Clicks2.8K
Edward7
114

List księdza do biskupów

Drodzy członkowie Świętego, Katolickiego i Apostolskiego Kościoła Szkocji,
Dzisiejszego ranka poczułem się głęboko zasmucony i zły, gdy zobaczyłem, że ludziom trzeba odmawiać wstępu do jednego z naszych kościołów katolickich w naszej archidiecezji Glasgow, ponieważ było tam już 50 osób, i w posłuszeństwie Arcybiskupowi i Episkopatowi Szkocji , ta procedura musiała zostać przeprowadzona przez całą Archidiecezję . Później powiedziano mi, że pewien mężczyzna, jego żona i syn, po przejechaniu 15 mil, zostali odrzucani, od kilku tygodni, i teraz ponownie, ponieważ było już 50 wiernych.

To żenujące, szokujące. „Czy nie mógłbyś spędzić ze mną godziny? Jezus powiedziałby:„ Nie, nie możesz, ponieważ Philip Tartaglia i konferencja biskupów Szkocji mówią nie, tylko 50 osób jest wpuszczonych.

Czy jesteś posłuszny rządowi, który broni cudzołóstwa, aborcji, sodomii i transpłciowości? Dlaczego biskupi Szkocji są posłuszni takim ustawodawcom?
Przestrzeganie praw / wytycznych faszystowskiego, komunistycznego rządu, który wystraszył ludzi i zmusza ich do działania w strachu, to rząd, któremu jesteście posłuszni! Matka Boża ostrzegła w Fatimie, że Rosja będzie szerzyć swoje błędy na całym świecie, powodując wojny i prześladowania Kościoła. Zdaję sobie sprawę, że nie dotyczy to wyłącznie Szkocji, ale jako kapłan wyświęcony 26 lat temu w Szkocji zamierzam skupić tutaj swoją krytykę. Jedno z tych prześladowań Kościoła ma miejsce teraz. Rząd, w swoich prawach eliminacji wolności i przez strach, powiedział, że kościoły powinny być zamknięte, że lud Boży nie powinien gromadzić się w Jego domu i celebrować / przyjmować sakramentów, głównego środka zbawienia ich dusz. .

Biskupie, jesteś od Boga czy ze świata?
To znęcanie które dzieje się na twoich oczach i chętnie się z tym zgadzasz? Czy to dobry "wypas"? Nigdy w historii Matki Kościoła nie podlegał prawu państwa. Kościół nie jest i nigdy nie podlegał państwu;
jest to jasne we wszystkich encyklikach dotyczących relacji między Kościołem a państwem, wydanych przez Jeden, Święty, Katolicki i Apostolski Kościół. To przerażające, że biskupi poszli na kompromis w tym jasnym nauczaniu, swoim posłuszeństwem wobec państwa do tego stopnia, że sakramenty, główny środek zbawienia, są odmawiane nawet umierającym. To okropne.

I nie waż się mówić mi, że to z powodu Covid 19, choroby, która ma 99,79% wskaźnika wyzdrowienia!
Tak, śmiertelność 1 na 500. Choroba, która według 42 badań pokazuje, że przy szybkim leczeniu i prawidłowej i odpowiedniej dawce hydroksychlorochiny całkowity powrót do zdrowia wzrasta między 33 a 50%. Przekonaj się sam! - To nie jest badanie, ale przegląd 42 badań!

Dla przedstawionych przeze mnie punktów / krytyki zacytuję prawdę podaną przez naszego Pana w 4 Ewangeliach, pokazując, jak te obecne działania są wbrew Jego woli, zaprzeczają Jego woli. Odniosę się również do innych cytatów z pism świętych i życia świętych.
Od początku nasi biskupi zamknęli nasze kościoły, miejsce zamieszkania Jezusa Chrystusa w Najświętszym Sakramencie.
Woda święcona została zabrana z naszych kropielnic, którymi pobłogosławiliśmy się wchodząc do domu Jezusa, przypominając nam o przymierzu, które Bóg zawarł z nami na chrzcie -"Zaprawdę, zaprawdę, powiadam ci, jeśli się ktoś nie narodzi z wody i z Ducha, nie może wejść do królestwa Bożego"- Jana 3.
Czy Bóg użyje Wody święconej, aby przenieść choroby na wiernych naśladowców Jego Syna, którzy pamiętają o Jego przymierzu?

