defendfaith
defendfaith
55.2K

O tejto dobe Sodomskej. Od čipovania psov, k čipovaniu ľudí, o elektronike a novej otrockej dobe

Žijeme v dobe prípravy, na otvorenie posledných dvierok diablovi. Blížime sa k Sodomskej dobe rýchlejšie, než si dokážeme predstaviť. Pred dvadsiatimi rokmi, by sme sotva mohli čo i len v predstavách …More
Žijeme v dobe prípravy, na otvorenie posledných dvierok diablovi. Blížime sa k Sodomskej dobe rýchlejšie, než si dokážeme predstaviť. Pred dvadsiatimi rokmi, by sme sotva mohli čo i len v predstavách vykúzliť to, že príde čas, kedy bude zvrátenosť chránená zákonom. Že sa budú brať ľudia rovnakého pohlavia, proti prirodzenému Božiemu zákonu. Že dokonca títo ľudia, si budú môcť adoptovať deti. Že rodiny, ktoré budú stáť na Božom zákone budú perzekuované, v mnohých krajinách sú kresťanským rodinám odoberané deti a tieto deti sú dané do starostlivosti zvráteným ľuďom, ktorí žijú jednopohlavným životom.
Všetky boje a okupovanie dnešného sveta, ktoré sú v rozpore s Božím zákonom, nie sú ľudského charakteru, ale sú vedené samotným diablom, za ktorým stojí nespočetný zástup ľudí, ktorí ho priamo či nepriamo vyznávajú a slúžia mu. Kto nie je z Boha, je z diabla, takto nás to Pán naučil. A diabol už nemá veľa času, preto sa deje všetko vo veľmi rýchlom tempe:
Zj 12:12: “Beda zemi a moru, lebo …More
defendfaith
35.2K

Antikrist! 666!

Veľký Ruský svätec Ignatij Brjančaninov poukazuje na hlavnú príčinu odpadnutia kresťanov keď hovorí: „Kto do svojho vnútra neprijal kráľovstvo Božie, ten nespozná antikrista, ten sa určite pre seba …More
Veľký Ruský svätec Ignatij Brjančaninov poukazuje na hlavnú príčinu odpadnutia kresťanov keď hovorí:
„Kto do svojho vnútra neprijal kráľovstvo Božie, ten nespozná antikrista, ten sa určite pre seba nepochopiteľným spôsobom stane jeho prívržencom”. „A preto dopustí Boh na nich silu zvodu, aby verili lži” (1Tes 2).

Pečate, ktoré spomína zjavenie Jána, ktoré ľudia dostali na čelo a na ruku, sú dvojakého druhu. Prvý druh je duchovný, ktorý sa nesie celými dejinami kresťanstva. Ide o pečať mysle, ktorá je zameraná len a len na matériu. Pečať na pravej ruke symbolizuje to, že táto ruka koná všetko vo svojom živote tak, aby túto matériu získala. Preto každá práca a námaha človeka, je zameraná iba na tento pominuteľný život.
Druhý druh pečate je reálny, kedy na konci sveta príde antikrist a tento znak sa stane viditeľným. Tí, ktorí žijú pre tento svet – ktorí majú duchovný znak na čele – a pracujú pre tento svet – majú duchovný znak na svojej pravej ruke, ktorá neustále koná v prospech sveta, …More
defendfaith
536

Evanjelium o vinici a vinároch, o tom, že Boh príde, ukáže na teba, na mňa, na svet a povie – všetko je moje – vydaj podiel!

