csk.news
1102.8K

USA: Satanské zlo konečne zvrátené

24. júna, na sviatok Najsvätejšieho Srdca Ježišovho, Najvyšší súd USA zrušil rozsudkom 6-3 rozsudok Roe v. Wade, ktorý zaviedol potraty v USA. Väčšinové stanovisko napísal sudca Samuel Alito. Podnetom …More
24. júna, na sviatok Najsvätejšieho Srdca Ježišovho, Najvyšší súd USA zrušil rozsudkom 6-3 rozsudok Roe v. Wade, ktorý zaviedol potraty v USA.
Väčšinové stanovisko napísal sudca Samuel Alito. Podnetom bol prípad Mississippi známy ako Dobbs v. Jackson Women's Health Organization. Od roku 1973 Roeová "povoľuje" interrupcie počas prvých dvoch trimestrov tehotenstva.
V dôsledku tohto rozhodnutia sa očakáva, že takmer polovica štátov USA interrupcie zakáže alebo výrazne obmedzí. Missouri sa stalo prvým štátom, ktorý ukončil interrupcie chvíľu po rozhodnutí Najvyššieho súdu.
Ministerstvo vnútornej bezpečnosti už niekoľko dní komunikuje s katolíckymi cirkvami a tehotenskými centrami a oznamuje im, aby sa pripravili na "noc hnevu" zo strany zločineckých skupín podporujúcich potraty, ktoré prisľúbili "extrémne násilie".
Farnosti po celých USA vypracovali bezpečnostné plány.
Obrázok: © American Life League, CC BY-NC, #newsWaymnrlzfg
Deponativ.info
Pozor, "Modláři Spásy" začali přidávat do Bible vlastní slova. O tom, ať následujete ne Boha, ale člověka a vygumujete si (s modláři velmi snadno) první Boží přikázání z Desatera!
PREČO RUŽENEC?More
Pozor, "Modláři Spásy" začali přidávat do Bible vlastní slova. O tom, ať následujete ne Boha, ale člověka a vygumujete si (s modláři velmi snadno) první Boží přikázání z Desatera!

PREČO RUŽENEC?
dusan.podstavsky
Vážená osobo - Modré Hluboké Nebe - neviem, čo ste to za človeka, ale vo všetkej úcte mi to príde tak, akoby Vám v tej hlave tak trošku " preskakovalo " . Vyjadrenie voči / Marieta Ria / vnímam ako uražlivé, čo na tieto stránky nepatrí. Dajte si pauzu a vráťte sa na tieto stránky až skutočne úprimne s vďačnosťou prijmete toto upozornenie. .....nech Vás žehná Pán.
Modré Hluboké Nebe
MARIETA RIAAAA - Lepší když tu nebudeš ty, než jen jediný psík, svině katolická.
Deponativ.info
Pozor, "Modláři Spásy" začali přidávat do Bible vlastní slova. O tom, ať následujete ne Boha, ale člověka a vygumujete si (s modláři velmi snadno) první Boží přikázání z Desatera!
PREČO RUŽENEC?More
Pozor, "Modláři Spásy" začali přidávat do Bible vlastní slova. O tom, ať následujete ne Boha, ale člověka a vygumujete si (s modláři velmi snadno) první Boží přikázání z Desatera!

PREČO RUŽENEC?
Marieta Ria
Ten obrázok je trefný... podobne psíčkovia a kurčatá... tie treba oplakávať:
Nemecko zakazuje zabíjanie kuracích embryí, pretože pociťujú bolesť, ale napriek tomu umožňuje …
Modré Hluboké Nebe
SEDEVAKANTISTICKÝ KANÁL DOBYTEK KATOLÍK STEJNĚ POŠLE POTRACENÉ DĚTI DO PEKLA. TAKOVÝ JE TO DOBYTEK.
Coburg shares this
101
forthetruth333
komu niet rady tomu niet pomoci,,,,,,Trpko oľutujú svoje potraty
Hanka Kraská
Historic Victory for Life & Family – U.S. Supreme Court Finds No Right to Abortion! | Family Watch
Historické víťazstvo pre život a rodinu –
Najvyšší súd USA nepriznal právo na potrat!

