Inka
5781.6M

♥ Modlitwa 7 Ojcze Nasz i 7 Zdrowaś Maryjo ♥

♥ 7 Ojcze Nasz i 7 Zdrowaś Maryjo - ku czci Najdroższej Krwi Jezusa Chrystusa ♥

Za podstawę praktyki modlitewnej - siedmiu Ojcze nasz i siedmiu Zdrowaś Maryjo służy objawienie, którego nasz Pan i Zbawiciel udzielił Swoim Świętym: Św. Brygidzie, Św. Gertrudzie i Św. Mechtyldzie :

"Wiedzcie, Moje najdroższe córki, iż kiedy Mnie pojmano na świecie, zadano Mi 16 razów i 30 policzków. Od Ogrójca aż do domu Annasza, kiedy z powodu zmęczenia padłem na ziemię, wycięto mi 16 razów na plecach i nogach, aby Mnie zmusić do powstania. Podnoszono Mnie za brodę 33 razy. Przy słupie biczowania popychano Mnie gwałtownie. Zadano Mi jeden śmiertelny cios i wycięto Mi 6.666 uderzeń. Koronę cierniową wtłoczono Mi na Głowę i wiele cierni przeszyło Mnie aż do mózgu, które zadały Mi 32 rany na Głowie Mojej. Tam też uderzono Mnie trzy razy, przyprawiając Mnie nieomal o śmierć za każdym razem. Pluto Mi w twarz 73 razy. Żołnierzy, którzy Mnie pojmali, było 68, tych, pod których straż Mnie oddano, było 33. Trzy razy byłem bliski skonania. Podczas biczowania upłynęły Mi 30.403 krople krwi. Przeto najdroższe córki, ktokolwiek zmówi siedem Ojcze nasz i siedem Zdrowaś Maryjo co dzień, w przeciągu 12 lat, wypełni liczbę Kropli Krwi, które przelałem od narodzenia aż do śmierci, których było 30.403, jak wam przedtem objaśniłem. Poznajecie zatem łaski, których udzielę tym, którzy się dostosują do Mego życzenia. Są to następujące obietnice:

OBIETNICE:

1. Zostanie w godzinę śmierci zabrany bezpośrednio do Nieba bez Czyśćca.
2. Będzie zaliczony do grona największych świętych, jakoby przelewał krew za wiarę Chrystusową.
3. Bóg Ojciec będzie utrzymywał w jego rodzinie trzy Dusze w stanie Łaski Uświęcającej, według jego wyboru.
4. Dusze jego krewnych aż do czwartego pokolenia nie pójdą do Piekła.
5. Będzie powiadomiony przed swą śmiercią.

Uwaga: Gdyby osoba odmawiająca te modlitwy wcześniej zmarła, zaliczone będzie jakby odmówiła je w całości.

MODLITWA

TAJEMNICA I
Obrzezanie Pana Jezusa

Ojcze, Przedwieczny Boże, przez Najświętsze Serce Pana Jezusa i Niepokalane Serce Maryi ofiaruję Tobie pierwsze Rany, pierwsze Boleści i pierwsze przelanie Najświętszej Krwi Pana Jezusa na pokutę za moje i wszystkich ludzi grzechy młodości, na zapobieganie pierwszych grzechów ciężkich u dzieci i młodzieży, szczególnie w moim domu i moim pokrewieństwie.

Ojcze Nasz... Zdrowaś Maryjo...

TAJEMNICA II
Krwawy pot Pana Jezusa

Ojcze, Przedwieczny Boże, przez Najświętsze Serce Pana Jezusa i Niepokalane Serce Maryi ofiaruję Tobie tę okrutną Mękę Serca Pana Jezusa na Górze Oliwnej, każdą kroplę Krwi z Krwawego Potu na pokutę za wszystkie moje i wszystkich ludzi grzechy serca, na zapobieganie tym grzechom, na zwiększenie Miłości do Boga i do bliźnich naszych.

Ojcze Nasz... Zdrowaś Maryjo...

TAJEMNICA III
Biczowanie Pana Jezusa

Ojcze, Przedwieczny Boże, przez Najświętsze Serce Pana Jezusa i Niepokalane Serce Maryi ofiaruję Tobie te tysiące Ran okrutnej Boleści i Drogocenną Krew Pana Jezusa, spowodowaną biczowaniem, na pokutę za wszystkie moje i wszystkich ludzi grzechy serca, ciała i nieczystości, na zapobieganie tym grzechom i na zachowanie niewinności, zwłaszcza w moim pokrewieństwie, a szczególnie u dzieci i młodzieży.

