Reprák
Reprák

"Nech je prekliaty!“ (Gal 1:8) Do kín ide film znázorňujúceho Krista ako homosexuála. Vystupujú v …

Ano to platí ak človeka v niečom zlý duch pokuša ,ale toto su jeho skutky v reale a kto proti ním je nevšímavý,teda ignoruje,alebo nezaujme postoj,nič nezpravý proti šíreniu takýchto dehonestujucich činov ,má spolu vinu za to,alebo učasť na cudzom hriechu .!!
Nemyslel som svoj koment ako výčitku,ale išlo mi o to aby poukázať na to ako sa mnohý (aj veriaci ) prizeraju čo sa deje zlé vo svete, (za …More
Ano to platí ak človeka v niečom zlý duch pokuša ,ale toto su jeho skutky v reale a kto proti ním je nevšímavý,teda ignoruje,alebo nezaujme postoj,nič nezpravý proti šíreniu takýchto dehonestujucich činov ,má spolu vinu za to,alebo učasť na cudzom hriechu .!!
Nemyslel som svoj koment ako výčitku,ale išlo mi o to aby poukázať na to ako sa mnohý (aj veriaci ) prizeraju čo sa deje zlé vo svete, (za čím je mnohokrát pôsobenie zlého) a su pasivny.Ved ten film a mnohe ine ,ktore teraz ako by sa sypali z vreca je totál lož,prekrútená pravda,zosmiešnovanie Boha,Ježiša,cirkvi,...A my mlčíme?!
Reprák

"Nech je prekliaty!“ (Gal 1:8) Do kín ide film znázorňujúceho Krista ako homosexuála. Vystupujú v …

Nesuhlas z tvojim tvrdením.Neplatí to vo všetkom.Poznáš slovenske príslovie,"podaj diablovi prst a zoberie ti celú ruku."
Reprák

Francouzští Biskupové Chtějí Zrušit Summorum Pontificum

Dyk,nesprávne píšeš.Netreba staru omšu rušiť,ani zakazovať.Ak ty si tak pokrokovo zmýšlajuci,že nenachádzaš v nej to čo po stáročia prinášala a prináša ,tak problém nie je v starej omši (starom obrade),ale v tebe.
Reprák

Náš nepriateľ skúsi napodobniť Ježišov druhý príchod

Soport,ak uveríš falošným prorokom aich datumu príchodu ,o ktorom nevie nik,iba Boh Otec,tak potom sa nesťažuj a nevylievaj svoj hnev na druhých.
Reprák

Náš nepriateľ skúsi napodobniť Ježišov druhý príchod

Soport neviem koho si chcel osloviť svojim príspevkom,ale to čo tu píšeš nie je hodné veriaceho kresťana a ani slušné pre neveriaceho.....Zároveň neprospieva ani tebe ani tomu ,komu si to adresoval a neg.pôsobí aj na čitatelov.Najskôr mi to príjde že si troll.
Reprák

Žiaden Únik

a kde chcete ujsť?pred cím?Pred kým??Prosme o dar ducha sv.v ktorom je sila.Inak neobstojime.
Reprák

Covid 19 - testovanie a vakcinácia

neda sa to otvoriť
Reprák

Posvätní citanie:

Obsah slov Apoštolských otcov je velmi hlboký a rýdzi,.Je badať neporusenosť ucenia,ktore je ako čistá pramenitá voda.
Viac o Sv Ignácovi Antiochijskom naprL
revue.theofil.cz/…restanske-osobnosti-detail.php
Napisal aj viacero listov,ktorých texty je mozne nájsť na uvedenej stránke.
Reprák

Musíme sa mať na pozore! Grzegorz Braun pozdravuje Slovákov Poslanec Poľského Sejmu pozdravuje …

