Inka
81052.7M

♥ Modlitwa 7 Ojcze Nasz i 7 Zdrowaś Maryjo ♥

♥ 7 Ojcze Nasz i 7 Zdrowaś Maryjo - ku czci Najdroższej Krwi Jezusa Chrystusa ♥

Za podstawę praktyki modlitewnej - siedmiu Ojcze nasz i siedmiu Zdrowaś Maryjo służy objawienie, którego nasz Pan i Zbawiciel udzielił Swoim Świętym: Św. Brygidzie, Św. Gertrudzie i Św. Mechtyldzie :

"Wiedzcie, Moje najdroższe córki, iż kiedy Mnie pojmano na świecie, zadano Mi 16 razów i 30 policzków. Od Ogrójca aż do domu Annasza, kiedy z powodu zmęczenia padłem na ziemię, wycięto mi 16 razów na plecach i nogach, aby Mnie zmusić do powstania. Podnoszono Mnie za brodę 33 razy. Przy słupie biczowania popychano Mnie gwałtownie. Zadano Mi jeden śmiertelny cios i wycięto Mi 6.666 uderzeń. Koronę cierniową wtłoczono Mi na Głowę i wiele cierni przeszyło Mnie aż do mózgu, które zadały Mi 32 rany na Głowie Mojej. Tam też uderzono Mnie trzy razy, przyprawiając Mnie nieomal o śmierć za każdym razem. Pluto Mi w twarz 73 razy. Żołnierzy, którzy Mnie pojmali, było 68, tych, pod których straż Mnie oddano, było 33. Trzy razy byłem bliski skonania. Podczas biczowania upłynęły Mi 30.403 krople krwi. Przeto najdroższe córki, ktokolwiek zmówi siedem Ojcze nasz i siedem Zdrowaś Maryjo co dzień, w przeciągu 12 lat, wypełni liczbę Kropli Krwi, które przelałem od narodzenia aż do śmierci, których było 30.403, jak wam przedtem objaśniłem. Poznajecie zatem łaski, których udzielę tym, którzy się dostosują do Mego życzenia. Są to następujące obietnice:

OBIETNICE:

1. Zostanie w godzinę śmierci zabrany bezpośrednio do Nieba bez Czyśćca.
2. Będzie zaliczony do grona największych świętych, jakoby przelewał krew za wiarę Chrystusową.
3. Bóg Ojciec będzie utrzymywał w jego rodzinie trzy Dusze w stanie Łaski Uświęcającej, według jego wyboru.
4. Dusze jego krewnych aż do czwartego pokolenia nie pójdą do Piekła.
5. Będzie powiadomiony przed swą śmiercią.

Uwaga: Gdyby osoba odmawiająca te modlitwy wcześniej zmarła, zaliczone będzie jakby odmówiła je w całości.

MODLITWA

TAJEMNICA I
Obrzezanie Pana Jezusa

Ojcze, Przedwieczny Boże, przez Najświętsze Serce Pana Jezusa i Niepokalane Serce Maryi ofiaruję Tobie pierwsze Rany, pierwsze Boleści i pierwsze przelanie Najświętszej Krwi Pana Jezusa na pokutę za moje i wszystkich ludzi grzechy młodości, na zapobieganie pierwszych grzechów ciężkich u dzieci i młodzieży, szczególnie w moim domu i moim pokrewieństwie.

Ojcze Nasz... Zdrowaś Maryjo...

TAJEMNICA II
Krwawy pot Pana Jezusa

Ojcze, Przedwieczny Boże, przez Najświętsze Serce Pana Jezusa i Niepokalane Serce Maryi ofiaruję Tobie tę okrutną Mękę Serca Pana Jezusa na Górze Oliwnej, każdą kroplę Krwi z Krwawego Potu na pokutę za wszystkie moje i wszystkich ludzi grzechy serca, na zapobieganie tym grzechom, na zwiększenie Miłości do Boga i do bliźnich naszych.

Ojcze Nasz... Zdrowaś Maryjo...

