
tvfilmvideohudba.wordpress.com/…/kongregacia-pre…

Dokonca ani KBS pri riadnej Konferencii nehovoír nič o zavedení sv.prijímania do ruk, a predsa nakoniec to zaviedli vo svojich diecezach, česť vinimkam
tvfilmvideohudba.wordpress.com/…/stanovisko-kbs-…

Ked to zhrnieme: NIE Kongregacia, NIE pápež rozhdoli že sa má prijmať do ruky (na Slovensku), ale jednotliví biskupi na Slovensku

Odkedy sa odstranila decentralizacia v rozhodovaní, tak biskupi maju právo rozhodovať ale ak sa veriaci odvolavaju na Svätu Stolicu, tak biskupi musia konfrontovať svoje zmeny a dať na pusudenie Svätej Stolici.

To sa stalo práve tým, že veriaci spisali peticiu proti príjmaniu do ruky. Vedia o tom biskupi, tak by mali konfrontovať to so Svätou Stolicou, ale oni zamerne mlčia, mysliac si že to prejde, že to je len taká malá "revolucia"
dyk
Sv. Páter Pio vedel jasne o čo sa jedná a preto netreba z neho robiť démona, lebo démon je démonom pre neposlušnosť a Kristus nás vykúpil poslušnosťou a tak by jednal i sv. Páter Pio. Počúvol by a dával by sv. Prijímanie na ruku. Aký problém? O. Manjackal to isté. Aký problém?
Veľa ľudí chcú byť uzdravený, modlia sa, obetujú, ale nepočúvajú, hnevajú sa, ohovárajú, závidia a tak sa uzdravenie …More
Sv. Páter Pio vedel jasne o čo sa jedná a preto netreba z neho robiť démona, lebo démon je démonom pre neposlušnosť a Kristus nás vykúpil poslušnosťou a tak by jednal i sv. Páter Pio. Počúvol by a dával by sv. Prijímanie na ruku. Aký problém? O. Manjackal to isté. Aký problém?
Veľa ľudí chcú byť uzdravený, modlia sa, obetujú, ale nepočúvajú, hnevajú sa, ohovárajú, závidia a tak sa uzdravenie nekoná.
ľubica
dyk, aký problém? v očistci sa dozvieš.... no v pekle bude neskoro....
----------------------------------------------------
Jidáš o stavu katolické Církve v dnešních časech
Jidáš: Peklo je hroznější, než si dokážete představit. Byl jsem zrádcem. Dnes je mnoho zrádců mezi biskupy, ale s tím rozdílem, že já jsem zradil otevřeně, oni zrazují tajně. Mezi dnešními biskupy je mnoho takových zrádců, …More
dyk, aký problém? v očistci sa dozvieš.... no v pekle bude neskoro....
----------------------------------------------------
Jidáš o stavu katolické Církve v dnešních časech
Jidáš: Peklo je hroznější, než si dokážete představit. Byl jsem zrádcem. Dnes je mnoho zrádců mezi biskupy, ale s tím rozdílem, že já jsem zradil otevřeně, oni zrazují tajně. Mezi dnešními biskupy je mnoho takových zrádců, jako jsem byl já. Všichni sice nejsou zrádci, ale je jich mnoho. Musím říci, že mnoho dnešních biskupů není na správné cestě a není nutné je poslouchat, protože dnes je období vyjících vlků. Arcibiskup Lefebvre bude muset ještě dlouho trpět, ale je dobrý. Liturgie, kterou vykonává, je jedině správná.

Jidáš hovoří o papežovi a nepořádcích v Církvi

Jidáš: Katolická Církev je ve špatném stavu. Kdyby nepřišla pomoc shora, nemohla by být zachráněna. Ale musí se splnit slova: "Hle, já jsem s vámi až do konce světa." Nastane úplné očištění. Poslouchejte, hrozné očištění nastane, které si vůbec nedokážete představit. Jsme tomu velmi blízko. V žádném případě po tisících letech!

Postavení papeže

Jidáš: Papež leží na zemi a mohl by zemřít… je mučedník. Nesmírně se trápí myšlenkou, že to, co říká, nepřijde do světa, a to, co by si nepřál zveřejnit, je rozhlašováno kardinály. Mnoho kardinálů je takových, ne však všichni. Je v horším vězení, než kdyby byl skutečným vězněm. Máme z toho radost a děláme si, co chceme. Vyvolali jsme tím mnoho zmatků. Papež je oloupen o svobodu a za něj dělají jeho nepřátelé podle toho, jak si to sami přejí. Je to velký papež, ale ruce a nohy má svázané. Je to velký papež. Na začátku udělal mnoho chyb, což si uvědomil až později, a nyní jsou jeho ruce a nohy spoutané, ba i jazyk. Prosí nebesa, že by chtěl starou liturgii, tridentskou mši sv., chtěl by ji opět zavést, ale nemůže nic dělat. Když něco vidíte v televizi nebo čtete, není to od něho. Dělají s ním, co chtějí. Jsou to vlci, kteří vyjí podle toho, jak fouká vítr a co si přeje moderní člověk. V současnosti jsou papežovy myšlenky upravovány a papež nemůže nic dělat. Nyní musí zasáhnout Bůh. V nejbližším čase to udělá.