Mt 21:33-41: “Čujte iné podobenstvo! Bol človek-hospodár, ktorý vysadil vinicu a ohradil ju, vykopal v nej lis, vystavil vežu, vinicu prenajal vinohradníkom a odcestoval. Keď sa priblížil čas oberačky …More
Mt 21:33-41: “Čujte iné podobenstvo! Bol človek-hospodár, ktorý vysadil vinicu a ohradil ju, vykopal v nej lis, vystavil vežu, vinicu prenajal vinohradníkom a odcestoval. Keď sa priblížil čas oberačky, poslal k vinohradníkom svojich sluhov, aby mu prevzali úrodu. Ale vinohradníci pochytali sluhov, jedného zbili, iného zabili a iného ukameňovali. Poslal zase iných sluhov, a to viac ako predtým, ale aj tým urobili podobne. Konečne poslal k nim svojho syna mysliac si: Budú sa ostýchať môjho syna. Ale vinohradníci, keď uvideli syna, povedali si: Toto je dedič; poďte, zabime ho a privlastníme si jeho dedičstvo. Chytili ho teda, vyhodili z vinice a zabili. Čo urobí pán vinice tým vinohradníkom, keď príde? Povedali Mu: Zlých zle zahubí a vinicu prenajme iným vinohradníkom, ktorí mu svojím časom budú odovzdávať úrodu.”
Pozrime sa na toto podobenstvo z veľkej výšky. Ide tu o tri výklady tohto podobenstva.
Prvým výkladom je priame slovo Pán Ježiša, proti Izraelu, vyvoleného národa. Boh dal Izraelu …More

Rozoberme si kacíra petra(skalu) a jeho blud ktorý sem hodil o zjaveniach - slovo za slovom...

Peter(lala) píše: V Biblii sa hovorí vela o spáse, ale nič o spovedi! Spása je z viery v Ježiša Krista. Táto viera je učená cirkvou katolíckou, pretože Cirkev je opora a stĺp pravdy (1 Tim 3,15).More
Peter(lala) píše: V Biblii sa hovorí vela o spáse, ale nič o spovedi!
Spása je z viery v Ježiša Krista. Táto viera je učená cirkvou katolíckou, pretože Cirkev je opora a stĺp pravdy (1 Tim 3,15). Cirkev určila spoveď nie na základe zjavenia ako nám tu heretik peter(lala) chce povedať, ale na základe BIBLIE kde sa hovorí: komu odpustíte hriechy budú odpustené a komu ich zadržíte budú zadržané! Teda je lož, že sa v biblii nehovorí o spovedi! Cirkev ranná dostala presné inštrukcie o spovedi a je to aj zapísané v Písme samotnom!
Ďalšia perlička tohto heretika: Vo Svätom Písme sa hovorí doslovne o spasení, ale nehovorí sa doslovne o spovedaní-sviatosti zmierenia...
Z tejto vety je až podivné, akoby heretik peter(lala), dával sviatosti NAD spasenie - je to akoby chcel zapriahnuť koč pred koňa! Tento človek nemá ani len poňatie čo je to katolícka viera a preto veľmi správne niekto poznamenal, že si vytvoril nové náboženstvo.
Pre všetkých ktorí sa aspoň trochu učili katechizmus - viera …More
One more comment
defendfaith
11.5K

Mimoriadna Svätá omša vo Vrakuni (BA) 7.12.2016 Streda! Príďte podporiť nového kňaza!

V stredu bude tradičná svätá omša na počesť nepoškvrneného počatia Panny Márie vo Vrakuni v Bratislave - príďte podporiť nového kňaza, ktorý ju bude po prvýkrát vysluhovať, či už modlitbou, alebo …More
V stredu bude tradičná svätá omša na počesť nepoškvrneného počatia Panny Márie vo Vrakuni v Bratislave - príďte podporiť nového kňaza, ktorý ju bude po prvýkrát vysluhovať, či už modlitbou, alebo samotnou prítomnosťou na tejto najsvätejšej obete. Omša bude o 19.00 hod. večer - pozvaní sú všetci katolíci, ktorí si ctia vieru pravú - vieru katolícku. Ďakujeme Bohu nášmu Pánovi, že nám pridal ďalšieho pastiera, ktorému otvoril srdce pre tradíciu. Táto omša je so štvrtkovou platnosťou nepoškvrneného Srdca Panny Márie...
zdroj
defendfaith
Chvála Bohu že k sebe ťahá z povolaných - vyvolených...
defendfaith
11.3K

Katechizmus o súkromných zjaveniach v Cirkvi!

