Edward7
2102.9K

Plan niszczenia Kościoła przez masonerię "REPORT 95 "

A) SUKCESY W trakcie metodycznej i nieustannej walki o zniknięcie Kościoła katolickiego osiągnęliśmy znaczne postępy, zgodnie z przewidzianymi celami: Zerwanie wyjątkowej wiary. Jest już wielu, którzy …More
A) SUKCESY
W trakcie metodycznej i nieustannej walki o zniknięcie Kościoła katolickiego osiągnęliśmy znaczne postępy, zgodnie z przewidzianymi celami:
Zerwanie wyjątkowej wiary. Jest już wielu, którzy zaprzeczają i wątpią w podstawowe dogmaty: Obecność eucharystyczną, Boskość i Zmartwychwstanie Jezusa, dziewictwo Maryi, istnienie piekła, aniołów i demonów itp.
Stan schizmy i apostazji, wciąż ukryty, ale już realny.
Kontestacja papieży i ich doktryny (95r? J.P.)
Kontrola nad katolickimi wydawnictwami i publikacjami.
Wpływ/dostęp na nauczanie religii, zwłaszcza na wydziałach kościelnych i w seminariach.
Ci, którzy zostali zinfiltrowani w seminariach i zgromadzeniach zakonnych, zdobywają wpływowe stanowiska i działają skutecznie. Biskupi, księża i katecheci współpracują z nami nieświadomie, ale skutecznie, a także kilka męskich i żeńskich zgromadzeń zakonnych (prawdą jest, że prawie nie mają powołań, które gwarantowałyby ciągłość, ale to już nie jest interesujące). Marginalizacja i …More
V.R.S.
"Matka Boża oczekiwała od Jana Pawła II, szerzenia orędzia pokoju, co można przeczytać w orędziu kierowanym także do Jeleny Vasilij, mającej odmienny charyzmat od tych, którzy widzą Matkę Bożą:
"Pragnę też powierzyć papieżowi to słowo, z którym przybyłam do Medziugorja - Pokój. Niech papież niesie pokój na wszystkie kontynenty świata. "
---
Medjugorje, Gospa i... wszystko wiadomo.More
"Matka Boża oczekiwała od Jana Pawła II, szerzenia orędzia pokoju, co można przeczytać w orędziu kierowanym także do Jeleny Vasilij, mającej odmienny charyzmat od tych, którzy widzą Matkę Bożą:
"Pragnę też powierzyć papieżowi to słowo, z którym przybyłam do Medziugorja - Pokój. Niech papież niesie pokój na wszystkie kontynenty świata. "
---

Medjugorje, Gospa i... wszystko wiadomo.
MEDALIK ŚW. BENEDYKTA
VRS znowu swoje baśnie z mchu i paproci wymyśla...i próbuje ośmieszyć i zniesławić naszego NAJŚWIĘTSZEGO I NAJMĄDRZEJSZEGO PAPIEŻA wybranego przez NIEBO.
MEDALIK ŚW. BENEDYKTA
Quas Primas
Wszystko co nasz Święty Papież powiedział i napisał było przekazem z Nieba...Tylko szatan atakuje świętość...
Nasz Święty Papież działał i pisał pod natchnieniem Ducha Świętego... otrzymał od Boga mądrość większą od Salomona, był obiecaną Iskrą Bożą, był całkowicie oddany Maryi i był przez Maryję prowadzony...Jan Paweł II był mistykiem. - Mistyk oznacza kogoś, kto ma osobistą …More
Quas Primas
Wszystko co nasz Święty Papież powiedział i napisał było przekazem z Nieba...Tylko szatan atakuje świętość...
Nasz Święty Papież działał i pisał pod natchnieniem Ducha Świętego... otrzymał od Boga mądrość większą od Salomona, był obiecaną Iskrą Bożą, był całkowicie oddany Maryi i był przez Maryję prowadzony...Jan Paweł II był mistykiem. - Mistyk oznacza kogoś, kto ma osobistą relację z Bogiem. Bóg jest dla niego kimś żywym, z kim się komunikuje. Może z nim rozmawiać, ale nie tylko mówić, także słuchać. Otwierać się na drugiego i starać się go zrozumieć - powiedział Grzegorz Górny.