Pochválený bud Ježiš Kristus,
Dnes som sa rozprával z bratrancom ,ktorý dostal kovidaka.Príznaky totožné z chrípkou,len sa to ináč volá .Vyležal to a vyliečil sa aj bez pichania do tela neakého 6 zložkového "spásonosného" koktejlu!!!
Ono cele okolo zavadzaneho poriadku je spojené z novým slovnímkom,s novými názvami,..Tak si to menej okaté.Napr :dávnejšie boli slúžky,dnes sa to volá opatrovatelka.…More
Pochválený bud Ježiš Kristus,
Dnes som sa rozprával z bratrancom ,ktorý dostal kovidaka.Príznaky totožné z chrípkou,len sa to ináč volá .Vyležal to a vyliečil sa aj bez pichania do tela neakého 6 zložkového "spásonosného" koktejlu!!!
Ono cele okolo zavadzaneho poriadku je spojené z novým slovnímkom,s novými názvami,..Tak si to menej okaté.Napr :dávnejšie boli slúžky,dnes sa to volá opatrovatelka.Práca na výrobnej linke-operátor výroby:-).(Užerník-úverový špecialista......Tak by sa dalo pokracovať dalej...
S tou najcastejsie skloňovanou chorobou to je kolosalne klamstvo.
Ak boli v minulosti epidemie (cholera,mor,..)jednak to bolo lokálne,potom bolo evidentne vidieť v reale ako ludia mru pred očami,padali ako muchy. To čo tu podsuvaju media ,nesplna kriteria ep-idem-ie,nieto ešte pa-ndem-je.Ako by stlačením gombíka na celom svete naraz to spustili.Aj opatrenia vsade rovnake S opačným učinkom.Ich aplikácia nelieči chorobu,ale viac skodí .Nimi sa ludia vytrasu z uspor a budu poddajnejsí.
Lenže dnes sú ludia vycvičený tak že žiju vo virtualnom svete,kde je velmi lahko deformovať pravdu,realitu.Pre veriaceho je to magnet,ktorý ho ťahá do ducha sveta a automaticky vzdialuje od Boha.Akedže žiju obývackovu kulturu,teda kult TV,ktorý vedie k pohodlnosti,tak sa ani nenamáhaju rozmýslať,nad tým čo im na tacke predostrie jojojojka a i.
Vlastne ani nemaju cas premýšlať,lebo ho zabiju pred tv,potom spať a rano za stroje:-)
Zaroven je to perfektné náradie ,skrz ,ktore sa šíri strach.A strach je zlý radca!!!Kto si myslí že sa zachráni štípancami do ramena,alebo šprtaním v nosných dierkach ,tak sa mýli.Pýtam sa na kolko rokov???
čO SA MUSí STAť,čO MUSíš STRATIť ABY SO POVEDAL STOP,DALEJ Už NIE???
Reprák

Max Kašparů o najhoršej chorobe kresťana

Ešte k svedomiu,chcem dodať že to nie je stabilná vec.O svedomie sa treba starať.Spovedou ho očisťujeme,duchom sv,posvecujeme,oživujeme,..
Reprák

Max Kašparů o najhoršej chorobe kresťana

Ale dakujem Laco Bajza že si napísal svoj názor.Viac krát ma konfrontácia rozdielnosti názorov,priviedla viac sa zamyslieť ,hladať pravdu,odpovede,...na predostrete veci ,situacie,problémy.
Reprák

Max Kašparů o najhoršej chorobe kresťana

S tým súhlasím ,ale mnoho ludí číta,čítalo Božie slovo,počulo a predsa im nič nepovedalo,zostali rovnaký,lebo uspaným,zdeformovaným svedomím stratili schopnosť ,ho vnímať.Ak prevláda hriech v človeku,tak Boží duch od neho ujde,.
V knihe Múdrosti sa píše:
Múd 1, 1-16
4 pretože múdrosť nevstúpi do zlomyseľnej duše a nebude prebývať v tele podrobenom hriechu.

5 Svätý duch výchovy totiž uteká pred …More
S tým súhlasím ,ale mnoho ludí číta,čítalo Božie slovo,počulo a predsa im nič nepovedalo,zostali rovnaký,lebo uspaným,zdeformovaným svedomím stratili schopnosť ,ho vnímať.Ak prevláda hriech v človeku,tak Boží duch od neho ujde,.
V knihe Múdrosti sa píše:
Múd 1, 1-16
4 pretože múdrosť nevstúpi do zlomyseľnej duše a nebude prebývať v tele podrobenom hriechu.

5 Svätý duch výchovy totiž uteká pred ľstivosťou, vzdiali sa od nerozumných myšlienok a odchádza ďaleko, keď nastúpi nespravodlivosť.

Proste si to taký človek ospravedlní sám pred sebou.

Píšeš že ,"ľudské srdce - svedomie si ospravedlní hocičo a u každého inak".
Namiesto toho čo som chcel napísať sa ťa opýtam.Tak potom kto,čo ,ake srdce,..si zlo neospravedlní sam pred sebou ,alebo inými??
Reprák

Max Kašparů o najhoršej chorobe kresťana

Možno to nevyslovil priamo,ale už v uvode odporuča poradiť sa so svojim svedomím.

"Svedomie je najskrytejším jadrom a svätyňou človeka, kde je sám s Bohom, ktorého hlas sa ozýva v jeho vnútri.
Označujeme ho tiež ako "vnútorný hlas". Odkiaľ pochádza? Na čo reaguje? Vnútorný hlas, ktorý ma upokojuje, alebo naopak - robí mi výčitky, reaguje na nejaký zákon, ktorý v sebe človek má. Tento zákon si …More
Možno to nevyslovil priamo,ale už v uvode odporuča poradiť sa so svojim svedomím.