Exorcista: Co znamená brzo, v letech, mluv, ve jménu…!

Jidáš: To nemůžu. Je to bližší, než můžete pochopit. Kdyby chtěl papež lidu něco říci, bylo by mu v tom zabráněno.

Exorcista: Proč nepromluví při audiencích a na veřejnosti? Tam by mohl mluvit svobodně. Řekni pravdu o papežovi Pavlu VI.!

Jidáš: On nemůže mluvit, nemůže promluvit, protože někdy neví, co říká. To je příčinou těchto strašných omylů a nedopatření. Matka Boží má s ním soucit a Kristus také. Je v plánu Božím, aby byl nastolen obezřetný, dokonalý papež pro dobu, která přichází. Písmo musí být naplněno, a proto musel přijít Pavel VI. Oni by tomu nevěřili, protože jsou sami ovlivňováni. Na co jim je jejich doktorát a jejich inteligence, když jsou zaslepeni a nevěří? My víme o mnoho víc než biskupové. Jeden se bojí druhého a každý má strach ze svého národa, který by ho mohl zavřít. Všichni by chtěli tancovat v rytmu svého národa, i když hrají falešně. Tyto housle jsou už tak rozladěné, že budou brzy vydávat jen falešné tóny. A taková má být Církev! Rozumíte mi dobře? Takovou se má stát Církev! Zatracenou, zkaženou a pomatenou, takže zanedlouho nastane čas, že ji vůbec nebude možno Církví nazývat.

Exorcista: Ale to Matka Boží neřekla, co jsi po ní opakoval, že Církev je zatracená?

Jidáš: To je od nás, tato věta je od nás! A přece je to pravda. V jistém smyslu si přeje, abych to řekl. Skutečnost je taková, že sekty budou skoro lepší, než váš katolicismus.

Sám Bůh svrhne modernismus

Jidáš: Báli jsme se vždy papeže, nyní se ho nemusíme bát, protože jeho Vatikán řídí kardinálové. Stane se, že Bůh svrhne modernismus. Nastane to tak, kde to přestalo - u dobré staré Církve a tradice. To se musí stát, protože si to ONA (ukazuje vzhůru) přeje, a nestane se to, co si vymysleli lidé. Kdyby papež byl svobodný a nebyl neustále pod dozorem zprava i zleva, mohl by vládnout a jeho slova by se dostala na veřejnost. V posledních několika měsících to vypadalo hrozně: co nařídil, aby bylo oznámeno, to bylo ihned dementováno a přepracováno… bylo to zfalšované.

Poslušnost v Církvi

Jidáš: Je velmi směšné, jaká dnes vládne poslušnost. Skutečně dnes existuje poslušnost? (Směje se.) Nyní se všichni odvolávají na poslušnost, protože to je nejlehčí. Přichází to odtamtud shora. Musíme říkat tu zatracenou pravdu. Dnes je velmi lehké být poslušným, protože se lidé rádi přizpůsobují a také mají rádi peníze. Poslušnost je dnes moderní a šíří se jako vystřelená koule. Nám se to líbí, ale Ti nahoře to neradi vidí. Jejich plány jsou úplně jiné, ale Evangelium se musí splnit. Všechny jejich plány se musí splnit, i kdyby to znamenalo nesmírnou katastrofu a nepokoje mezi národy. Každý se odvolává na biskupy, ale biskupové sami se nemohou odvolat na nikoho, protože od papeže to nepřichází. O Liturgii vypovídá Jidáš tak jako Akabor!

Jidáš: Svátky jsou přesouvány, což je na velkou škodu. Dnes lidé vůbec nevědí, který svátek je a k čemu slouží. Lidé se kdysi na svátky dlouho připravovali.

O odpustcích

Jidáš: Všechny odpustky, které byly kdysi vyhlášeny, nemohou být zrušeny a je na velkou škodu, že to lidé nevědí a ztrácejí mnoho možností získat odpustky. Předtím se šlo na hřbitov a každá modlitba, která tam byla přednesena, přinesla odpustky. Jedna duše mohla jít přímo do nebe. To dnes není možné, protože lidé o tom nevědí. Kněží to odmítají, dokonce tvrdí, že odpustky už neplatí, jedině prý o Všech svatých. Dříve byly vykoupeny milióny duší… a dnes? Dnes je to mínus. Volají o pomoc, ale žádnou nedostávají. (Nahlas se směje.) Byla to velmi jednoduchá věc: šlo se na hřbitov, pokropilo se svěcenou vodou a řeklo se: Pane, daruj jim věčný pokoj! Pomodlil se Otčenáš nebo jiná modlitba. Dnes říkají i dobří lidé, kteří v to věří, že jsou špatně vedeni, protože se jim říká, že odpustky nemohou žádat, protože prý už neplatí. To je pro nás přirozeně velmi dobré, pro nás v pekle (směje se velmi zlomyslně).

Ženy v presbyteriu (chrámový prostor vyhrazený kněžím, např. okolo hlavního oltáře) a na kazatelnici nemají být. Kristus určil jednou pro vždy pro kněžstvo muže. Dnešní protestantismus je lepší, než dnešní moderní katolicismus! Protestanti jsou Bohu bližší než moderní katolíci.