Ojcze Nasz... Zdrowaś Maryjo...

TAJEMNICA IV
Cierniem Koronowanie Pana Jezusa

Ojcze, Przedwieczny Boże, przez Najświętsze Serce Pana Jezusa i Niepokalane Serce Maryi ofiaruję Tobie Rany, Boleści i Drogocenną Krew Pana Jezusa z Koronowania Cierniem, na pokutę za wszystkie moje i wszystkich ludzi grzechy umysłu, na zapobieganie tym grzechom, na rozpowszechnianie Królestwa Chrystusowego na ziemi.

Ojcze Nasz... Zdrowaś Maryjo...

TAJEMNICA V
Dźwiganie krzyża

Ojcze, Przedwieczny Boże, przez Najświętsze Serce Pana Jezusa i Niepokalane Serce Maryi ofiaruję Tobie tę okrutną Mękę Drogi Krzyżowej i przelaną tam Drogocenną Krew, na pokutę za wszystkie moje i wszystkich ludzi grzechy, za bunt przeciw Twoim Świętym Postanowieniom, przeciw wszystkim innym grzechom i na ubłaganie prawdziwej Miłości do Krzyża.

Ojcze Nasz... Zdrowaś Maryjo...

TAJEMNICA VI
Ukrzyżowanie Pana Jezusa

Ojcze, Przedwieczny Boże, przez Najświętsze Serce Pana Jezusa i Niepokalane Serce Maryi ofiaruję Tobie Twojego Boskiego Syna na Krzyżu, Jego przybicie do Krzyża, Jego Podniesienie na Krzyżu, Jego Święte Rany na Rękach, Nogach i Boku, Jego Drogocenną Krew, która wylała się za nas; Jego skrajną Biedę, Jego Posłuszeństwo i bezkrwawe odnawianie się Świętych Ran Jego we wszystkich Mszach Świętych na ziemi - na pokutę za skaleczenie Świętych Zakonnych ślubowań i reguł, na zadośćuczynienie za wszystkie moje i wszystkich ludzi grzechy, za chorych i umierających, za kapłanów i laikat, za życzenia i prośby Ojca Świętego, za odnowę rodzin chrześcijańskich, za umocnienie w wierze, za Ojczyznę moją i jedność rodzin i narodów, jedność Kościoła w Chrystusie, za dusze w Czyśćcu cierpiące i te, które znikąd ratunku nie mają.

Ojcze Nasz... Zdrowaś Maryjo...

TAJEMNICA VII
Otworzenie Świętego Boku Pana Jezusa

Ojcze, Przedwieczny Boże, przez Najświętsze Serce Pana Jezusa i Niepokalane Serce Maryi racz przyjąć otworzenie Świętego Boku i Serca Pana Jezusa za potrzeby Kościoła Świętego i na pokutę za grzechy moje i grzechy wszystkich ludzi. Racz przyjąć tę Drogocenną, Najświętszą Krew i Wodę, która została przelana z Rany Boku i Boskiego Serca Pana Jezusa, i racz nam być łaskawym i miłosiernym. O Przenajświętsza Krwi Chrystusa, racz oczyścić mnie i wszystkich ludzi od własnych i obcych win grzechowych. O Przenajświętsza Wodo z Najświętszego Boku i Serca Pana naszego, Jezusa Chrystusa, racz uwolnić mnie i wszystkich ludzi od kar za grzechy i racz ugasić mnie i wszystkim biednym duszom płomień czyśćcowy. Amen.

Ojcze Nasz... Zdrowaś Maryjo...

ZAKOŃCZENIE
Panie i Boże nasz, racz nie karać nas za grzechy nasze według Świętej Sprawiedliwości Twojej, ale racz nam być łaskawym według Wielkiego Miłosierdzia Twego. Panie Jezu, który konałeś na Krzyżu za nas, zanurz w Swoim Najświętszym Konaniu na wieki nasze dusze, abyśmy dostąpili zbawienia przez Najświętszą Agonię Twoją. Uwielbiam Cię Ojcze, przez Miłosierdzie Syna Twego. Boże, wierzę w Ciebie i ufam Dobroci Twojej teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.

