Clicks1.7K
csk.news
25

Biskup Schneider Varuje Pred Moderným Náboženstvom Strachu, Zastrašovania a Paniky

Iba Katolícka viera, ktorú odhalil Boh, je skutočným náboženstvom, povedal Biskup Athanasius Schneider pre BVoltaire.fr (29. Jún).

O Islame uviedol, že ide o politicky silné náboženstvo s prirodzeným nebezpečenstvom fyzického násilia, neznášanlivosti a diskriminácie nemoslimov, ktorí sú považovaní za občanov druhej triedy. Varuje pred islamizáciou Francúzska a Európy „propagáciou imigrantov prostredníctvom politiky.“

Schneider tiež odsudzuje „nové náboženstvo tela“ a „telesného zdravia“, ktoré je založené na strachu, zastrašovaní a panike.

„Veľká časť populácie sa nechala zastrašiť, pretože už žila uprostred vízie iba tela, nie vízie duchovna, večného života a nesmrteľnosti duše,“ vysvetlil.

#newsWrpgudxfwd

Přítel
Jeden mluví.proti druhému, ale stejně táhnou za jeden provaz. Proti vám. Nebuďte naivní.
Peter(skala)
Sedevakantistický kanál

9. júl

"Biskup" Schneider, 20.6. 2020 v relácii s Dr. Taylorom Marshallom (54:30): "... samorzejme my môžme povedať, že my uctievame jedného pravého Boha. Moslimovia, oni tiež uctievajú jedného Boha, ktorý existuje."

(55:20) "Povedzme o dobrých moslimoch, že možno veria nevinne v jedného Boha, ale oni uctievajú Boha, vždy, na prirodzenom stupni."

🤔

pre lepšie pochopen…More
Sedevakantistický kanál

9. júl

"Biskup" Schneider, 20.6. 2020 v relácii s Dr. Taylorom Marshallom (54:30): "... samorzejme my môžme povedať, že my uctievame jedného pravého Boha. Moslimovia, oni tiež uctievajú jedného Boha, ktorý existuje."

(55:20) "Povedzme o dobrých moslimoch, že možno veria nevinne v jedného Boha, ale oni uctievajú Boha, vždy, na prirodzenom stupni."

🤔

pre lepšie pochopenie výrokov Schneidera a napokon aj Nostra Aetate (2VK) pomôže Biblia resp. život spravodlivých židov, ktorí žili pred Kristom.
Oni totiž uznávali Boha Abraháma a Mojžiša ako sa zjavoval a prihováral k ľudom skrze týchto praotcov viery, ale pri všetkej silnej viere (hovorím o starozakonných prorokoch, po Mojžišovi) predsa nevyznávali sv.Trojicu tak ako dnes kresťania a rovnako nevyznávali sv.Trojicu ako dnes moslimovia.

Ináč povedané, moslimovia a spravodliví starozakonní proroci mali práve to spoločné, že nevyznávali sv.Trojicu a predsa verili v pravého Boha (Boha Abraháma, Mojžiša...) v Jeho existenciu a jedinečnosť, čo sa týka Božstva.

Rozdiel je až v tom, že pred Kristom židia nemali ako spoznať sv.Trojicu, kdežto po Kristovi už moslimovia majú ako spoznať sv.Trojicu. Pokial by Schneider hovoril o spáse moslimov, tak to by bolo iné... ale on hovorí čisto len o viere v Boha resp. v existenciu jediného Boha, ktorý sa zjavil Abrahamovi, Mojžišovi...

Z toho hladiska má Schneider pravdu
Sedevakantistický kanál
Nemá pravdu a ty si bezbožník. Starozákonní proroci verili v pravého Boha a Moslimovia nikdy v neho neverili. Moslimovia neveria v pravého Boha, lebo aktívne popierajú Ježiša Krista ako Boha, aktívne popierajú božskosť Ducha Svätého, aktívne sa rúhaju Sv. Trojici a popierajú ju. Platí to, čo povedal sv. Tomáš Akv.:

Sv. Tomáš Akvinský, Summa Teologická, II-II, ot. 10 čl. 3 odp.

