Clicks1.5K
Edward7
5

O nowy ruch na rzecz życia. Lista otwarty do biskupa Atanazego Schneidera, zgodny z jego apelem

Wasza Ekscelencjo,
Wiele osób na całym świecie przeczytało przemówienie W.E. z 19 lutego 2021 r. - Demasking COVID-19: Vaccines, Mandates, and Global Health - z wielką pociechą, uznając cię za rzadki i cenny głos prawdy.

Nawet we Włoszech stowarzyszenia i grupy zobowiązane do obrony życia nie pozostały obojętne. Wielu poparło apel W.E. do powstania „nowego ruchu na rzecz życia”, który walczy „w jasny i jednoznaczny sposób, z lekami skażonymi przez aborcję, z wykorzystywaniem części ciała nienarodzonego dziecka”.
Apel będący silnym bodźcem do przemyślenia działań, bez porzucania walki merytorycznej prowadzonej do tej pory przez dziesięciolecia, ale rzeczywiście doprowadzający ją do spójnej kompletności w nowej perspektywie integralnej krytyki dotyczącej etycznej i prawnej legitymizacji stosowania komórek embrionalnych i płodowych w dziedzinie eksperymentów oraz farmaceutyków i kosmetyków w przemyśle (i podobne).

Mamy zamiar dać odpowiedz na ten apel z 19 lutego.

Obrona niewinnego życia ludzkiego od poczęcia do naturalnej śmierci nie może dopuszczać kompromisów ani wyjątków. Albo jest bezkompromisowa i integralna, albo nie! Albo jest to klarowne i ściśle spójne, albo nie!

Żaden pozytywny porządek prawny nie może domagać się uznania za słuszny poprzez rozważenie możliwości prawnego ucisku niewinnej osoby ludzkiej. Podobnie, żaden pozytywny system prawny nie może zakładać legalności, przewidując prawną możliwość reifikacji i wykorzystywania niewinnego życia ludzkiego do celów badawczych i / lub produkcyjnych (farmaceutycznych, kosmetycznych, spożywczych).

Wydaje się, że społeczeństwo, które nie tylko toleruje systematyczne i nawykowe stosowanie komórek pochodzących z zabijania niewinnych osób w wieku prenatalnym, ale także zaczyna uważać to za normalne, utraciło rozsądek i sprawiedliwość, a także zdolność do oceny etycznej.

Ci, którzy bronią prawa do życia, aby nie popaść w śmiertelną sprzeczność, mogą jedynie jednoznacznie potwierdzić absolutną moralną i prawną bezprawność jakiejkolwiek formy dobrowolnej aborcji (chirurgicznej lub chemiczno-farmakologicznej), a także jakiejkolwiek produkcji oraz kriokoncentracji embrionów ludzkich, manipulacji i eksploatacji embrionów ludzkich, dzieciobójstwo, eutanazji, wspomaganego samobójstwa. Ale to wciąż za mało!

Konieczne jest, aby obrońcy życia ludzkiego, aby nie skazać się na niekonsekwencję i / lub nieistotność, zwrócili uwagę na fakt, że produkcja, reifikacja i manipulowanie ludzkimi embrionami, a także eksploatacja komórek płodowych uzyskanych z osób ludzkich, w wieku prenatalnym, jest obecnie częścią wielkiego i globalnego systemu gospodarczego, technicznego i przemysłowego.

Potępianie aborcji bez potępiania tej ogromnej techniczno-produktywnej struktury reifikacji / instrumentalizacji wykorzystania ludzkiego życia w wieku prenatalnym, jeśli nie tylko hipokryzją, ale z pewnością intelektualna i operacyjna krótkowzroczność.

Dzisiejsza bitwa w obronie ludzkiego życia powinna być TAKŻE zobowiązaniem przeciwko tym praktykom i strukturom, które degradują niewinne życie do rezerwy materiału biologicznego, nadającego się do wykorzystania na polu eksperymentów i produkcji.

