V.R.S.
1335

Abp Józef Bilczewski o miłości Ojczyzny

z listu pasterskiego na Wielki Post roku 1923 “Chrześcijanin jak wszystko inne, tak i swoją ojczyznę ma kochać w Bogu i dla boga. Kochać ojczyznę w …
CHWAŁA BOGU W TRÓJCY ŚWIĘTEJ JEDYNEMU