"Odpovídám: ... …More
Nemá pravdu a ty si bezbožník. Starozákonní proroci verili v pravého Boha a Moslimovia nikdy v neho neverili. Moslimovia neveria v pravého Boha, lebo aktívne popierajú Ježiša Krista ako Boha, aktívne popierajú božskosť Ducha Svätého, aktívne sa rúhaju Sv. Trojici a popierajú ju. Platí to, čo povedal sv. Tomáš Akv.:

Sv. Tomáš Akvinský, Summa Teologická, II-II, ot. 10 čl. 3 odp.

"Odpovídám: ... Nevěrou však se člověk nejvíce vzdaluje od Boha, protože ani nemá pravého poznání Boha; nesprávným poznáním jeho však se mu nepřibližuje, nýbrž spíše se od něho vzdaluje. Ani nemůže býti, aby Boha v něčem poznával, kdo má o něm nesprávné mínění, protože to, co on míní, není Bůh. Pročež je jasné, že hřích nevěry je větší než všechny hříchy, jež se přiházejí v převrácených mravech. Jinak však je tomu s hříchy, jež se příčí jiným ctnostem božským, jak bude dole řečeno."
Peter(skala)
... tak hovoriš ako farizeji, ked im Ježiš vyčital, že oni aj ked ukazuju na starozakonných prorokov, predsa im nerozumeju, lebo keby áno, tak by rozumeli aj Ježišovi.

Ty síce ukazuješ na starozakoných prorokov aku mali správnu vieru v jediného Boha, ale keby si im rozumel, tak by si porozumel aj židom a moslimom, ktorí uznávaju toho istého Boha, v ktoreho verili aj starozakoní proroci.

To, že …More
... tak hovoriš ako farizeji, ked im Ježiš vyčital, že oni aj ked ukazuju na starozakonných prorokov, predsa im nerozumeju, lebo keby áno, tak by rozumeli aj Ježišovi.

Ty síce ukazuješ na starozakoných prorokov aku mali správnu vieru v jediného Boha, ale keby si im rozumel, tak by si porozumel aj židom a moslimom, ktorí uznávaju toho istého Boha, v ktoreho verili aj starozakoní proroci.

To, že sučasní židia a moslimovia nežiju poriadne to, čo je v starom zakone u prorokov, tak na tom teraz až tak nezáleží, lebo ani kresťania to poriadne nedodržiavaju, ale my predsa hovoríme o to, v akeho Boha tieto naboženstvá veria.
Sedevakantistický kanál
"Biskup" Schneider, 20.6. 2020 v relácii s Dr. Taylorom Marshallom (54:30): "... samorzejme my môžme povedať, že my uctievame jedného pravého Boha. Moslimovia, oni tiež uctievajú jedného Boha, ktorý existuje."

(55:20) "Povedzme o dobrých moslimoch, že možno veria nevinne v jedného Boha, ale oni uctievajú Boha, vždy, na prirodzenom stupni."

Sv. Tomáš Akvinský, Summa Teologická, II-II, ot. 10 čl.…More
"Biskup" Schneider, 20.6. 2020 v relácii s Dr. Taylorom Marshallom (54:30): "... samorzejme my môžme povedať, že my uctievame jedného pravého Boha. Moslimovia, oni tiež uctievajú jedného Boha, ktorý existuje."

(55:20) "Povedzme o dobrých moslimoch, že možno veria nevinne v jedného Boha, ale oni uctievajú Boha, vždy, na prirodzenom stupni."

Sv. Tomáš Akvinský, Summa Teologická, II-II, ot. 10 čl. 3 odp.

"Odpovídám: ... Nevěrou však se člověk nejvíce vzdaluje od Boha, protože ani nemá pravého poznání Boha; nesprávným poznáním jeho však se mu nepřibližuje, nýbrž spíše se od něho vzdaluje. Ani nemůže býti, aby Boha v něčem poznával, kdo má o něm nesprávné mínění, protože to, co on míní, není Bůh. Pročež je jasné, že hřích nevěry je větší než všechny hříchy, jež se přiházejí v převrácených mravech. Jinak však je tomu s hříchy, jež se příčí jiným ctnostem božským, jak bude dole řečeno."