To przede wszystkim bitwa kulturowa. Chodzi o to, aby w jak najbardziej klarowny sposób odrzucić tę kulturę pożądania, która uważa, że istota ludzka w wieku prenatalnym jest dostępna do dowolnego celu, a nawet może stać się materiałem konsumpcyjnym.

Jest to zadanie, które należy wykonać ze wszystkich stron i w jak najbardziej efektywny sposób, nie tylko aby wzbudzić zainteresowanie każdego człowieka,

- Odrzucając KAŻDY produkt (farmaceutyczny, kosmetyczny, spożywczy), który ma choćby najmniejszy związek z tłumieniem niewinnego życia ludzkiego;

- Bojkotując (na przykład odmawiając bycia klientami, udziałowcami, obligatariuszami itp.) WSZYSTKICH tych firm, które wykorzystują komórki embrionalne i / lub płodowe w swojej produkcji lub działalności eksperymentalnej.


Jest to zatem kwestia działania na poziomie prawoznawczym i ustawodawczym, tak aby jakiekolwiek wykorzystanie ludzkich komórek embrionalnych i płodowych, uzyskanych w wyniku tłumienia niewinnego życia ludzkiego było prawnie karane i zakazane, a wszelki handel ludzkimi komórkami i / lub tkankami był również prawnie zahamowany.

To NIE przeciwko medycynie i farmaceutykom, ale raczej na etycznie prowadzoną produkcję leków i kosmetyków. Żadne szczepionki, żadne leki, żadne kosmetyki, żadna żywność nie może być produkowana ani testowana przy użyciu ludzkich komórek embrionalnych i / lub płodowych uzyskanych z zabicia niewinnej osoby. Jakiekolwiek wykorzystanie i jakikolwiek handel ludzkimi tkankami i komórkami embrionalnymi / płodowymi, pochodzącymi z tłumienia niewinnego życia, jest moralnie nie do przyjęcia i musi być prawnie wykluczona.

Jest to widoczne w integralnym i spójnym zaangażowaniu na rzecz stowarzyszeń i grup, którym leży na sercu ochrona ludzkiego życia.

Dlatego jesteśmy zobowiązani do zapewnienia idealnej ciągłości i hojnego wdrożenia apelu wystosowanego przez W.E. (Waszej Ekscelencji) z 19 lutego 2021 roku.

Prosimy o jego błogosławieństwo;

Mirco Agerde - Marian Ruch Królowej Miłości
Gianfranco Amato - Prawnicy na całe życie
Antonio Brandi - Stowarzyszenie Pro Vita & Famiglia Giorgio Celsi - Stowarzyszenie Ora et labora w Obronie Życia
Francesco Fontana - Iustitia in Veritate Stowarzyszenie
Giovanni Formicola - Benedetto
Massimo Viglione Option - Konfederacja Triarii