Tanec v Božích domech

Jidáš: Tanec pochází od nás. Lze říci, že neexistuje tanec, během kterého by nedošlo ke hříchu. A dnes si katoličtí kněží přejí oslavy s tancem. Dělají to proto, aby přilákali lidi. Tanec s orchestrem. (Opět se velmi spokojeně usmívá.)

Modlitba růžence

Jidáš: Univerzálním prostředkem by byl růženec, ale ten je už téměř odstraněn, "není v kurzu". I když všechny tři růžence jsou velmi cenné, bolestný z nich je nejcennější.

Uctívání Panny Marie

Jidáš: Mariánská družina, ta byla dobrá. Ale toto dobro už není. V moderních kostelích se zřídka zpívají písně k Matce Boží a to je pro nás plus.

Kněz jako kazatel a jeho posluchači

Jidáš: Mnohým lidem chybí pokora. Také většina dnešních kněží nemá pokoru, protože kdyby ji měli, nebyli by tak nafoukaní. Je přirozené, že kněží o pokoře velmi málo kážou, takže lid k ní není vedený, stejně jako k dalším ctnostem. Kde má lid brát inspiraci? Kdyby ďábel mohl, nekonalo by se žádné kázání! Avšak kázání, jaké se uskutečňuje dnes, nemůže ďábla ohrozit. (Směje se na celé kolo). Jsou to spíše anekdoty nebo koncilové zmatky nebo vystoupení moderátora (chechtá se vší silou), než kázání. Navzdory tomu lidé visí na svých kněžích, ale jak dlouho? Kázání by měla být přednášena z kazatelnic, protože poutají větší pozornost na kněze. Zrak posluchačů je upřený vzhůru a je bez rušivých zrakových momentů (nevhodné oblečení žen apod.). Lidé jsou různě rozptylováni a nesoustředí se na kázání.

Oděv duchovních

Jidáš: Kněží budou muset opět chodit v černé sutaně. Když kněz nosí normální oblek, košili bez kolárku, který často chybí, potom člověk neví, zda jde o reportéra, nebo to je (posměšně se směje) diplomat, nebo dokonce moderátor (směje se z plna hrdla). Když se nějaký kněz objeví ve sportovní košili - pokud možno elegantní - potom si myslí, že každá husa po něm touží. Jaký příklad dává takový kněz? Je hrozné, když žena sedí v minisukni proti knězi ve světském obleku a neví, že to je kněz. Vidí, že jde o váženou osobu a pociťuje k němu jisté sympatie. To by se nestalo, kdyby měl na sobě kněžský hábit. Podobné události přivedly mnohé kněze k odpadu od jejich povolání.

Katolická Církev může být zachráněná jen Božím zásahem

Jidáš: Církev je úplně v našem vleku. Upadá. Topí se v modernismu, v názorech profesorů, doktorů, kněží, kteří si o sobě myslí, že jsou chytřejší než ostatní. Modlitby a pokání by mohly pomoci, ale je málo těch, kteří je konají.

Peklo v celé své hrůze

Jidáš: Je pro nás velké plus, že kněží jen zřídka hovoří o pekle. Peklo v celé své hrůze by mělo být namalováno na stěnách. Vidíte ještě kněze, který by kázal o pekle, o smrti, očistci nebo podobných věcech? Jen málo z nich mluví o cestě do zatracení. Peklo je mnohem odpornější, než se lidé domnívají. Museli by nastoupit stateční kněží. Přirozeně by bylo lepší, kdyby proti chybám v Církvi vystoupili biskupové. V kázáních by se o tom museli zmiňovat, na kazatelnici by museli oznámit všechno, co jsem nyní řekl. Myslím hlavně aspergas (kropení svěcenou vodou přede mší sv.) a požehnání na konci mše, při kterém se musí klečet. Přirozeně se musí klečet, protože když se požehnání přijímá ve stoje, přináší méně užitku. To Bůh nemiluje. Je to pro Boha velmi urážející, když se při požehnání stojí se spuštěnými rameny. Je to hrozné! My v pekle bychom byli pobouřeni, kdybychom mohli, ale my nemůžeme.

Je Kristus přítomný ve všech svatostáncích?

Jidáš: Při mši svaté, která je správně sloužena, musíme ustoupit. Musíme hned na začátku při aspergas zmizet. Naproti tomu při moderní mši můžeme v kostele tancovat, ale nemůžu to říci… mohli bychom tancovat až k presbyteriu, dokonce až před svatostánek. Protože v každém svatostánku není… nechci to říct (hlasitě kňučí)! Bohužel, v každém svatostánku není proměněná svatá Hostie.

Exorcista: Jak to, proč ne? Mluv pravdu, ve jménu…!