TAJEMNICA III
Biczowanie Pana Jezusa

Ojcze, Przedwieczny Boże, przez Najświętsze Serce Pana Jezusa i Niepokalane Serce Maryi ofiaruję Tobie te tysiące Ran okrutnej Boleści i Drogocenną Krew Pana Jezusa, spowodowaną biczowaniem, na pokutę za wszystkie moje i wszystkich ludzi grzechy serca, ciała i nieczystości, na zapobieganie tym grzechom i na zachowanie niewinności, zwłaszcza w moim pokrewieństwie, a szczególnie u dzieci i młodzieży.

Ojcze Nasz... Zdrowaś Maryjo...

TAJEMNICA IV
Cierniem Koronowanie Pana Jezusa

Ojcze, Przedwieczny Boże, przez Najświętsze Serce Pana Jezusa i Niepokalane Serce Maryi ofiaruję Tobie Rany, Boleści i Drogocenną Krew Pana Jezusa z Koronowania Cierniem, na pokutę za wszystkie moje i wszystkich ludzi grzechy umysłu, na zapobieganie tym grzechom, na rozpowszechnianie Królestwa Chrystusowego na ziemi.

Ojcze Nasz... Zdrowaś Maryjo...

TAJEMNICA V
Dźwiganie krzyża

Ojcze, Przedwieczny Boże, przez Najświętsze Serce Pana Jezusa i Niepokalane Serce Maryi ofiaruję Tobie tę okrutną Mękę Drogi Krzyżowej i przelaną tam Drogocenną Krew, na pokutę za wszystkie moje i wszystkich ludzi grzechy, za bunt przeciw Twoim Świętym Postanowieniom, przeciw wszystkim innym grzechom i na ubłaganie prawdziwej Miłości do Krzyża.

Ojcze Nasz... Zdrowaś Maryjo...

TAJEMNICA VI
Ukrzyżowanie Pana Jezusa

Ojcze, Przedwieczny Boże, przez Najświętsze Serce Pana Jezusa i Niepokalane Serce Maryi ofiaruję Tobie Twojego Boskiego Syna na Krzyżu, Jego przybicie do Krzyża, Jego Podniesienie na Krzyżu, Jego Święte Rany na Rękach, Nogach i Boku, Jego Drogocenną Krew, która wylała się za nas; Jego skrajną Biedę, Jego Posłuszeństwo i bezkrwawe odnawianie się Świętych Ran Jego we wszystkich Mszach Świętych na ziemi - na pokutę za skaleczenie Świętych Zakonnych ślubowań i reguł, na zadośćuczynienie za wszystkie moje i wszystkich ludzi grzechy, za chorych i umierających, za kapłanów i laikat, za życzenia i prośby Ojca Świętego, za odnowę rodzin chrześcijańskich, za umocnienie w wierze, za Ojczyznę moją i jedność rodzin i narodów, jedność Kościoła w Chrystusie, za dusze w Czyśćcu cierpiące i te, które znikąd ratunku nie mają.

Ojcze Nasz... Zdrowaś Maryjo...

TAJEMNICA VII
Otworzenie Świętego Boku Pana Jezusa

Ojcze, Przedwieczny Boże, przez Najświętsze Serce Pana Jezusa i Niepokalane Serce Maryi racz przyjąć otworzenie Świętego Boku i Serca Pana Jezusa za potrzeby Kościoła Świętego i na pokutę za grzechy moje i grzechy wszystkich ludzi. Racz przyjąć tę Drogocenną, Najświętszą Krew i Wodę, która została przelana z Rany Boku i Boskiego Serca Pana Jezusa, i racz nam być łaskawym i miłosiernym. O Przenajświętsza Krwi Chrystusa, racz oczyścić mnie i wszystkich ludzi od własnych i obcych win grzechowych. O Przenajświętsza Wodo z Najświętszego Boku i Serca Pana naszego, Jezusa Chrystusa, racz uwolnić mnie i wszystkich ludzi od kar za grzechy i racz ugasić mnie i wszystkim biednym duszom płomień czyśćcowy. Amen.

Ojcze Nasz... Zdrowaś Maryjo...