Subskrybują:
1) przysł. Francesco Agnetti (prawnik)
2) dr. Francesco Mario Agnoli (sędzia, wiceprezes Naczelnego Sądu Kasacyjnego, były członek Naczelnej Rady Sądownictwa)
3) dr. Milton Amabile (farmaceuta)
4) dr. Francesco Advini (lekarz)
5) Dr Patrizia Azzali (lekarz)
6) dr. Pier Luigi Bianchi Cagliesi (dziennikarz)
7) Antonio Bianco (koordynator Triarii Web Tv)
8) Eleonora Bonfanti (studentka, prezes Nova Civilitas Giovani)
9) prawnik. Luca Campanotto (prawnik)
10) prawnik Fabio Candalino (prawnik)
11) prawnik Maria Capozza (prawniczka, prezes Stowarzyszenia Joan of Arc ONLUS)
12) dr. Marco Casadei (lekarz)
13) prawnik Anna Egidia Catenaro (prawnik, prezes Advocacy in Mission)
14) prawnik Ugo Cepparulo (prawnik)
15) dr. Palmiro Clerici (lekarz weterynarii)
16) prawnik Cecilia Collini (prawniczka)
17) Dr Marina Corsi (farmaceutka)
18) profesor Cristina Costa (nauczycielka)
19) Dr Silvana De Mari (lekarz)
20) dr. Matteo De Martino (lekarz)
21) Donato Carmelo Dellino (lekarz, szef Stowarzyszenia Lekarzy i Personelu Apulii)
22) Alfredo de Matteo (członek Komitetu Marszu dla Życia)
23) prawnik. Luca Di Fazio (prawnik)
24) dr. Stefano Fontana (Prezes Stowarzyszenia Edukacji Rodzinnej LiFE-Freedom)
25) Enzo Fortunato (Stowarzyszenia Benedyktynów Europy)
26) Ing. Paolo Gabelli
27) Avv. Luca Ghirardi (prawnik)
28) prawnik Cristiano Gobbi (prawzurownik i kanonista. Mattiussi SJ)
29) dr. Roberto Grieco (lekarz)
30) inż. Emilio Guidi
31) dr. Paolo Gulisano (lekarz)
32) dr Maria Eleonora Iannucci (farmaceuta )
33) prof. Vladimir Kosic (były Radny ds. Zdrowia Regionu Autonomicznego Friuli Venezia Giulia)
34) Dr Rosanna Lallone (Konsultant ds. Opieki społecznej w Centrum Wolontariatu w Bari)
35) Dr Alessandro Laudani (lekarz)
36) dr. Stefano Martinolli (lekarz)
37) dr Wanda Massa
38) prof. Massimiliano Mirto (nauczyciel filozofii)
39) dr. Carmine Napolitano (lekarz)
40) dr. Simone Ortolani (dziennikarz, prezes Stowarzyszenia Kultury San Michele Arcangelo)
41) Dr Valentina Plano (farmaceuta)
42) Avv. Domenica Riello (prawnik)
43) prawnik Manuela Romano (prawnik)
44) dr. Mauro Roseano (lekarz)
45) Dr Arianna Scala (farmaceuta)
46) prawnik Bruno Sconocchia (prawnik, prezes Stowarzyszenia Sunodia)
47) Clara Suardi (położna)
48) dr. Paolo Tanga (były dyrektor generalny Banku Włoch)
49) dr. Luciano Tenze (lekarz)
50) dr. Enrico Tolentinati (lekarz)
51) Chiara Torti (położna)
52) dr. Marco Eugenio Tosatti (dziennikarz)
53) prof. Daniele Trabucco (profesor prawa konstytucyjnego)
54) prof. Giovanni Turco (profesor filozofii prawa)
55) dr Chiara Margherita Ulisse (pielęgniarka)
56) dr. Piero Uroda (farmaceuta, prezes Związku Włoskich Farmaceutów Katolickich)
57 dr. Aldo Maria Valli (dziennikarz)
58) Dr Maria Prassede Venturini (lekarz)
59) Fabrizio Verduchi (Prezydent Christian Italy)


chiesaepostconcilio.blogspot.com/2021/04/per-un-nuovo-movimento-per-la-vita.html
Dziecko
Wygląda,że o tym mówił św JP ,ostateczna walka między cywilizacją śmierci,a cywilizacją życia.
Pod pozorem dobra zwiodą nawet najlepszych....
Wieczne Odpoczywanie Amen
Żadne szczepionki,

żadne leki,

żadne kosmetyki,

żadna żywność

nie może być produkowana ani testowana przy użyciu ludzkich komórek embrionalnych i / lub płodowych uzyskanych z zabicia niewinnej osoby.

Jakiekolwiek wykorzystanie i jakikolwiek handel ludzkimi tkankami i komórkami embrionalnymi / płodowymi, pochodzącymi z tłumienia niewinnego życia, jest moralnie nie do przyjęcia i musi być …
More
Żadne szczepionki,

żadne leki,

żadne kosmetyki,

żadna żywność

nie może być produkowana ani testowana przy użyciu ludzkich komórek embrionalnych i / lub płodowych uzyskanych z zabicia niewinnej osoby.