V dnešnej dobe zjavenkárov - ktorí nepoznajúc vieru nášho Spasiteľa, veria v rôzne súkromné zjavenia, čím zvádzajú mnohých ľudí tak, že tieto zjavenia prezentujú svetu akoby to bola katolícka …More
V dnešnej dobe zjavenkárov - ktorí nepoznajúc vieru nášho Spasiteľa, veria v rôzne súkromné zjavenia, čím zvádzajú mnohých ľudí tak, že tieto zjavenia prezentujú svetu akoby to bola katolícka viera čo nie je - nám hovorí o tejto veci katechizmus katolíckej Cirkvi - našej Matky. Dnes sú zvádzaní rôznymi zjaveniami aj ľudia, ktorí svoju vieru chcú žiť poctivo a tak aby ,,neurazili” akési zjavenie, tak sa buď k nemu nevyjadrujú, alebo ho zastávajú. Je potrebné si horúcu hlavu schladiť učením Cirkvi všetkých vekov a tu vyberáme citáty z katechizmu Spiragovho o zjaveniach…
Zjavenie skrze Ježiša Krista a sv. apoštolov stalo sa v poslednom čase, keď Boh k ľudom hovoril. (Žid. 1, 1) S týmto zjavením vzalo koniec zjavenie, ktoré sa vzťahovalo na celé pokolenie ľudské.
Tento úvod hneď jasne hovorí, že Kristovo zjavenie, čoby Syna Božieho, je posledným zjavením.Je to zjavenie pravdivé, platné, plné a mocné. Svätý Pavol a všetci apoštoli stáli na tomto zjavení a ich viera bola veľmi mocná. Predtým …More
defendfaith
Amen
defendfaith
1815

Tradičná Omša na nepoškvrnené počatie Panny Márie na pútnickom mieste - Marianke...

Tradičná Omša na nepoškvrnené počatie Panny Márie - 8. Decembra bude tradičná omša, ku sviatku našej milovanej Panej, Panny Márie a jej sviatku - nepoškvrneného počatia. Všetci sú vítaní - príďte …More
Tradičná Omša na nepoškvrnené počatie Panny Márie - 8. Decembra bude tradičná omša, ku sviatku našej milovanej Panej, Panny Márie a jej sviatku - nepoškvrneného počatia. Všetci sú vítaní - príďte osláviť našu nebeskú Mamu, omšou k Bohu cez obetu jej milovaného Syna, do Marianky dňa 8.12.2016 o 19.15 hod. na omši ktorú si Boh zaslúži - omšu všetkých vekov a všetkých svätých - omšu Tridenstkú, Tradičnú...
defendfaith
Amen
defendfaith
113.8K

Pápež si neželá SPÁSU katolíkov!!! Kardinál Sarah dohral.

Obrátenie sa ku Kristovi na východ? To by zväčšilo vieru - len to nie! Pápež František si VYSLOVENE NEŽELÁ aby ľudia išli do neba! Pápež si neželá SPÁSU katolíkov!!! Dobre vie, že čím ďalej bude ľudí …More
Obrátenie sa ku Kristovi na východ? To by zväčšilo vieru - len to nie! Pápež František si VYSLOVENE NEŽELÁ aby ľudia išli do neba! Pápež si neželá SPÁSU katolíkov!!! Dobre vie, že čím ďalej bude ľudí držať od tradičnej viery v Cirkvi, tým udrží väčší zmätok v Cirkvi. Kardinál Sarah chcel obrátiť omšu podľa katolíckej viery na východ - pápež si neželá spasenie ľudí - len nie vieru, len nie svätosť! Beda tým, ktorí takto učia.
Dne 28. října oznámil Svatý stolec jmenování 27 nových členů římské Kongregace pro bohoslužbu a svátosti. Je to přestavba více než důkladná – představuje obměnu více než 70 procent. Výsledkem je, že se kardinál Sarah se svým úsilím o reformu liturgie ocitá v izolaci.
Nebylo řečeno, kteří z dosavadních členů, mezi nimiž jsou známá jména z pontifikátu Benedikta XVI., nebyli současným papežem potvrzeni. Vatikanista Sandro Magister si však dal tu práci, aby porozuměl výpovědi personálních změn.
Odcházejícími členy Kongregace jsou například :
Zenon kardinál Grocholewski …More
defendfaith
Vydržať bratia, len vydržať - ešte diabol cez poskokov vo Vatikáne narobí veci...
One more comment
defendfaith
1.2K
Peter Kwasniewski Povstanie z prachu - Tradičná omša a obnova Cirkvi. Prítomný aj kardinál burke. Prednáška o liturgii... Hodne dlhá...More
Peter Kwasniewski Povstanie z prachu - Tradičná omša a obnova Cirkvi. Prítomný aj kardinál burke.
Prednáška o liturgii... Hodne dlhá...
01:24:50
defendfaith
11.6K

Už aj katolícky filozof Vlado Gregor, pozoruje v práci dnešného pontifika veľké rany Cirkvi...