Źródło: "Armia Najdroższej Krwi Chrystusa" - Rudolf Szaffer (Modlitwy i Nabożeństwa z Obietnicami, wydanie VI, Wrocław 2008)
Mariusz Kamil Magalski shares this
431
Krystyna Michalik
Zaczynam 1 listopada 2022 amen
Melisa Melisa
Amen
🙏
Olga T
Zaczynamy 😊
Olga T
1.01.2023
Joanna Kulesza
1styczen 2023 do 1stycznia 2035.
Zostawiam komentarz żeby nie zapomnieć kiedy zaczęłam.More
1styczen 2023 do 1stycznia 2035.

Zostawiam komentarz żeby nie zapomnieć kiedy zaczęłam.
rentpol
Ją tak samo:-)
rentpol
Amen
Bogusia K.
18 listopada 2022r minęła druga rocznica odmawiania tej pięknej modlitwy. 😊
Monika Magryta
Piekna modlitwa. Prosze Was o wstawiennictwo u Boga podczas adopcji chlopca. Boze blogoslaw nam bysmy b dobrze go wychowali na Twoja chwale. Polecam nas Tobie przez Maryje i wszystkich ktorzy beda sie wstawiac. Blogoslaw rowniez im, Boze - Tatusiu i Mamusiu.🤗
Monika Magryta
08.12.2018 początek w święto niepokalanego poczęcia NMP
Magdalena Podlak
Jezu dziękuję, że zawsze przy mnie jesteś ☺️
Melisa Melisa
Panie Jezu i Matko Boża błagam Cię o łaski I błogosławieństwo dla mojej rodziny a szczególnie dla dzieci.
Emi Julia Kwiateks
Panie Jezu i Matko Boża błagamy o zdrowie mamy Marii ,Zbyszka ,Grazynki Darka i Andrzeja kochany Cię Panie Boże I Matko Boża dziękujemy za wszystko a także o zdrowie Siostry Marii Elżbiety
Emi Julia Kwiateks
Przepraszam za wszystko co niedobre Panie mój i Pani moja
Emi Julia Kwiateks
Piękna modlitwa i prowadzi do Nieba odmawiana codziennie na Chwałę Pana Boga i Matki Bożej
Emi Julia Kwiateks
Szczęść Boże Wszystkim
Bogusia K.
”O Najukochańszy Jezu mój, Ty Najcichszy Baranku Boży, ja biedny grzesznik pozdrawiam i czczę TĘ RANĘ TWOJĄ NAJŚWIĘTSZĄ, która Ci sprawiła ból bardzo dotkliwy, gdyś niósł Krzyż ciężki na Swym Boskim Ramieniu. Ból cięższy i dotkliwszy, niż inne Rany na Twoim Świętym Ciele. Uwielbiam Cię oddaję cześć i pokłon z głębi serca.
Dziękuję Ci za Tę Najgłębszą i Najdotkliwszą RANĘ Twego Ramienia. Pokornie …
More
”O Najukochańszy Jezu mój, Ty Najcichszy Baranku Boży, ja biedny grzesznik pozdrawiam i czczę TĘ RANĘ TWOJĄ NAJŚWIĘTSZĄ, która Ci sprawiła ból bardzo dotkliwy, gdyś niósł Krzyż ciężki na Swym Boskim Ramieniu. Ból cięższy i dotkliwszy, niż inne Rany na Twoim Świętym Ciele. Uwielbiam Cię oddaję cześć i pokłon z głębi serca.
Dziękuję Ci za Tę Najgłębszą i Najdotkliwszą RANĘ Twego Ramienia. Pokornie proszę, abyś dla tej srogiej boleści Twojej, którą w skutek Tej Rany cierpiałeś i w Imię Krzyża Twego ciężkiego, któryś na tej Ranie Świętej dźwigał, ulitować się raczył nade mną nędznym grzesznikiem, darował mi wszystkie grzechy i sprawił, aby wstępując w Twoje Krwawe Ślady doszedł do szczęśliwej wieczności. Amen ”.