W weekend przed zamknięciem ogólnokrajowym w poniedziałek 23 marca biskupi zamknęli nasze kościoły, odmawiając dostępu. „Przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy są znużeni i obciążeni, a dam wam odpocznienie. Weźcie moje jarzmo i uczcie się ode mnie, bo jestem cichy i pokorny sercem, a znajdziecie ukojenie dla dusz waszych!” - Mateusz 11.
Kiedy owce przestraszyły się wilczego "Covida", wy, pasterze, odmówiliście im wejścia, aby być z ich Panem, Tym, przez którego zostały stworzone, ich Zbawicielem, z Jego Prawdziwą Obecnością, Ciałem, Krwią, Duszą i Boskością w Najświętszym Sakrament ołtarza. Przykro mi to mówić, ale mówię wprost, to szokujące, żenujące.

Rozważ modlitwę, której anioł nauczał małe dzieci w Fatimie -
Boże mój, wierzę w Ciebie, uwielbiam Cię, ufam Tobie, kocham Cię! Przepraszam Cię za tych, którzy w Ciebie nie wierzą, którzy Cię nie uwielbiają, którzy Tobie nie ufają i którzy Cię nie kochają! Trójco Przenajświętsza, Ojcze, Synu, Duchu Święty w najgłębszej pokorze cześć Ci oddaje i ofiaruję Ci Najdroższe Ciało, Krew, Duszę i Bóstwo Jezusa Chrystusa, obecnego na ołtarzach całego świata, jako wynagrodzenie za zniewagi, świętokradztwa i obojętności, którymi jest On obrażany. Przez nieskończone zasługi Najświętszego Serca Jezusa i Niepokalanego Serca Marii proszę Cię o nawrócenie biednych grzeszników. Amen.

Wy, biskupi Szkocji, odrzuciliście adorację, wy jesteście tymi, którzy rzeczywiście wywołują zniewagi, świętokradztwa i obojętność, którymi On sam jest obrażany, odmawiając wiernym czasu w rzeczywistej obecności Jezusa. I wtedy, gdy najbardziej tego potrzebują.

Mogą odpowiedzieć: ale mogli mieć Covid, mogli zarazić się w kościele!
Czy Ojciec pozwoli, aby dom Jego Syna był ośrodkiem przenoszenia chorób, kiedy owce zbliżą się do Jego Syna, aby znaleźć spokój w ich duszach? Nie. " Czy jednak Syn Człowieczy znajdzie wiarę na ziemi, gdy przyjdzie?"- Łukasz 18.8

Jakie wskazówki i przykład dają nam święci?
Św.Augustyn, biskup i doktor naszego Świętego Kościoła Katolickiego, mówi o pasterzach, to znaczy o biskupach i nas, kapłanach, których broniliśmy i przestrzegaliśmy wcześniejszych praktyk:
„Zobaczmy, jak Słowo Boże, które nikomu nie pochlebia, jest skierowane do pasterzy, którzy karmią siebie samych, a nie owce. Pijesz mleko, nosisz wełnę, ale nie karmisz moich, nie wzmocniliście słabych, nie uzdrowiliście chorych, nie opatrzyliście kalekich, nie oddaliście zgubionych, nie odszukaliście zgubionych; osłabiliście silnych; a moje owce są rozproszone, ponieważ ich nie ma pasterzy ”.