Vážený priateľ rodiny,
Aký historický deň!
My v Family Watch International sme hlboko vďační piatim sudcom Najvyššieho súdu USA, ktorí statočne ignorovali extrémny tlak radikálnych skupín a urobili správnu vec. …More
Historic Victory for Life & Family – U.S. Supreme Court Finds No Right to Abortion! | Family Watch

Historické víťazstvo pre život a rodinu –
Najvyšší súd USA nepriznal právo na potrat!


Vážený priateľ rodiny,

Aký historický deň!

My v Family Watch International sme hlboko vďační piatim sudcom Najvyššieho súdu USA, ktorí statočne ignorovali extrémny tlak radikálnych skupín a urobili správnu vec.

V piatok, ako už pravdepodobne viete, Najvyšší súd USA hlasoval v pomere 5 ku 4 za zvrátenie Roe v. Wade ! Treba poznamenať, že hlavný sudca Roberts v skutočnosti nehlasoval za zvrátenie Roe v. Wade . Hlasoval však za dodržiavanie zákona Mississippi, ktorý zakazoval potraty po 15 týždňoch tehotenstva. (Viac podrobností nájdete v časti Otázky a odpovede, ktoré sme vám poskytli nižšie.)

Povedať, že sme v Family Watch nadšení, by bolo hrubým podhodnotením.

ŽIADNE ÚSTAVNÉ PRÁVO NA POTRAT


Rozhodnutie súdu vo veci Roe v. Wade z roku 1973 jednostranne vytvorilo „ústavné právo“ na umelé prerušenie tehotenstva z ničoho nič, bez zdravého základu v ústave USA. Toto neslávne známe rozhodnutie Roea malo katastrofálne následky, ktoré odzneli po celom svete. Účinne tiež spôsobilo oddelenie sexu od reprodukcie, manželstva, rodičovstva a rodiny. Navyše rozhodnutie Roe z roku 1973 zhoršilo sexuálnu revolúciu, pričom radikálne feministky si nárokovali právo zabiť svoje nenarodené dieťa z akéhokoľvek dôvodu, aby mohli mať sex bez záväzkov a následkov.

Alebo si to aspoň mysleli.

Mnoho žien na celom svete veľmi trpelo potratom , pričom niektoré mali dokonca problémy s väzbou na ďalšie deti a iné zistili, že nemôžu mať ďalšie deti kvôli zbabranému potratu.

Potrat nie je ľudské právo, ani právo ženy. Bola a vždy to bude ľudská chyba, ktorá ubližuje matke aj dieťaťu a nesie so sebou veľké negatívne dopady na inštitúciu rodiny.

FAMILY WATCH AFRICA PRACUJÚCE NA ZASTAVENÍ VYTLAČOVANIA POTRATOV V ZAHRANIČÍ

Náš tím Family Watch Africa práve teraz pracuje v južnom regióne Afriky na zastavení regionálnej dohody o „sexuálnom a reprodukčnom zdraví a právach“ (presadzovanej západnými darcovskými krajinami), ktorá by nariaďovala vládou financované potraty a komplexnú sexuálnu výchovu, medzi iné veci.

To, čo robia USA, má vplyv na mnohé krajiny, takže toto rozhodnutie Najvyššieho súdu USA, ktoré zrušilo právo na potrat, už posilnilo a dodalo energiu tým v Afrike, ktorí sa snažia brániť život.

Family Watch International je plný nádeje, že piatkové rozhodnutie bude prelomovým bodom pri obnovení úcty k životu a hodnote detí a rodín – nielen v Spojených štátoch, ale na celom svete.

s pozdravom

Sharon Slater, v mene celého nášho tímu Family Watch

Sharon Slater
predseda
Family Watch International
sharon@familywatch.org
www.familywatch.org

Otázky a odpovede
O rozsudku Najvyššieho súdu USA o potratoch

OTÁZKA — Ako rozhodol Najvyšší súd USA o umelom prerušení tehotenstva 24. júna 2022?