( był mądry jak tuzin profesorów)
,,On Był Moim Przyjacielem'' - Kard. Meisner Joachim
https://polskieradio24.pl/130/8655/artykul/2465321,grzegorz-gorny-jan-pawel-ii-byl-mistykiem
MEDALIK ŚW. BENEDYKTA
,,16 września 1982 r., Matka Boża, poprzez Jelenę Vasilj, która wewnętrznie słyszy Jej głos tj. mentalnie, wyraźnie mówi na temat papieża: "Bóg dał mu pozwolenie na pokonanie szatana".
Matka Boża oczekiwała od Jana Pawła II, szerzenia orędzia pokoju, co można przeczytać w orędziu kierowanym także do Jeleny Vasilij, mającej odmienny charyzmat od tych, którzy widzą Matkę Bożą:
"Pragnę też …More
,,16 września 1982 r., Matka Boża, poprzez Jelenę Vasilj, która wewnętrznie słyszy Jej głos tj. mentalnie, wyraźnie mówi na temat papieża: "Bóg dał mu pozwolenie na pokonanie szatana".

Matka Boża oczekiwała od Jana Pawła II, szerzenia orędzia pokoju, co można przeczytać w orędziu kierowanym także do Jeleny Vasilij, mającej odmienny charyzmat od tych, którzy widzą Matkę Bożą:
"Pragnę też powierzyć papieżowi to słowo, z którym przybyłam do Medziugorja - Pokój. Niech papież niesie pokój na wszystkie kontynenty świata. Niech swymi słowami oraz swym nauczaniem jednoczy chrześcijan. Niech także to przesłanie, które dzięki modlitwie otrzymał od Boga, zanosi przede wszystkim do ludzi młodych. Bóg będzie wówczas dla niego natchnieniem."
I rzeczywiście tak było. Jan Paweł II, głosił orędzie pokoju i miłości, jeżdżąc po całym globie, jednocząc ludzi różnych wyznań religijnych. Papież w szczególny sposób upodobał sobie także ludzi młodych i to właśnie on 31 marca 1985 ustanowił Międzynarodowy Dzień Młodzieży. Wielokrotne przemówienia Ojca świętego do młodzieży, świadczą o tym, że pokładał on nadzieję w młodym pokoleniu.''
Matka Boża o Janie Pawle II
V.R.S.
No OK, to poczytaliśmy sobie baśnie z mchu i paproci. A teraz jak wyglądała wówczas smutna rzeczywistość czyli współczesne przemówienie JPII do wierchuszki żydowskiej organizacji masońskiej:
To a group of representatives of the "B'nai B'rith International" (March 11, 1996) | John Paul II
Quas Primas
To wklejam po polsku, niech Medalikowa czyta ze zrozumieniem.... Chociaż, czy ona cokolwiek rozumie?
----------------------------------------------------------------------------------
PRZESŁANIE JEGO ŚWIĘTOŚCI JANA PAWŁA II
DO GRUPY PRZEDSTAWICIELI
„B'NAI B'RITH INTERNATIONAL”

Poniedziałek, 11 marca 1996
Drodzy przyjaciele,
Mam przyjemność powitać po raz kolejny grupę przedstawicieli B nai B'rith …More
To wklejam po polsku, niech Medalikowa czyta ze zrozumieniem.... Chociaż, czy ona cokolwiek rozumie?
----------------------------------------------------------------------------------
PRZESŁANIE JEGO ŚWIĘTOŚCI JANA PAWŁA II
DO GRUPY PRZEDSTAWICIELI
„B'NAI B'RITH INTERNATIONAL”