ZAKOŃCZENIE
Panie i Boże nasz, racz nie karać nas za grzechy nasze według Świętej Sprawiedliwości Twojej, ale racz nam być łaskawym według Wielkiego Miłosierdzia Twego. Panie Jezu, który konałeś na Krzyżu za nas, zanurz w Swoim Najświętszym Konaniu na wieki nasze dusze, abyśmy dostąpili zbawienia przez Najświętszą Agonię Twoją. Uwielbiam Cię Ojcze, przez Miłosierdzie Syna Twego. Boże, wierzę w Ciebie i ufam Dobroci Twojej teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.

Źródło: "Armia Najdroższej Krwi Chrystusa" - Rudolf Szaffer (Modlitwy i Nabożeństwa z Obietnicami, wydanie VI, Wrocław 2008)
Karolina K
Boże dziękuję Ci za każdy dzień ! Swoją modlitwę zaczęłam 12.12.2012.
Stanisława K
Modlę się tą modlitwą od 01 .07. 2021 🙏
wacula25wp.pl
JA TEŻ no i jest nas już -2-
Bogusia K.
18 listopada minęła trzecia rocznica
Jadwiga Bob shares this
1.8K
ARTUR BLADOWSKI
Po kolei zaczynając od Tajemnicy 1 i po każdej z tajemnic 1 raz Ojcze nasz i 1 raz Zdrowaś Maryjo i na koniec zakończenie: ,, Panie i Boże nasz..... ''
Łukasz Grzyb
Witam wszystkich. Mam drobne pytanie, czy aby modlitwa została odmówiona poprawnie należy odmówić 7 Ojcze Nasz i 7 Zdrowaś Mario? Czy należy również odmawiać 7 tajemnic? Chwała Świętej Trójcy, Maryi Pannie, Wszystkim Świętym i Aniołom.
Beata Teresa Grzymkowska
Ja odmawiam
Tajemnicę 1 Ojcze Nasz, Zdrowaś Maryjo
Tajemnicę 2 Ojcze Nasz, Zdrowaś Maryjo
itd. na koniec zakończenie.
Piękna modlitwa❤
Agnieszka Anastazja Śliwa
Jezu badz chwała Ci za każdy cios każdy bat każdy cierń za każda ranę za ten ciężki krzyż naszych grzechów za każdą drwinę policzek oplucie za całą drogę którą przebyłes aby nas uratować od śmierci wiecznej za każdą kropelkę Najświętszej Krwi i Wody którą przelałeś aby zmazać moje i wszystkich winy.Tyle bądź Ci Chwała Cześć i Dziękczynienie za to że Ci się chciało dla nas to wszystko wycierpieć …More
Jezu badz chwała Ci za każdy cios każdy bat każdy cierń za każda ranę za ten ciężki krzyż naszych grzechów za każdą drwinę policzek oplucie za całą drogę którą przebyłes aby nas uratować od śmierci wiecznej za każdą kropelkę Najświętszej Krwi i Wody którą przelałeś aby zmazać moje i wszystkich winy.Tyle bądź Ci Chwała Cześć i Dziękczynienie za to że Ci się chciało dla nas to wszystko wycierpieć i za to że nadal masz cierpliwość i wyrozumiałość do nas i ofiarujesz nam cały czas Twe przebaczenie i niezgłębione Miłosierdzie Jezu ufam Tobie wierzę Ci kocham Cię 🙏❤️
Jan Kanty Lipski
Joanna Melaniuk
Ksiądz stwierdza, że odpusty, o których mówiła św. Brygida, są nieautentyczne? Hmm.🤔 I dlatego została świętą, a on tylko księdzem
Jan Kanty Lipski
Niekoniecznie te Modlitwy od św. Brygidy pochodzą. A odpustów oficjalnie udziela Kościół.
Agnieszka Anastazja Śliwa