Nie tylko zamknęliście kościoły i nie pozwoliliście ludziom spędzać czasu w Rzeczywistej Obecności, ale przestaliście odprawiać pogrzeby, zaprzeczając czasowi żałoby przy ołtarzu Pańskim, i modlącym się za swoich bliskich
 : „Wszystko, o co proszę, to pamiętajcie o Ołtarzu Boga ”- Sw Monika.
W szpitalach, w których ludzie umierali, odmawiano im dostępu do kapłanów, a tym samym do sakramentów, głównego środka zbawienia ich dusz, przebaczenia grzechów, rozgrzeszenia za ich dusze, które dusze w stanie łaski, pomagając im w ten sposób usunąć lęk przed śmiercią, pomagając im znaleźć pokój w miłosierdziu Jezusa ...

Jak mówi Compendium Catechism of the Catholic Church, napisane przez Papieża Benedykta XVI: W jaki sposób odpuszczane są grzechy? (# 200)
Pierwszym i głównym sakramentem odpuszczenia grzechów jest chrzest. Za grzechy popełnione po chrzcie Chrystus ustanowił sakrament pojednania lub pokuty, przez który ochrzczony jest pojednany z Bogiem i Kościołem.
Dlaczego Kościół ma moc odpuszczania grzechów? (# 201)
Kościół ma misję i władzę odpuszczania grzechów, ponieważ sam Chrystus mu to powierzył: „Weźmijcie Ducha Świętego, jeśli komu odpuścicie grzechy, są im odpuszczone; komu zatrzymacie, są im zatrzymane” - Jan 20

Tę waszą misję, ten obowiązek pasterzy zaniedbaliście, nie upewniając się, że ksiądz jest do dyspozycji umierających w chwili wielkiego strachu.
- Ale mógł złapać Covida i zginąć! Słucham w odpowiedzi.
Czy Ojciec pozwoli, aby choroba przeszła na kapłana / kapłanów, z którymi Jezus dzielił swoje kapłaństwo, starając się godnie sprawować sakramenty, główny środek zbawienia, na chore i umierające dusze? Czy masz wiarę, ufasz Jezusowi, który podzielił z tobą swoje kapłaństwo?
Czy Jezus bał się dotknąć trędowatych?


W Ewangelii Jezus mówi nam o synu, który powiedział „tak”, który poszedł do winnicy swojego ojca, aby pracować, ale nigdy nie poszedł. Kiedy zostałeś mianowany biskupem, obiecałeś iść i opiekować się trzodą Pańską, ale zamiast tego poszedłeś na świat, słuchałeś Jego instrukcji i narzucałeś je ludziom, nie wprowadzając w życie nauczania i dróg Jezusa.

Życie / przykład świętych -
Święty Robert Bellarmin, biskup i doktor Kościoła, święto 17 września. W czasie wielkiej choroby, w czasie reformacji, plagi, która pustoszyła Europę, poświęcił się czyszczeniu i bandażowaniu ran zarażonych dżumą; Jakiego środka do dezynfekcji rąk użyłeś? Proszę powiedz mi, jeśli wiesz, lepiej to zrozumiem!
Matka Teresa służyła ubogim, opiekując się nimi, lecząc ich rany, pomagając w chorobie. Ile ona żyła? 87! Iluż poszło za nią, dołączyło do jej zakonu, tej, która całkowicie oddała się służbie Bogu i bliźniemu. „Po owocach poznacie drzewo”.

Jeśli naprawdę staramy się być pasterzami poprzez kapłaństwo, którym Chrystus podzielił się z nami, to są to przykłady, których powinniśmy szukać, naśladować i w ten sposób ufać mocy Chrystusa, starając się czynić wolę Ojca przez natchnienie Ducha. Święty i bez strachu.
I wreszcie Msza św. I to, jak została przez was zmieniona, biskupi.