Tuto to teda máte. "Biskup" Schneider je heretik a polyteista.
Sestra hovorí
Prečo by nemohol moslim veriť v jedného pravého Boha, v ktorého veríme my. Za to že je moslim, musí automaticky veriť v iného Boha? A keď je moslim ešte moslim a je katechumen a túži vstúpiď do RKC, tak v akého Boha verí? Po krste zrazu verí v iného Boha? Aj moslim môže veriť v Trojjediného Boha, v ktorého veríme my. Problém je v tom, že vkladáš do slov biskupa iné významy, také, aké sám chceš …More
Prečo by nemohol moslim veriť v jedného pravého Boha, v ktorého veríme my. Za to že je moslim, musí automaticky veriť v iného Boha? A keď je moslim ešte moslim a je katechumen a túži vstúpiď do RKC, tak v akého Boha verí? Po krste zrazu verí v iného Boha? Aj moslim môže veriť v Trojjediného Boha, v ktorého veríme my. Problém je v tom, že vkladáš do slov biskupa iné významy, také, aké sám chceš vidieť, lebo uplatňuješ ,,podľa seba súdim teba,,.
Sedevakantistický kanál
@Sestra hovorí Tvoj príspevok je nesmierne arogantný. Pravé uctievanie Boha je možné len v Cirkvi. "Bez viery však nie je možné zapáčiť sa Bohu" - Heb 11,6. Moslimovia neveria v Trojicu, popierajú božstvo Ježiša a Ducha Svätého - tak to robia moslimovia. Moslim neverí v Boha, ani ho nepozná, presne tak ako sv. Tomáš Akvinský popisuje. Si bezverec a skutočne si neprijala Ježiša Krista.

Jn 14,6 - …More
@Sestra hovorí Tvoj príspevok je nesmierne arogantný. Pravé uctievanie Boha je možné len v Cirkvi. "Bez viery však nie je možné zapáčiť sa Bohu" - Heb 11,6. Moslimovia neveria v Trojicu, popierajú božstvo Ježiša a Ducha Svätého - tak to robia moslimovia. Moslim neverí v Boha, ani ho nepozná, presne tak ako sv. Tomáš Akvinský popisuje. Si bezverec a skutočne si neprijala Ježiša Krista.

Jn 14,6 - Ježiš mu odpovedal: "Ja som cesta, pravda a život. Nik nepríde k Otcovi, iba cezo mňa.

Sk 4,12 - A v nikom inom niet spásy, lebo niet pod nebom iného mena, daného ľuďom, v ktorom by sme mali byť spasení.


Si ohavný klamár a od Diabla a Diabol v tebe zúri (lebo neveríš v Ježiša a nenávidiš ho), preto si mňa nazvala tým čím "biskup" Atanáz Schneider je, heretikom (keď si povedala, že uplatňujem podľa seba súdim teba). Si neúprimný heretik. To, že prinášaš príklad katechumena je len márny pokus ako sťažiť veci ľuďom, ale pozorný človek vie, že sa nehovorí o katechumenoch, ale o moslimoch.
Sestra hovorí
Sedevakantistický kanál ty si si neprečítal, čo som napísal.
Sedevakantistický kanál
Nie. Prečítal som to a vyvrátil som to.
TruePeter
Milý PeterSkala,představ si,že je takový biskup!Je to Richard Williamson!Prestan'se posmívat Znám Sanctam,jelikož Tvá paličatost a zaslepenost Vakcinatorovi transgenderivych prostitutek a vykonavateli svadeb homosexuálů v Buenos Aires Té - pokud se neodvratis - dovede do zatracení,přesně jak konstatoval Sv.Frantisek před svou smrtí!!!
Peter(skala)
rozumiem ti, ale práve to iste by mohol povedať niekto Vám, pretože Wiliamson je tak pochybný človek, že ťažko uveriť aby si niekto z neho bral príklad a ako som už písal, tak zrejme nepoznáš Wiliamsona resp. jeho hriechy, tak si niečo prečitaj:

1.Wiliamson je jeden z tých, ktorí boli exkomunikovaní pápežom, čo je Božia vôľa, nakolko táto kompetencia spada jedine jemu a nik inému, čo nasvedčuje …More
rozumiem ti, ale práve to iste by mohol povedať niekto Vám, pretože Wiliamson je tak pochybný človek, že ťažko uveriť aby si niekto z neho bral príklad a ako som už písal, tak zrejme nepoznáš Wiliamsona resp. jeho hriechy, tak si niečo prečitaj:

1.Wiliamson je jeden z tých, ktorí boli exkomunikovaní pápežom, čo je Božia vôľa, nakolko táto kompetencia spada jedine jemu a nik inému, čo nasvedčuje tomu, že takéto jedinečné rozhodnutia vykonáva pápež ako Zastupca Ježiša Krista na zemi. Ináč povedané, ked Ježiš chce niekoho exkomunikovať-vylučiť z Cirkvi, tak to urobí jedine cez papeža a to urobil aj Wiliamsonovi, rovnako ako Lutherovi, a dalším iným hretikom, či schizmatikom

2. Wiliamson aj ked dostal dalšiu priležitosť sa navratiť do Cirkvi a to za pontifikatu Benedikta XVI., čo sa aj stalo pri zrušení exkomunikacie z milosti Božej a pre nápravu svojich hriechoch, tak on namiesto toho, vyrukoval s tým, že genocida židov počas nacistickeho nemecka nebola.

3.Wiliamson ako napravu za svoje hriechy mal suhlasiť s podmienkami ako su uznanie všetkých Koncilov, oficialneho učenia Cirkvi, prijať NOVUS ORDO, legitimneho pápeža ... a on po svojom prijatí Cirkvi tieto podmienky nenaplnuje, takže brať si nejaký dobry priklad z tohoto človeka je ako sa nechať viesť slepým človekom alebo ničiť Cirkev, či vytvarať nejaku novu cirkvičku-sektičku
zaba
Někde jsem četl, že Wiliamson nezpochybňoval holokaust jako takový, ale počet 6mil. židů. Podle něj tolik židů ani na území pohlceném Hitlerem nebylo a tuším mluvil o asi polovičním počtu.

Že exkomunikace následovníků arcibiskupa Lefebvra byla neoprávněná dokázal Benedikt, který jim nabídl přijetí téměř bez dalších podmínek. Kurie JPII totiž byla již prolezlá progresivisty a modernisty, proto …More
Někde jsem četl, že Wiliamson nezpochybňoval holokaust jako takový, ale počet 6mil. židů. Podle něj tolik židů ani na území pohlceném Hitlerem nebylo a tuším mluvil o asi polovičním počtu.

Že exkomunikace následovníků arcibiskupa Lefebvra byla neoprávněná dokázal Benedikt, který jim nabídl přijetí téměř bez dalších podmínek. Kurie JPII totiž byla již prolezlá progresivisty a modernisty, proto se též Benedikt dlouho neudržel a raději odstoupil, protože nechtěl být tak manipulován jako JPII. Teď máme na papežském trůně maskujícího se modernistu (maskuje se rafinovanou obojetností) a výhrady proti Wiliamsonovi ohledně pravověří by byly určitě daleko menší než u Bergoglia. Budu-li se inspirovat Wiliamsonem patrně se s apoštolskou naukou moc nerozejdu, což se rozhodně nedá říci o Bergogliovi. Ještě bych chápal, výhrady proti odmítačům Bergoglia v začátku jeho pontifikátu, ale nyní po 8letech je věc docela jasná a konce jeho vlády lze ztotožňovat se splynutím jím následovaných katolíků se světem a to v lepším případě, v horším s jejím převedením do NEW AGE.
Peter(skala)
Sestra hovorí
Unam Sanctam SK, zatial som videl iba to, ze si vsetkych oznacil za heretikov. Mohol by si nam teda dat nejaky vzor, priklad pravoverneho biskupa, papeza, ktoreho by sme mali drzat? Dakujem

