V EU se připravuje děsivý zákon, který by Bruselu umožnil nařídit celounijní stav nouze (video)

PS: Komunizmus spolu s fašizmom ovládnu celú EU. Většina z vás si nyní zřejmě vybavila situaci, jaká zde byla za covidismu. Tedy na předem velmi dobře zinscenovanou frašku, do které se politické …More
PS: Komunizmus spolu s fašizmom ovládnu celú EU.
Většina z vás si nyní zřejmě vybavila situaci, jaká zde byla za covidismu. Tedy na předem velmi dobře zinscenovanou frašku, do které se politické loutky zapojily podle instrukcí svých loutkovodičů.
Tehdy se však podařilo většinu lidí doslova „zhypnotizovat,“ takže věřili, že je zde nějaká strašlivá smrtící epidemie.
A pak dokonce byli mnozí schopni uvěřit i smysluplnosti ve skutečnosti zcela nesmyslných či dokonce ničivých nařízení, které vlády na základě pokynů vydávaly.
Mnoho lidí se mezitím probudilo a není jisté, že nyní by bylo poslušných tolik jako posledně. Navíc podle všeho EU nemá na mysli ani tak nouzový stav pandemický jako spíš klimatický.
A lidí, kteří již pochopili, že je celá uhlíková klimatická agenda podvod, postupně přibývá a hrozí, že ne ve všech zemích by byly vlády při zavádění nouzového stavu úspěšné.
Nyní by tak měla nouzový stav vyhlašovat přímo EU. A to třeba právě klimatický.
V jeho rámci byste opět přišli o …More
Antonia Orosova shares this
41.4K
A buďte žiť v zónach bez Svätej omši a už sa nebude hádať, kto prijma na ruku a kto do úst Sväté Prijmanie!
Na kolena pred Eucharistiou pred živým Bohom, kým je ešte čas!Pokoru srdcom pred Pánom a dôverujte Kristovi a pristupujte všetci a svet bude čistejší!
johanika
Sv. Ján Zlatoústy: "Kňaz sa svojimi rukami dotýka Boha. Teraz premýšľaj o tom, aké to musia byť ruky, ktoré sa dotýkajú takýchto svätých vecí."
Benedikt XVI.: "Zohnúť kolená v prítomnosti živého Boha je skutočne nevyhnutné gesto."More
Sv. Ján Zlatoústy: "Kňaz sa svojimi rukami dotýka Boha. Teraz premýšľaj o tom, aké to musia byť ruky, ktoré sa dotýkajú takýchto svätých vecí."

Benedikt XVI.: "Zohnúť kolená v prítomnosti živého Boha je skutočne nevyhnutné gesto."
maja prus
Antonia Orosova
Vsak ja vás vidim na omšiach, len sa klaňať ako v cirkuse pred Eucharistiou a skoro nikto si nepokľakne pred Svätym Prijmanim hlavne, že berie do ust a na ,,Baránok Boží všetci stojíte, lebo tak nariadili!!!!!!😡😥
Stratili ste pokoru srdca!!!!!!!
Antonia Orosova
Slova Eugena pošlite tým, čo majú odvahu postaviť sa na miesto kňaza a rozdávať Božím deťom Sväté Prijmanie, kebo neboli na to vysvätení a mnoho ich je s tou pýchou!!!
Antonia Orosova
Pre tento zakon už je pripravený plán 15 minútového mesta a ľudia budú žiť v zónach ako vo filme a či budú mať čo jesť z obchodov rozhodne elita, lebo ten internet na kontrolu už natiahli takmer všade.
A už sa nebudete hádať kto ako prijma Sväté Prijmanie, lebo omšu hľadať bude treba,a ani v televízore nebude!
Tak ako jednajú dnes s emigrantmi na Slovensku, tak budú vyzerať tie zóny!
Stále …More
Pre tento zakon už je pripravený plán 15 minútového mesta a ľudia budú žiť v zónach ako vo filme a či budú mať čo jesť z obchodov rozhodne elita, lebo ten internet na kontrolu už natiahli takmer všade.
A už sa nebudete hádať kto ako prijma Sväté Prijmanie, lebo omšu hľadať bude treba,a ani v televízore nebude!
Tak ako jednajú dnes s emigrantmi na Slovensku, tak budú vyzerať tie zóny!
Stále nerozumiete v Božej múdrosti Božej prozreteľnosti a čo vám ukazuje ?!😥
Pokánie srdcom robte a pokľaknite pred Eucharistiou!
maja prus
Antónia, to nie je o hadaní kto ako prijme, ale o to načo máš právo a načo nie (odpoveď je vyššie ). A aj práve pre to nehodné prijímanie, pre neúctu budeme odstavení od svätej Eucharistie.
Antonia Orosova
Slobodomurári ako ten Ján Slovák a ostatní slúžiaci diablovi chcú odlúčiť deti od Kristovej milosti vo Svätom prijmani!
A ostatní čo súhlasia nemaju zmysel pre Božie veci!
jaro214
Padne ale ešte nás chvíľu podusí, lebo ludia sa nechcú obrátiť. Ak by sme sa obrátili, konali pokánie a prosili o odpustenie, Pán Boh by nám dal vynikajúcich vladcov a terajší by zdrhali, až by sa za nimi prášilo
forthetruth333
eu PADNE,,nemajte strach