01:29
Pavol IV
712.2K
Všetci sú dnes nadšení z Kuffovho prejavu. Prišiel čas vyskúšať si jeho náboženstvo v praxi! Bojíte sa migrantov?! Bojíte sa gender ideologie?! Tak volajte k prírode, k aláhovi, k vyššiemu princípu …More
Všetci sú dnes nadšení z Kuffovho prejavu.
Prišiel čas vyskúšať si jeho náboženstvo v praxi!
Bojíte sa migrantov?! Bojíte sa gender ideologie?!
Tak volajte k prírode, k aláhovi, k vyššiemu princípu, nazvite si to ako chcete a čakajte, či vám to pomôže,či vás to pred migrantmi a ostatnými plánmi globalistov ochráni !
Počuj toto národ hlúpy a nechápavý": Jer. 5 kap.
"Popreli Pána, hovorili: „Nie on! Nepríde na nás nešťastie, neuzrieme meč a hlad. Proroci sú však ako vzduch a proroctva u nich niet, nech sa im stane tak!“ Nuž takto hovorí Pán, Boh zástupov: „Pretože hovoria takéto reči, hľa, obrátim svoje slová v tvojich ústach na oheň a tento ľud na drevo a strávi ich. Hľa, ja privediem národ zďaleka proti vám, dom Izraelov, hovorí Pán. Je to národ vytrvalý, národ pradávny, národ, ktorého reč nepoznáš a nerozumieš, čo hovorí. Jeho tulec je sťa otvorený hrob, hrdinovia sú všetci. Vyje ti žatvu a chlieb, vyje ti synov a dcéry, vyje ti ovce a statok, vyje ti hrozno a figy, mečom ti zaujme opevnené mestá, na ktoré si sa ty spoliehal."
To isté robí Boh aj vám. Čo na to "veriaci" z neviestky? Mylne zdieľajú verše Písma o Božej ochrane. Nijako nechcú vidieť svoju vinu, za ktorú Boh na nich zosiela všetky tieto tresty, cez ruky globalistov a myslia si, že ich pred tým ochráni.
Nechápu, že oni a ich slepota v ktorej nasledujú zapredaných pastierov hlásajúcich iné evanjelium sú príčinou pohromy.
Všetko, čo sa deje je Božím trestom za odpad od pravej viery.
Kuffa rieši dôsledky, ale príčinu vidieť nechce, lebo sám je príčinou. Jeho falošné náboženstvo, ktoré tak dokonale vystihol vo svojom vyznaní viery, je dnes náboženstvom celej RKC:
Laco Bajzo
Pozor na diabla! Príde v čase najväčšieho odpadu od viery a bude ľuďom štekliť uši. Bude im hovoriť ,že nie je len jedna cesta do neba a že je jedno v čo veríš a ako si to nazveš. Bude to arcibludár a vlk v rúchu baránčom.
Pozor na diabla! Príde, keď budeš úplne na dne.
ABADAN . .
Dobrý Bože pane Haliku vy dokážete zplodit lingvistická monstra. 😁 Vám nikdy není nic dobré zdá se. Nu počkejte jak si s vámi Bůh poradí a jaké bude mít připomínky ON vaše svatosti. 😇😂
Libor Halik
P. Marián Kuffa učí téměř vždy jen pravdu, ale někdy 1 omyl - že upřímní (tj. neulhaní) nekřesťané mohou do nebe. To je teorie mýlících se učitelů v bohosloveckých seminářích od 20.století - tam to naučili i Kuffu. Nejpravděpodobněji ŽÁDNÝ takový nekřesťan NEBYL, NENÍ A NEBUDE. Zcela neulhaných bude však jen 144 000 paniců křesťanů z Izraelitů. Apoštolu Petrovi se to nepodařilo - 3x zalhal …More
P. Marián Kuffa učí téměř vždy jen pravdu, ale někdy 1 omyl - že upřímní (tj. neulhaní) nekřesťané mohou do nebe. To je teorie mýlících se učitelů v bohosloveckých seminářích od 20.století - tam to naučili i Kuffu. Nejpravděpodobněji ŽÁDNÝ takový nekřesťan NEBYL, NENÍ A NEBUDE. Zcela neulhaných bude však jen 144 000 paniců křesťanů z Izraelitů. Apoštolu Petrovi se to nepodařilo - 3x zalhal (zapřel Krista). Stal se kajícím lhářem. Nikdy nelhat je cesta VELKÉ svatosti - viz Zjevení Janovo 14.kap. 1 A viděl jsem, hle, Beránek stál na hoře Sión a s ním sto čtyřicet čtyři tisíce těch, kdo mají na čele napsáno jméno jeho i jméno jeho Otce.
2 A slyšel jsem hlas z nebe jako hukot množství vod a jako zvuk mocného hřmění; a znělo to, jako když hudebníci rozezvučí své nástroje.
3 Zpívali novou píseň před trůnem, před těmi čtyřmi bytostmi a před starci. Nikdo nebyl schopen naučit se té písni, než těch sto čtyřicet čtyři tisíce z obyvatel země, kteří byli vykoupeni.
4 To jsou ti, kdo neporušili svou čistotu se ženami a zůstali panici. Ti následují Beránka, kamkoli jde. Ti jako první z lidstva byli vykoupeni Bohu a Beránkovi.