Jidáš: Když kněz nevěří v konsekrační slova a nemá úmysl proměnit, Hostie není proměněna. Potom je to jako prázdný chléb, jak říkají protestanti a jiné sekty. Většině kněží je to jedno a dělají jen to, co si přejí lidé. Přejí si jen to, aby si jich lidé vážili pro jejich modernismus. Pro ty nahoře je nejsmutnější, že lidé si myslí, že dostávají Krista v hostii, ve skutečnosti je to jen prázdný chléb. Opravdu, to už není Kristus! Znamená to pro vás též ztrátu milostí a odbočení z dobré cesty. Jste zklamaní svými vlastními kněžími! Musím říci, že TI NAHOŘE nemají rádi hnědé hostie. Jsou povoleny jen v nejnutnějších případech. Normálně se používá bílý chléb, už také proto, že Kristus je nevinný (Jidáš těžce dýchá). Kdyby papež chtěl vystoupit svobodně, byl by umlčen: ví, že nemůže mít žádné námitky. Jak také nebe přikazuje skrze omilostněné lidi (např. vizionáře), tomu se lidem nechce věřit. Co ONA skrze omilostněné přikazuje ve jménu Ježíše Krista, tomu se nevěří. Ježíš a jeho Matka toho už řekli dost o nynějších nedostatcích v Církvi, ale biskupové tomu stále nevěří a neuznávají nová poutní místa, ba dokonce způsobují, že stará jsou zanedbávána. Lurdy a Fatima jsou sice uznávané, ale nepřinášejí už požehnání, protože kněží na těchto místech neslouží správně mši svatou! (Přerušuje rozhovor. Je přinucen a pokračuje). Jsou tam určití kněží, kteří by chtěli sloužit mši podle svého uvážení a jiné kněze by nepřipustili.

Bludné nazírání na vedení Církve

Jidáš: Kdyby všichni kněží bez výjimky poznali stav Církve pod vedením Ducha Svatého, zhrozili by se. Ihned by se obrátili, aspoň většina z nich. Ale oni toto vnuknutí Ducha Svatého nemají, byť by si ho přáli, neboť jen Duch Svatý může Církev řídit. Tito kněží se soustřeďují na novou Církev, chtěli by, aby byla změněna vnuknutím Ducha Svatého, ale zapomínají, že papež, jako hlava, nebude poslouchat… Co slyšíme od kardinálů, to vůbec nepochází od Ducha Svatého.

Celibát

Jidáš: Když žije kněz v celibátu, potom každá žena a každý muž má k němu větší důvěru, zvlášť ve zpovědnici. Když kněz žije v celibátu, a tak následuje Kristovo panictví, potom žádný "osel" nemůže přehlédnout, že tu jde o důvěryhodného kněze. Proto někteří kněží dodržují celibát, jiní jen dělají, jako by byli ženatí, ale o všem mlčí. Jak může kněz dodržovat celibát, když nedokáže udržet na uzdě svoje tělo? Kristus si přeje celibát a nikdo by se neměl odvážit porušovat ho. Ti, kteří ho nedodržují, měli by svoji chybu uznat pokáním…
Peter(skala)
www.youtube.com/watch
Vo Vatikane sa tak hambia za to, že dávaju sv.prijímanie na ruku, až to radšej ani neukážu do etéééééru
ľubica
skala, keby len vo VAT. ale aj v Šaštíne túto sobotu,, kamery neukazovali túto časť sv omše.... to som počula, ak to maju v archive, treba to ppozret ci je to tak...
Peter(skala)
... a pritom sv.prijímanie je najkrajší moment so sv.omše, zvlášť, ked prijímajú s radosťou:)

