"Wiara każe nam twierdzić, że poza Kościołem apostolskim rzymskim nikt zbawiony być nie może, że …

"Wiara każe nam twierdzić, że poza Kościołem apostolskim rzymskim nikt zbawiony być nie może, że Kościół to jedyna arka zbawienia, i że ktokolwiek do …
Plandemia = depopulacja > szczepienia >chipy
"Wyklinamy wszystkich odstępców od wiary chrześcijańskiej i wszystkich heretyków razem i każdego z osobna, jakiegokolwiek są imienia i
do jakiejkolwiek sekty należą, i tych, co im wiarę dawają, co ich u siebie przyjmują, co ich popierają i ogółem wszystkich, co ich biorą w obronę".

(Papież Pius IX, Ekskomunika na heretyków)
Andre Ob
Zaczynamy od Bergoglio
KRUCJATA KU MSZY ŚW. RYTU RZYMSKIEGO
Zaczynamy od Jana XXIII-go po kontynuacje na dziś -dzień !
PRAWDZIWY KOŚCIÓŁ POZOSTAŁ W TRADYCJI
Jestem również zablokowany prze tego gostką i mogę tylko tyle powiedzieć ,że szatan na tym portalu ma władzę absolutną !
Rozdzielił wszystkich i każdego z osobna , bo nie wszyscy szukają prawdy i są podatni na poddaństwo fałszywym nawiedzonym filozofom udającym wszechwiedzących .
Trzeba pamiętać , że Msza Św. w rycie rzymskim odprawiana z Mszału z 1962 roku Jana XXIII-go jest ostatnim mszałem …More
Jestem również zablokowany prze tego gostką i mogę tylko tyle powiedzieć ,że szatan na tym portalu ma władzę absolutną !
Rozdzielił wszystkich i każdego z osobna , bo nie wszyscy szukają prawdy i są podatni na poddaństwo fałszywym nawiedzonym filozofom udającym wszechwiedzących .
Trzeba pamiętać , że Msza Św. w rycie rzymskim odprawiana z Mszału z 1962 roku Jana XXIII-go jest ostatnim mszałem uznawanym przez znanych teologów Tradycji . Zatem czy to w Indulcie czy u Bractwa Św.Piusa X-go czy u Sedewakantystów
-Msza Św. jest ważna . Inaczej ma się sprawa do Sakramentów szczególnie Sakramentu Spowiedzi Tradycjonalista nie uznający wytworu masonerii tj. papieży posoborowych nie pójdzie do ks. Indultowca po ten Sakrament , gdyż nie powie mu , że jego ostatnim ważnym papieżem jest Pius XX-sty , bo ten w takim przypadku może nie udzielić mu rozgrzeszenia . Dlatego taki Tradycjonalista MUSI wykonać Sakrament Spowiedzi u swojego wybranego kapłana -kaznodziei, jesli chce być prawdziwie wyspowiadany .