Msza św., Celebracja ofiary Chrystusa na krzyżu za przebaczenie naszych grzechów, ustanowienie Najświętszej Eucharystii, podczas której słuchamy Słowa Bożego, aby pomóc nam kierować naszymi działaniami, aby pokazać naszą wiarę w Jezusa Chrystusa, naszego Zbawiciela.
Zamknęli nasze kościoły, odmawiając ludziom Mszy, Ciała, Krwi, Duszy i Boskości Jezusa Chrystusa: „Powiadam wam uroczyście, że jeśli nie będziecie spożywać ciała Syna Człowieczego i nie będziecie pili jego krwi, nie będziecie mieli życia w sobie. ”. - Jana 6:53.

Nie pozwalali owcom przyjąć Pana w Komunii świętej, kiedy najbardziej Go potrzebowały. Zamiast robić to, co nakazał mu Chrystus, zrobili to, co nakazał rząd:

Trzymajcie się z dala od siebie. Kapłani, oddzielajcie ludzi, oddalajcie ich od siebie, nie śpiewajcie, liturgię należy sprawować w bardzo "higieniczny - dystansowy" sposób. Muszą wszyscy wierne nosić maski, mimo że WHO przyznało się w BBC, w czerwcu 2020 ; że zmiana polityki w stosunku do masek nie było ze względu na nowe dowody, ale raczej ze względu na „lobbing politycznny
. - D Cohen, korespondent medyczny BBC
Jednak ludziom trudno jest mówić; wejść w obecność Boga, ukazując swoją indywidualność twarzy, jak Bóg ich stworzył. To haniebne.

W kalendarzu trydenckim 3 września obchodzimy święto św. Piusa X, wielkiego pasterza owiec, który w pełni rozumiał wartość liturgii jako modlitwę Kościoła, który podoba się Ojcu. Sprzeciwiacie się takiej celebracji w wyraźnym posłuszeństwie światu. Czemu?
Nie można by nie pomyśleć, że gdyby Pan Jezus przyszedł do takich kościołów, zerwałby wasze taśmy separacyjne, wyrzuciłby wasze butelki środka odkażającego i maski i powiedziałby, że dom mojego Ojca będzie nazwany domem modlitwy, ale wy uczyniliście go ziemskie legowisko, które podąża za praktykami świata i ciała! Na zewnątrz !
- «Napisane jest: Mój dom ma być domem modlitwy, a wy czynicie z niego jaskinię zbójców» Mateusz 21 .

Księża muszą dezynfekować ręce przed udzieleniem Komunii, jak powiedział mi Felipe Tartaglia w liście, w którym instruował mnie, żebym postępował zgodnie z wytycznymi, albo inaczej! Po przyjęciu Komunii św. Ludzie muszą opuścić kościół; nie powinni zostawać / wracać do ławek. Ludziom należy odmówić czasu w prawdziwej obecności ich Zbawiciela, Tego, który poświęcił się dla przebaczenia grzechów, Pana i Mistrza. Zaprzecza to bezpośrednio przykładowi świętych Kościoła, którzy w swoim życiu pokazują, jak ważne jest przebywanie w obecności właśnie otrzymanego Jezusa.

Biskupi Szkocji zgodzili się zawiesić wybór rozdawania i przyjmowania Komunii Świętej na język podczas obecnej "pandemii" ze względu na kontrolę zakażeń. Nie jest to próba zmiany praw liturgicznych. Jest to rozsądny środek tymczasowy. w tej pandemii ”. - list wysłany do mnie przez Philipa Tartaglia, 20 sierpnia 2020 r.


Wy, biskupi, nie macie prawa ani władzy odbierać ludowi możliwości przyjmowania Komunii świętej na język!

To ludzie muszą wybierać, a nie wy, którzy dyktujecie rzeczy sprzeczne z naukami i zasadami Matki Kościoła.
Jezu, który posługuje się kapłanem, z którym dzielił swoje kapłaństwo, czy przejdzie chorobę przez udzielanie Komunii Świętej? Cytuję ponownie:

"Czy jednak Syn Człowieczy znajdzie wiarę na ziemi, gdy przyjdzie?"