"Svedomie je najskrytejším jadrom a svätyňou človeka, kde je sám s Bohom, ktorého hlas sa ozýva v jeho vnútri.
Označujeme ho tiež ako "vnútorný hlas". Odkiaľ pochádza? Na čo reaguje? Vnútorný hlas, ktorý ma upokojuje, alebo naopak - robí mi výčitky, reaguje na nejaký zákon, ktorý v sebe človek má. Tento zákon si nedal sám človek, pochádza od Boha a hovoríme mu PRIRODZENÝ ZÁKON, ktorý Boh "vpísal" človeku do srdca. Na základe tohto zákona, vie človek rozlíšiť dobro a zlo. Sv. Pavol to potvrdzuje v Rim 2, 14-16: "A keď pohania, ktorí nemajú zákon, od prírody robia, čo zákon požaduje, hoci taký zákon nemajú, sami sebe sú zákonom. Tým ukazujú, že majú požiadavky zákona vpísané vo svojich srdciach, čo im dosvedčuje zároveň aj ich svedomie, aj ich myšlienky, ktoré sa navzájom obviňujú, ale i bránia...

Veľmi dôležitou skutočnosťou je FORMOVANIE SVEDOMIA. Je to celoživotná úloha. Už od prvých rokov je potrebné viesť dieťa k poznávaniu a zachovávaniu vnútorného zákona - prirodzeného zákona. Rozumná výchova učí čnostiam, ochraňuje a oslobodzuje od strachu, sebectva a pýchy, od nezdravých pocitov viny. Výchova svedomia prináša slobodu a pokoj srdca. Pri formovaní svedomia je dôležitým prostriedkom SP a pravidelné spytovanie svedomia.

Na osobnosť človeka vplývajú niektoré druhy svedomia:

- JEMNÉ SVEDOMIE – je to najideálnejší stav mysle, v ktorom človek už pred skutkom presne vie, čo je dobré a čo zlé, čo osoží alebo škodí duchovnému životu. Po zlom skutku vzbudzuje ľútosť nad hriechom a snahu napraviť hriech. Získava sa modlitbu, prijímaním sviatostí.
- OTUPENÉ SVEDOMIE – je to stav duchovnej bezcitnosti, v ktorom si človek ospravedlňuje hriechy, zakrýva vinu. Taký človek už nevidí hriech tam, kde v skutočnosti je.
- ÚZKOSTLIVE - ŠKRUPULÓZNE svedomie – je to stav, keď človek vidí hriech aj tam, kde nie je. Človek s úzkostlivým svedomím robí nešťastným seba i druhých. Chýba mu čnosť múdrosti, upadá do zúfalstva alebo do druhého extrému – do mravnej neviazanosti.
"

Ak človek žije v milosti Božej,ak príjima sviatosti a žije s Kristom ,hlas jeho svedomia je čistý a jasný,nedeformovaný a vie lepšie čeliť pokušeniu,hriechu.
Na záver chcem povedať že si nemyslím že Max Kašparu zle radil.
Ak sa mýlim ,môžeš ma opraviť.
Reprák

Kardinál Sarah Rozhoduje o Obřadu Popeleční Středy v Době Covid-19

teraz som si všimol že to video Kašparú mi hodilo do môjho profilu.,kde som urobil chybu?
Reprák

Kardinál Sarah Rozhoduje o Obřadu Popeleční Středy v Době Covid-19

Včera som chcel publikovať obyčajné hudobné video.pieseň-

youtube.com/watch?v=8fZokA2751I

Na môj mail mi prišla odpoved z glorie že to "nemožno spracovať".

Tak neviem kde sa stala chyba?Tiež som zverejnil video Max Kašparu-

youtube.com/watch?v=wCvOct_NU-k
To zase šuplo niekde inde,ale nie medzi hlavne temy.More
Včera som chcel publikovať obyčajné hudobné video.pieseň-

youtube.com/watch?v=8fZokA2751I

Na môj mail mi prišla odpoved z glorie že to "nemožno spracovať".