5 Z jejich úst nikdo neuslyšel lež; jsou bez úhony.
Zjevení Janovo 7.kap. 4 Pak jsem slyšel počet označených: sto čtyřiačtyřicet tisíc označených ze všech pokolení Izraele:
5 z pokolení Juda dvanáct tisíc, z pokolení Rúben dvanáct tisíc, z pokolení Gád dvanáct tisíc,
6 z pokolení Ašer dvanáct tisíc, z pokolení Neftalím dvanáct tisíc, z pokolení Manase dvanáct tisíc,
7 z pokolení Šimeón dvanáct tisíc, z pokolení Levi dvanáct tisíc, z pokolení Isachar dvanáct tisíc,
8 z pokolení Zabulón dvanáct tisíc, z pokolení Josef dvanáct tisíc, z pokolení Benjamín dvanáct tisíc označených.
Laco Bajzo
"Zcela neulhaných bude však jen 144 000 paniců křesťanů z Izraelitů."
Libor ,kde si nabral ,že tých 144000 ,ktorí sú ako panny ,lebo sa nepoškrvnili so ženami ,v ktorých ústach sa nenašla lož sú z Izraelitov???
Prečo prekrúcaš Božie slovo?
Keby to bolo tak ,ako si napísal,tak by to znamenalo ,že takí sa našli len v Izraelskom národe !
Tí ,ktorí obetovali svoj život a zasvätili ho Kristovi ,…More
"Zcela neulhaných bude však jen 144 000 paniců křesťanů z Izraelitů."
Libor ,kde si nabral ,že tých 144000 ,ktorí sú ako panny ,lebo sa nepoškrvnili so ženami ,v ktorých ústach sa nenašla lož sú z Izraelitov???
Prečo prekrúcaš Božie slovo?
Keby to bolo tak ,ako si napísal,tak by to znamenalo ,že takí sa našli len v Izraelskom národe !

Tí ,ktorí obetovali svoj život a zasvätili ho Kristovi ,reholníci z pohanov medzi nimi nie sú??? Sú to len židia ????

Veď Krista prijalo viac pohanov ako židov!!!
Prečo takto bludársky kombinuješ dve časti Písma?
V jedne časti sa spomína 144000 nepoškvrnených všeobecne a v druhej časti sa píše ,koľko bude spasených z kmeňov Izraela.
Laco Bajzo
"Darmo ku mne vystierate ruky (neviestkári) , nevyslyším vás! "
A čo teraz, slovenskí politici, ešte sa budete nať…
Laco Bajzo
Neviestkári budú zajatcami vo vlastnej krajine
Povinná solidarita
Laco Bajzo
Neviestkári sa tu v diskusii usvedčili sami a potvrdili ,že tie Kuffove bludy sú dnes naozaj náboženstvom celej RKC ,ktorá zradila Krista a prijala toto diablovo evanjelium a urputne ho bránia.
ABADAN . .
P. Kuffa toho dokázal hodně a kdyby seděl na internetu a čumákoval do Glorie byl by lepší člověk? 😂
Mimochodem, pokud někomu či něčemu nerozumíte, nechápete kontext, tak se ho ptejte a nesuďte unáhleně. Kydat hnůj umí každý, ale pomáhat a dřít do úmoru a snažit se o dobré věci to umí jen málokdo. Takže si laskavě šáhněte každý na hlavu jestli tam nemáte máslo nebo Ramu či dokonce Haré …More
P. Kuffa toho dokázal hodně a kdyby seděl na internetu a čumákoval do Glorie byl by lepší člověk? 😂

Mimochodem, pokud někomu či něčemu nerozumíte, nechápete kontext, tak se ho ptejte a nesuďte unáhleně. Kydat hnůj umí každý, ale pomáhat a dřít do úmoru a snažit se o dobré věci to umí jen málokdo. Takže si laskavě šáhněte každý na hlavu jestli tam nemáte máslo nebo Ramu či dokonce Haré Rámu. 😂