Kedže tá skutočná radosť a Pokoj vymyzol, tak niet sa čo diviť, že ešte aj kameraman otočí kameru inde
dyk
V Bratislave sv. prijímanie do úst v niektorých kostoloch nedostanete, aj keď na to máte plné právo
A správne. Nie?
www.hlavnespravy.sk/…/2189640
Sám Pápež František k tomu vyzýva.
Kňazi, keby dávali na jazyk, tak by šli proti Pápežovi Františkovi.
Peter(skala)
pravidla, čo sa týka nosenia rúšok, odstupov a iné svetské záležitosti. Náboženské záležitosti má nastarosť Hlava Cirkvi a nie štátu. Pápež nezakazal prijmanie do ust, lebo vie že by išiel proti Bohu
dyk
Pápež sám dáva prijímanie na ruku a tak je to povolené.
Arcibiskup Zvolenský nemusí žiadať Vatikán o povolenie prijímať na ruku, lebo sa nejedná o trvalý stav, ale iba o dočasný a preto sa k tomu Vatikán nevyjadruje, lebo je to v kompetencii KBS.
Tak isto je v kompetencii KBS vylúčiť zo spoločenstva tých, ktorí odmietajú prijímať na ruku a zbytočne komplikujú iným spoločenstvo. Na jazyk môžeš …More
Pápež sám dáva prijímanie na ruku a tak je to povolené.
Arcibiskup Zvolenský nemusí žiadať Vatikán o povolenie prijímať na ruku, lebo sa nejedná o trvalý stav, ale iba o dočasný a preto sa k tomu Vatikán nevyjadruje, lebo je to v kompetencii KBS.
Tak isto je v kompetencii KBS vylúčiť zo spoločenstva tých, ktorí odmietajú prijímať na ruku a zbytočne komplikujú iným spoločenstvo. Na jazyk môžeš prijímať iba z vážnych dôvodov (nemáš ruky, ruky sa ti trasú, máš ich nejako postihnuté a pod.) a preto to Zvolenský dobre rozhodol. Po sv. Omši prijímajúci na jazyk zbytočne zdržiavajú kňaza, ktorý by mohol napr. niekoľkých vyspovedať a podobne.
ľubica
dyk:Tak isto je v kompetencii KBS vylúčiť zo spoločenstva tých, ktorí odmietajú prijímať na ruku a zbytočne komplikujú iným spoločenstvo. -
ty novocirkevník a neznalec dokumentov, posmievač a urážač , nás, ktorí túžime Kráľa Kráľov prijímať dôstojne.... len budeš gúľať očami, a tvoje uši budú viať v povetrí, keď sa do tvojich uši dostane zvuk a do tvojich očí obraz dokazujúci, že toto podla …More
dyk:Tak isto je v kompetencii KBS vylúčiť zo spoločenstva tých, ktorí odmietajú prijímať na ruku a zbytočne komplikujú iným spoločenstvo. -
ty novocirkevník a neznalec dokumentov, posmievač a urážač , nás, ktorí túžime Kráľa Kráľov prijímať dôstojne.... len budeš gúľať očami, a tvoje uši budú viať v povetrí, keď sa do tvojich uši dostane zvuk a do tvojich očí obraz dokazujúci, že toto podla modernistu dyka prechodne pravidlo sa stalo trvalým... a Eucharistia bude ešte viacej urážaná!
ľubica
dyk, idete proti sebe nechutnými a o ničom komentármi.....čo si to dovoľujete hovoriť o nás, čo máme výhradu vo svedomí, že niečo komplikujeme.... že niekoho zdržujeme, že za ten čas čo by všetko mohol ten kňaz stihnúť.... a bla bla...
nemáte čo povedať, tak preto kydáte.... len vám padne sánka , vám i vám podobným, keď uvidíte turbulentnejšie veci v SR! Len aby ste si tým vašim poslušným …More
dyk, idete proti sebe nechutnými a o ničom komentármi.....čo si to dovoľujete hovoriť o nás, čo máme výhradu vo svedomí, že niečo komplikujeme.... že niekoho zdržujeme, že za ten čas čo by všetko mohol ten kňaz stihnúť.... a bla bla...
nemáte čo povedať, tak preto kydáte.... len vám padne sánka , vám i vám podobným, keď uvidíte turbulentnejšie veci v SR! Len aby ste si tým vašim poslušným Prijímaním nepriťažil v očistci!!! Ubožiak!!! Ved ziadna pandémia SR sa nekoná! Koľko máme mrtvych?Smiešne číslo... a vraj pandémia! Corona Cirkus je to! A kedze je to cirkus, tak RKC hierarchia vobec nemala na tieto falošné takty vlády tancovať ten hlúpy a nechutný tanec á la desinfekcia v chrámoch, žiadne sonáty o VYLIATEJ svätenej vode, žiadne tango o rozostupoch v Otcovom dome okupovanom bezbožníkmi! A tie nechutné a sprosté masky, ktoré majú na tvári deti Otca.... to je faloš a pokrytectvo najhrubšieho zrna, ked vieme,že celé je to hra mocných elít a príprava na jedno svetové náboženstvo!!!
Peter(skala)
dyk

Pápež sám dáva prijímanie na ruku a tak je to povolené.
Arcibiskup Zvolenský nemusí žiadať Vatikán o povolenie prijímať na ruku, lebo sa nejedná o trvalý stav, ale iba o dočasný a preto sa k tomu Vatikán nevyjadruje, lebo je to v kompetencii KBS.
🤔

a kde je napisane, že KBS NEmá žiadať Vatikan,ked sa nejedná o trvalý stav? Nikde!

Okrem toho, čo znamená trvalý stav?
1,2,3... rokov?

Doku…More
dyk

Pápež sám dáva prijímanie na ruku a tak je to povolené.
Arcibiskup Zvolenský nemusí žiadať Vatikán o povolenie prijímať na ruku, lebo sa nejedná o trvalý stav, ale iba o dočasný a preto sa k tomu Vatikán nevyjadruje, lebo je to v kompetencii KBS.
🤔

a kde je napisane, že KBS NEmá žiadať Vatikan,ked sa nejedná o trvalý stav? Nikde!

Okrem toho, čo znamená trvalý stav?
1,2,3... rokov?

Dokument v Misáli jasne hovorí, že ked KBS chce meniť nie len spôsob sv.prijmania ale čokolvek v liturgických textoch, čiže v Misáli, tak má najprv požiadať Kongregaciu vo Vatikane.

Prečo, lebo sa nejedná o článok (text) v Katolickych novinách, ale o text v Misáli, ktorý Duch Svätý skrze biskupov a pápeža ustanovil, ako má znieť liturgický text.

To isté platí aj čo sa týka sv.prijímania pokiaľ nie je evidentne stav sedevakante, čiže Cirkev bez uradujuceho papeža. KBS si velmi rýchlo vybavila iný spôsob príjmania ale keby išlo o plat, tak len vtedy by sme videli ako by písali do Vatikanu, že halo, halo, čo máme robiť:)

Srandujem ale pointu iste chapeme, kedže sme dospelí ludia, ktorí vieme, aké to je, ked nám niekto siahne na živobytie.

