Jazyk

Sebevražedné bombové atentáty jsou přímou aplikací muslimské nauky a morálky.

54
Dáváme najevo nevědomost, zaslepenost nebo zbabělost? Katechismus katolické víry v článku 841 nám předkládá k věření, že muslimové se drží víry Abrahámovy a klaní se jako my Bohu jedinému, milosrdnému, který bude v poslední den lidi soudit. Toto …
Prosím napište zde Váš komentář.

Kresťanske filmy-Evanjelium podľa Jána,doslovne (2).avi

02:53:31
1 2 66
BEZ KOMENTÁŘE
Prosím napište zde Váš komentář.
henta
Slovo Boží zde ,navzdory všem haďátům, vždy bude zářit a odrážet se v Božích dětech.

Jak se žilo dříve

03:24
1 766
Nikdy v minulosti nebyla lepší doba na přivádění dětí do tohoto světa než jaká je dnes. Kdo tvrdí opak je lhář!
Prosím napište zde Váš komentář.
3 4 89

Je to Ježíš, syn Josefův z Nazareta

Čtení z Evangelia 24.8.2016 45 Filip potkal Natanaela a řekl mu: »Našli jsme toho, o kterém psal Mojžíš v Zákoně i proroci! Je to Ježíš, syn Josefův z Nazareta.« 46 Natanael mu namítl: »Může z Nazareta vzejít něco dobrého?« Filip odpověděl: »Pojď a …
Prosím napište zde Váš komentář.
Hebel
„Natanael, pravý Izraelita, v kterém není lsti.“ Nádherné svědectví, v němž Bůh vyznává, že zná konkrétního člověka. Následovníci Páně, kteří prodali… [Další]
Metoda sv. Františka je, jak se zdá, na hony vzdálena od dnešních akomodací, které by ho nejraději viděly, jak leží před sultánem a prosí o odpuštění za křivdy ze strany církve. Papežovo islámské blouznění a aktuální hlas z nedávné minulosti Arcidi… [Další]
3 2

Ekumenická „vstřícnost“ pro sv. Františka neplatí | Lumen de Lumine

Františkánské prameny nám ovšem představují Františka jako zcela jiného než jako člověka, který tíhne k dnešním dogmatům politicky korektního ekumenismu třetího tisíciletí.
lumendelumine.cz
http://www.lumendelumine.cz/index.php?page=ekumenicka-vstricnost-pro-sv-frantiska-neplati
Prosím napište zde Váš komentář.
henta
z textu: ...Dialog musí být prvním krokem k hlásání Božího království, a to až k mučednictví, protože, jak připomíná světec v řeholi, „všichni bratři… [Další]
54

Největší rozdíly mezi křesťanstvím a islámem- Ježíšovo ukřižování, smrt a zmrtvýchvstání a biblická…

Josef A. Herget Muslimové mají právo poznat svého Spasitele (2) Především je třeba říct, že křesťanství a islám se nepokládají za projev náhodného soukromého náboženského názoru a přesvědčení, nýbrž jsou přesvědčeny, že je Bůh pověřil sdělením …
Prosím napište zde Váš komentář.
50

Kresťanstvo a islam - rozdiely

Josef A. Herget: Muslimové mají právo poznat svého Spasitele (1) Josef A. Herget je lazarista. Jako magisterskou práci zpracoval téma „Hlásání křesťanství v islámském prostoru na příkladu Turecka“. Spolu s Alexandrem Lainerem založili 1996 v …
Prosím napište zde Váš komentář.
6 2 1,5k

Německá vláda se připravuje na válku (dle proroctví Němci přepadnou Rusko v 2.části války)

Zásobte se jídlem aspoň na 10 dnů, vyzve dle tisku Němce zítra vláda. Současně se chystá obnovit brannou povinnost. Aby byli Němci připraveni v případě krize. Vláda toto maskuje příběhem o možných povodních a přírodních katastrofách, ale tato …
Prosím napište zde Váš komentář.
Libor Halik
8.7.2015 Komunista ve funkci předsedy vojenského výboru NATO. Český generál Petr Pavel se ujal funkce předsedy Vojenského výboru NATO. Zvláštní na … [Další]