Poniedziałek, 11 marca 1996

Drodzy przyjaciele,
Mam przyjemność powitać po raz kolejny grupę przedstawicieli B nai B'rith International . Znaczenie Waszej wizyty polega na tym, że jest ona dla nas wszystkich okazją do ponownego zaangażowania się we wspólne wysiłki potrzebne do budowania coraz większego zrozumienia i solidarności między katolikami i Żydami. W czasie, gdy nadzieje na pokój ponownie zostały zniweczone przez niedawne ataki terrorystyczne w Jerozolimie i Tel-Awiwie, musimy odnowić naszą modlitwę i nasze wysiłki, aby kłaść nacisk na to, co łączy, a nie na to, co dzieli i dzieli.
Niezbędnym narzędziem pogłębiania wzajemnego zrozumienia i tworzenia coraz bliższych relacji między katolikami i Żydami jest edukacja. W tej edukacji istotnym elementem obu naszych tradycji jest pamięć. Pamięć o naszych tradycjach, o dobrych i złych stosunkach z przeszłości, powinna nas uczyć pokornej wiary i ufnej nadziei. Powinna nas prowadzić, gdy staramy się „czynić sprawiedliwość, miłować dobroć i pokornie obcować z Bogiem naszym” (por. Mich. 6, 8). Wzmocni to naszą odpowiedzialność i zaangażowanie.
To jest droga, na której jesteśmy oddani i modlę się, aby Wszechmogący, Stwórca nieba i ziemi, obdarzył nas swoim hojnym miłosierdziem i łaską, abyśmy naprawdę razem kroczyli tą drogą. Dla was wszystkich proszę o obfite Boże błogosławieństwo.
V.R.S.
@Quas Primas
I jak pani myśli? Czy Bóg zesłał obfite błogosławieństwo dla "drogich przyjaciół" JPII czyli żydowskich masonów pracujących od dłuższego czasu nad rozmontowaniem Religii Katolickiej?
Quas Primas
W/g Medalikowej i jej podobnych tak.
Według mnie oczywiście, że nie!
MEDALIK ŚW. BENEDYKTA shares this
21.1K
Konieczne jest usunięcie aspektu "Ofiary" i ograniczenie go do wymiaru "Braterskiej Wieczerzy".
W ten sposób nie będzie ona już miała żadnej wartości sakramentalnej i stanie się zwykłym spotkaniem pozbawionym treści.
Jest to nasze wielkie dążenie, ponieważ gdy katolicka Msza zostanie zniszczona, zniszczymy sam Kościół od wewnątrz, bez krwawych prześladowań, poprzez kapitulację samych katolików.More
Konieczne jest usunięcie aspektu "Ofiary" i ograniczenie go do wymiaru "Braterskiej Wieczerzy".
W ten sposób nie będzie ona już miała żadnej wartości sakramentalnej i stanie się zwykłym spotkaniem pozbawionym treści.
Jest to nasze wielkie dążenie, ponieważ gdy katolicka Msza zostanie zniszczona, zniszczymy sam Kościół od wewnątrz, bez krwawych prześladowań, poprzez kapitulację samych katolików.
Triumf jest w zasięgu ręki.
Neo Kowalski
Już wielu "letnich katolików " przyłożyło siekierę do pnia świetego Sakramentu Eucharystii przyjmując go : na stojąco, do ręki, od świeckich szafarzy , zrównujac sposób przyjęcia Pana Boga z przyjęciem plasterka kiełbasy do degustacji w supermarkecie! Zgroza !
M K
i przez kobiety w spodniach, to najważniejsze a nie wymienione.
woj_tek shares this
4
Edward7
Bractwo zastępuje Boże Ciało
Watykan Bergoglio traktował niedzielne święto Bożego Ciała jako „pamiątkę fakultatywną”, zastępując tę uroczystą okazję pierwszym „Światowym Spotkaniem o Ludzkim Braterstwie”. Masońskie „braterstwo” było na porządku dziennym – wraz z okropnie męczącą rozrywką, w tym tanecznymi ruchami gejowskimi... Było jeszcze jedno oficjalne podpisanie kolejnego uniwersalistycznego …More
Bractwo zastępuje Boże Ciało

