Samson1
VILÉME 🙂 🤗
Samson1
Hentóóó, budeme se učit někjakou písničku povině jak ve školce 🙂 zpravy.idnes.cz/…/zahranicni.aspxMore
Hentóóó, budeme se učit někjakou písničku povině jak ve školce 🙂 zpravy.idnes.cz/…/zahranicni.aspx
ľubica
ľubica
z modlitby zasvätenia ľudstva Kristovi Kráľovi, ktorú sme sa nedávno modlili :

V: Buď kráľom i všetkým tým, čo ešte žijú v tme modlárstva a mohamedánstva a vyveď ich na svetlo kráľovstva Tvojho. Zhliadni konečne milosrdným okom i na synov národa, čo tak dlho bol vyvoleným ľudom; a tá krv, ktorú na seba volali, nech sa im stane prameňom života a spásy.

zdroj:

www.zapotocky.sk/…/259-kristus-…
More
z modlitby zasvätenia ľudstva Kristovi Kráľovi, ktorú sme sa nedávno modlili :

V: Buď kráľom i všetkým tým, čo ešte žijú v tme modlárstva a mohamedánstva a vyveď ich na svetlo kráľovstva Tvojho. Zhliadni konečne milosrdným okom i na synov národa, čo tak dlho bol vyvoleným ľudom; a tá krv, ktorú na seba volali, nech sa im stane prameňom života a spásy.

zdroj:

www.zapotocky.sk/…/259-kristus-kral
hvezdaXY
Viléme, jes hodně dýňová jadérka to na prostatu je jak dělané, ať už můžeš mezi lidi
nebo už ti vylupkává.
defendfaith
Dôkazy od ranných otcov, prečo je Peter hlavou Cirkvi a prenáša sa nie meno Petrovo ďalej, ale jeho úrad: pravykatolik.sk/…/iii-ustanovenie…
defendfaith
Vilém - bez Cirkvi nie je spása. Ako budeš spasený? Keď budeš mať na sebe svadobné šaty ako hovorí náš Pán v evanjeliu. Našiel sa tam protestant, ktorý tam sedel bez svadobného rúcha a bol vyhodený von zo svadby. Vieš čo je svadobné rúcho? Milosť posväcujúca a tú ani jeden protestant nemá. Prečítaj si aj niečo o Cirkvi, jej založení atď. pravykatolik.sk/…/apologia-o-cirk…
Samson1
Viléme jen se dívím, proč s církve chceš stále dělat nějakou nevěstku, když církev je mystické tělo Krista. 🙂
defendfaith
Preto je Boh milovania hodný, lebo nám nielen nič zlé neurobil, ale vymenil svoj život za náš. Preto je duša človeka pre Boha taká vzácna, lebo ju vymenil za smrť Svojho Syna. Ale ak človek neverí tejto nekonečnej dobrote Božej, smútok v srdci Božom je neopísateľný. Preto sa musíš obrátiť a uveriť Kristovi, že Ťa miluje a že svoj život dal za teba. Preto milujeme tak veľmi Boha, preto milujeme …More
Preto je Boh milovania hodný, lebo nám nielen nič zlé neurobil, ale vymenil svoj život za náš. Preto je duša človeka pre Boha taká vzácna, lebo ju vymenil za smrť Svojho Syna. Ale ak človek neverí tejto nekonečnej dobrote Božej, smútok v srdci Božom je neopísateľný. Preto sa musíš obrátiť a uveriť Kristovi, že Ťa miluje a že svoj život dal za teba. Preto milujeme tak veľmi Boha, preto milujeme Pannu Máriu, lebo s ňou lepšie Krista spoznáš, ona ho milovala ako mama najviac, s ňou si môžeš kľaknúť v izbietke a modliť sa vrúcne k Pánovi. Dokonca sa s Ňou môžeš zjednotiť a byť ako ona - ona zachovávala všetko vo svojom srdci - každé Božie slovo. Potom začneš chápať muky Kristove, keď sa zjednotíš z jej srdcom, ktoré bolo plné bolesti. To ťa naučí Grignion, ja tom tomu dlho nerozumel, ale Boh ma zlomil. Musíš sa veľa modliť o dary z neba - málo ľudí si dnes vyprosuje tieto dary. Pros o milosti z neba, pros o veľa milostí z neba, obetuj sa za iných, posti sa za ich obrátenie, všetky ťažkosti života obetuj za druhých - človek nesmie byť sebecký. Ďakujem že ste si toto prečítali. Idem deti učiť katechizmus a modliť sa. Z Pánom Bohom niekedy nabudúce - len málokedy mám toľko času aby som tu mohol sedieť. A mysli často na smrť - môže prísť kedykoľvek a keby si náhle zomieral, ako by si nariekal, že si zlý život viedol. Smrť a potom večné nebo alebo Peklo - večné. Premýšľaj nad tým - večné - nič sa už nedá zmeniť. V hodine smrti nikto z nás nebude macher, ale každý bude ľutovať že pre Boha mohol vykonať viac. A v hodine smrti celé peklo povstane aby zamedzilo človeku ísť do nebeskej vlasti. Preto sa modlíme k Márii - v hodine smrti našej amen - buď pri nás....
defendfaith
Keby si sa ty obetoval za iných ľudí a bola by to jediná možnosť ako ich zachrániť, ale oni by si povedali že tvoju obetu nepotrebujú, že sa zachránia inak - ako by si sa tváril. Teraz vieš, prečo aj katolíci urážajú Boha, keď neveria v Jeho obetu na Golgote a myslia si falošne, že existuje aj iná cesta. Kristus Pán je hrozne smutný a Panna Mária hovorí, že takto Boha urážajú vlastní - neveria …More
Keby si sa ty obetoval za iných ľudí a bola by to jediná možnosť ako ich zachrániť, ale oni by si povedali že tvoju obetu nepotrebujú, že sa zachránia inak - ako by si sa tváril. Teraz vieš, prečo aj katolíci urážajú Boha, keď neveria v Jeho obetu na Golgote a myslia si falošne, že existuje aj iná cesta. Kristus Pán je hrozne smutný a Panna Mária hovorí, že takto Boha urážajú vlastní - neveria Mu že ich vykúpil vlastnou krvou, že je Bohom lebo nepoznajú učenie...
10 more comments from defendfaith
defendfaith
Preto Kristus hovorí, že je jediná cesta, lebo je Boh a On sa kvôli každému človeku obetoval - ale táto obeta platí len pre tých, ktorí v túto obetu a v Krista čoby Boha uverili. Preto je zlé učiť, že aj mimo Krista je možná spása, lebo tým Boha urážame!
defendfaith
Ja hreším, ty hrešíš, moslim hreší, buddhista hreší. Všetci si zaslúžia zo svojho života večné zatratenie, lebo každý kto hreší zomrie naveky. Ale Boh sa vtelil, stal sa človekom a to peklo ktoré by mal každý človek podstúpiť, On podstúpil na kríži. On vymenil večné muky tvojho pekla, za muky pekla na kríži - ale chce za to vieru. Preto kto uverí bude spasený a kto neuverí bude zatratený. Ak …More
Ja hreším, ty hrešíš, moslim hreší, buddhista hreší. Všetci si zaslúžia zo svojho života večné zatratenie, lebo každý kto hreší zomrie naveky. Ale Boh sa vtelil, stal sa človekom a to peklo ktoré by mal každý človek podstúpiť, On podstúpil na kríži. On vymenil večné muky tvojho pekla, za muky pekla na kríži - ale chce za to vieru. Preto kto uverí bude spasený a kto neuverí bude zatratený. Ak neveríš v Krista a chceš byť spasený, zostávajú ti ku spaseniu iba vlastné skutky a z tých neobstojíš lebo si hriešny. Ale ak uveríš že Kristus zomrel za teba, On berie na seba Tvoje hriechy a len takto sa ich dokážeš zbaviť - z milosti- nie zo svojich skutkov. Preto Pavol hovorí, že spasenie nie je zo skutkov, ale z viery. Na druhej strane viera produkuje skutky. Ale ako bude spasený ten, kto neverí v Krista - Boha, ktorý sa kvôli nemu vtelil a tento človek Ním Kristom opovrhol? Čo ho asi čaká?
defendfaith
Je to ako s jazdením. Keď budeš dobre jazdiť podľa predpisov, policajt ti nedá peniaze že dodržuješ predpisy, ale keď prekročíš rýchlosť, zaslúžiš si pokutu. To je spravodlivosť a tá platí u Boha oveľa viac ako v tomto prípade. On Mojžiša nevpustil do zasľúbenej zeme, lebo sa raz prehrešil a to Písmo nazýva Mojžiša ako najpokornejšieho človeka.
defendfaith
Nestačí konať iba dobré skutky - tie sú tvojou povinnosťou, za to ti Boh nič nedá. Hm?
defendfaith
Pavol hovorí, že nikto si nebo nazslúži - lebo všetci ľudia zhrešili a Jakub hovorí, že stačí jeden jediný hriech a zaslúžiš si peklo!
defendfaith
Ó Luboš, takto chceš byť spasený? Pochop, že si zlý človek od kosti, ako každý jeden z nás a do neba sa nič nečistého nedostane. Možno si niekedy masturboval, to je jeden z najťažších hriechov a Pavol hovorí, že nikto nezdedí kráľovstvo Božie kto koná hriech proti svojmu telu. Alebo si niekedy stiahol nejaký film, alebo ich máš veľa, to je krádež! Alebo nemáš rád niekoho vo svojom okolí, alebo …More
Ó Luboš, takto chceš byť spasený? Pochop, že si zlý človek od kosti, ako každý jeden z nás a do neba sa nič nečistého nedostane. Možno si niekedy masturboval, to je jeden z najťažších hriechov a Pavol hovorí, že nikto nezdedí kráľovstvo Božie kto koná hriech proti svojmu telu. Alebo si niekedy stiahol nejaký film, alebo ich máš veľa, to je krádež! Alebo nemáš rád niekoho vo svojom okolí, alebo si niekoho nenávidel v srdci - to je vražda hovorí Pán. Hm?
defendfaith
Lubosko a co myslíš, ako bude človek spasený, lebo ako sa zdá, nepoznáš učenie Cirkvi o ktoré sa chceš opierať, ale nič o ňom nevieš. Moje deti to vedia, dokonca môj malý chlapec vie, ako môže byť človek spasený - ako?
defendfaith
Založená Kristom na Apoštoloch - malý dodatok
defendfaith
Cirkev je Kristovým telom, ktorá bola založená Apoštolmi, postavená na mučeníkoch, svätých. Cirkev je trojitá. Je oslávená v nebi - teda Cirkev stará 2000 rokov, Cirkev trpiaca - tá v očistci a Cirkev putujúca - v ktorej sú živí. Všetky tri Cirkvi sa musia zhodovať, ale čo keď Cirkev teraz žijúca odporuje celej Cirkvi ktorá tu bola 2000 rokov?
defendfaith
Čo je podľa teba Lubosko Cirkev?