ODPOVEĎ –
Súd hlasoval za zrušenie svojich predchádzajúcich rozhodnutí, ktoré hovorili, že americká ústava chráni „právo“ na potrat.

OTÁZKA – Znamená to, že potraty sú teraz v Spojených štátoch nezákonné?

ODPOVEĎ –
Nie. Znamená to, že každý z päťdesiatich štátov môže teraz slobodne prijať svoju vlastnú politiku týkajúcu sa potratov prostredníctvom bežného demokratického a legislatívneho procesu bez zasahovania federálnych súdov.

OTÁZKA – Ľudia hovoria, že toto nové rozhodnutie Najvyššieho súdu berie ženám všetky práva. Je to pravda?

ODPOVEĎ —
Nesprávne. Jediné, čo rozhodnutie súdu urobilo, bolo, že umožnilo štátom regulovať potraty namiesto federálnej vlády.

OTÁZKA — Aké boli prípady, ktoré boli zrušené?

ODPOVEĎ
Roe v. Wade (skrátene Roe ) bolo rozhodnutie vynesené v roku 1973. Bol to prvý prípad, v ktorom Najvyšší súd vyhlásil, že interrupcia je ústavným právom. Plánované rodičovstvo v. Casey ( Casey ) bolo rozhodnutím z roku 1992. Súd v ňom zmenil niektoré svoje štandardy hodnotenia štátnych zákonov o umelom prerušení tehotenstva. Opätovne však potvrdil centrálny holding Roe , že existuje ústavné právo na potrat. Roe aj Casey boli zrušené nedávnym rozhodnutím Najvyššieho súdu.

OTÁZKA — Aký bol prípad pred Súdom, ktorý viedol k tomuto rozhodnutiu?

ODPOVEĎ -
Rozhodnutie prišlo v prípade s názvom Dobbs v. Jackson Women's Health Organization ( Dobbs ).

OTÁZKA — O čom bol prípad Dobbs ?

ODPOVEĎ
Niekoľko štátov s pro-life zákonodarnými zbormi v posledných rokoch prijalo zákony, ktoré spochybňujú Roea a Caseyho . Roe aj Casey povedali, že štáty nemôžu zakázať potraty pred „životaschopnosťou“ – bodom v tehotenstve, keď nenarodené dieťa môže prežiť mimo maternice. (Súd v Roe odhadol, že nenarodené dieťa je „životaschopné“ – schopné žiť mimo maternice – po 24. až 28. týždni tehotenstva.) Štát Mississippi prijal zákon zakazujúci potraty po 15. týždni tehotenstva – dlho pred „ životaschopnosť.” Potratová klinika zažalovala štát a žiadala, aby súdy zrušili zákon. Nižšie federálne súdy rozhodli v neprospech štátu Mississippi s tým, že zákon je podľa rozhodnutí Roe a Casey protiústavný. Najvyšší súd súhlasil s prerokovaním odvolania proti týmto rozsudkom. Nakoniec Najvyšší súd zrušil nižšie súdy, potvrdil zákon Mississippi a zrušil rozhodnutia Roe a Casey .

OTÁZKA — Prečo existuje zmätok ohľadom počtu hlasov sudcov v rozhodnutí Dobbs ?