Kuffa je BOREC a OSOBNOST a bratři Slováci mají být na koho hrdí. 🙏👏
Laco Bajzo
Kuffa vždy volil slobodomurármi založené a riadené KDH...
Vdp. Kuffa: „Celý život som volil KDH, teraz ich n…
Tomek P
Ani nechápete čo tam hovorí..myslíš že moslim alebo niekto z iného náboženstva nemôže ísť do neba?
apredsasatoci
Može ísť moslim do neba! Ale IBA s JK! S alahom sa do neba nechodí!
Pavol IV
Tomek P
Podľa teba môže ísť do neba každý ? V tom prípade robíš z Ježiša luhára, pretože on hovorí : Jn 14,6
Ježiš mu povedal: „Ja som cesta, pravda i život. Nik neprichádza k Otcovi, ak len nie skrze mňa.
Tomek P
Vôbec nehovorím že každý... neprekrucaj ako poniektorí čo tu píšu..Boh sleduje ľudí aj podľa iných kritérií..ak sa niekto narodí v moslimskej rodine a je tak vychovaný žije podľa svedomia to dieťa čo vyrastie žije v tom prostredí..netvrdím že musí byť svate..tiež sa dostane do neba a Boh vôbec sam vie koho tam chce mať a podľa čoho tam pôjde.
Laco Bajzo
TomekP Boh kvôli tomu ,aby sme poznali kritéria vstupu dokonca poslal svojho Syna a máte to zapísané ! Len to nepoznáte ,alebo ignorujete a popierate.
Pavol IV
Tomek P
Nikto, kto neprijme Ježiša za Spasiteľa a nedá sa pokrstiť, nebude spasený !!!
Mk 16,16
Kto uverí a dá sa pokrstiť, bude spasený. Kto však neuverí, bude odsúdený.More
Tomek P
Nikto, kto neprijme Ježiša za Spasiteľa a nedá sa pokrstiť, nebude spasený !!!

Mk 16,16
Kto uverí a dá sa pokrstiť, bude spasený. Kto však neuverí, bude odsúdený.
hajaj búvaj ovečky
"kto neuverí bude odsúdený" nie kto nebude pokrstený. Logika.
Pavol IV
hajaj búvaj ovečky
Robí ti problém pochopiť písaný text ?? Kto uverí a dá sa pokrstiť, bude spasený.
apredsasatoci
Boh si môže aj priamo svojho pokrstiť, aj bez cirkvi.
BernadettaJaMalinka
A to už ako??
apredsasatoci
Lebo toto hovorí Pán, Jahve: Hľa, ja sám budem hľadať svoje ovce a navštívim ich. Ako si pastier navštívi stádo, keď je uprostred svojich roztratených oviec, tak navštívim svoje ovce a vyslobodím ich z každého miesta, na ktoré boli zahnané v oblačný a hmlistý deň.
Ezechiel 34:11-12
Tomek P
A čo ľudia napr v amazonských pralesoch alebo podobné čo o Ježišovi nepočuli...Boh ich tam stvoril na večné zatratenie?aj napriek tomu ak žijú vo svornosti a láske?
BernadettaJaMalinka
@Tomek P tu si prečítaj aky je stav pohanov z úst samého Boha:
POHANIA SÚ PREDMETOM BOŽIEHO HNEVU
18 Boží hnev z neba sa zjavuje proti každej bezbožnosti a neprávosti ľudí, ktorí neprávosťou prekážajú pravde. 19 Je im predsa zjavné, čo možno o Bohu vedieť; Boh im to zjavil. 20 Veď to, čo je v ňom neviditeľné - jeho večnú moc a božstvo -, možno od stvorenia sveta rozumom poznávať zo stvorených …More
@Tomek P tu si prečítaj aky je stav pohanov z úst samého Boha:

POHANIA SÚ PREDMETOM BOŽIEHO HNEVU
18 Boží hnev z neba sa zjavuje proti každej bezbožnosti a neprávosti ľudí, ktorí neprávosťou prekážajú pravde. 19 Je im predsa zjavné, čo možno o Bohu vedieť; Boh im to zjavil. 20 Veď to, čo je v ňom neviditeľné - jeho večnú moc a božstvo -, možno od stvorenia sveta rozumom poznávať zo stvorených vecí; takže nemajú výhovorky. 21 Hoci Boha poznali, neoslavovali ho ako Boha, ani mu nevzdávali vďaky; ale stratili sa vo svojich myšlienkach a ich nerozumné srdce sa zatemnilo. 22 Hovorili, že sú múdri, a stali sa hlupákmi. 23 Slávu nesmrteľného Boha zamenili za podoby zobrazujúce smrteľného človeka, vtáky, štvornožce a plazy. 24 Preto ich Boh vydal nečistote podľa žiadostí ich srdca; a tak hanobili svoje vlastné telá 25 tí, čo Božiu pravdu zamenili za lož, uctievali stvorenia a slúžili radšej im ako Stvoriteľovi, ktorý je zvelebený naveky. Amen. 26 Preto ich Boh vydal nehanebným náruživostiam. Ich ženy zamenili prirodzený styk za protiprirodzený. 27 A podobne aj muži zanechali prirodzený styk so ženou a zahoreli žiadostivosťou jeden k druhému: muži s mužmi páchali nehanebnosť. Tak si sami na sebe odniesli zaslúženú odplatu za svoje poblúdenie. 28 A pretože si nevedeli vážiť poznanie Boha, Boh ich vydal napospas ich zvrátenému zmýšľaniu, aby robili, čo sa nepatrí, 29 plných neprávosti, zloby, lakomstva, ničomnosti, plných závisti, vrážd, svárov, ľsti, zlomyseľnosti; sú klebetní, 30 utŕhačskí, nenávidia Boha, urážajú iných, sú pyšní, povyšujú sa, vymýšľajú zlo, neposlúchajú rodičov, 31 sú nerozumní, vierolomní, bezcitní a nemilosrdní. 32 Hoci dobre vedia o Božom ustanovení, že tí, čo robia také veci, zasluhujú si smrť, nielenže to sami robia, ale aj schvaľujú, keď to robia iní. Rím 1
hajaj búvaj ovečky
20Běda těm, kdo říkají zlu dobro a dobru zlo, kdo vydávají tmu za světlo a světlo za tmu, kdo vydávají hořké za sladké a sladké za hořké!
Tomek P
To su úplne keci čo tu citujete nemá to s tým čo sa tu preberá nič spoločné...práve to tvoje zlo čo tu propaguje s hovoríš tomu "dobro" áno na teba sa to hodí ale nie na ľudí o ktorých hovorim
hajaj búvaj ovečky
Farár Kuffa je národnou autoritou nie kôli svojim modlárskym názorom ale jeho oddanej humanitárnej činnosti celý život. A porážke Istanbulského dohovoru.
Ružena
Istanbulský dohovor je u nás už podpísaný, aká výhra?
hajaj búvaj ovečky
Kde u nás? v EU.
Ružena
Dohľadaj si, čo ti nepovedali
Laco Bajzo
Ani kvoty neprijali ,ale dovezencov áno :) Ani kovid teror nebol podľa zákonov a Ustavy ,ale bol :)
Tomek P
Nieje autoritou podľa modlarskych názorov to vy ste modlari..Kuffa je kňaz akého si Boh predstavuje
Laco Bajzo
Ten váš "boh" ,ktorého vám dali do hláv ešte väčší heretici a bludári.
dominikguzman
Takže takto pán Dokonalý a Neomylný, najprv si vyberte brvno zo svojho oka, potom vyberajte inému smietky. Ak vám to toľko prekáža, čo povedal otec Kuffa, choďte za ním, ukážte mu to video a vyjasnite si to medzi štyrmi očami, a neočierňujte na verejnosti radového kňaza, ktorý sa bežne môže vo vierouke mýliť. Nikto nemá štatút neomylnosti a každý z nás počas života môže hlásať nejakú herézu …More
Takže takto pán Dokonalý a Neomylný, najprv si vyberte brvno zo svojho oka, potom vyberajte inému smietky. Ak vám to toľko prekáža, čo povedal otec Kuffa, choďte za ním, ukážte mu to video a vyjasnite si to medzi štyrmi očami, a neočierňujte na verejnosti radového kňaza, ktorý sa bežne môže vo vierouke mýliť. Nikto nemá štatút neomylnosti a každý z nás počas života môže hlásať nejakú herézu, takým ľuďom to treba vysvetliť, že sa mýlia, a áno aj kňazom či biskupom. Asi toľko k tomuto vášmu videu.
dominikguzman
Tú neomylnosť som nemyslel ohľadom pápeža keď niečo vyhlasuje slávnostným spôsobom.
Kamil Horal
Vadí Kuffa,vadí Matka Tereza,vadí Panna Mária,vadia svätí,vadia katolíci,vadí katolícka cirkev...ale drahí moji, naša starostlivá a všadeprítomná Evovikoktória v rujovom rúchu a sprevádzaná množstvom svojich falošných mnohonickov...má len svoju pravdu a to zabiť,zničiť všetko katolícke...asi len toľko na margo tohto...
Laco Bajzo
Gal. 1 kap: „Ale keby sme vám hlásali my alebo aj anjel z neba iné evanjelium, ako sme vám hlásali, nech je prekliaty! 9 Ako sme už povedali, aj teraz znova hovorím: Ak by vám niekto hlásal iné evanjelium ako to, ktoré ste prijali, nech je prekliaty!"
2L. Jan„Ktokoľvek zachádza ďalej a neostáva v Kristovom učení, nemá Boha“

Aj keby sám Pán Ježiš prišiel a citoval vám tieto slová ,tak by …More
Gal. 1 kap: „Ale keby sme vám hlásali my alebo aj anjel z neba iné evanjelium, ako sme vám hlásali, nech je prekliaty! 9 Ako sme už povedali, aj teraz znova hovorím: Ak by vám niekto hlásal iné evanjelium ako to, ktoré ste prijali, nech je prekliaty!"
2L. Jan„Ktokoľvek zachádza ďalej a neostáva v Kristovom učení, nemá Boha“

Aj keby sám Pán Ježiš prišiel a citoval vám tieto slová ,tak by ste na neho nakričali ,že na Kuffu to neplatí ,lebo vy ste mu udelili výnimku .Vykrikovali by ste na neho presne to ,čo ste tu popísali a znovu by ste ho ukrižovali.
apredsasatoci
Pravda nie je ocierňovanie!
Blahoslavený milujúci Pravdu! Nie ilúziu!
Už aj nekresťania sú schopní chapať, že Kuffa robí bratovi predvolebnú kampaň.
Preto sa pýtam: Je vám niečo kresťania? Dívate sa a nevidíte! Počúvate a nepočujete!
Aký duch za vami je?!🤔😲🥺More
Pravda nie je ocierňovanie!
Blahoslavený milujúci Pravdu! Nie ilúziu!

