Unam Sanctam SK
Nesmierne dôležitý článok o chráme Božom, do ktorého sa pred koncom sveta posadí Antikrist. Ide o Baziliku sv. Petra vo Vatikáne! Lebo Antikrist príde, aby zviedol katolíkov a kresťanský svet. https://gloria.tv/post/6N4cxVD7iHyk2WEEgmHtovjvX Ten link vás pošle sem - /chram-bozi-antikrist/