Odmówić trzy razy Ojcze Nasz… i trzy razy Zdrowaś Maryjo
Quas Primas
Dlaczego więc Kościół od wieków czci 5 RAN Jezusa Chrystusa?
Poza tym Pan Jezus (prawdopodobnie) niósł belkę, więc oba ramiona byłyby w ranach. Modlitwa powyższa jest z książeczki "Najdroższa Armia Krwi Pana Jezusa Chrystusa" (albo podobna nazwa, bo nie pamiętam), a w tej książeczce jest pomieszanie z poplątaniem. Dużo protestanckich przekazów, więc trzeba umiejętnie, używając rozumu odrzucać …More
Dlaczego więc Kościół od wieków czci 5 RAN Jezusa Chrystusa?
Poza tym Pan Jezus (prawdopodobnie) niósł belkę, więc oba ramiona byłyby w ranach. Modlitwa powyższa jest z książeczki "Najdroższa Armia Krwi Pana Jezusa Chrystusa" (albo podobna nazwa, bo nie pamiętam), a w tej książeczce jest pomieszanie z poplątaniem. Dużo protestanckich przekazów, więc trzeba umiejętnie, używając rozumu odrzucać to, co nie jest katolickie.
Proszę się zapoznać z tym art.
Recenzja w sprawie „Armii Najdroższej Krwi Jezusa Chrystusa” - Dom rekolekcyjno-formacyjny św. Franciszka Ksawerego
Magdalena Podlak
Więc skoro nie miał ran na dwóch ramionach to dowodzi temu ze nie niósł tej belki 🤷‍♀️ napisał Pan ze prawdopodobnie niósł .... A rozpisuje się Pan jakby widział tą belkę i to na własne oczy.
Emi Julia Kwiateks
Trzeba wierzyć sercem a nie dociekać proszę Pana pisze Pan głupoty więcej szacunku dla Pana Boga
Emi Julia Kwiateks
Pani Magda ma racje
caritas et sapientia
Modlitwę do prawego ramienia Pana Jezusa ułożył św. Bernard z Clairvaux podczas jednego z objawień Pana Jezusa. Modlił się nią św. O. Pio. W książce Armia krwi... została tylko przytoczona.
Bogusia K.
Maria Chwieja
Chcę się podzielić , że ja też zaczęłam odmawiać tę piękną modlitwę od 27 lutego i polecam odmawiać Tajemnicę Szczęścia, też piękna modlitwa można uprosic wiele łask ❤ Dzielmy się radością to nie grzech 🌻
Emi Julia Kwiateks
Niech Pania Bog błogosławi i nas wszystkich dziekuje
Armia_Reszty
Apel do komentujących: proszę się nie chwalić ile się modlicie itp. bo tracicie Państwo łaski! Takie sprawy pozostawia się między sobą a Bogiem. Szczególnie gdy jest się Żertwą Ofiarną!
Co innego działanie publiczne, manifestacja wiary publiczna, jak np. modlitwa przed Krzyżem Misyjnym, nawiedzanie przydrożnej kapliczki, publiczny Różaniec św. na mieście, leżenie krzyżem w kościele...
DZIAŁAĆ …More
Apel do komentujących: proszę się nie chwalić ile się modlicie itp. bo tracicie Państwo łaski! Takie sprawy pozostawia się między sobą a Bogiem. Szczególnie gdy jest się Żertwą Ofiarną!

Co innego działanie publiczne, manifestacja wiary publiczna, jak np. modlitwa przed Krzyżem Misyjnym, nawiedzanie przydrożnej kapliczki, publiczny Różaniec św. na mieście, leżenie krzyżem w kościele...