Už aj nekresťania sú schopní chapať, že Kuffa robí bratovi predvolebnú kampaň.
Preto sa pýtam: Je vám niečo kresťania? Dívate sa a nevidíte! Počúvate a nepočujete!
Aký duch za vami je?!🤔😲🥺
Laco Bajzo
guzmán- "každý z nás počas života môže hlásať nejakú herézu, takým ľuďom to treba vysvetliť, že sa mýlia, a áno aj kňazom či biskupom"
To Kuffovo video je veľmi staré.
Prečo to nikto z vás doteraz neurobil? Prečo ste mu to doteraz nevysvetlili ,aby z tých bludov mohol robiť pokánie a zachrániť si dušu???
Prečo to doteraz neurobil nikto z kňazov,alebo biskupov na Slovensku??? Prečo ste za tie …More
guzmán- "každý z nás počas života môže hlásať nejakú herézu, takým ľuďom to treba vysvetliť, že sa mýlia, a áno aj kňazom či biskupom"
To Kuffovo video je veľmi staré.
Prečo to nikto z vás doteraz neurobil? Prečo ste mu to doteraz nevysvetlili ,aby z tých bludov mohol robiť pokánie a zachrániť si dušu???
Prečo to doteraz neurobil nikto z kňazov,alebo biskupov na Slovensku??? Prečo ste za tie roky nevyzvali vašich kňazov a biskupov ,aby ho upozornili a aby mu vysvetlili ,že to čo hlása je opakom Kristovej náuky a teda je podľa Gal1:8-9 pod kliatbou a dosť čo sám nevchádza ,ešte aj iným bráni vojsť ?
Lebo to ,čo hovorí je oficiálnym náboženstvom pokoncilovej RKC - babylonskej neviestky.

V Kristovej Cirkvi by nikto nemohol takéto bludy šíriť verejne ,ani v nich zotrvávať. V Kristovej Cirkvi takýto bludári nemajú miesto.


Keby mal apoštol Peter tvojho ducha ,tiež by tú slúžku ,ktorá ho usvedčila okríkol ,aby najprv vytiahla brvno zo svojho oka a vymenoval by jej svoje zásluhy a vysvetlil,že ona sa mu rovnať nemôže 😍Na vieroučné bludy a bludárov ,ktorí ich šíria je povinný upozorniť každý kresťan!
dominikguzman
Prečo si to neurobil ty Bajzo? To za teba ma niekto robiť?
dominikguzman
A ako vieš, že to nikto neurobil? To len takí ako si ty radi vyťahujú staré hriechy.
Laco Bajzo
Guzmán - Čo tu krútiš? Ak to niekto urobil ,prečo sa Kuffa tých bludov doteraz verejne nezriekol a nerobil verejne pokánie aj za tých ,ktorých týmto diablovým evanjeliom zviedol, ako káže náuka KC? Lebo je bludár! Myslíš ,že o tých ,ktorí na nete na toto video upozorňujú nevie?! Vie ,ale tých bludov sa nevzdá ,lebo sú to hriechy proti Duchu Svätému a z tých sa už pokánie robiť nedá ,preto …More
Guzmán - Čo tu krútiš? Ak to niekto urobil ,prečo sa Kuffa tých bludov doteraz verejne nezriekol a nerobil verejne pokánie aj za tých ,ktorých týmto diablovým evanjeliom zviedol, ako káže náuka KC? Lebo je bludár! Myslíš ,že o tých ,ktorí na nete na toto video upozorňujú nevie?! Vie ,ale tých bludov sa nevzdá ,lebo sú to hriechy proti Duchu Svätému a z tých sa už pokánie robiť nedá ,preto nebudú odpustené ani v tomto veku ,ani v budúcom! Urobte to vy neviestkári teraz a vyzvite ho k pokániu z týchto bludov a uvidíte ,že sa ich nevzdá! Veď sú učením celej neviestky!
Tak čo tu chceš tvojim krútením vykúzliť?
dominikguzman
A ty čo si s ním furt, že vieš, že sa nezriekol?
Pavol IV
dominikguzman
Milý dominik, nie som ani dokonalý, ani neomylný ani to nikde o sebe netvrdím !!! Ale dovolím si, na rozdiel od teba povedať, že ja som za p. Kuffom bol a povedal som mu presne to, v čom nehovorí pravdu a je v kontradikcii s Písmom. Aj napriek tomu, aj keď musím konštatovať, že svoju rétoriku trocha zmiernil, naďalej dáva falošnú nádej inovercom a neveriacim, na spásu bez toho, …More
dominikguzman