Smutné je, že pre KBS živobytie má väčšiu hodnutu ako sv.priíjmanie.
🥺
dyk
Ja viem, ale vtedy nebola "pandémia" ako teraz a tak je treba toto brať v úvahu. Je to dočasné.
Sv. Páter Pio by tiež podával na ruku, lebo by túto situáciu chápal, i keď ja osobne si myslím, a on by to určite vedel tiež, že celý ten pandemický humbuk je podvod, klamstvo a manipulácia. Choďte potom bez rúška do obchodu, na políciu, do kostola. Vyhodia vás a ešte aj zaplatíte pokutu. Treba, žeby …More
Ja viem, ale vtedy nebola "pandémia" ako teraz a tak je treba toto brať v úvahu. Je to dočasné.
Sv. Páter Pio by tiež podával na ruku, lebo by túto situáciu chápal, i keď ja osobne si myslím, a on by to určite vedel tiež, že celý ten pandemický humbuk je podvod, klamstvo a manipulácia. Choďte potom bez rúška do obchodu, na políciu, do kostola. Vyhodia vás a ešte aj zaplatíte pokutu. Treba, žeby Cirkev bola obviňovaná z toho, že šíri pandémiu? Nie. A tak treba dodržiavať to, čo hovorí štát. Dnes Pápež František sám vyzval k dodržiavaniu toho, čo hovorí štát a TOTO JE TO HLAVNÉ. a nie nejaké zjavenia a exorcizmus, lebo oni nepočítali s touto situáciou.
Verím tomu, že žijeme obdobie konca čias a že aj situácia s prijímaním je súčasťou diabolského plánu, ale lepšie je byť na Sv. Omši a prijímať Telo nášho Pána Ježiša Krista na ruku, ako mať zatvorené v kostole a pozerať sv. Omšu v TV. Je tu však nutné strážiť si svoju vieru, aby človek ju nestratil.
ľubica
dyk je nový prorok z novej coronaCirkvi : Sv. Páter Pio by tiež podával na ruku....
tu každý pokus o koment je zbytočný..... pretože takíto ľudia ako dyk si už vybrali. No zle.
....................................................................................................................
Prorocké vidění sv. otce Pia z Pietrelciny
podobne táto svätica
Svätá Veronika Giuliani VARUJE kňazov …More
dyk je nový prorok z novej coronaCirkvi : Sv. Páter Pio by tiež podával na ruku....
tu každý pokus o koment je zbytočný..... pretože takíto ľudia ako dyk si už vybrali. No zle.
....................................................................................................................
Prorocké vidění sv. otce Pia z Pietrelciny
podobne táto svätica
Svätá Veronika Giuliani VARUJE kňazov pred PEKLOM
Peter(skala)
ja by som tiež ruku do ohna (ako sa hovorí) nedal za to, žeby o.Pio dal sv.prijmanie na ruku. Jeho prísny ale otcovský pristup k Sviatostiam bol tak silno prezentovaný aj v dokumentarnych filmoch, že skôr by som povedal, ako by dal človeku po ruke a nie Eucharistiu do ruky.
😲
treba sa vyhnuť takým predstavám, lebo sv.Pio môže zasiahnuť aj dnes (dať po ruke:) čo by nebolo až také hrozné, pokial …More
ja by som tiež ruku do ohna (ako sa hovorí) nedal za to, žeby o.Pio dal sv.prijmanie na ruku. Jeho prísny ale otcovský pristup k Sviatostiam bol tak silno prezentovaný aj v dokumentarnych filmoch, že skôr by som povedal, ako by dal človeku po ruke a nie Eucharistiu do ruky.
😲
treba sa vyhnuť takým predstavám, lebo sv.Pio môže zasiahnuť aj dnes (dať po ruke:) čo by nebolo až také hrozné, pokial by to človeka presvedčilo o Jeho postoji k sv.prijímaniu.

Odporučam sa modliť k sv.Piovi, nech nám dá znamenie ako je to so sv.prijmaním a potom sa podeliť o svoje zažitky. Uvidíme, kto dostane po ruke a kto do ruky:)
poli75
Ani demoni neratali s pandemiou, čiže vtedy to bolo hriešne to prijmanie do ruky, ale teraz to nie je v čase pandemie, chudaci demoni, keby len vedeli, že mi sami krestania poletime s radostou do kostola prijmat do ruky, ani by sa len nenamáhali nas k tomu navadzat.
dalila
Anton Čulen
V Bratislave už sväté prijímanie do úst nedostanete, hoci na to máte aj podľa arcibiskupa plné právo: alianciazanedelu.sk/archiv/6315
ľubica
DOMINUS EST
JE TO PÁN
online k přečtení

www.corpus-christi.cz/dominus-est/

PŘÍJÍMÁNÍ NA RUKU – HISTORICKÁ STUDIE

online k přečtení
www.corpus-christi.cz/prijimani-na-ruku/
ľubica
pre dyka, ktorý si mysli ze nikto sa nikde nezmieni o tom že SP na ruku je hriešne.
exorcizmus 1975: o. Gabriele: V mene Panny Márie… povedz pravdu!
Démon: musím povedať, aby ste neprijímali prijímanie do ruky. Pápež ( Pavol VI. ) sám prijíma do úst. Nebola to jeho vôľa prijímať do rúk. Ten nápad pochádza od vašich kardinálov.
One more comment from ľubica
ľubica
Jedna z najsmutnejších kapitol cirkevných dejín www.lumendelumine.cz/index.php
ľubica
ľubica
....naveky amen. treba hladat.... a neprestavat.... su tu sikovnejsi, ktori vedia o knihách viac, napr. irbis....
Irbis
@ľubica Ani mně se tu knížku zatím nepodařilo dohledat. Těžko říct, odkud text pochází.
Každopádně o přijímání na ruku se ďábel vyjádřil během jiného exorcismu, stejně negativně.
Bonaventura Bayer: NAPOMENUTÍ Z ONOHO SVĚTA
Pravda bude skryta
Judáš Iscariot: … čoskoro Lourdes nebude príliš pozadu. Okrem toho už veľa katolíkov nechodí do Lurdov, pretože považujú za zastarané ctiť blahoslavenú Pannu alebo sa vydávať na púť.