Kochani módlmy się sercem a nie dla obietnic,dla jakichkolwiek profitów korzyści czy żeby coś uzyskać.Bo jeżeli ktoś odprawi 1wsze 9piatkow 5sobot pierwszych lub te modlitwy tylko dla obietnic lub dla własnej satysfakcji lub żeby inni/ksiądz widzial to jest to tylko strata czasu! A gdyby tych obietnic nie było czy chciałbyś/ chciałabyś te modlitwy odmawiać aby docenić Pana za Jego mękę dla mnie …More
Kochani módlmy się sercem a nie dla obietnic,dla jakichkolwiek profitów korzyści czy żeby coś uzyskać.Bo jeżeli ktoś odprawi 1wsze 9piatkow 5sobot pierwszych lub te modlitwy tylko dla obietnic lub dla własnej satysfakcji lub żeby inni/ksiądz widzial to jest to tylko strata czasu! A gdyby tych obietnic nie było czy chciałbyś/ chciałabyś te modlitwy odmawiać aby docenić Pana za Jego mękę dla mnie podjętą i dla nas wszystkich?czy odmawiasz je dla korzyści żeby coś dostać?jaka różnica czy są te obietnice czy nie.Odmawiajmy wspominajmy Mękę Pana dla Jego przyjemnośći że jesteśmy czuwamy i pamiętamy co dla nas zrobił Bóg z wdzięczności proszę Was oto😇🙏❤️ pozdrawiam z Bogiem
Bernarda Raszka
Panie Jezu dziękuję Ci za Łaskę Wiary 🙏27.11.2021 rozpoczęłam modlitwę.
Krystyna Michalik
Dziękuję Boże czerwiec
Beata Teresa Grzymkowska
Piękna modlitwa❤
Beata Teresa Grzymkowska
❤❤❤
Izabela Drwal
❤️🙏🙏🙏❤️
Izabela Drwal shares this
11K
trio plus
Cały czas.
Izabela Kopec
🙏❤️🙏
Krystyna Michalik
Święta i prawda
Izabela Kopec
Amen 🙏 Już 3ci rok odmawiamy razem z mężem
Krystyna Michalik
Amen 🙏 🙏
Jan Kanty Lipski
etbilard
Czyli kolejna lipa ?
Anita Iwańska
Róbmy swoje i módlmy się. Trole sa wszędzie. 😇 😇
Maria Chwieja
Pani Anito , ma Pani rację pozdrawiam 🙂
dominik Rózga
Najlepszą modlitwą jest zwykły różaniec. Polecam zapoznanie się z: "Traktat o prawdziwym nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny" św. Ludwika Maria Grignion de Montfort
Modlitwa św. Bernarda
Idąc za Maryją, nie zboczysz z drogi.
Modląc się do Niej, nie stracisz nadziei.
Myśląc o Niej, nie pomylisz się.
Jej się trzymając, nie zginiesz.
Kiedy Ona cię strzeże, nie trwożysz się.
Gdy cię prowadzić …More
Najlepszą modlitwą jest zwykły różaniec. Polecam zapoznanie się z: "Traktat o prawdziwym nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny" św. Ludwika Maria Grignion de Montfort

Modlitwa św. Bernarda
Idąc za Maryją, nie zboczysz z drogi.
Modląc się do Niej, nie stracisz nadziei.
Myśląc o Niej, nie pomylisz się.
Jej się trzymając, nie zginiesz.
Kiedy Ona cię strzeże, nie trwożysz się.
Gdy cię prowadzić będzie, nie zmęczysz się.
Kiedy Ona łaskawa ci będzie, dotrzesz do celu.
POLSKA ZNÓW POD OKUPACJĄ
etbilard
Zgłoś
Zmień komentarz
Usuń komentarz
4 lut
Czyli kolejna lipa ?
=============================
........skąd ty to wiesz ??? raczej nie wiesz !!!! to efekt braku wiary !More
etbilard

Zgłoś
Zmień komentarz
Usuń komentarz
4 lut
Czyli kolejna lipa ?
=============================
........skąd ty to wiesz ??? raczej nie wiesz !!!! to efekt braku wiary !
Jan Kanty Lipski
@etbilard
Dokładnie tak, ale sprawa jest już dawniej znana.More
@etbilard

Dokładnie tak, ale sprawa jest już dawniej znana.