CÓRKA MARYI
1792

JEZUS: Ta Misja jest szczytem wszystkich wskazań przekazanych ludzkości przez Mojego Ojca

JESUS: This Mission is the culmination of all instructions given to humanity through My Father, to all those who came before you

KSIĘGA PRAWDY

wtorek, 29 stycznia 2013 roku, godz. 4.15

Moja szczerze umiłowana córko, wściekłość szatana wylewa się nad ziemią, gdy Duch Święty zwiększa Swoją Boską Obecność w duszach wielu przez tę i inne misje zatwierdzone przeze Mnie. Nasila się wzrost nienawiści, morderstwa i brak miłości braterskiej, a grzech szybko opanowuje ziemię.

Czas przygotowania do wielkiego dnia Mojego powrotu musi się teraz rozpocząć z wielką starannością. Jeśli wy, Moi umiłowani uczniowie, odpowiecie na Moje wezwanie, zwiększę waszą wiarę i wasza liczba wszędzie będzie się pomnażać. Ta Misja jest szczytem wszystkich wskazań przekazanych ludzkości przez Mojego Ojca do tych wszystkich, którzy przyszli przed wami. Czy nie zdajecie sobie sprawy z tego, że gdy prorocy opisywali Dzień Pański, to od początku odnosiło się to do Mojego Czasu, tego czasu, w którym wypełnię to Ostateczne Przymierze?

Mój plan jest taki, aby przyjść i dać wam Życie Wieczne, które obiecałem, gdy uwolniłem was z łańcuchów grzechu przez Moją Śmierć na Krzyżu. Ci z was, którzy są wobec Mnie nieufni, niech wiedzą, że nigdy nie mógłbym was oszukać w takiej Misji jak ta. Nie mógłbym prosić was, abyście Mi pomogli ratować dusze, walczyć ze złym duchem czy zachęcać was do modlitwy, gdybym to nie był Ja, wasz Jezus, Kto was teraz wzywa.

Moje biedne maleństwa, żyjecie na pustkowiu nie z powodu waszych działań. Ja jestem waszym jedynym wyjściem. Jeśli nie pójdziecie teraz za Mną, stracicie czas, błąkając się, gubiąc i rozpraszając. Wasza wiara może być silna jedynie dzięki świętym sakramentom. Dochowujcie wiary i chodźcie za Mną. Tylko o to was proszę. Ponadto módlcie się o zbawienie dusz.

Nigdy was nie potępię za to, że nie przyjmujecie tych Moich świętych Orędzi. Ale nigdy nie wybaczę, jeśli będziecie bluźnili przeciwko Słowu Boga danemu wam przez Moc Ducha Świętego. Jeśli nie wierzycie w Moje Orędzia, to odejdźcie i nadal oddawajcie Mi cześć.

Moi drodzy uczniowie, szybko stworzycie wielką Armię i silną obronę przed wrogami Boga. Gdy ona będzie rosła w siłę, proszę, zachęcajcie jak najwięcej Moich wyświęconych sług, aby wam pomagali. Ważne jest, żeby bez względu na to, jak duży opór napotykają, nadal bezwzględnie zapewniali codzienną Mszę i sakrament Komunii Świętej dla tych, którzy go potrzebują.

Wasz Jezus

* * *

za: jezusdoludzkosci.pl/…losci-braterskiej-a-grzech-szybko-opanowuje-ziemie
The rise of hatred, murder and lack of charity is intense and sin has infested the earth like wildfire

_________________________________________________________

PROSZĘ, PRZECZYTAJ:

BÓG OJCIEC: Traktujcie te Orędzia jako święte

BÓG OJCIEC: Te Orędzia są wyjątkowe. Są przedstawiane światu przez Trójcę Świętą. Uważam je za najważniejszą Misję na ziemi ...

Matka Zbawienia: Pamiętajcie, że szatan nienawidzi tej Misji, bo przez nią straci miliardy dusz

Bóg Ojciec: Bądźcie dzielne, Moje maleństwa, bo Moje wspaniałe Królestwo wkrótce będzie wasze

_________________________________________________________