Milý dominik, nie som ani dokonalý, ani neomylný ani to nikde o sebe netvrdím !!! Ale dovolím si, na rozdiel od teba povedať, že ja som za p. Kuffom bol a povedal som mu presne to, v čom nehovorí pravdu a je v kontradikcii s Písmom. Aj napriek tomu, aj keď musím konštatovať, že svoju rétoriku trocha zmiernil, naďalej dáva falošnú nádej inovercom a neveriacim, na spásu bez toho, aby prijali Ježiša.
Pavol IV
Kamil Horal
Mýliš sa, nevadí ani Kuffa, ani Matka Tereza, ani Panna Mária, ani svätí, ani katolíci, ani kat. cirkev, vadia bludy a herézy !!! Je veľmi ťažko niekomu vysvetľovať, keď neverí Ježišovmu učeniu, ale uveril modernizmu, synkretizmu a falošnému ekumenizmu.
Laco Bajzo
Pavol IV- Ale Bohu vadia aj bludári. Nenávidí ich!
Prekliata je (modla) urobená rukou aj s tým, čo ju robil. Múd. 14:8
„Lebo Najvyšší nenávidí hriešnych, ale má ľútosť nad kajúcnikmi.“ Sir. 12 :3
„Ty nie si Boh, ktorému by sa páčila neprávosť, zlý človek nepobudne pri tebe, ani nespravodliví neobstoja pred tvojím pohľadom. Ty nenávidíš všetkých, čo páchajú neprávosť, ničíš všetkých, čo …More
Pavol IV- Ale Bohu vadia aj bludári. Nenávidí ich!
Prekliata je (modla) urobená rukou aj s tým, čo ju robil. Múd. 14:8
„Lebo Najvyšší nenávidí hriešnych, ale má ľútosť nad kajúcnikmi.“ Sir. 12 :3
„Ty nie si Boh, ktorému by sa páčila neprávosť, zlý človek nepobudne pri tebe, ani nespravodliví neobstoja pred tvojím pohľadom. Ty nenávidíš všetkých, čo páchajú neprávosť, ničíš všetkých, čo hovoria klamstvá. Od vraha a podvodníka sa odvracia Pán s odporom.“ Žalm 5
Nenávidíš tých, čo si ctia márne modly; ale ja dúfam v Pána.“ Žalm 31:7
„Šestoro vecí nenávidí Pán a sedmoro je preň ohavnosťou: pyšné oči, jazyk falošný a ruky, ktoré prelievajú krv nevinnú, srdce, ktoré snuje zlé zámery, nohy, čo bežkom utekajú za zlom, kto hovorí lož ako svedok falošný a (ten), kto medzi bratmi zvady rozsieva.Prís. 6 kap.
„Ľudia, čo majú srdce skazené, hnusia sa Pánovi, ale má zaľúbenie v tých, čo bezúhonne (chodia) púťou (života). Prís. 11:20
Laco Bajzo
guzmán- "A ty čo si s ním furt, že vieš, že sa nezriekol?"
Vy z neviestky ste prevrátení skrz na skrz!
Prečo ti miestni znalci ako USACE ,Trepifajxl ,Stylita ,alebo Grežďo nevysvetlia ako je s tým pokáním podľa Katechizmu?!
Kde sú zalezení títo odborníci a znalci?!
Len v tvojej pomýlenej hlave môže bludár hlásať a šíriť falošné evanjelium videami ,zvádzať tak miliony ľudí a doma potichúčku …More
guzmán- "A ty čo si s ním furt, že vieš, že sa nezriekol?"
Vy z neviestky ste prevrátení skrz na skrz!
Prečo ti miestni znalci ako USACE ,Trepifajxl ,Stylita ,alebo Grežďo nevysvetlia ako je s tým pokáním podľa Katechizmu?!
Kde sú zalezení títo odborníci a znalci?!

Len v tvojej pomýlenej hlave môže bludár hlásať a šíriť falošné evanjelium videami ,zvádzať tak miliony ľudí a doma potichúčku to oľutovať, bez toho ,že by urobil verejné pokánie tak ,ako verejne šíril bludy ,tak tých oklamaných ľudí vyviedol z bludov ,vďaka ktorým skončia v pekle ,ak im uverili!
Človek nemôže susedovi ukradnúť bicykel ,doma to oľutovať a bicykel si nechať s tým ,že veď som to už oľutoval.
Tak to máte prevrátené s pokáním len vy v neviestke a tiež dohnalovci.
Svätá Katarína Sienská povedala ,že skôr sa obráti tisíc prostitútok ,ako jeden zblúdilý kňaz!

