Clicks714
csk.news
2

Starý a zbytočný: Kardináli v Rímskej kúrii

Zo 17 aktívnych kardinálov Kúrie osem prekročilo dôchodkový vek stanovený Kanonickým zákonom. Sú to:

• Beniamino Stella, 78, Duchovenstvo
• Gianfranco Ravasi, 77, Kutúr
• Luis Ladaria Ferrer, 76, Doktrína viery
• Leonardo Sandri, 76, Orientálne cirkvi
• Giuseppe Versaldi, 76, Katolícke vzdelávanie
• Marc Ouellet, 76, Biskupi
• Mauro Piacenza, 75 rokov, Penitenciárny major
• Robert Sarah, 75, Liturgia

Ďalších päť kardinálov Kúrie je vo veku medzi 70 a 75: Farrell, Tuckson, Becciu, Avis, Koch.

Obrázok: © Mazur, CC BY-NC-SA, #newsGhgqwiahhq

apredsasatoci
1. pád, možné číslo, mužský rod 🤔
Ladislav Bajza
1pád mn.čísla: starí a zbytoční ... kardináli