Publikując ten list, jako kapłan zmagający się z obecną sytuacją, naprawdę wierzę, że działam zgodnie z wolą Bożą, podobając się Ojcu i podążając za natchnieniem Ducha Świętego, dając jasność słowom Chrystusa. Wierzę, że cytatami z Ewangelii wypowiedziałem się na korzyść Jezusa w obecności ludzi, jak nakazuje Jezus, i wierzę, że powinien to zrobić prawdziwy pasterz. (Mateusz 10:32) (…)
Tym, których oskarżam, mówię, aby się zastanowili, zrozumieli, czego Chrystus chce od nas, pasterzy, i żeby powrócili do Ojca jak Syn marnotrawny - pamiętając, że Chrystus mówi nam: „Będzie więcej radości w niebie nad skruszony grzesznik niż dziewięćdziesięciu dziewięciu dobrych ludzi, którzy nie potrzebują pokuty. " - Łukasz, 15.

I jako drobnostka , niech nikt z nas nie zapomina: „Pamiętaj drogi chrześcijaninie: masz tylko jedną duszę do zbawienia, Boga, którego możesz kochać i któremu służyć, wieczność, i oczekiwać, wkrótce nadejdzie śmierć, nadejdzie sąd, a potem niebo lub piekło! piekło na wieki! " (Sw. Teresa z Ávila).
Tak, my, kapłani, mamy wiele dusz do zbawienia, a ponieważ zostało nam powierzone kapłaństwo, tym większy będzie nasz Sąd!


Niech Bóg was wszystkich błogosławi i niech wszyscy zjednoczymy się w Chrystusie Jezusie, aby wypełnić Jego wolę.
Bracie Chrystusa w kapłaństwie,

O. Stephen Dunn
Od 26 lat kapłan Archidiecezji Glasgow.
stephen.dunn@rcag.org.uk

https://catholictruthblog.com/2020/09/29/scots-priest-challenges-bishops-response-to-lockdown-covid-19-restrictions/#comments
Ten list to takie przypomnienie , aby znów nie zamykali kościołów , gdyż to z całej „pandemii” to było najgorsze i może wrócić ... i jeszcze Komunia do ręki - która niestety została .
CHWAŁA BOGU W TRÓJCY ŚWIĘTEJ JEDYNEMU
83

Drodzy Biskupi, chcemy wam przypomnieć do kogo należy
Kościół Święty.


A należy On do Boga.

Z fb, Zofia Gadawska facebook.com/…-Poczętej-M-K-415755482523264/

Wy macie wypełniać tylko Jego Wolę!

Praw Bożych trzeba strzec, wypełniać i pielęgnować w sercach ludzkich a nie rujnować! Prawo Boże nie ma nic wspólnego z prawami Rządowymi a na pewno nie z restrykcjami jakie na nas nałożono.

More
83

Drodzy Biskupi, chcemy wam przypomnieć do kogo należy
Kościół Święty.


A należy On do Boga.

Z fb, Zofia Gadawska facebook.com/…-Poczętej-M-K-415755482523264/

Wy macie wypełniać tylko Jego Wolę!

Praw Bożych trzeba strzec, wypełniać i pielęgnować w sercach ludzkich a nie rujnować! Prawo Boże nie ma nic wspólnego z prawami Rządowymi a na pewno nie z restrykcjami jakie na nas nałożono.

Pytamy się wiec was, kto wam dał takie prawo by łamać Przykazania Boże?!

Bóg każe dzień Święty święcić.

Kościół nakazuje: W niedziele i święta Uczestniczyć mamy we Mszy Świętej.

Kim jesteście by podważać Prawo Boże i Kościoła Jego dając na Nie Dyspensy?! Zamiast bronić Świąt Zmartwychwstania, pozamykaliście Kościół który nie należy do was tylko całej wspólnoty wierzących.

