Reprák
Reprák
131

Posvätní citanie:

Z Listu svätého biskupa a mučeníka Ignáca Antiochijského Efezanom (Nn. 13 – 18, 1: Funk 1, 183-187) Verte v Krista a milujte ho Usilujte sa častejšie zhromažďovať na vzdávanie vďaky Bohu a na jeho …
Reprák
Obsah slov Apoštolských otcov je velmi hlboký a rýdzi,.Je badať neporusenosť ucenia,ktore je ako čistá pramenitá voda. Viac o Sv Ignácovi Antiochijsk…More
Obsah slov Apoštolských otcov je velmi hlboký a rýdzi,.Je badať neporusenosť ucenia,ktore je ako čistá pramenitá voda.
Viac o Sv Ignácovi Antiochijskom naprL
revue.theofil.cz/…restanske-osobnosti-detail.php
Napisal aj viacero listov,ktorých texty je mozne nájsť na uvedenej stránke.
Reprák
25

Prorok DANIEL-11kap.

32 Tých, čo hrešia proti zmluve pochlebovaním, privedie k odpadu, ale ľud tých, čo poznajú svojho Boha, ostane pevný a bude konať. 33 Rozumní z ľudu privedú mnohých k chápaniu, ale začas budú padať …