Demokracia je luciferiánsky režim

Marie-Julie Jahenny – Demokracia je luciferiánsky režim. Z denníčka Marie-Julie Jahenny, apríl 1874 Svätá Panna mi povedala, aby sme sa veľmi modlili…
Učeník Pánov
Návrat kráľa si musíme vymodliť. Boh nám nedá niečo, o čo nebudeme zápasiť v modlitbách. A monarchia je dobrá vec. Boh ako dobrý Otec dáva svojim deťom dobré veci, ak o ne prosia. A zatiaľ demokraciu (aj keď je nekresťanská), musia kresťania využiť maximálne vo svoj prospech. Možnosti na to sú. Tak, ako sa to teraz podarilo v Oklahome, kde uznali, že nenarodený život musia chrániť od počatia a …More
Návrat kráľa si musíme vymodliť. Boh nám nedá niečo, o čo nebudeme zápasiť v modlitbách. A monarchia je dobrá vec. Boh ako dobrý Otec dáva svojim deťom dobré veci, ak o ne prosia. A zatiaľ demokraciu (aj keď je nekresťanská), musia kresťania využiť maximálne vo svoj prospech. Možnosti na to sú. Tak, ako sa to teraz podarilo v Oklahome, kde uznali, že nenarodený život musia chrániť od počatia a potraty zakázali.Je to dôkaz, že aj v krajine, kde slobodomurárske elity majú veľký vplyv a moc, môžu kresťania, ak sú spojení, dosiahnuť čiastkové úspechy. Boh má svojich statočných služobníkov vo všetkých národoch a krajinách. A koná cez nich. Aj keď to navonok niekedy vyzerá, že nepriatelia Boha a Cirkvi vyhrávajú. Nevyhrajú, lebo nemôžu vyhrať. Bože, skráť čas našich skúšok a daruj nám dobrých kresťanských panovníkov, podľa Tvojho Srdca a Tvojemu Slovu a Zákonu!