Exorcista: Povedz pravdu, podľa poriadku blahoslavenej Panny! Lucifer ťa nesmie vyrušovať a nesmie ti zabrániť hovoriť!

Judáš Iškariotský: Sú tam istí kňazi, ktorí by chceli povedať - omšu omšu podľa vlastného vyná…More
Judáš Iscariot: … čoskoro Lourdes nebude príliš pozadu. Okrem toho už veľa katolíkov nechodí do Lurdov, pretože považujú za zastarané ctiť blahoslavenú Pannu alebo sa vydávať na púť.

Exorcista: Povedz pravdu, podľa poriadku blahoslavenej Panny! Lucifer ťa nesmie vyrušovať a nesmie ti zabrániť hovoriť!

Judáš Iškariotský: Sú tam istí kňazi, ktorí by chceli povedať - omšu omšu podľa vlastného vynálezu - a poslať ostatným kňazom balenie. Fatima je už na čele a čoskoro v Lourdes ...

Exorcista: Povedzte pravdu, Judas Iscariot, v mene ...!

Judáš Iscariot: Ľudia neveria tomu, čo ohlasuje Nebe prostredníctvom „privilegovaných duší“; veci, ktoré ona poukazuje (hore), obviňuje privilegované duše, aby sa udeľovali v mene Ježiša Krista; a keď sa zjaví sám Ježiš, stále neveria. Ježiš a jeho matka toľko hovorili, čo sa teraz hovorí, že v Cirkvi je všetko zhnité, ale ako som už povedal, biskupi tomu neveria; teraz už nie sú známe pútnické miesta, skôr staršie ako tie posledné. Stále existuje určitá povrchná viera v Lourdes a Fatima atď., Ale na týchto miestach už nie je veľa milosti, pretože tam kňazi už viac nehovoria o dobrej omši ... (Stále mlčí)

Exorcista: Pokračujte, Judáš Iškariotský, povedzte, čo vám blahoslavená Panna povie! Lucifer ťa nesmie vyrušovať, musí ti dovoliť hovoriť v mene ...!

Judáš Iškariotský: Keby hovoril slobodne, bol by úplne umlčaný. Vie, že nemôže urobiť falošný krok. Keďže je to tak, chcel by byť schopný zomrieť. Veľmi dobre však vie, že sa musí držať až do konca. Musí prežiť svoje mučeníctvo ako skutočný učeník kríža Krista. Musí mať právo žiť až do konca, bez ohľadu na to, či chce alebo nie. Pápež musí prejsť vínnym lisom, keď ním prešiel samotný Ježiš: nie v rovnakom stupni, ale napriek tomu musí ním prejsť.

Exorcista: Povedz pravdu v mene blahoslavenej Panny v mene ...!

Judáš Iscariot: Keď sa pápež objaví na svojej pódiu - myslím tým jeho balkón, na ktorý je zvyknutý hovoriť - ak dokázal slobodne hovoriť a povedať, čo by mal povedať (čo by tiež chcel povedať) , potom muži by sa vrátili do minulosti. Potom by ešte bol čas, ale práve teraz mu je zabránené. Keby bol schopný ešte raz vyjsť a povedať, čo by chcel - ale bol by ... (mumlanie)

Exorcista: Pokračujte, Judáš Iškariotský, povedzte všetko, čo musíte povedať v mene blahoslavenej Panny! Lucifer ťa nesmie v žiadnom prípade vyrušovať; musí utiecť do pekla, kam patrí! Judáš Iškariotský, ďalej rozprávaj v mene ...!

Judáš Iscariot: Je potrebné, aby som povedal toto: Tí, tam hore, neradi vidia, ako sa používajú hnedí hostitelia. Sú povolené iba v mimoriadne naliehavých prípadoch. Za normálnych okolností sa uprednostňuje biely chlieb. Dôvod, ktorý pochádza z predchádzajúcich čias, je ten, že Ježiš je zosobnený nevinnosťou (jeho dýchanie je ustarostené).

Exorcista: Povedzte pravdu, Judas Iscariot, v mene ...!

Judáš Iscariot: Najsmutnejšia vec pre všetkých tam hore je, že ľudia veria, že prijímajú Krista v hostiteľovi ... a je to iba chlieb. V skutočnosti to už nie je Kristus. To pre nich predstavuje stratu milosti, a tým im uľahčuje opustiť dobrú cestu. Podvádzajú ich kňazi.

Exorcista: Povedz pravdu, Judáš Iscariot, nič iné ako pravdu, povedz všetko, čo musíš povedať, podľa poriadku blahoslavenej Panny!