Profil Vlada Gregora 53. Aj my, katolíci, sme rozdávali aj dostávali po nose, ale zaslúžime si vidieť smrť Cirkvi v priamom prenose? Advent 2016 -----------------------------------------------------…More
Profil Vlada Gregora
53. Aj my, katolíci, sme rozdávali aj dostávali po nose,
ale zaslúžime si vidieť smrť Cirkvi v priamom prenose? Advent 2016
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Kristus nám prízvukuje, že naša reč má byť áno, áno, nie, nie a čo je navyše, je od Zlého. Spĺňa toto pravidlo jeho posledný, alebo modernejšie, ostatný námestník?
Začal veľmi skromne a sympaticky s tým, že on nie je pápež, iba rímsky biskup. Obávam sa, že to bolo hlavne preto, aby sa dištancoval od doterajšej Cirkvi, ktorú si on predstavuje celkom, ale celkom ináč. Potom vyhlásil anketu o sexuálnych vzťahoch, ktoré sa mu zdajú v rozpore so stáročnou morálkou Cirkvi a treba voči nim objaviť nový prístup. Už toto mi veľmi, ale veľmi zasmrdelo. Písal som o tom 24. 3. 2015 a citujem tam Orwella, ktorý povedal, že štatistikou sa nedá pochopiť pravda. To, že sa niektoré homosexuálne a promiskuitné vzťahy môžu javiť …More
defendfaith
defendfaith
111.1K

Biskup Williamson pochvalne o dubii a 4 kardináloch

Aj najtvrdší tradicionalista Williamson skláňa svoj obdiv pred kardinálmi, ktorí vydali dubiu. V poslednom zamyslení sa k tejto veci vyjadril. Toto je cesta pre celú Cirkev - jednotne brániť katolícku …More
Aj najtvrdší tradicionalista Williamson skláňa svoj obdiv pred kardinálmi, ktorí vydali dubiu. V poslednom zamyslení sa k tejto veci vyjadril. Toto je cesta pre celú Cirkev - jednotne brániť katolícku vieru pred herézou a liberalizmom. Katolícka viera je opakom týchto nešvárov. Ak sa jedná o pravú katolícku vieru, Cirkev nachádza spoločnú reč na všetkých frontoch, nastáva jednota! Naopak liberalizmus a odklon od učenia, vnáša do Cirkvi rozdelenie, zmätok, pochybnosti a odpad od viery. Zrekapitulujme si obdobie od koncilu podnes a ľahko zistíme, či Cirkev prišla k poriadku a jednotu, ale k zmätku a chaosu. Prichádza konečne čas, kedy človek pochopil, že dať samého seba miesto Boha do centra (omša, kázne, stretnutia veriacich), prináša temnotu a rozdelenie. Je čas sa vrátiť domov - ako márnotratný syn - k Bohu Otcovi. Cirkev sa dnes stala takýmto nepodareným synom, ktorý si myslel že mu bude lepšie robiť si všetko po svojom - vidíme katastrofálne následky a neustály prepad Cirkvi do …More
One more comment
defendfaith
223.8K

Medžugorje - pre TAKZVANÝCH tradičných katolíkov. Vieroučný výklad tohto diabolského fenoménu...

