„Ženích prichádza, vyjdite mu v ústrety“ Mt 25,6

Milý čitateľ, Tým ženíchom v Evanjeliu, je náš Pán a Spasiteľ, Ježiš Kristus. Pre tých, ktorí v Neho veria, prijali ho za Pána a Spasiteľa, robia pokánie – metanoiu a majú so sebou oleja – Jeho …More
Milý čitateľ,
Tým ženíchom v Evanjeliu, je náš Pán a Spasiteľ, Ježiš Kristus. Pre tých, ktorí v Neho veria, prijali ho za Pána a Spasiteľa, robia pokánie – metanoiu a majú so sebou oleja – Jeho Milosť a Ducha svätého.
Ježišov príchod a koniec tohto viditeľného sveta, je už naozaj veľmi blízko Zjv 3,11 podľa znamenia čias 2Sol 2,3., ktoré sa vypĺňajú a sú zjavné aj z iných miest Písma. On je za dverami a klope na dvere tvojho srdca: „Kto počúvne môj hlas a otvorí dvere, k tomu prídem a budem s ním večerať a on so mnou“.
Pre niekoho sa to počúva možno zle, lebo má na tejto zemi ešte svoje plány, svoju budúcnosť, nedokončenú školu, kariéru, plán založiť si rodinu, či má nedostavaný dom a iné plány pre tento časný život.
Ale tí, ktorí Ježiša milujú, by mali byť stále pripravení sa s ním stretnúť, ak by sa zjavil o polnoci, či nadránom Lk 12,38. Veď či nežijeme preto, aby sme sa po smrti raz dostali do nebeskej slávy, kde je náš domov? Flp 3,20
Nemali by sme Ježiša priam prosiť, aby prišiel …More
Pavol IV
Uprimne vyznanie Jezisovi, plne lasky, pokory a najme nadeje. Tej nadeje, ktoru kazdy z nas potrebuje v tejto tazko skusanej dobe.
Nie je to iba o nadeji, je to zaroven i VYCHODISKO - otvorit svoje srdce Jezisovej laske, prijat ju a volat:
Odpusť mi, prosím... Zľutuj sa nado mnou!. Prijímam ťa Ježišu za Pána a Spasiteľa. Do tvojich rúk, porúčam svojho ducha“.More
Uprimne vyznanie Jezisovi, plne lasky, pokory a najme nadeje. Tej nadeje, ktoru kazdy z nas potrebuje v tejto tazko skusanej dobe.

Nie je to iba o nadeji, je to zaroven i VYCHODISKO - otvorit svoje srdce Jezisovej laske, prijat ju a volat:
Odpusť mi, prosím... Zľutuj sa nado mnou!. Prijímam ťa Ježišu za Pána a Spasiteľa. Do tvojich rúk, porúčam svojho ducha“.
Laco Bajzo
Varovanie pred falošnými prorokmi
„...A ako ste počuli, že príde antikrist, tak teraz vystúpilo mnoho antikristov. Z toho poznávame, že je tu posledná hodina“Jan.L
Najväčšou a najdôležitejšou úlohou týchto zvodcov ,falošných prorokov je ľuďom zastrieť oči ,aby nevideli a nespoznali skutočného antikrista , ktorého Pán Ježiš zabije dychom svojich úst a zničí jasom svojho príchodu; toho, ktorý …More
Varovanie pred falošnými prorokmi