Jakiekolwiek wykorzystanie i jakikolwiek handel ludzkimi tkankami i komórkami embrionalnymi / płodowymi, pochodzącymi z tłumienia niewinnego życia, jest moralnie nie do przyjęcia i musi być prawnie wykluczona.
Edward7
Pfizer - produkuje pigułki aborcyjne - wybieranie ich produktów to wsparcie aborcji - safe2choose.org/cytotec-abortion-pill-info/
Cytotec to pigułka stosowana przy aborcji w ciąży do 11 tygodnia ciąży. Jest lekiem prostaglandyn, co oznacza, że podczas ciąży powoduje zmiękczenie i rozszerzenie szyjki macicy oraz skurcze macicy. Jest produkowany przez firmę farmaceutyczną Pfizer

Szczepionki wykorz…More
Pfizer - produkuje pigułki aborcyjne - wybieranie ich produktów to wsparcie aborcji - safe2choose.org/cytotec-abortion-pill-info/
Cytotec to pigułka stosowana przy aborcji w ciąży do 11 tygodnia ciąży. Jest lekiem prostaglandyn, co oznacza, że podczas ciąży powoduje zmiękczenie i rozszerzenie szyjki macicy oraz skurcze macicy. Jest produkowany przez firmę farmaceutyczną Pfizer

Szczepionki wykorzystujące tkankę płodową: 12 błędnych założeń
Pfizer - BNT 162b2 - HEK 293 z abortowanej linii komórkowej płodu
Pfizer / BioNTech wykorzystuje glikoproteinę spike CoV-2, opracowaną w komórkach
HEK 293 , do tworzenia wzoru syntetycznego mRNA w szczepionce Covid-19. Następnie syntetyczną szczepionkę mRNA przetestowano na komórkach HEK 293 w celu walidacji produktu.

Moderna - HEK 293 abortowana linia komórkowa płodu.
Moderna wykorzystuje glikoproteinę w postaci kolców CoV-2, wykorzystuje glikoproteinę w postaci kolców CoV-2, opracowaną w komórkach
HEK 293 , do tworzenia wzoru syntetycznego mRNA w szczepionce Covid-19. Następnie syntetyczną szczepionkę mRNA przetestowano na komórkach HEK 293 w celu walidacji produktu.

Każda szczepionka RNA z glikoproteiną SARS-Cov2 spike, jest szczepionk…
MEDALIK ŚW. BENEDYKTA
(...),,Dzisiejsza bitwa w obronie ludzkiego życia powinna być TAKŻE zobowiązaniem przeciwko tym praktykom i strukturom, które degradują niewinne życie do rezerwy materiału biologicznego, nadającego się do wykorzystania na polu eksperymentów i produkcji.

To przede wszystkim bitwa kulturowa. Chodzi o to, aby w jak najbardziej klarowny sposób odrzucić tę kulturę pożądania, która uważa, że istota …More
(...),,Dzisiejsza bitwa w obronie ludzkiego życia powinna być TAKŻE zobowiązaniem przeciwko tym praktykom i strukturom, które degradują niewinne życie do rezerwy materiału biologicznego, nadającego się do wykorzystania na polu eksperymentów i produkcji.

To przede wszystkim bitwa kulturowa. Chodzi o to, aby w jak najbardziej klarowny sposób odrzucić tę kulturę pożądania, która uważa, że istota ludzka w wieku prenatalnym jest dostępna do dowolnego celu, a nawet może stać się materiałem konsumpcyjnym.

Jest to zadanie, które należy wykonać ze wszystkich stron i w jak najbardziej efektywny sposób, nie tylko aby wzbudzić zainteresowanie każdego człowieka,

- Odrzucając KAŻDY produkt (farmaceutyczny, kosmetyczny, spożywczy), który ma choćby najmniejszy związek z tłumieniem niewinnego życia ludzkiego;

- Bojkotując (na przykład odmawiając bycia klientami, udziałowcami, obligatariuszami itp.) WSZYSTKICH tych firm, które wykorzystują komórki embrionalne i / lub płodowe w swojej produkcji lub działalności eksperymentalnej.''