CÓRKA MARYI
211.8K

JEZUS: Moje Powtórne Przyjście nastąpi wkrótce po Ostrzeżeniu

JESUS: My Second Coming – to follow soon after The Warning

KSIĘGA PRAWDY/ THE BOOK OF TRUTH

niedziela, 24 listopada 2013 roku, godz. 16.45

Moja szczerze umiłowana córko, kiedy przychodzę, aby przynieść ludzkości ulgę od bólu, jaki cierpi z powodu oddzielenia od Boga, wszyscy muszą być wdzięczni za to wielkie Miłosierdzie. Dzięki niemu miliardy ludzi będą się cieszyły życiem wiecznej Chwały w Obecności Boga.

Przez ten wielki Akt Miłosierdzia przynoszę wspaniałą nowinę o chwalebnej obietnicy, kiedy Moje Powtórne Przyjście – które nastąpi wkrótce po Ostrzeżeniu – zakończy plan Boga dla Jego dzieci.


Wszystkie dusze otrzymają Dar Mojego Miłosierdzia, ale nie wszystkie go przyjmą. Ci, którzy go nie przyjmą, będą mieli mało czasu, aby podjąć decyzję, jakim życiem chcą żyć. Mogą wybrać to, gdzie będą żyli pełnym i doskonałym życiem w ciele i duszy w Moim Nowym Raju, albo to bez Boga. Tym, którzy rozumieją, co im ofiaruję, nigdy nie wolno odrzucić takiego Daru. Jednak ci, którzy Mnie odrzucą, będą zadowoleni z powodu pogrążania się w ciemności, w przekonaniu, że to nie ma znaczenia. Ale oni nie wiedzą, że będą odczuwali straszny ból, kiedy w końcu zostaną ode Mnie oddzieleni. Znajdą się w czarnej jak smoła otchłani, gdzie niczego nie zobaczą. Niczego nie będą posiadali. Będą odczuwali jedynie wielki ogień, który będzie przeszywał ich jak miecz i który będą musieli znosić przez wieczność.

Oddzielenie od Boga nastąpiło wtedy, gdy Lucyfer skusił Adama i Ewę grzechem pychy. Grzech pychy leży u korzeni wszelkiego grzechu i jest on tym, co wiąże człowieka z szatanem. Kiedy przyjdę, aby odzyskać Mój Tron, nie będzie już więcej tego oddzielenia. Ci, którzy są dla Mnie, ze Mną i we Mnie, połączą się w jedno. Ale w tym dniu, kiedy w końcu przyjdę i kiedy będę sądził świat, ci, którzy odłączyli się ode Mnie i którzy nadal będą Mnie odrzucali, doświadczą ostatecznego końca, gdzie Ja już nie będę obecny. Gdzie nie będę w stanie zapewnić im pocieszenia. Ani ich stamtąd wyciągnąć. Wtedy doświadczą bólu i wiecznego cierpienia z bestią i wszystkimi jego demonami w ogniu piekielnym.

Nie chcę was straszyć, szokować ani sprawić wam cierpienia, lecz muszę powiedzieć wam Prawdę, abyście zrozumieli konsekwencje. Tak wielu z was nie wierzy w piekło. Nie wierzycie w nie, ponieważ przez tak długi czas byliście wprowadzani w błąd. Niebo, piekło i czyściec istnieją. W ostatnim dniu będą istniały jedynie dwie rzeczywistości – Nowy Raj, gdy Niebo i ziemia staną się jedno, i otchłań, którą jest piekło.

Prawda jest trudna do przyjęcia, ale nie znając Prawdy, nie możecie dokonać wyboru swojego przeznaczenia.

Wasz Jezus

* * *

za: jezusdoludzkosci.pl/…e-cieszyly-zyciem-wiecznej-chwaly-w-obecnosci-boga

_____________________________________________________

PROSZĘ, PRZECZYTAJ:

JEZUS: To wielkie Oświecenie Sumień nastąpi po tym, jak Mój święty Wikariusz opuści Rzym

Matka Zbawienia: Po Ostrzeżeniu nie pozostanie wiele czasu do chwalebnego Powrotu Mojego Syna

JEZUS: Gdy dzień Mojego Miłosierdzia zaświta, musicie wiedzieć, że Moje Powtórne Przyjście nastąpi …

JEZUS: Ostrzeżenie jest przejawem Mojego Bożego Miłosierdzia, ukazanego siostrze Faustynie

Matka Zbawienia: Nawrócenie obiecane przez Mojego Ojca rozpocznie się w tym miesiącu

JEZUS: Zanim nadejdzie Wielki Piątek, wiele dusz zrozumie, że Moje Ostrzeżenie dla ludzkości już …

JEZUS: Moje Powtórne Przyjście nastąpi wkrótce po Ostrzeżeniu

_____________________________________________________
CÓRKA MARYI
"Wszystkie dusze otrzymają Dar Mojego Miłosierdzia, ale nie wszystkie go przyjmą. Ci, którzy go nie przyjmą, będą mieli mało czasu, aby podjąć decyzję, jakim życiem chcą żyć. Mogą wybrać to, gdzie będą żyli pełnym i doskonałym życiem w ciele i duszy w Moim Nowym Raju, albo to bez Boga. ..."