Laco Bajzo
Lukáš píše:"... na druhej strane budú hlásať bludy a naďalej burcovať ľudí víziami a výzvami, ktoré sú proti Božiemu slovu. Ale nikdy si nepriznajú chybu. To by ich kariéra „dokonalého svätca“ skončila."

To je jeden zo znakov falošných prorokov.Nemajú problém začať hovoriť inak ,ak sa stane opak toho čo sľubovali,ale nikdy nebudú zo svojich falošných proroctiev robiť pokánie. Ich dôverčivým …More
Lukáš píše:"... na druhej strane budú hlásať bludy a naďalej burcovať ľudí víziami a výzvami, ktoré sú proti Božiemu slovu. Ale nikdy si nepriznajú chybu. To by ich kariéra „dokonalého svätca“ skončila."

To je jeden zo znakov falošných prorokov.Nemajú problém začať hovoriť inak ,ak sa stane opak toho čo sľubovali,ale nikdy nebudú zo svojich falošných proroctiev robiť pokánie. Ich dôverčivým veriacim to zalepí oči a budú vám hovoriť "ale veď naši vladykovia už hovoria ,že sme v posledných časoch". A pokánie z toho ,že celé roky tvrdili opak a robili bláznov z tých ,ktorí na to upozorňovali je kde?!

Napríklad Dohnalovci ,ktorí doteraz držali svoje oklamané ovečky v nádejach ,že ešte nie sme vo finále,že ľudia budú vďaka ich "prorockej" misii a modlitbám robiť pokánie a preto Boh apokalypsu oddiali a oni tak zachránia Česko ,Slovensko ,V4 ,Ameriku aj celú zem pred Božím trestom,tak teraz ,usvedčení okolnosťami nemajú problém svojim ovečkám povedať "áno,žijeme v posledných časoch".
Je to tým,že falošní proroci nemajú problém začať hovoriť opak toho ,čo sľubovali. Ale pokánie z toho ,že pred tým tvrdili opak robiť nebudú. Preto v takomto spoločenstve nie je nádej na zmenu.Oni nikdy nepriznajú ,že zavádzali ľudí falošnými nádejami a tým popierali Bohom zjavené slovo.
A aby tento ich podvod ovečky neprekukli ,tak im budú hovoriť oboje.
Aj priznajú ,že sme v posledných časoch,aj ich budú držať v nádeje ,že Boh to môže kvôli ich viere zmeniť,oddialiť ,zmierniť,ak sa za to budú modliť tie "prorocké modlitby a ďalej vytrvalo hádzať celé hory démonov do ohnivého jazera."Prorok" im na to zase vybral niečo zo Starého Zákona- napr. ako Boh povedal Abrahámovi ,že ak sa nájde desať spravodlivých ,tak mestá nezničí a že to môže urobiť teraz kvôli nim. To všetko robia len preto ,aby sa neodhalilo ,že " prorok " ich celý čas krmil falošnými nádejami,ktoré nemal od Boha ,ale zo svojich chorých predstáv a že ho neposlal Boh ,ale vo svojej pýche hovoril.