Bóg stworzył nas na swój obraz i podobieństwo. Wy kazaliście zakryć przed Nim oblicza nasze. Dopuściliście się ataku na Tradycję Kościoła i Jego Prawa. Odebraliście ludziom w szpitalach możliwość ostatniego namaszczenia i pojednania się z Bogiem. Ludzie umierają bez Sakramentów.

Czy zdajecie sobie sprawę z tego co zrobiliście?

Że to jest Grzech przeciw Duchowi Świętemu?!

Ludzkie dusze umierają bez pojednania się z Bogiem! Gdzie taka dusza trafi?!

Najświętsze Ciało Pańskie jest rozrzucane po posadzkach kościoła i deptane gdy Je przyjmują do ręki!

Puste kropielnice które jak uczy Kościół dają ochronę przed diabłem i oczyszczają nasze dusze i ciała żegnając się znakiem Krzyża.

Odrzuciliście Dogmat Asystencji Ducha Świętego w procesie powstawania Jego Tradycji i Orzeczeń.

Jest to grzech przeciw Duchowi Świętemu. Apelujemy do wszystkich proboszczów parafii w Polsce: Jeśli nasz Episkopat i biskupi Diecezjalni łamią Prawa Boże i Kościelne które to Duch Święty ustanowił na Soborach i zapieczętował Bullą i Kanonami nie musicie ich słuchać. Gdyż napisane jest: Najpierw trzeba słuchać Pana Boga, potem ludzi.

Bo wy ślubowaliście najpierw Bogu, potem biskupowi.

Ci którzy nie strzegą Praw Bożych i nie pielęgnują w sercach Ludzkich Tradycji jaką to Duch Święty kształtował przez wieki w ludzkich sercach, powinni opuścić bramy Kościoła by nie doprowadzić do upadku dusz ludzkich i ich wiary oraz Bojaźni Bożej z której rodzi się wiara i postawa przed Bogiem.

Kościół należy do Jezusa Chrystusa!

Pytamy się was:

Jakim prawem mamy dni Judaizmu i Islamu w Kościele Chrystusowym?! Oni nie uznają Chrystusa za swojego Mesjasza i Zbawiciela a na pewno nie uważają Go za Boga.

To zmieszanie brudu z Czystością jest demoniczne. To święto Antychrysta w Kościele Jezusa Chrystusa.

Nie pozwolimy wam zniszczyć wiary Katolickiej, Sakramentów.

Pytamy się więc was: Jakim prawem oddaliście Władzę Kościoła który nie należy do was tylko do Chrystusa, władzą Państwowym, Cezarom tego świata którzy przyjęli od szatana trzy Dary z pustyni?!

Dopuściliście się ataku na Kościół Święty, Jego Prawa, Sakramenty i uczyniliście z Niego Jaskinię zbójców!

Siedzibę dla Hien i Demonów w nędznym dialogu bez nawracania.

W Prezbiteriach nie ma świętości tylko same profanacje przez protestanckie denominacje!

Apelujemy do was:

Przywróćcie dawny ład i porządek w Kościele!

Godne przyjmowanie Ciała Pańskiego przy Balaskach, wodę święconą do kropielnic, kapłani mają chodzić do chorych po szpitalach jak dawniej!

Wyrzućcie grupy protestanckie z Kościoła które mącą ludziom w głowach i profanują Prezbiteria!

Apelujemy do wszystkich Polaków wiernych i tych co się jeszcze nie nawrócili:

Brońcie Kościoła i wiary Apostolskiej Katolickiej!

Brońcie waszych Parafii gdyż one nie należą do Biskupów czy Diecezjalnego Biskupa tylko do was gdyż to wasi pradziadkowie, dziadkowie, rodzice dawali na wybudowanie tych Domów Bożych pieniądze, wielu z nich sami je pomagali budować.

Natomiast wy utrzymujecie Je i dbacie przez całe życie. Biskupi nie dali na to ani grosza tylko czerpią korzyści z tych parafii na swoje wygodne życie w Pałacach!