Navyše ,toto sú hriechy proti Duchu Svätému ,takže ani keby ste sa všetci vybrali do Žakoviec a prosili ho ,tak nápravu neurobí.
Nejde len o jedno Kuffovo video. On toto falošné evanjelium verí a šíri ho už roky
Marián Kuffa farář, který se nebojí
dominikguzman
Dobre, máš pravdu, je to heretik.
jaro214
Ďalší schizmatik si prišiel kopnúť do RKC. Všetci schizmatici a odpadlíci tvrdia, že práve ich cirkev je nositeľkou pravdy a ak sa spolu stretnú, tak s veľkou nenávisťou sa navzájom osočujú. Svorní sú, len keď kydajú proti RKC
Marieta Ria
Momentálne akoby sa vrece roztrhlo s výpadmi voči M. Kuffovi - neváhajú sa doňho navážať ani ľudia, označujúci sa za katolíkov a presadzujúci "len pravdu". Nevyberajú si príklad toho dobrého a neberú si vzor konania dobra, ale hľadajú slovíčka, kde by sa dalo niečo vytknúť...
Človek by sa nedivil útokom liberálov, o ktorých nebezpečnosti pre spoločnosť tento kňaz varuje, ale svorne v tomto …More
Momentálne akoby sa vrece roztrhlo s výpadmi voči M. Kuffovi - neváhajú sa doňho navážať ani ľudia, označujúci sa za katolíkov a presadzujúci "len pravdu". Nevyberajú si príklad toho dobrého a neberú si vzor konania dobra, ale hľadajú slovíčka, kde by sa dalo niečo vytknúť...
Človek by sa nedivil útokom liberálov, o ktorých nebezpečnosti pre spoločnosť tento kňaz varuje, ale svorne v tomto lynčovaní pokračujú aj tí "veriaci"...
Musel ten jeho prejav pred NR poriadne zatriasť Slovenskom!!
Kamil Horal
Keby mohli tak ho chudáka v lyžičke vody utopili...
johanika
V poslednej dobe až vypuklo sa vyrojilo mnoho nenávistníkov, ktorí všetky dobré činy ľudí očierňujú, zatracujú... Akoby chceli ešte viac potlačiť na Slovensku vieru v dobro, morálku, lásku, nádej... Neviem si ani predstaviť, kto viac žije a ukazuje kresťanstvo v praxi. Kto chce vidieť človeka, ktorý je ochotný položiť život za Boha a blížneho, nech sa ide pozrieť do tých Žakoviec! Koľko duší …More
V poslednej dobe až vypuklo sa vyrojilo mnoho nenávistníkov, ktorí všetky dobré činy ľudí očierňujú, zatracujú... Akoby chceli ešte viac potlačiť na Slovensku vieru v dobro, morálku, lásku, nádej... Neviem si ani predstaviť, kto viac žije a ukazuje kresťanstvo v praxi. Kto chce vidieť človeka, ktorý je ochotný položiť život za Boha a blížneho, nech sa ide pozrieť do tých Žakoviec! Koľko duší pre nebo Kuffa zachránil!
Prepáčte, ja si myslím, že tieto útoky sú zištné alebo ich autor nie je dostatočne rozhľadený... Neverím, že tu panuje až toľká nenávisť.
apredsasatoci
Je naozaj jedno, čo si ty mysliš!
Z človeka si robiš modlu. Nie si schopná pragmaticky rozlišovať!
A túto svoju neschopnosť prikryvaš slovami - nenavisť, zlí ľudia...., na svoje ospravedlnenie!
Marieta Ria
Johanika, dávala som tu video spred 10 rokov Marián Kuffa - O pokání - trochu dlhšie, ale tam rozprával podrobnejšie o živote v Žákovciach, ako prvú noc vždy spáva v izbe s vrahmi, ako spovedáva do pol druhej v noci, aké prípady sa vyskytli, keď sa dostal k niekomu a mohol ho vyspovedať a ten človek na druhý deň zomrel, ako za neho ďakoval Bohu, za tú veľkú milosť - a takých prípadov tam …More
Johanika, dávala som tu video spred 10 rokov Marián Kuffa - O pokání - trochu dlhšie, ale tam rozprával podrobnejšie o živote v Žákovciach, ako prvú noc vždy spáva v izbe s vrahmi, ako spovedáva do pol druhej v noci, aké prípady sa vyskytli, keď sa dostal k niekomu a mohol ho vyspovedať a ten človek na druhý deň zomrel, ako za neho ďakoval Bohu, za tú veľkú milosť - a takých prípadov tam bolo neúrekom - ako hovorí o láske k Bohu, poučuje neznalých. Koľkí vďaka nemu mohli byť zachránení - máš pravdu, kde inde vidieť viac kresťanstvo v praxi! Dnes som to komentovala u Martina, ktorého to poburovalo a vôbec, čo riešim aké blbosti... Je smutné vidieť ataky od tých, ktorí sa predstavujú ako pravoverní a ľudia v pravde... Smutná realita...
V súvislosti s týmto ma napadol príspevok, ktorý som tu pred časom dávala... to bola len stolička!!
STOLIČKA
apredsasatoci
Dalšia, ktorá si z človeka robi modlu.
A potom sa čuduje, že nie je schopna rozlišovať.
A túto svoju neschopnosť prikryva sentimentalnymi obrazkami..., na svoje ospravedlnenie!
Hold prax nie je teória!
jaro214
Nemyslím si, že si johanika a Marieta Ria robia z človeka modlu. Ak niekto robí dobro, je pekné sa ho zastať a brániť pred útokmi. Koľkí ľudia vrátane kňazov robia pre tých "najmenších" to čo robí tento kňaz? Na to treba riadnu odvahu a dôveru v Boha a Jeho pomoc. Veď aj v Svätom Písme je napísané - čokoľvek ste urobili jednému z týchto, Mne ste urobili
apredsasatoci
To nič nemení na veci, že Kuffa robí svojmu bratovi predvolebnú kampaň!
jaro214
Vždy musíš vytiahnuť niečo, len aby si mala pravdu
apredsasatoci
Ja som vínna, že kňaz robí predvolebnú kampaň bratovi?
Toto je úloha kňaza?
Ja som vínna, že kresťan nevidí, to čo vidí svetský človek?
jaro214
V tomto sa ho nezastávam a ani nikoho, kto robí predvolebnú kampaň. Na druhej strane, ako katolík musí upozorniť, na čo si dať pozor vo volebných programoch, najmä potraty, gender a ďalšie veci proti Božím zákonom. Netreba menovať strany ani konkrétnych ľudí
apredsasatoci
Zbytočná obhajoba = lavirovanie!
Kocky sú hodene!
Pavol IV
jaro214
Milý jarko, mohol by si byť konkrétny, čím kopem do RKC ?? Podľa teba je kopaním do RKC citát z Božieho Slova, alebo odhalenie herézy, ktorú tvrdí kňaz katolíckej cirkvi ???
Laco Bajzo
Bludári z neviestky ,vreteničie plemeno!
Sami ste sa tu usvedčili ,že nie ste z Kristových oviec a vašim otcom je diabol!
Lebo vy nepoznáte Pánov hlas ,preto idete za tým ,kto vám šteklí uši ,aj keď hlása opak toho ,čo Pán Ježiš!
Toto hovorí Pán o pastieroch ,ako je Kuffa a iných cestách do neba:
" Veru, veru, hovorím vám: Kto nevchádza do ovčinca bránou, ale prelieza inokade, je zlodej a …More
Bludári z neviestky ,vreteničie plemeno!
Sami ste sa tu usvedčili ,že nie ste z Kristových oviec a vašim otcom je diabol!
Lebo vy nepoznáte Pánov hlas ,preto idete za tým ,kto vám šteklí uši ,aj keď hlása opak toho ,čo Pán Ježiš!
Toto hovorí Pán o pastieroch ,ako je Kuffa a iných cestách do neba:

" Veru, veru, hovorím vám: Kto nevchádza do ovčinca bránou, ale prelieza inokade, je zlodej a zbojník. Kto vchádza bránou, je pastier oviec. Tomu vrátnik otvára a ovce počúvajú jeho hlas. On volá svoje ovce po mene a vyvádza ich. Keď ich všetky vyženie, kráča pred nimi a ovce idú za ním, lebo poznajú jeho hlas. Za cudzím nepôjdu, ba ujdú od neho, lebo cudzí hlas nepoznajú.“Jan. 10 kap.
jaro214
Dôležité je, že vy dohnalovci a ďalší sektári viete všetko. Veďte nás a všetci padneme do pekla, ako keď slepý vedie slepého. Tvoj guru vás pekne manipuluje
Laco Bajzo
jarko - ty s tým zníženým IQ by si mal mudrovať len doma a neukazovať tú ohromnú a obludnú tuposť verejne.
jaro214
dakujem, uz sa uchylujes k urazkam namiesto argumentov.
Laco Bajzo
jardo- Ty si tak ,ako ostaní neviestkári bez zbytkov súdnosti a rozumu. Pozri sa na svoje výplody? Kde tam máš nejaký argument? Všetko len nálepky a osobné útoky!
Hovoríte ,že ste kresťania a nie ste ,ale ste zberba diablova!
Pavol IV
jaro214
Ty niečo hovoríš o urážaní ??? Neuviedol si ani jeden argument, čím kopem do RKC a z akého dôvodu ma považuješ za schizmatika !!! Ty o sebe tvrdíš, že vidíš, takým ako ty Ježiš hovorí : Jn 9,41
Ježiš im odpovedal: „Keby ste boli slepí, nemali by ste hriech. Vy však hovoríte: ‚Vidíme,‘ a tak váš hriech zostáva.“
Ak mi nedáš relevantný argument, že som sa dopustil schizmy, alebo …More
jaro214

Ty niečo hovoríš o urážaní ??? Neuviedol si ani jeden argument, čím kopem do RKC a z akého dôvodu ma považuješ za schizmatika !!! Ty o sebe tvrdíš, že vidíš, takým ako ty Ježiš hovorí : Jn 9,41
Ježiš im odpovedal: „Keby ste boli slepí, nemali by ste hriech. Vy však hovoríte: ‚Vidíme,‘ a tak váš hriech zostáva.“
Ak mi nedáš relevantný argument, že som sa dopustil schizmy, alebo čím konkrétne kopem do Kristovej Cirkvi, dopúšťaš sa hriechu proti ôsmemu Božiemu prikázaniu !!!

Jn 18,23
Ježiš mu odpovedal: „Ak som zle povedal, vydaj svedectvo o zlom, ale ak dobre, prečo ma biješ?“
jaro214
Nazývaš RKC neviestkou a že vyznávame falošné náboženstvo. Toto ťa robí v očiach RKC schizmatikom, sám sa od nej odlučuješ