ona
221.5K

Intronizacja- Nie chodzi o zewnętrzny akt, ale o postawę duchową

Przyjęło się mówienie o uznaniu Chrystusa Królem, podobnie jak w środowiskach oazowych i charyzmatycznych mówi się o uznaniu Chrystusa Panem i Zbawicielem - mówi bp Andrzej Czaja. I dodaje: Biskupom …More
Przyjęło się mówienie o uznaniu Chrystusa Królem, podobnie jak w środowiskach oazowych i charyzmatycznych mówi się o uznaniu Chrystusa Panem i Zbawicielem - mówi bp Andrzej Czaja. I dodaje: Biskupom zależało na tym, by nie narazić wiernych na błędne rozumienie dzieła intronizacji.
Znamy już tekst Jubileuszowego Aktu Przyjęcia Jezusa Chrystusa za Króla i Pana oraz komentarz do niego. Jaka jest geneza tych tekstów?
Bp Andrzej Czaja:
– Obydwa teksty są owocem dialogu i współpracy Zespołu ds. Ruchów Intronizacyjnych KEP i przedstawicieli tych ruchów. Najpierw podczas spotkania Zespołu 10 czerwca 2014 roku zrodziła się myśl o przygotowaniu aktu uznania Chrystusa Królem w uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata w 2016 roku, w ramach obchodów jubileuszu 1050. rocznicy Chrztu Polski. Wtedy nie było jeszcze wiadomo o papieskiej inicjatywie ogłoszenia Nadzwyczajnego Roku Świętego Miłosierdzia.
Ważnym momentem w dalszym procedowaniu sprawy było studyjne seminarium naukowe pt. Intronizacja …More
Vittorio,Andreas
Bp Czaja nadaje się pewnie do wszystkiego ale nie do Intronizacji Chrystusa Królem.Gorszego Episkopat nie mógł wybrać.Powinien się raczej zająć problemem przesiedleńców lub sam przesiedlić.To byłaby dopiero korzyść.
wacula25wp.pl
ona To tak wygląda jak podobnie historia z św. Faustyną obraz a później kościół miłosierdzia BOŻEGO i to oto napewno chodzi ?
wacula25wp.pl
ona Teraz widzę jak się sprawy mają ,dzięki ?
ona
wacula25wp.pl
A czy Rozalii Celakówny są jakieś cuda na ziemi czy jest wyniesiona przez kk na ołtarzach i gdzie i kiedy i czy jest świętą ?
stanislawp
Pan Rebelius -w pismach Rozalii Celakówny są opisane objawienia Pana Jezusa Chrystusa Rozalii Celakównie oraz żądanie wypowiedziane przez Pana Jezusa do Rozalii - " Powiedz to i przekaż jak najszybciej że chcę i żądam aby mnie ogłoszono Królem Polski bo to uratuje Polskę przed zagładą".
@Tadeusz Majoch
========
re
Pan Bóg karze raz a dobrze
jeśli mówił do Rozalii a potem była wojna i 50 lat …More
Pan Rebelius -w pismach Rozalii Celakówny są opisane objawienia Pana Jezusa Chrystusa Rozalii Celakównie oraz żądanie wypowiedziane przez Pana Jezusa do Rozalii - " Powiedz to i przekaż jak najszybciej że chcę i żądam aby mnie ogłoszono Królem Polski bo to uratuje Polskę przed zagładą".
@Tadeusz Majoch
========
re
Pan Bóg karze raz a dobrze
jeśli mówił do Rozalii a potem była wojna i 50 lat niewoli radzieckiej to kara już się odbyła...
imho
wacula25wp.pl
@Tadeusz Majoch Piszesz że [- już samo Boże Narodzenie było AKTEM POLITYCZNYM w rozumieniu panującego w tedy HERODA -] wymyśliłeś to na poczekaniu czy ktoś ci pomagał tą bzdurę ? . POLITYKĘ wymyślił sam człowiek aby w swej pysze kontrolować i mieć władzę nad ludem a nawet nad BOGIEM J.CHRYSTUS nie raz wypominał to i wyjaśniał na kartach ewangelii CZYTAJ i PYTAJ
Tadeusz Majoch
Pan Rebelius -w pismach Rozalii Celakówny są opisane objawienia Pana Jezusa Chrystusa Rozalii Celakównie oraz żądanie wypowiedziane przez Pana Jezusa do Rozalii - " Powiedz to i przekaż jak najszybciej że chcę i żądam aby mnie ogłoszono Królem Polski bo to uratuje Polskę przed zagładą".
Tadeusz Majoch
@Rebelius - Ks. Natanek precyzyjnie wyjaśnił tą sprawę ,tylko trzeba poszukać tego kazania dotyczącego objawień i żądania Intronizacji. Ks. Natanek mówił konkretnie na to pytanie o które mnie Pan pyta.
