Odpoveď na Vigana? Biskup Schneider prezentuje svoje práce o Vatikáne II

Biskup Athanasius Schneider napísal dňa 24. júna, že Vatikán II. potrebuje opraviť a vysvetlil, kde a prečo. Tento text znie ako odpoveď na požiadavku arcibiskupa Viganò, aby bol Vatikán II. zrušený…
obyčajná veriaca žena
Dobré úmysly nestačia.