Zdejmijcie maski w Kościele i nie bójcie się tego co zabija ciało.

Bójcie się raczej tego co duszę może zabić!

Na dzień dzisiejszy to restrykcje Episkopatu zabijają w was wiarę i duszę.

Sami nie wchodzą a innym nie pozwalają!


Jeszcze raz apelujemy do władz Episkopatu:

Na litość Boską, nie oddawajcie Władzy Kościoła pod dyktando Cezarom Rządowym!

A jeśli już nie chcecie służyć temu Kościołowi i wiernym, których mieliście prowadzić po ścieżkach zbawienia, to odejdźcie a władzę Kościoła niech przejmą Hierarchowie godni tej władzy Apostolskiej którzy mienią się-Pasterzami Jezusa Chrystusa na śmierć i życie którzy nigdy nie poddadzą się restrykcjom Cezarów Rządowych tylko oddają życie za Kościół i Jego owieczki.

Panie Boże, przywróć Bojaźń Twoją całemu Episkopatowi.
CHWAŁA BOGU W TRÓJCY ŚWIĘTEJ JEDYNEMU
67

To przerażające, że biskupi poszli na kompromis w tym jasnym nauczaniu, swoim posłuszeństwem wobec państwa do tego stopnia, że sakramenty, główny środek zbawienia, są odmawiane nawet umierającym. To okropne.

I nie waż się mówić mi, że to z powodu Covid 19, choroby, która ma 99,79% wskaźnika wyzdrowienia!


Tak, śmiertelność 1 na 500. Choroba, która według 42 badań pokazuje, że przy szybkim …More
67

To przerażające, że biskupi poszli na kompromis w tym jasnym nauczaniu, swoim posłuszeństwem wobec państwa do tego stopnia, że sakramenty, główny środek zbawienia, są odmawiane nawet umierającym. To okropne.

I nie waż się mówić mi, że to z powodu Covid 19, choroby, która ma 99,79% wskaźnika wyzdrowienia!


Tak, śmiertelność 1 na 500. Choroba, która według 42 badań pokazuje, że przy szybkim leczeniu i prawidłowej i odpowiedniej dawce hydroksychlorochiny całkowity powrót do zdrowia wzrasta między 33 a 50%.

Przekonaj się sam! - To nie jest badanie, ale przegląd 42 badań!
zeflik13
1-służba zdrowia 2- oświata 3- kapłani. To są grupy, które najbardziej oszaleli bo uwierzyli w „pandemie " zostali zarażeni COVID -20
wacula25wp.pl
Dobowy przyrost zgonów wyniósł 26 osób (2 osoby zmarły z powodu COVID-19, 24 osoby – z powodu współistnienia COVID-19 z innymi schorzeniami). Od początku epidemii zmarło już 2 630.

Łączna liczba potwierdzonych w Polsce przypadków wzrosła do 100 074.
jac505
Za czasów Pana Jezusa, nieprzyjaciele chcieli zaatakować Jezusa i całe Jego dzieło od zewnątrz, jednak nie mieli skutecznego sposobu. Udało im się to dopiero za pomocą Judasza - który dwom panom chciał służyć. Tak jak zgromadzenie Pana Jezusa zostało zaatakowane od wewnątrz, tak i teraz następuje atak przez osoby najwyżej postawione w hierarchii Kościoła, które weszły w kolaborację z wielkimi …More
Za czasów Pana Jezusa, nieprzyjaciele chcieli zaatakować Jezusa i całe Jego dzieło od zewnątrz, jednak nie mieli skutecznego sposobu. Udało im się to dopiero za pomocą Judasza - który dwom panom chciał służyć. Tak jak zgromadzenie Pana Jezusa zostało zaatakowane od wewnątrz, tak i teraz następuje atak przez osoby najwyżej postawione w hierarchii Kościoła, które weszły w kolaborację z wielkimi tego świata. Zostaniemy, jak nasz Pan, bardzo boleśnie, śmiertelnie unieruchomieni, UKRZYŻOWANI. Panie Jezu przyjdź !
V.R.S.
Jutro kai Szudricha-Przeciszewskiego ogłosi że ten ksiądz uległ zwiedzeniu mrotkizmem-rekinizmem i nie można mu ufać.
Weronika....S
Zamieszanie to spowodowali decydenci Kościoła Katolickiego, podpuszczeni przez masonów hierarchowie. Nie odważyliby się na to, gdyby wiedzieli, że mają Bożych kapłanów i wierny Bogu lud. Ale to konsekwencja Reformacji, ciąg dalszy to SWII i aktualnie ucisk oraz prześladowanie katolicyzmu po 11 III 2020 zaakceptowane przez kapłanów.
CHWAŁA BOGU W TRÓJCY ŚWIĘTEJ JEDYNEMU
66