Watykan Bergoglio traktował niedzielne święto Bożego Ciała jako „pamiątkę fakultatywną”, zastępując tę uroczystą okazję pierwszym „Światowym Spotkaniem o Ludzkim Braterstwie”. Masońskie „braterstwo” było na porządku dziennym – wraz z okropnie męczącą rozrywką, w tym tanecznymi ruchami gejowskimi... Było jeszcze jedno oficjalne podpisanie kolejnego uniwersalistycznego dokumentu: ten promował „środowiskowe” i „duchowe braterstwo” i jak można się domyślić, pominął jakiekolwiek odniesienia do katolicyzmu. Sam Bergoglio nie mógł tego zrobić z powodu niedawnej operacji, ale stary dobry Pietro Parolin (sekretarz stanu) i Mauro Gambetti (arcyprezbiter Bazyliki św. Piotra) utrzymywali fort.

Według LifeSite News, to antykatolickie wydarzenie zostało zaplanowane kilka miesięcy temu, wypychając uroczystość Bożego Ciała z myśli i z oczu. Pod każdym względem nie było w nim zbyt wielu uczestników, ani stałych graczy, ani wybitnych zaproszonych gości. Nawet Andrea Boccelli w słoneczne rzymskie popołudnie nie wystarczył, by przyciągnąć ludzi.
Silere Non Possum zdradza nam kilka szczegółów. Jego przetłumaczone nagłówki brzmią: „PAPIEŻ JEST HOSPITALIZOWANY, A GAMBETTI PRZEKSZTAŁCA BAZYLIKĘ W PUB”! Z artykułu:

Jeśli Bergoglio żywi się płynną dietą, Mauro Gambetti nie. Dziś na via della Conciliazione głównym gościem jest Parmigiano Reggiano. Dla franciszkanina, który uwielbia spożywać posiłki z potężnymi, a już na pewno nie z biednymi, to wydarzenie Braterstwa Ludzkiego jest okazją do wysłania jasnego przesłania JE Mons. Salvatore Fisichella. Gambetti zdecydowanie sprzeciwia się temu, by "papież" powierzył arcybiskupowi zarządzanie Jubileuszem 2025. Przecież nie mogło być inaczej, biorąc pod uwagę katastrofalne skutki zarządzania Bazyliką św. Piotra.
Podczas gdy "Papież", także do biskupów ISE, po raz kolejny skierował zaproszenie do ubóstwa, Mauro Gambetti nie porzuca drogi przebytej od czasu przybycia do Watykanu. Nagrody Nobla, celebryci i tysiące pieniędzy wydane na reklamę i organizację wydarzenia, które nie ma racji bytu. Bazylika Watykańska stała się treścią do wypełnienia, ponieważ została opróżniona ze swojej istoty: modlitwy. Opadający tynk, kurz, nadzy mężczyźni na ołtarzu nie wystarczali. Dziś w atrium bazyliki urządzono prawdziwy bankiet, który zapewne przypomina Gambettiemu pola Romanii, gdzie można wypić aperitif z sianem i skrzyniami.

„Od Watykanu do Camporelli to chwila” – relacjonuje kard. Bez mszy, bez modlitwy. W pierwszych nieszporach uroczystości Bożego Ciała plac chrześcijaństwa zamienia się w istny cyrk.
….. W międzyczasie zatrudniono jednak wielu stróżów prawa, bazylika jest niedostępna, a utracone pieniądze są porażające.
Fraternity replaces Corpus Christi