2 more comments from Tadeusz Majoch
Tadeusz Majoch
Gdy Pan Jezus Chrystus przyszedł na ten świat jako człowiek w Betlejem i jako Król Izraela i Świata już samo Boże Narodzenie było AKTEM POLITYCZNYM w rozumieniu panującego w tedy HERODA WIELKIEGO i tak jest i dziś w Polsce . Każdy kto będzie głosił że Jezus Chrystus jest Królem Polski będzie taki głosiciel oskarżany o AKT POLITYCZNY.
Tadeusz Majoch
Pani "ONA" lub Pan "ON " jest wypraktykowanym z doświadczeniem manipulatorem , widzę to jak obraz HD.
ona
Natomiast ogłaszanie Chrystusa Królem Polski byłoby aktem politycznym i oznaczałoby pomniejszenie Jego godności i ograniczenie Jego posłannictwa, Jego panowania i władzy. Stwierdzono też, że wołanie o uznanie Chrystusa Królem wyraźnie obecne w objawieniach prywatnych Rozalii Celak (bez jednak mówienia o Chrystusie jako Królu Polski), ma solidne podstawy biblijne i szerokie rozwinięcie w nauczaniu …More
Natomiast ogłaszanie Chrystusa Królem Polski byłoby aktem politycznym i oznaczałoby pomniejszenie Jego godności i ograniczenie Jego posłannictwa, Jego panowania i władzy. Stwierdzono też, że wołanie o uznanie Chrystusa Królem wyraźnie obecne w objawieniach prywatnych Rozalii Celak (bez jednak mówienia o Chrystusie jako Królu Polski), ma solidne podstawy biblijne i szerokie rozwinięcie w nauczaniu Kościoła, szczególnie w encyklice „Quas Primas” Piusa XI i jako takie nie może być dalej lekceważone. Zrezygnowano jednak ze słowa „intronizacja”. Uznano bowiem, że może być błędnie rozumiane, w znaczeniu dodania Jezusowi władzy, albo wyniesienia Jezusa na tron. Natomiast mówienie o „przyjęciu Jezusa jako Króla i Pana” bynajmniej nie umniejsza ani Jego królewskiej chwały, ani naszego pragnienia dobrowolnego poddania Jego panowaniu siebie samych, naszych rodzin i całej naszej Ojczyzny.
Tadeusz Majoch
Właśnie ja napisałem o prawidłowej postawie duchowej , prawidłowa postawa duchowa człowieka opiera się na połączeniu całkowitym z Bogiem lub dążeniu do tego połączenia się z Bogiem .A w tedy nie ma miejsca na manipulację Intronizacją i nie ma miejsca na urządzaniu targowicy z Intronizacji. Tylko każdy musi sam sobie odpowiedzieć na pytanie z kim chcę być , z Bogiem być nie można tylko częściowo …More
Właśnie ja napisałem o prawidłowej postawie duchowej , prawidłowa postawa duchowa człowieka opiera się na połączeniu całkowitym z Bogiem lub dążeniu do tego połączenia się z Bogiem .A w tedy nie ma miejsca na manipulację Intronizacją i nie ma miejsca na urządzaniu targowicy z Intronizacji. Tylko każdy musi sam sobie odpowiedzieć na pytanie z kim chcę być , z Bogiem być nie można tylko częściowo z Bogiem jest się całkiem i we wszystkim .
ona
W wymianie myśli dostrzeżono wspólny cel zbieżny z dążeniem wielu wspólnot i stowarzyszeń w Polsce, zwłaszcza środowiska oazowego i charyzmatycznego, cel, który jest też u podstaw spotkań młodzieży w Lednicy: uznać Chrystusa Panem i Zbawicielem, uznać Go Królem i poddać się Jego Prawu. Ustalono, że dokonanie tego typu aktu ma charakter zbawczy, zgodnie z zapewnieniem św. Pawła w Liście do …More
W wymianie myśli dostrzeżono wspólny cel zbieżny z dążeniem wielu wspólnot i stowarzyszeń w Polsce, zwłaszcza środowiska oazowego i charyzmatycznego, cel, który jest też u podstaw spotkań młodzieży w Lednicy: uznać Chrystusa Panem i Zbawicielem, uznać Go Królem i poddać się Jego Prawu. Ustalono, że dokonanie tego typu aktu ma charakter zbawczy, zgodnie z zapewnieniem św. Pawła w Liście do Rzymian (10, 9-10): „Jeżeli więc ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem, i w sercu swoim uwierzysz, że Bóg Go wskrzesił z martwych – osiągniesz zbawienie. Bo sercem przyjęta wiara prowadzi do usprawiedliwienia, a wyznawanie jej ustami – do zbawienia”. Natomiast ogłaszanie Chrystusa Królem Polski byłoby aktem politycznym i oznaczałoby pomniejszenie Jego godności i ograniczenie Jego posłannictwa, Jego panowania i władzy. Stwierdzono też, że wołanie o uznanie Chrystusa Królem wyraźnie obecne w objawieniach prywatnych Rozalii Celak (bez jednak mówienia o Chrystusie jako Królu Polski), ma solidne podstawy biblijne i szerokie rozwinięcie w nauczaniu Kościoła, szczególnie w encyklice „Quas Primas” Piusa XI i jako takie nie może być dalej lekceważone. Zrezygnowano jednak ze słowa „intronizacja”. Uznano bowiem, że może być błędnie rozumiane, w znaczeniu dodania Jezusowi władzy, albo wyniesienia Jezusa na tron. Natomiast mówienie o „przyjęciu Jezusa jako Króla i Pana” bynajmniej nie umniejsza ani Jego królewskiej chwały, ani naszego pragnienia dobrowolnego poddania Jego panowaniu siebie samych, naszych rodzin i całej naszej Ojczyzny.