Nie można by nie pomyśleć, że gdyby Pan Jezus przyszedł do takich kościołów,

zerwałby wasze taśmy separacyjne,

wyrzuciłby wasze butelki środka odkażającego i maski

i powiedziałby, że

dom mojego Ojca będzie nazwany domem modlitwy, ale wy uczyniliście go ziemskie legowisko, które podąża za praktykami świata i ciała! Na zewnątrz ! - Mateusz 21 .
Weronika....S
Ja bym chciała, aby użył bicza, bo to jeszcze gorzej niż z przekupniami. W obecności ołtarza i Tabernakulum ludzie robią z siebie poczwary bez twarzy.
marta1012
List piękny. I ja zamierzam napisać do biskupa mojej diecezji z zapytaniem dlaczego w moim kościele proboszcz cały czas przypomina że Komunia Św. do ręki przez środek kościoła gorszy sort po bokach a na klęcząco całkowicie na końcu.
zeflik13
u nas tak samo Chwałowice-parafia
Rybnik-Popielów do ust zabronione. Taka rzeczywistość nie różnimy się wiele od Szjocji
MEDALIK ŚW. BENEDYKTA
Bogu niech będą dzięki, za takiego odważnego i Bożego Kapłana! Niech Matka Najświętsza Otacza go Swoim Płaszczem!
jac505
Smutnym spostrzeżeniem jest to, że hierarchowie ze swoimi naukowo myślącymi rozumami, stali się współudziałowcami ujawniającego się nowego anty-chrześcijańskiego porządku świata. Posłuszni wobec cezara, a coraz mniej posłuszni CAŁKOWITEJ nauce Jezusa a ta obejmuje także przepowiadanie tragicznej przyszłości jaka przed nami. Zupełny brak ostrzeżeń ! Panie Jezu przyjdź !
KRYSRYS
Kaplani sami nic nie zmnienia ,musza byc posluszni przelozonym.
Teraz wierni musza przejac inicjatywe .Musimy sie obudzic .Duzo i czesto modlic sie za naszych kaplanow a Eucharystie przezywac na kolanach .( zgiete kolana to potezna sila)
W naszym kosciele kaplan(tak mu nakazano) udziela komunii na reke ,ale po zakonczeniu mszy wierni moga ja otrzymac do ust.W ten sposob dokonal sie podzial w …More
Kaplani sami nic nie zmnienia ,musza byc posluszni przelozonym.
Teraz wierni musza przejac inicjatywe .Musimy sie obudzic .Duzo i czesto modlic sie za naszych kaplanow a Eucharystie przezywac na kolanach .( zgiete kolana to potezna sila)
W naszym kosciele kaplan(tak mu nakazano) udziela komunii na reke ,ale po zakonczeniu mszy wierni moga ja otrzymac do ust.W ten sposob dokonal sie podzial w stadzie(wierni) na owce ,ktore przyjmuja Pana Jezusa na kolanach do ust i spiace barany wycjagajace brune lapy po SWIETE CIALO ZBAWICELA