Prečo tradiční katolíci nemôžu prijať zjavenia v Medžugorí? Tento článok je pre TAKZVANÝCH tradičných katolíkov... Bolo by lepšie, keby sa takzvaní tradiční katolíci radšej vrátili na NOM a …More
Prečo tradiční katolíci nemôžu prijať zjavenia v Medžugorí? Tento článok je pre TAKZVANÝCH tradičných katolíkov...
Bolo by lepšie, keby sa takzvaní tradiční katolíci radšej vrátili na NOM a vyznávali buddhisticko, židovsko, moslimsko protestantské učenie, ako keď chcú brániť zjavenia ktoré sú absolútne nezhodné s Katolíckou Tradičnou vierou. Ak sa povie katolícka Tradičná viera, znamená to len toľko, že je to viera Cirkvi pred koncilu - teda viera všetkých pravoverných katolíkov siahajúcich až po Apoštolov a samotného nášho Pána Ježiša Krista.
Ak je niečo v pokoncilovej Cirkvi dobré, je to všetko čo sa zachovalo z tradície Cirkvi. Ak je v tejto novej cirkvi niečo zlé, je to všetko, čo sa koncilom vymyslelo.
Dostávame sa k Medžugorju, kde niektorí AKOŽE tradiční katolíci, chcú zastávať tento blud. Tým sedia na dvoch stoličkách - na viere tradičnej - neomylnej a zároveň na NOM viere ktorá je chybná. Títo katolíci nedostali ešte plnosť Ducha Svätého, Boh ich zatiaľ iba volá a oni sa …More
2 more comments
defendfaith
11.6K

Zlatý chlapec z Amerického stredozápadu - Kardinál Raymond Burke

Ťažko sa bojuje proti Burkemu, ktorý dokonale ovláda Cirkevné právo, ktoré prekladal dokonca z Latiny do Angličtiny. Čo tento kardinál požaduje - je náprava Cirkvi podľa práva. V tejto veci sú …More
Ťažko sa bojuje proti Burkemu, ktorý dokonale ovláda Cirkevné právo, ktoré prekladal dokonca z Latiny do Angličtiny. Čo tento kardinál požaduje - je náprava Cirkvi podľa práva. V tejto veci sú liberáli bezzubí - stoja na zemi ktorú nepoznajú...
Dařilo se mu, na co sáhl. Jako biskup bojoval za práva farmářů, dnes mu přezdívají princezna. Pořád se smál, dnes má v očích smutek. Býval oblíbencem papežů, nic z toho nezůstalo. Nahlédněte do světa amerického kardinála Raymonda Lea Burkeho.
Richland Center je malé ospalé městečko, administrativní centrum okresu Richland v americkém státě Wisconsin. Ve druhé polovině devatenáctého století bylo také centrem sufražetek, které si zde založily největší feministický klub ve Wisconsinu. Kromě toho tady žila a zemřela Světlana Allilujevová, jediná dcera diktátora Josefa Stalina.
Je to městečko, kde nezamykáte, hotel stojí pakatel. Velké i menší pozemky „for sale“ připomínají staré časy, kdy desetina obyvatel nežila pod hranicí chudoby, ve městě fungovala …More
defendfaith
Raymond Burke
defendfaith
22.5K
Vicka z Medžugorja. Skoro si nás Vicka oklamala, v tranze si však nebola... Známy záber ako niekto Vicke rukou vletel pred oči. Ak by bola v tranze, ani by sa neuhla, ale toto nie je žiaden tranz, …More
Vicka z Medžugorja. Skoro si nás Vicka oklamala, v tranze si však nebola...
Známy záber ako niekto Vicke rukou vletel pred oči. Ak by bola v tranze, ani by sa neuhla, ale toto nie je žiaden tranz, toto nie je žiadne vytrženie, žiadne zjavenie. Ja by som išiel do Medžugorja s kýblom dobre ľadovej vody a oblial by som vizionárku pekne od hlavy dolu. Diabol aj s Vizionárkou by vrešťali... :-)
00:56
defendfaith
212K

František, prečo vedieš Cirkev k Lutherovi, ktorý skončil v pekle? Bl. Maria Serafína svedčí...