„...A ako ste počuli, že príde antikrist, tak teraz vystúpilo mnoho antikristov. Z toho poznávame, že je tu posledná hodina“Jan.L
Najväčšou a najdôležitejšou úlohou týchto zvodcov ,falošných prorokov je ľuďom zastrieť oči ,aby nevideli a nespoznali skutočného antikrista , ktorého Pán Ježiš zabije dychom svojich úst a zničí jasom svojho príchodu; toho, ktorý príde pôsobením satana so všetkou mocou, znameniami a klamnými zázrakmi a s každým zvodom do neprávosti pre tých, čo idú do záhuby, lebo neprijali lásku k pravde, aby mohli byť spasení.
To dnes horlivo robia všetci falošní proroci ako adventista Walter Veith , „bádatelia“ jehovistov a samozrejme nechýba ani falošný prorok Dohnal so svojou sektou BKP.
Je František Bergoglio antikrist, anebo máme čekat jiného?
Každý z nich tvrdí niečo inšie. Slobodomurár Walter Veith sa snaží ľudí presvedčiť ,že antikrist nie je osoba ,ako hovorí Božie slovo ,ale vraj je to organizácia a podľa neho je to RKC. Keďže táto sa po IIVatikáne stala neviestkou a kolaboruje s globálnymi pánmi zeme, preto nie je div ,že mu mnohí uveria.
Dohnal sa zase snaží ľuďom podsunúť inú verziu a podľa neho to je zrejme súčasný „pápež“ František Bergoglio.
Všetci títo falošní proroci robia veľkú službu skutočnému antikristovi po ktorom už volajú svetové „osobnosti“ ako po „zjednotiteľovi a záchrancovi sveta „,ktorý prinesie svetu pokoj, mier a rovnosť všetkých. Takéto obdobie čakajú aj títo falošní proroci a tvrdia ,že to bude to tisícročné kráľovstvo na zemi, alebo vláda pokoja ,vláda dobrého Henryho ,celospoločenská vláda Krista atď.
Jedni tvrdia ,že to bude vláda Krista ,ktorý znovu príde v podobe človeka ,dohnalovci že to bude len duchovné a počas tejto vlády pokoja a nebývalého rozkvetu cirkvi ,bude svoju vládu Kristus vykonávať z ovzdušia ,tak ako doteraz mocnosti temna.
Preto niet divu ,že keď príde tento skutočný antikrist ako „mierotvorca“ a „záchranca sveta“ ,budú v ňom títo sektári vidieť splnenie svojich vízii a príchod tej vlády pokoja a rozkvetu cirkvi.
Bergoglio tým antikristom nie je. On je len falošným prorokom ,ktorý má pripraviť cestu antikristovi tak, ako ju Ján Krstiteľ pripravil Kristovi.
Kto je teda Bergoglio vystupujúci ako pápež František prvý?
Odpoveď z knihy Franza Spiraga „Antikrist“:
„Mnozí předpokládají, že předchůdcem Antikrista bude odpadlý biskup a uznávaný
církevní prelá
t, protože je řečeno, že má dva rohy jako beránek. Pravděpodobně
vystoupí jako vzdoropapež a vyvolá v křesťanstvu nepořádky a chaos.
P. Houchedé praví, že falešný prorok nebude král ani kníže, nýbrž mimořádný odpadlík v hodnosti biskupa. Z apoštola evangelia se stane přední hlasatel falešného mesiáše.
...Francouzská řeholnice Nativitas (1731-1798), klariska ve Fougeres, prorokuje podobně: „Vidím, že s blízkým posledním příchodem Krista způsobí špatný kněz Církvi velké utrpení.“ – Pozoruhodné je i proroctví svaté Hildegardy († 1179): „Římskou Církev rozerve strašlivé schisma, takže všechno bude připraveno k přijetí Antikrista.“
V Písmu svatém je naznačeno, že Antikrist bude mít dva mocné pomocníky,totiž Satana a lžiproroka. V Apokalypse se říká: „A viděl jsem z úst drakových a zúst šelmy a z úst nepravého proroka vycházeti tři duchy nečisté jako žáby.“ Drakem,šelmou a nepravým prorokem jsou Satan, Antikrist a lžiprorok. Stejně jakopři vykoupení působily tři Božské osoby, budou i v tajemství zla působit společnětaké tři: Satan, Antikrist a falešný prorok.“
Preto varujte sa kvasu týchto falošných prorokov, ktorí ignorujú proroctvá Písma ,aj znamenia časov!
Laco Bajzo
Soport -stupidita je tvoj výplod. Tým si dokázal,že Veithovi učeníci sú medzi tými hlúpymi pannami o ktorých je Lukášov článok.
Pýtaš sa : "Kdy Veith tvrdí, že satan neexistuje?"
A ja sa ťa pýtam,kde ja obviňujem Veitha z toho ,že tvrdí ,že satan neexistuje?! Veith klame a zavádza o osobe antikrista ,ktorý príde so všetkou mocou satana a o tom píšem! A to máš domotané vďaka tomu falošnému …More
Soport -stupidita je tvoj výplod. Tým si dokázal,že Veithovi učeníci sú medzi tými hlúpymi pannami o ktorých je Lukášov článok.
Pýtaš sa : "Kdy Veith tvrdí, že satan neexistuje?"
A ja sa ťa pýtam,kde ja obviňujem Veitha z toho ,že tvrdí ,že satan neexistuje?! Veith klame a zavádza o osobe antikrista ,ktorý príde so všetkou mocou satana a o tom píšem! A to máš domotané vďaka tomu falošnému duchu ,ktorý je za adventistami.
Martin - Patrón Svätý Malachiáš
Falošní prorok si ty lebo prekrúcaš ako satan polopravdy. :)
Bergolio je obrovský odpadlik a heretik, ale nemá žiadny súvis s falošným prorokom ( ktorý bude hlásať príchod antikrista až na konci sveta ) zo zjavenia Jana Apokalypsa nieje františek bergolio a žiadny koniec sveta ešte nenachádza lebo žijeme koniec časov a posledne časy 5 perióda Cirkvi a ešte nevystupi vôbec antikrist verejne lebo …More
Falošní prorok si ty lebo prekrúcaš ako satan polopravdy. :)
Bergolio je obrovský odpadlik a heretik, ale nemá žiadny súvis s falošným prorokom ( ktorý bude hlásať príchod antikrista až na konci sveta ) zo zjavenia Jana Apokalypsa nieje františek bergolio a žiadny koniec sveta ešte nenachádza lebo žijeme koniec časov a posledne časy 5 perióda Cirkvi a ešte nevystupi vôbec antikrist verejne lebo ako som už 1000 krát písal nastávajú najprv udalosti,ktoré musia prísť aj Božie tresty. :)
Ver si čomu chceš aj určité vyplody,ktoré šíriš aj na teba raz dôjde. :)