Katecheze Svatého otce Františka

3 2 168
Drazí bratři a sestry, dobrý den. V našich katechezích o rodině dnes přichází řada na sourozence, poté, co jsme uvažovali o roli matky, otce a dětí. „Bratr“ a „sestra“ jsou slova, která křesťanství velmi miluje. A díky zkušenosti v rodině jsou to …
Prosím napište zde Váš komentář.
Svatožár
Nemyslete si, že jsem přišel uvést na zem pokoj; nepřišel jsem uvést pokoj, ale meč. Opravdu Hebele, Ježíš na tento svět nepřinesl pokoj, ale meč. … [Další]

Dětské chvály

08:44
287
Evangelizace pro děti Velká Lomnica, Slovensko, 2012 zdroj: www.youtube.com/watch
Prosím napište zde Váš komentář.

Pobřeží EU a USA za 3. světové války dle vidění z Turzovky

05:29
1,4k
40ti letý pan Lašut r.1957, kdy uzákonili v Československu umělé potraty, měl vidění Panny Marie, která mu řekla, jak se zlo rozšíří do světa a poté bude Bohem potrestáno. Na pobřežích to bude vypadat jako u Fukušimy v Japonsku. Video z Minami-…
Prosím napište zde Váš komentář.

Proti evoluční teorii

4

Darwin se hluboce mýlil a je zajímavé, že ho následují mnoho lidí, mezi nimi i otitulovaní intelektuálové.
Prosím napište zde Váš komentář.

Svobodné rádio 20.08.2016 Pochod za mír, rodinu křesťanství a lásku

52:18
1 386
Přímý přenos z Václavského náměstí .......
Prosím napište zde Váš komentář.
henta
Od cca od 24min. vladyka Timotej, potom následuje exorcismus vladykou Samuelem....
6 4 135

Běda vám

Čtení z Evangelia 23.8.2016 23 Běda vám, učitelé Zákona a farizeové, pokrytci! Odvádíte desátky z máty, z kopru a z kmínu, ale zanedbáváte, co je v Zákoně daleko důležitější: spravedlnost, milosrdenství a věrnost. Tohle jste měli dělat, a tamto …
Prosím napište zde Váš komentář.
Svatožár
Svatá Maria, Královno nebe i země, prosíme tě, aby ses za nás u Boha přimlouvala. Bůh tě stvořil čistou a bez poskvrny, abys byla naší matkou a … [Další]
2 240

Frankfurtská škola

romanprazak.blog.idnes.cz/blog.aspx aneb spolek marxistických, komunistických renegátů Zničí západní civilizaci kulturní marxistická revoluce? Hlavní zdroj revoluce který uchvátil kulturní instituce Západu sahá hluboko před 60 léta 20 století.Konkré…
Prosím napište zde Váš komentář.
mike084
Jste-li přesvědčen o tom, že počet přistěhovalců je příliš vysoký, aby se udržela soudržnost společnosti, jste nativista a xenofob.Jste-li přesvědčen… [Další]

ČTENÍ O MANŽELSTVÍ A RODINĚ Z KATECHISMŮ KATOLICKÉ CÍRKVE

31 page(s)
67 2 452
1. KATECHISMUS Z ROKU 1867 2. KATECHISMUS Z ROKU 1955 3. KATECHISMUS Z ROKU 1995
Prosím napište zde Váš komentář.
Hoki
Vilém je prostě nemocný člověk. Stačí si pozorně číst jeho vklady a to i v jeho @Lang025 atd. Dříve se ještě ovládal, např. zde: @Jochanan Dnes už ne...

Mládenec z Belgie zpívá Halíkovi na dobrou noc

01:12
873
freeglobe.parlamentnilisty.cz/Articles/15116-machometa… Na internetu byla zveřejněna nahrávka, na které náctiletý muslimský mladík během romantické procházky nočními ulicemi belgického Vervies pěje píseň o zabíjení křesťanů. Totožnost zpěvumilovného…
Prosím napište zde Váš komentář.