Tadeusz Majoch
Niestety Intronizację trzeba łączyć z Rozalią Celakówną ponieważ od początku jest połączona , to jej Pan Jezus się objawił i to jej przekazał własne rządania .
Tadeusz Majoch
Intronizacja jest to uznanie Jezusa Chrystusa Królem Polski i oddanie się jemu pod jego władanie , prawo Boskie staje się nadrzędne nad prawem cywilnym . Intronizacji nienawidzi lucyfer aż go ogon pali gdy słyszy o Intronizacji,więc próbuje zniekształcić Intronizację w przeróżny sposób aby ją zneutralizować . Nie odnoszę się akurat do powyższego artykułu lecz piszę ogólnie o tym problemie.
stanislawp
@Zikfryd czy ty mowisz jako Rabin?
Zikfryd
Stwierdzono też, że intronizacji Jezusa Chrystusa nie trzeba łączyć z objawieniami Rozalii Celak.
______________________________________________________________________

Właściwe podejście.
ona
Nie bez powodu zamiast słowa „uznać” zastosowano słowo „przyjąć”. Otóż, to drugie słowo bardziej zobowiązuje nas i wzywa do na wskroś personalnego odniesienia się do Jezusa i zaangażowania się całym sercem w Jego panowanie, w urzeczywistnianie Jego królestwa. Pomaga nam lepiej uchwycić, że w dziele intronizacji Jezusa nie chodzi li tylko o jakiś zewnętrzny akt uznania Go Królem i Panem, ale …More
Nie bez powodu zamiast słowa „uznać” zastosowano słowo „przyjąć”. Otóż, to drugie słowo bardziej zobowiązuje nas i wzywa do na wskroś personalnego odniesienia się do Jezusa i zaangażowania się całym sercem w Jego panowanie, w urzeczywistnianie Jego królestwa. Pomaga nam lepiej uchwycić, że w dziele intronizacji Jezusa nie chodzi li tylko o jakiś zewnętrzny akt uznania Go Królem i Panem, ale postawę głęboko wewnętrzną, duchową, która ma swoje konsekwencje w życiu i promieniuje na wszystkie sfery życia, na innych oraz owocuje w społeczeństwie. By przyjąć Jezusa za Króla i Pana, trzeba Mu otworzyć drzwi serca, drzwi naszych domów, świątyń i miejsc pracy, a także z Nim żyć, dać Mu miejsce i pozwolić panować we wszelkich sferach życia, również społecznej, ekonomicznej i politycznej. Właśnie o to wołał św. Jan Paweł II w homilii inaugurującej jego pontyfikat: „Nie lękajcie się. Otwórzcie na oścież drzwi Chrystusowi! Dla Jego zbawczej władzy otwórzcie granice państw, systemów ekonomicznych, systemów politycznych oraz kierunków cywilizacyjnych. Nie lękajcie się!”. 👏
ona
Konferencja Episkopatu Polski zmieniła brzmienie tytułu Aktu, rezygnując z określenia „akt intronizacyjny”. Biskupom zależało na tym, by nie narazić wiernych na błędne rozumienie dzieła intronizacji. Określenie „akt intronizacyjny”, dobrze znane w środowiskach intronizacyjnych, nie zawsze jest jednoznacznie interpretowane w społeczeństwie, także przez wiernych. Co więcej, samo słowo „intronizacja …More
Konferencja Episkopatu Polski zmieniła brzmienie tytułu Aktu, rezygnując z określenia „akt intronizacyjny”. Biskupom zależało na tym, by nie narazić wiernych na błędne rozumienie dzieła intronizacji. Określenie „akt intronizacyjny”, dobrze znane w środowiskach intronizacyjnych, nie zawsze jest jednoznacznie interpretowane w społeczeństwie, także przez wiernych. Co więcej, samo słowo „intronizacja” może być błędnie rozumiane, w znaczeniu dodania Jezusowi władzy albo wyniesienia Jezusa na tron. Dlatego – nie naruszając w żaden sposób wypracowanego wcześniej tekstu, w którym również nie było słowa „intronizacyjny” czy „intronizacja” – nadano mu inny tytuł.