DZIAŁAĆ - TAK. PRZECHWALAĆ SIĘ, BYĆ Z SIEBIE DUMNYM, TRĄBIĆ, SZUKAĆ POKLASKU - NIGDY!!
Magdalena Podlak
Proszę mi wierzyć ze znam taką co krzyżem na pokaz leżała, a wyszła z kościoła i pokazywała swoje diabelskie oblicze. Bóg jest istotą duchową więc widzi jak istota duchowa czyli szczere intencje i serce... A to że ktoś się chce podzielić ile już odmawia czasu to jest tracenie łaski? To jakiś żart? 🤷‍♀️ Każdy mierzy swoją miarą. Ty się zastanów co ty masz w sercu bo to Bóg widzi.
Marek Anonim
Armia_Reszty ma rację, w pewnym sensie. Zasługą jest nie chwalić się nikomu. Dlaczego?
Bo to w pewnym sensie jest radość podzielić się z kimś informacją, że się trwa i podejmuje wysiłek modlitwy.
A ta właśnie radość jest jakby częściowym odebraniem nagrody za podjęty czas i trud modlitwy.
Wiele zależy od intencji, gdy mówimy że się modlimy i swojej wytrwałości żeby zmotywować innych to nie …More
Armia_Reszty ma rację, w pewnym sensie. Zasługą jest nie chwalić się nikomu. Dlaczego?
Bo to w pewnym sensie jest radość podzielić się z kimś informacją, że się trwa i podejmuje wysiłek modlitwy.
A ta właśnie radość jest jakby częściowym odebraniem nagrody za podjęty czas i trud modlitwy.
Wiele zależy od intencji, gdy mówimy że się modlimy i swojej wytrwałości żeby zmotywować innych to nie umniejsza a wręcz przeciwnie ma się jeszcze większą łaskę.
Marek Anonim
Armia_Reszty powinna/powinien zwrócić uwagę na sposób wypowiedzi. Dobrze jest podzielić się wiedzą w pewnym zakresie ale należy robić to łagodnie i dać innym wybór jak postąpić. Mogło to komuś sprawić przykrość. Dodatkowo nie można odrazu myśleć że zna się innych intencje i cel komentowania.
Armia_Reszty
@Marek Anonim dziękuję za uwagę. Gdy komentuje tak poważne sprawy, mam uczucie, że zwracam się do ludzi dojrzałych, radykalnych, do Kościoła Wojującego, do świadomych katolików, osób dorosłych, nie maminsynków. Dlatego piszę może zbyt surowo. Gdyby to był portal dla dzieci, młodzieży, neokatechumenów, świeżych konwertytów itp... pewnie bym inaczej dobierał słowa. 😉
To, jeśli ktoś się czuje …More
@Marek Anonim dziękuję za uwagę. Gdy komentuje tak poważne sprawy, mam uczucie, że zwracam się do ludzi dojrzałych, radykalnych, do Kościoła Wojującego, do świadomych katolików, osób dorosłych, nie maminsynków. Dlatego piszę może zbyt surowo. Gdyby to był portal dla dzieci, młodzieży, neokatechumenów, świeżych konwertytów itp... pewnie bym inaczej dobierał słowa. 😉

To, jeśli ktoś się czuje urażony takimi pouczeniami - to też problem duchowy, na inny wątek. Więcej wymagajmy od siebie niż od innych. Cieszmy się z surowości upomnień - bo należy nam się skarcenie. Nie rozczulajmy się nad sobą.

Upomnienie Twoje Bracie przyjmuje, jednak nie wiem, jak miałbym inaczej pisać? Zaczynać tekstem "Kochani moi"? Hmm... to by było jeszcze gorzej!
Malgorzata Jolanta Stegnerska
Bardziej odbieram to jako świadectwo niż chwalenie się, takie świadectwo może działać motywujaco na innych
Armia_Reszty
Tak jak płacimy jałmużnę - należy mówić, że warto, ale nie należy trąbić że się ją płaci. Podobnie jest z modlitwą: propagujmy, zachęcajmy, ale czym jest pisanie: "JA odmawiam już 5 lat!"; "a JA 10 lat, jestem lepsza!" 😬 Kto mądry, ten zrozumie. To co Państwu doradzam ma źródło biblijne. Odbieracie nagrodę na ziemi, ot co.
Anka90
Ja napisałam żeby wiedzieć od kiedy zaczęłam szczerze mówiąc, nie na pokaz nie dla kogoś tylko dla siebie, taka ściąga. Zaskoczyło mnie mile że tyle osób komentuje ktore też odmawiaja to motywuje do dalszej modlitwy
Stanislawa K
modlę się codziennie od 01 .07. 2021
Piotr L
Bardzo pieknie
Simon Syn Boży Syn Boży
Pozdrawiam Moich Rodziców, którzy się wspaniale modlą tą tajemniczką. I Love you An.Wa i Ar. Wa
Plandemia = depopulacja > szczepienia >chipy
Ja i moja rodzina już 10 -ty rok 🙏 🙏 ZACHĘCAM !
Piotr L
To już bardzo blisko końca. gratulacje