🤔

odpovedi sa nedočkaš, lebo pri zamysleni sa nad tou otazkou dospeje k tomu, že vlastne takého nepozná, ak nie seba a ak nepočítame tých papežov, ktorých sice má za vzor, ale o nich nevie to,…More
Sestra hovorí
Unam Sanctam SK, zatial som videl iba to, ze si vsetkych oznacil za heretikov. Mohol by si nam teda dat nejaky vzor, priklad pravoverneho biskupa, papeza, ktoreho by sme mali drzat? Dakujem

🤔

odpovedi sa nedočkaš, lebo pri zamysleni sa nad tou otazkou dospeje k tomu, že vlastne takého nepozná, ak nie seba a ak nepočítame tých papežov, ktorých sice má za vzor, ale o nich nevie to, akých neprávosti či dokonca vieroučných omylov sa dopustili zo svojej prirodzenej ludskej slabosti.

Ináč, povedané - tomáš tak ako ked niekto fantazíruje o tom ako bolo dobre a akí boli dobrí ludia v dobe, kedy nežil ale ked takí istí ludia (s vlastnosťami) mu pridu do cesty, tak ich odsudi ako to robili farizeji.

Takéto zmýšľanie som si všimol nie len u chlapcov či mužov ale aj u dievčat a žien ktoré silou mocou nedaju dopustiť na určité osoby - sv.Pavol tomu hovoril ako o "nadržaní osobám" - ale pritom iné osoby s takými alebo podobnými dobrými vlastnosťami su okolo nich a predsa ich odsudzuju.

Stačí, že nepoznaju hriechy svojich vzorov a už ide o nadržanie osobam.

Jednoducho povedané, taký človek chce mať silou mocou niekoho dokonaleho aj ked sa nejedná o Boha, ale človeka a to len preto, aby sa mal na koho odvolavať a svoje vlastné nazory stotožnovať s nimi.

PS: človek rád klame sám seba :)
Unam Sanctam SK
PS: človek rád klame sám seba :) - Toto platí o tebe. Na vaše klamstvá a zavádzajúce reči ani nebudem reagovať. Ľudia dobrej vôle si môžu prečítať to, na čo odkazujem, a rozhodnúť sa, či si budú klamať
Peter(skala)
ako hovorím, sektari tvrdia o iných že su sektari a nebudu o tom diskutovať - vedu len monolog alebo ak navodia dojem že počuvaju, tak len rečnicky, aby opäť len diktovali, čo sa smie a čo nie, kto je zlý a kto dobrý...všetko točia len okolo svojcih zaujmov.

Nezaujima ich názor iných, ani nepripustia že by mohol mať niekto iný lepší navrh ako on sám a akonahle pocíti svoj omyl, hned prejde do …More
ako hovorím, sektari tvrdia o iných že su sektari a nebudu o tom diskutovať - vedu len monolog alebo ak navodia dojem že počuvaju, tak len rečnicky, aby opäť len diktovali, čo sa smie a čo nie, kto je zlý a kto dobrý...všetko točia len okolo svojcih zaujmov.

Nezaujima ich názor iných, ani nepripustia že by mohol mať niekto iný lepší navrh ako on sám a akonahle pocíti svoj omyl, hned prejde do protiutoku nadavkami, aby tak zasrašil oponenta alebo mu dal najavo, že nemieni sa meniť, či viesť dialog