Tak neviem kde sa stala chyba?Tiež som zverejnil video Max Kašparu-

youtube.com/watch?v=wCvOct_NU-k
To zase šuplo niekde inde,ale nie medzi hlavne temy.
Reprák

Kardinál Sarah Rozhoduje o Obřadu Popeleční Středy v Době Covid-19

Nevie mi niekto poradiť ako uverejniť tu na glorii neake video,obr.text,...?Na co mam kliknut?postup.Vdaka
Reprák

A tí, ktorí by mali hovoriť, mlčia

Luterová ,..sv.Ján nás pobáda ,aby sme neverili každému duchu že je treba rozlišovať ,či pochádzajú od Boha,alebo od zleho ducha ,ktorý pôsobil vo falošných prorokoch.
Kto počúva evanjelistu Jána a hlásatelov evanjelia, lásky a milosrdenstva ,ten je z Boha.
Kto nepočúva evanjelium,kto nechce počúvať o Bohu,ten je z tohoto sveta ,...že je od antikrista,že má v sebe ducha falše!.
Ján evanjelista …More
Luterová ,..sv.Ján nás pobáda ,aby sme neverili každému duchu že je treba rozlišovať ,či pochádzajú od Boha,alebo od zleho ducha ,ktorý pôsobil vo falošných prorokoch.
Kto počúva evanjelistu Jána a hlásatelov evanjelia, lásky a milosrdenstva ,ten je z Boha.
Kto nepočúva evanjelium,kto nechce počúvať o Bohu,ten je z tohoto sveta ,...že je od antikrista,že má v sebe ducha falše!.
Ján evanjelista končí slovami ,"Podla toho poznáme ducha pravdy a ducha falosnosti,bludu.

Sledujem tvoje reakcie tu na glorii.A charakterizoval by som to ako vyvolávanie rozbrojov voči pravde,proti jednote,šírenie nenávisti voci RKC (nie vsetci su ako píšeš)..Ako keby ti chýbal pokoj v duši.
Ak ťa nepresvedčili tieto slová ,prikladám urivok z listu Galaťanom.:

Skutky tela a ovocie Ducha
13
Milovaní bratia, Kristus vám daroval slobodu. To však neznamená, že by ste mali teraz užívať a konať všetko, čo sa vám len zachce, ale v láske si navzájom pomáhajte.
14 Veď celý zákon sa dá zhrnúť do jedinej vety: Miluj svojho blížneho ako seba samého!
15 Ak sa však namiesto toho hryziete a žeriete, dajte pozor, aby ste sa navzájom nevyhubili a všetci nezahynuli!
16 Radím vám: dajte sa viesť Duchom Svätým, tak odoláte svojim sebeckým túžbam a telesným žiadostiam.
17 Lebo človek od svojej prirodzenosti lipne k tomu, s čím Boží Duch nemôže súhlasiť, a nakoniec vykoná to, čo sám nechcel.
18 Ak vás však ovláda Duch Svätý, neprehrešíte sa proti zákonu.
19 U toho, kto sa dáva viesť telesnými túžbami, prejavujú sa tieto skutky: cudzoložstvo, smilstvo, nečistota, zmyselnosť,

20-21 modlárstvo, čarodejníctvo, nepriateľstvo, sváry, hádky a intrigy, závisť, nenávisť, opilstvo, obžerstvo a im podobné necnosti.
Už raz som povedal a opakujem znova, že tí, ktorí takéto veci robia, nevojdú do kráľovstva Božieho.
22
Ovocím Ducha Svätého však je: láska a radosť, pokoj a trpezlivosť, láskavosť, dobrota, vernosť,
23 nežnosť a sebaovládanie. Kto takto žije, nepríde do konfliktu so zákonom.
24 Tí, ktorí sú Kristovi, nechali svoje prirodzené zlé žiadosti a vášne zomrieť s ním na kríži.
25 V Duchu Svätom sme získali nový život, a to musí byť zjavné v každom našom konaní.
26 Kde vládne Duch Svätý, tam márnivosť, vzájomné osočovanie a závisť nemajú miesto.

Použil som dosť silné slová.
Nechcem sa ťa dotknúť,ani uraziť,ale vadí mi čo tu robíš,a písal som to aby si sa zamyslela nad tým!

Nemôžme hovoriť že všetci sú deťmi Boha,lebo to nie je pravda.Všetci sú milovaný Bohom a stvorený pre jeho královstvo.To áno ,ale iba ten kto verí v Ježiša,NASLEDUJE HO A ZIJE JEHO UCENIM,iba ten je Božím dieťaťom a má v sebe ducha PRAVDY!
Reprák

Apokalyptické Znamení V Římě

Peter,ja som myslel konkretnu kapitolu a verš,kde sa o tom spomína.Vdaka za pochopenie.
Reprák

Apokalyptické Znamení V Římě

Dobre ,tak mi ukáž kde sa v starozákonných proroctvách spomína niečo také?Názov článku bol "Apokalyptické znamenie" a nie starozákonne proroctvo!Tak kde v apokalipse sa píše o tomto "znamení"???
Reprák

Apokalyptické Znamení V Římě

ak je svet tak velmi skazený a bude este viac,tak potom mozno Babylon nemusí byt v apokalipse myslené mesto,uzemie ,ale niečo iné...