V knihe 100 otázok o onom svete čítame v otázke 43: Vy teda veríte, že Luther miesto slávy medzi svätcami v nebi - horí v pekelnom ohni? Nie ja, ale cirkevná tradícia a tiež bl. Maria Serafína od …More
V knihe 100 otázok o onom svete čítame v otázke 43: Vy teda veríte, že Luther miesto slávy medzi svätcami v nebi - horí v pekelnom ohni?
Nie ja, ale cirkevná tradícia a tiež bl. Maria Serafína od Najsvätejšieho Srdca (svetským menom Klotillda Micheli (1849-1911), zakladateľka Kongregácie sestier od Anjelov.
V roku 1883 sa nachádzala v Eisleben, Lutherovom rodisku. Bolo to práve v deň 400. výročia narodenia tohto veľkého heretika (10. novembra 1483), ktorý roztrhol Európu aj cirkev na dve časti. Ulice boli vyzdobené k veľkej slávnosti. Budúca blahoslavená bola z toho veľmi zmätená a veľmi túžila vstúpiť do nejakého chrámu, aby sa poklonila Najsvätejšej Sviatosti. V podvečer došla ku kostolu, ale jeho brána bola zatvorená. Pokľakla preto na schody a zatiaľ čo sa modlila, zjavil sa jej - jej anjel strážny a povedal: "Vstaň, to je kostol protestantský". A potom dodal: "Ale chcem ti ukázať miesto, kde Luther odsúdený k večnému trestu podstupuje muky za svoju pýchu".
Po týchto slovách uzrela …More
defendfaith
2 more comments
defendfaith
138.1K

Exorcista Biskup Gemma - rozhovor o Medžugorí - Absolútne démonské zjavenie

Rozhovor s Monsignorom Gemmom o Medžugorí. Monsignor Gemma je biskup - exorcista - jeden z najuznávanejších exorcistov, bez zbytočnej popularity a zviditeľňovania sa... Vaša Excelencia, ako definovať …More
Rozhovor s Monsignorom Gemmom o Medžugorí.
Monsignor Gemma je biskup - exorcista - jeden z najuznávanejších exorcistov, bez zbytočnej popularity a zviditeľňovania sa...
Vaša Excelencia, ako definovať Medžugorie?

- Ide o jav celkom diabolský, okolo ktorého sa točí veľa temných záujmov. Svätá matka Cirkev, ktorá mnoho o tomto fenoméne môže hovoriť, už oznámila, ústami biskupa Mostareho, verejne a oficiálne, že Madonna sa nikdy neobjavila v Medžugorí a že celý tento humbuk je dielom démona.
Excelencia hovorí o "temnom podnikaní"...?
- Hovorím o "špine diabla", čo je o peniazoch, alebo o čom inom by to bolo? V Medžugorí sa všetko točí okolo peňazí: púte, prenajímacie domy, predaj drobností. Využívať dobrú vieru tých úbožiakov, ktorí tam idú lebo si myslia, že Gospa je Madonnu (čo zaručene nie je). Falošní vizionári vedú finančne bohatý a pohodlný život. Nezdá sa mi, že by boli obetavými ľudmi. Takže pre spoločnosť s tými, ktorí podporujú teno hlučný podvod, nepochybne majú všetky dôvody …More
2 more comments
defendfaith
111.6K

Kardinál Burke - Pápežom!

Bývalý pápež naľavo a budúci pápež napravo. Čo viac dodať? Táto fotka raz bude možno prorocká. Liberáli by sa určite tešili - stali by sa radšej buddhistami, ultra-tradicionalisti by tiež smútili …More
Bývalý pápež naľavo a budúci pápež napravo.
Čo viac dodať? Táto fotka raz bude možno prorocká. Liberáli by sa určite tešili - stali by sa radšej buddhistami, ultra-tradicionalisti by tiež smútili lebo by chceli tvrdšieho, no Burke vieru berie vážne. Kto súhlasí s Burkem ako pápežom nech dá like...
Cirkev by sa utíšila, mnohí kňazi, biskupi, ktorí neberú vieru iba ako svoju prácu, ale chcú aby Cirkev bola svätá - by sa uspokojili. Liberáli a démoni by zúrili, ale to je vždy tak - vojna duchovná sa odohráva vo Vatikáne. Dnes démoni tancujú v Ríme, zajtra sa môže tanec skončiť.
Ak niekto vyrastie na Baltimorskom katechizme - je na tom zdravo čo sa týka viery. Ak ten istý, ktorý vyrástol na tomto katechizme, začne slúžiť tradičnú omšu - zmení ho len samotná omša na nepoznanie. Pretože ako sa modlíme, tak veríme, ak sa modlíme ako NOMáci, veríme ako protestanti, pretože NOM je protestantizmus. Ale ak sa modlíme v pravej katolíckej omši, stávame sa katolíkmi. Burke sa vyformoval na dobrého …More
defendfaith
Toto je tradicionalistický server pre tradicionalistov...
One more comment
defendfaith
112K

Rozporuplný pápež. Povie dve odlišné veci v jednej vete. Boh nás pekne potrestal v tomto čase...