ODPOVEĎ
Na Najvyššom súde USA zasadá deväť sudcov, takže na rozhodnutie sú potrebné hlasy väčšiny (päť). Niektoré médiá uviedli, že rozhodnutie bolo 6-3, zatiaľ čo iné uviedli, že to bolo 5-4. Zmätok prichádza, pretože rozhodnutie bolo efektívne 5-1-3. Väčšina piatich sudcov sa pripojila k názoru súdu (napísal sudca Samuel Alito). Rozhodli sa dodržať zákon Mississippi a úplne zvrátiť Roea a Caseyho . Hlavný sudca John Roberts napísal samostatné stanovisko, no k pozícii, ktorú zaujal, sa nepripojili žiadni iní sudcovia. Roberts povedal, že Súd by mal rozhodnúť len o bezprostrednom prípade, ktorý majú pred sebou. Povedal, že zákon Mississippi by sa mal presadzovať ako ústavný – čím sa odstráni štandard „životaschopnosti“ podľa Roea a Caseyho . Roberts však tvrdil, že nie je potrebné vyvrátiť jadro Roea a Caseyho , že existuje ústavné právo na potrat, prinajmenšom v skorých štádiách tehotenstva. Inými slovami, hlavný sudca Roberts „súhlasil s rozsudkom“ (že zákon Mississippi by mal byť dodržaný), ale nesúhlasil s rozhodnutím, že Roe a Casey by mali byť v tomto prípade zrušení.

Inak povedané – šesť sudcov hlasovalo za dodržiavanie zákona z Mississippi zakazujúceho potraty po pätnástich týždňoch tehotenstva. Päť z týchto šiestich sudcov zašlo ešte ďalej a vyhlásilo, že ústava USA nezaručuje žiadne právo na potrat (v akomkoľvek štádiu tehotenstva). Zvyšní traja sudcovia (Breyer, Sotomayor a Kagan) nesúhlasili. Tvrdili, že právo na potrat, ktoré vytvorili Roe a Casey , by sa malo dodržiavať a zákon Mississippi by mal byť zrušený ako protiústavný.

OTÁZKA Čo robí prevrátenie Roea V. Wadea ?

ODPOVEĎ
Toto rozhodnutie NESTANE interrupcie nezákonné v celých Spojených štátoch. Rozhodnutie vracia plnú právomoc určovať interrupčnú politiku späť do každého z päťdesiatich štátov.

OTÁZKA Čo sa teraz stane v štátoch?

ODPOVEĎ -
Rozhodnutie pravdepodobne vytvorí mozaiku rôznych zákonov o potratoch v Spojených štátoch. Niektoré štáty majú stále zákazy alebo obmedzenia týkajúce sa potratov v knihách, ktoré boli prijaté pred rozhodnutím Roe v. Wade v roku 1973. Hoci štáty nemohli presadzovať tieto zákony podľa Roe v. Wade , mohli by ich začať znova presadzovať teraz, keď Roe bol prevrátený. Iné štáty prijali takzvané „spúšťacie zákony“, ktoré ukladajú zákazy alebo obmedzenia potratov, ktoré by nadobudli účinnosť iba vtedy, ak a keď bude Roe v. Wade zvrátený. (Napísanie zákonov týmto spôsobom zabránilo ich napadnutiu na súde.) Tieto zákony teraz môžu nadobudnúť účinnosť. Iné štáty prijali novšie zákony obmedzujúce umelé prerušenie tehotenstva, ktoré neboli presadené z dôvodu súdnych príkazov. Aj tieto zákony by teraz mohli nadobudnúť účinnosť.

Niektoré štáty s pro-life zákonodarnými zbormi v minulosti prijali len obmedzené obmedzenia (napríklad 15-týždňový zákaz potratov v Mississippi, ktorý potvrdil súd). Teraz sa môžu rozhodnúť prijať ešte prísnejšie zákony, keď Najvyšší súd vyhlásil, že ústavné právo na potrat neexistuje. Na druhej strane, liberálnejšie štáty sa môžu rozhodnúť prijať politiku chrániacu „právo“ na potrat podľa štátneho práva alebo ústavy štátu.
Deponativ.info
Pozor, "Modláři Spásy" začali přidávat do Bible vlastní slova. O tom, ať následujete ne Boha, ale člověka a vygumujete si (s modláři velmi snadno) první Boží přikázání z Desatera!
PREČO RUŽENEC?More
Pozor, "Modláři Spásy" začali přidávat do Bible vlastní slova. O tom, ať následujete ne Boha, ale člověka a vygumujete si (s modláři velmi snadno) první Boží přikázání z Desatera!

PREČO RUŽENEC?