to je typicke pre sektarov, schizmatikov
Peter(skala)
Schneider aspon bojuje za práva katolikov aby nemuseli sa dať očkovať ale niekto by rad ešte aj s nimi manipuloval aby robil ako sa jemu páči
Sestra hovorí
Unam Sanctam, podľa mňa máš v sebe niečo nevyriešené, preto sa takto správaš a mal by si sa o to začať zaujímať, riešiť si to. Vyhľadaj odbornú pomoc, bez urážky. Musíš brať do úvahy povahu človeka. Biskup Schneider ovláda viacero jazykov, je to intelektuál, povahovo sa javí veľmi pokojne. Nečakaj od neho udieranie päsťou do stola. Vypočuj si niektoré jeho rozhovory čo robil po Amazonskej synode …More
Unam Sanctam, podľa mňa máš v sebe niečo nevyriešené, preto sa takto správaš a mal by si sa o to začať zaujímať, riešiť si to. Vyhľadaj odbornú pomoc, bez urážky. Musíš brať do úvahy povahu človeka. Biskup Schneider ovláda viacero jazykov, je to intelektuál, povahovo sa javí veľmi pokojne. Nečakaj od neho udieranie päsťou do stola. Vypočuj si niektoré jeho rozhovory čo robil po Amazonskej synode alebo sú dostupné aj nejaké videohovory. V týchto rozhovoroch jasne a priamo pomenoval problémy a nevyhol sa ani slušnej a bratskej kritike priamo na najvyššie miesta. Nečakaj od flegmatika reakciu cholerika a hlavne podľa toho nesúď. Resp. celkovo prestaň so súdením iných, radšej sa modli a sprav si hĺbkové spytovanie svedomia, možno budeš prekvapený.
Unam Sanctam SK
Je naozaj smutné, že ľudia vôbec ešte počúvajú tohto heretika Schneidera, ktorý sa vyjadril, že moslimovia uctievajú pravého Boha. Mnohí ľudia sú zvedený, mnohí odmietajú pravdu a mnohí ešte nie sú informovaní. Prečítajte si o Jánovi XXIII. a jeho herézach v Pacem et terris: Herézy Jána XXIII. v jeho slobodomurárskej encyklike Pacem et terris; …
Sestra hovorí
Unam Sanctam SK, zatial som videl iba to, ze si vsetkych oznacil za heretikov. Mohol by si nam teda dat nejaky vzor, priklad pravoverneho biskupa, papeza, ktoreho by sme mali drzat? Dakujem
PetraB
Osobně mám zato, že právě Schneider může být následovatel heretika Bergoglia. Ve Vatikáně. Vždyť Schneider, to je divadlo na konzervatismus. nedejte se zmást, přátelé! (Jeho biskupská matka Astana/Satana, nestačí vám to? Kdyby byl opravdu konzervativec, už roky by musel křičet na poplach, co se j jeho sataně děje!!!!)
Unam Sanctam SK
Takíto zvádzači a farizeji ako Schneider, keď sa nad tým zamyslíte, aké je ich ovocie (okrem toho, že sú to heretici)? Musí byť človek ozaj dobrým a svätým človekom na to, aby povedal zopár vecí, aké hovoria oni (pričom keď ich hovoria, ani len nehovoria úplnú pravdu a zavádzajú)? Oni sú len užitoční idioti satana, ktorí vdýchavajú aspoň aký taký život do sekty na ceste do záhuby. V pekle …More
Takíto zvádzači a farizeji ako Schneider, keď sa nad tým zamyslíte, aké je ich ovocie (okrem toho, že sú to heretici)? Musí byť človek ozaj dobrým a svätým človekom na to, aby povedal zopár vecí, aké hovoria oni (pričom keď ich hovoria, ani len nehovoria úplnú pravdu a zavádzajú)? Oni sú len užitoční idioti satana, ktorí vdýchavajú aspoň aký taký život do sekty na ceste do záhuby. V pekle skončia všetci, čo ju nasledujú.
vatikankatolicky.com/neviestka-babylonska/
Unam Sanctam SK
Keď už aj aspoň niečo z toho, čo povie, je pravdivé, tak wow, ako keby som to nevedel alebo o tom nepočul. Ich prínos je (v istom zmysle) nula. Sú to kacírski darmožráči.
One more comment from Unam Sanctam SK
Unam Sanctam SK
Neoznačil som všetkých za heretikov. Nečudo, že neprijímate lásku k pravde, keď klamete o druhých (2 Sol 2:10).
Sedevakantistický kanál
Astana bolo meno mesta Nursultan v Kazachstane medzi 1998-2019. Astana etymologicky znamená hlavné mesto.