FSSPX dvojzmysly. Potraty - dvojzmysly. Božie milosrdenstvo bez Božej spravodlivosti - okyptený bôžik pápeža, odlišný od Boha Otca Všemohúceho... Jedním z výkladových klíčů pontifikátu papeže Františka …More
FSSPX dvojzmysly. Potraty - dvojzmysly. Božie milosrdenstvo bez Božej spravodlivosti - okyptený bôžik pápeža, odlišný od Boha Otca Všemohúceho...
Jedním z výkladových klíčů pontifikátu papeže Františka je bezesporu jeho láska k rozporům. Tento myšlenkový sklon je nadmíru zřejmý z apoštolského listu Misericordia et misera vydaného nakonec mimořádného Svatého roku milosrdenství. V tomto listě papež Bergoglio ustanovuje, že ti, kteří navštěvují kostely spravované kněžími Kněžského bratrstva sv. Pia X., mohou platně a dovoleně přijmout svátostné rozhřešení. Papež tak urovnává to, co představuje hlavní důvod „neregulérnosti“ bratrstva založeného Mons. Lefebvrem: platnost zpovědí. S tím by šlo těžko sloučit představu, že v případě, kdy jsou zpovědi uznány za platné a dovolené, nejsou za dovolené uznány také mše sloužené kněžími, které jsou rozhodně platné. Z tohoto pohledu není jasné, proč je nutná nějaká dohoda mezi Římem a bratrstvem založeným Mons. Lefebvrem, když je postavení těchto kněží …More
defendfaith
Už sme si zvykli na dvojzmysly a už iba čakáme na skutočného pápeža...
One more comment
defendfaith
11.5K

Pápež hovorí o Svätej tradičnej katolíckej omši - iba výnimočne. Kardinál Burke mu odpovedá!

V nejnovější knize Antonia Spadara odpovídá Bergoglio na otázku „A latinská mše?“ Těmito slovy: „Latinská mše? Jen výjimka“, konstatuje papež jasně. „Papež Benedikt udělal správné a velkorysé …More
V nejnovější knize Antonia Spadara odpovídá Bergoglio na otázku „A latinská mše?“ Těmito slovy:
„Latinská mše? Jen výjimka“, konstatuje papež jasně. „Papež Benedikt udělal správné a velkorysé gesto, aby vyšel vstříc určité mentalitě některých skupin a osob, kterým se stýská a vzdálili se“, zdůraznil Bergoglio, když mluvil o latinské mši, kterou Ratzinger zavedl v roce 2007 v Motu proprio pro všechny kněze, kteří by ji chtěli sloužit. „Je to však pouze výjimka“.
10. listopadu se objevila nová knížka o Bergogliovi: „V tvých očích je mé slovo“. Část knihy tvoří interview, který s ním vede P. Spadaro. Na otázku o latinské mši Bergoglio odpověděl:
Latinká mše, Jen výjimka. Papež řekl jasně: „Papež Benedikt učinil velkodušné gesto, aby vyšel vstříc některým skupinám a osobám které trpí nostalgií a vzdálily se.“, zdůraznil Berogilo, když mluvil o tridentské mši, kterou Ratzinger v Motu proprio zavedl pro všechny kněze, kteří ji mohou slavit. Ale je to jen výjimka.“
Na tuto výpověď Bergoglia …More
defendfaith
🥴
defendfaith
3.7K
Vicka z Medžugorja - posadnutie démonom (VIDEO) Známe video kde táto ježibaba ktorá sa vydáva za vizionárku, ukazuje svoju démonskú tvár, na konci začne vydávať diabol cez ňu svoje odporné zvuky …More
Vicka z Medžugorja - posadnutie démonom (VIDEO)
Známe video kde táto ježibaba ktorá sa vydáva za vizionárku, ukazuje svoju démonskú tvár, na konci začne vydávať diabol cez ňu svoje odporné zvuky. Miliardárka Vicka ktorá si miliardy do pekla nevezme...
03:44