Clicks984
csk.news
3

Kovidový Režim: Nejprve Je Zatkněte, Pak Se Ptejte

Finská policie minulou neděli přerušila venkovní Protestantskou bohoslužbu ve Espoo poblíž Helsinek ve Finsku (video níže).

Zadrželi dva kazatelé a více než čtyři hodiny je drželi ve vězeňské cele, uvedl jejich přítel Miska Wilhelmsson v Anglickém videu.

Skupina patří k Baptistické komunitě nazvané Kottikirko ("domácí kostel"), která je uznávána ve Finsku jako náboženství. Veřejné orgány nesmí zasahovat do shromáždění uznaných náboženství.

35 věřících se shromáždilo v neděli s tím, že dodržovali koronavirové distancovaní. Nicméně, policista dvakrát rodině nařídil aby také distancování dodržovali "v rámci rodiny," a dokonce od svého dvouletého dítěte (video zde).

Kazatelé nebyli informováni proč byli zadrženi, pravděpodobně, aby se jim zabránilo v pokračování bohoslužby.

#newsYrfxueavbu

Joske
Jsou mimo matrici a to vadí...
Roberto 55
Deju sa nepochopitelne veci. Odhliadnuc od toho, ze to bolo iba spolocne modlenie protestantov, na ktore maju samozrejme pravo aj podla finskych zakonov, tito tupi policajti nemali ziadne pravo to ukoncit, toboz zbalit ich. Najzabavnejsie bola hlaska policajta :" ze my sme tu ti ktori interpretuju zakon a ked povieme nieco tak vy musite posluchat"...
Nestazujme sa na policajtov, lebo oni su vsade…More
Deju sa nepochopitelne veci. Odhliadnuc od toho, ze to bolo iba spolocne modlenie protestantov, na ktore maju samozrejme pravo aj podla finskych zakonov, tito tupi policajti nemali ziadne pravo to ukoncit, toboz zbalit ich. Najzabavnejsie bola hlaska policajta :" ze my sme tu ti ktori interpretuju zakon a ked povieme nieco tak vy musite posluchat"...
Nestazujme sa na policajtov, lebo oni su vsade specialne" selektovani" a su vybrani ti uplne najtupsi, ktori vsetko vybavia bez reptania a preto su potencialne nebezpecni, kedze v buducnosti mozu aj zabijat....
Sv.Prokop
Anděl Páně však v noci otevřel dveře vězení, vyvedl apoštoly ven a řekl:
„Jděte znovu do chrámu a zvěstujte lidu ta slova života.“ Oni poslechli, vešli na úsvitě do chrámu a učili. Jakmile se dostavil velekněz se svými lidmi, svolali veleradu a všechny starší izraelské a poslali pro apoštoly do vězení. Když tam stráže došly, vězení bylo prázdné. Vrátili se tedy a hlásili: „Dveře žaláře jsme …More
Anděl Páně však v noci otevřel dveře vězení, vyvedl apoštoly ven a řekl:
„Jděte znovu do chrámu a zvěstujte lidu ta slova života.“ Oni poslechli, vešli na úsvitě do chrámu a učili. Jakmile se dostavil velekněz se svými lidmi, svolali veleradu a všechny starší izraelské a poslali pro apoštoly do vězení. Když tam stráže došly, vězení bylo prázdné. Vrátili se tedy a hlásili: „Dveře žaláře jsme našli pevně zavřené a stráže stály před nimi, ale když jsme otevřeli, nikoho jsme uvnitř nenašli.“ Když ta slova uslyšel velitel chrámové stráže a velekněží, nedovedli si vysvětlit, co se to mohlo stát. Tu přišel nějaký člověk a oznámil jim: „Ti muži, které jste vsadili do vězení, jsou v chrámě a učí lid.“ Velitel a stráž tedy pro ně došli a vedli je, ale bez násilí; báli se totiž, aby je lid nezačal kamenovat. Když je přivedli, postavili je před radu a velekněz je začal vyslýchat: „Důrazně jsme vám zakázali učit o tom člověku, a vy jste tím svým učením naplnili celý Jeruzalém; a na nás byste chtěli svalit odpovědnost za jeho krev!“ Petr a apoštolové odpověděli: „Boha je třeba víc poslouchat než lidi. Bůh našich otců vzkřísil Ježíše, kterého vy jste pověsili na kříž a zabili; toho Bůh vyvýšil jako vůdce a spasitele a dal mu místo po své pravici, aby přinesl Izraeli pokání a odpuštění hříchů. My jsme svědkové toho všeho a s námi Duch svatý, kterého Bůh dal těm, kdo ho poslouchají.“ Když to velekněží slyšeli, rozlítili se a chtěli apoštoly zabít. u vstal ve veleradě farizeus jménem Gamaliel, učitel zákona, kterého si vážil všechen lid; poručil, aby je na chvíli vyvedli ven, a řekl: „Dobře si rozmyslete, Izraelci, co s těmi lidmi chcete udělat. Před nedávnem povstal Theudas a tvrdil, že je Vyvolený; přidalo se k němu asi čtyři sta mužů. Když byl zabit, byli všichni jeho stoupenci rozprášeni a nakonec z toho nebylo nic. Po něm povstal ve dnech soupisu Judas Galilejský a strhl za sebou lid; také on zahynul a jeho stoupenci byli rozehnáni. Proto vám teď radím: Nechte tyto lidi a propusťte je. Pochází-li tento záměr a toto dílo z lidí, rozpadne se samo; pochází-li z Boha, nebudete moci ty lidi vyhubit – nechcete přece bojovat proti Bohu.“ Dali mu za pravdu; zavolali apoštoly, poručili je zbičovat, zakázali jim mluvit ve jménu Ježíšovu a pak je propustili. A oni odcházeli z velerady s radostnou myslí, že se jim dostalo té cti, aby nesli potupu pro jeho jméno. Dále učili den co den v chrámě i po domech a hlásali evangelium, že Ježíš je Mesiáš.
(Sk 5, 19-42)