Clicks2.2K

Politická strana Magnificat Slovakia

Anton Selecký
5
Milí priatelia, Slovensko je v kampani volieb do VÚC. Do týchto volieb ponúkla kandidátov aj politická strana Magnificat Slovakia. Mnohí sa pýtate, čo sme, čo chceme, prečo sme vznikli. Prinášame …More
Milí priatelia, Slovensko je v kampani volieb do VÚC. Do týchto volieb ponúkla kandidátov aj politická strana Magnificat Slovakia. Mnohí sa pýtate, čo sme, čo chceme, prečo sme vznikli. Prinášame vám teda informácie, z ktorých sa môžete dozvedieť niečo bližšie. Strana Magnificat Slovakia má identický názov ako naše združenie, ktoré pôsobí na Slovensku už 20 rokov. Slovo Magnificat znamená v latinčine Chválospev. Jedná sa o chválospev Panny Márie pri jej návšteve Alžbety, v ktorom velebila Boha za jeho spasiteľský plán pre ľudstvo, v ktorom si vybral za Matku svojho Syna práve ju. www.modlitba.sk/…/svp_10.htm. Z tohto Chválospevu – teda Magnificatu, sa odvíjajú aj niektoré základné tézy nášho programu. o. Biskup Pavel M. Hnilica, ktorého 7. výročie smrti si pripomíname práve zajtra, 8. októbra 2013, hovoril: ”Slovensko bude uchránené od všetkého zla, keď sa denne bude trikrát modliť Magnificat…”
Anton Selecký, predseda strany
www.magnificat.sk/…/informujeme-str…
tŕnie
😇 👏 👍
Nech Vám pomáha Pán Boh i syn Boží Ježiš Kristus, svetlo Ducha Svätého a pod ochranou Patrónky Slovenska - Sedembolestnej Panny Márie, aby ste pomohli vyviesť Slovensko z tohoto Babylonu.
Slovensko potrebuje skutočnú kresťanskú stranu, už bol najvyšší čas.
Vydržte a zostaňte verní a pokorní k Pánu Bohu.
+Joseph+
Selecký který participuje na třetím odboji a dělá ze sebe mučedníka komunismu, chce s Mariina chvalozpěvu udělat politickou stranu. Vskutku ďábelské 👏
www.lumendelumine.cz/index.php
Libor Halik
Asi se Vám jako politikovi bude hodit vědět, co nastane v EU a USA velmi brzy: I. kapitola Ekonomický zmatek Chapter 1-Economic Confusion Глава первая Экономический беспорядок na: Proroctví D. Wilkersona vydané v únoru 1974 knižně, úvod+1.kapitola
II. kapitola Drastické povětrnostní katastrofy a zemětřesení (L: před napadením USA raketami z Ruska) Chapter 2 Drastic Weather Change and Earthquakes…More
Asi se Vám jako politikovi bude hodit vědět, co nastane v EU a USA velmi brzy: I. kapitola Ekonomický zmatek Chapter 1-Economic Confusion Глава первая Экономический беспорядок na: Proroctví D. Wilkersona vydané v únoru 1974 knižně, úvod+1.kapitola
II. kapitola Drastické povětrnostní katastrofy a zemětřesení (L: před napadením USA raketami z Ruska) Chapter 2 Drastic Weather Change and Earthquakes. Глава вторая Резкие климатические изменения и землетрясения: Proroctví D. Wilkersona 2.kapitola
III. kapitola Přiliv špíny. Flood of filth. Глава третья Поток скверны: Proroctví D. Wilkersona 3.kapitola
IV, kapitola Mládež, problém číslo jedna v budoucnosti. Глава четвертая Проблемы для молодёжи в будущем: Proroctví D. Wilkersona 4.kapitola
V. kapitola Agresivní pronásledování. Глава пятая Неистовые гонения: Proroctví D. Wilkersona 5.kapitola+závěr
VI. Nakonec bude jaderný holocaust v USA, dle proroctví (z r.1984-1997) mučedníka z komunistických žalářů Rumuna Dudumana. Až se 8 vládců 8 států včetně Ruska spojí spolu proti USA, tak USA zažije náhle během jediného dne jaderný holocaust. Bude jaderný holocaust v USA, dle proroctví mučedníka z komunistických žalářů Podobné proroctví o jaderném holocaustu v USA dostal r.1985 i D. Wilkerson, ale bez podrobností.
Libor Halik
Kéž Vám Bůh požehná. Kéž by se na vás naplnilo proroctví D. Wilkersona o tom, že ze Slovenska vyjdou křesťanští misionáři do celé Evropy. Na začátku a na konci od 49.minuty videa: Slovensko- Boh urobí novú vec
Peter(skala)
👍 👏