Judáš Iscariot: Ak kňaz pri omši už neverí slovám zasvätenia a nemá v úmysle zasvätiť, potom nie je posvätený. Potom je to iba chlieb, ako to hovoria protestanti a sekty. Väčšina (kňazov) „stratila myseľ“; robia iba to, čo ľudia prikazujú. Chcú byť poctení v ich modernizme a v ich domnienke, ktorá akoby vytekala z temena hlavy (on reptá).

Exorcista: Čo ste povedali? Povedz pravdu v mene ...!

Judáš Iškariotský: Ľudia v nebi naříkajú, pretože zasvätený hostiteľ už nie je prítomný vo všetkých príbytkoch.

Exorcista: Povedz pravdu, musíš, Judáš Iškariotský, podľa poriadku blahoslavenej Panny! Lucifer nemá právo vás vyrušovať!

Judáš Iscariot: … až do svätyne. Môžeme tancovať okolo aj pred príbytkom. Pretože v každom príbytku už nie je ... nechcem to hovoriť, nechcem.

Exorcista: Povedz pravdu, povedz, čo ti chce blahoslavená Panna povedať, nič iné ako úplná pravda!

Judáš Iškariotský: … potom by boli spasené tisíce duší, ktoré nie sú spasené a ktoré idú do svojej večnej deštrukcie. Zlo pochádza z omše, predovšetkým z omše, z omše vytekala nekonečná záplava požehnaní, keď sa stále poriadne slávila. Omša je hlavným faktorom. Omša a sväté prijímanie sú pre vás katolíci dve najväčšie veci. Musia im dať všetky mystici, všetky zjavenia blahoslavenej Panny. Svätá omša má nekonečnú hodnotu, nepredstaviteľnú hodnotu. Sám Kristus ide hore na oltár so všetkou svojou plnosťou milosti, ktorú tak veľmi nenávidíme. Musíme utiecť z omše, ktorá sa stále dobre oslavuje. Musíme utiecť hneď na začiatku, v Asperges Me. Potom, obrazne povedané, sa môžeme nesmelo pozerať len cez trhlinu. Teraz, naopak, pri modernej omši môžeme tancovať okolo, až ... Nechcem to hovoriť.

Exorcista: Povedz pravdu, Judáš Iškariotský, na príkaz Panny Márie. Lucifer, nemáš právo ho vyrušovať! Musíte ísť preč!

Judáš Iscariot: U mnohých ľudí chýba pokora. U mnohých kňazov dnes chýba pokora; Lebo keby boli pokorní, neboli by takí slabí. Boli by dosť odvážni, aby sa postavili proti dobrým ľuďom a za všetko, čo by mali reprezentovať, dokonca aj pri riziku pobúrenia. Týmto sme ich prevzali. Na tejto cnosti závisí veľa vecí. Pokora je napísaná veľmi malými písmenami, tak malými, že ich už nie je možné čítať. Stále sú napísaní v niekoľkých ľuďoch av skutočnosti len v malej miere cnosť „pokory“. je napísané veľmi veľkými písmenami. Ak sa na ňom už viac nenachádzajú kázne, ako sa majú ľudia naučiť pokore a iným cnostiam? Ak to nepochádza z kázní, kde majú nájsť štruktúru, inšpiráciu, zdravosť ducha, ktorá by mala prevládať.

Exorcista: Povedzte pravdu rozkazom Najsvätejšej Panny, Judáša Iškariotského, povedzte, čo nám chce povedať, skrze vás!

Judáš Iscariot: Pre každú osobu môžeme nasadiť dve, tri (démony) alebo viac, ak je táto osoba trochu zbožnejšia ako obvykle (smiech bezbožnej radosti).

Exorcista: Povedz pravdu v mene blahoslavenej Panny!

Judáš Iscariot: Čoskoro budeme tancovať v takom množstve, že cirkvi nebudú mať priestor pre ľudí (sarkastický smiech zo zlej radosti).

Exorcista: Povedz pravdu v mene blahoslavenej Panny v mene ...!

Judáš Iškariotský: Nemecké príslovie, ktoré hovorí: „Iba ten, kto pláva proti prúdu, dostane čerstvú vodu“ je veľmi pravdivý. Mnoho kňazov čoskoro bude plávať v infikovanom, špinavom a nechutnom prúde a ani si toho nie sú vedomí. Nechali túto špinu vykúpať svoje telá, a čo je horšie, ich mysle a dostávajú sa hlbšie a hlbšie. Je určite ťažké plávať proti prúdu, ale človek dostane čerstvú vodu. Je to skôr ako milosti, ktoré si tam chcú vziať; ale ako to dnes vyzerá, ešte viac to predstavuje dušu. Tridentskými alebo latinskými omšami je zachránených viac duší ako kňazmi, ktorí už viac nehovoria omšou správne, pretože to nevytvára toľko požehnaní. V týchto zboroch už nie je dostatok požehnaní, pretože sme prítomní; tancujeme tam a čoskoro prevyšujeme počet ľudí.

Exorcista: Pokračujte, hovorte v mene blahoslavenej Panny, iba pravdu, v mene ...!

Judáš Iscariot: Radšej by som prestal hovoriť úplne!

Exorcista: Pokračujte v mene ... všetka pravda!

Judáš Iscariot: Keby som nebol nútený to povedať! Radšej by som to nepovedal!
ľubica